Saturday, September 22, 2018

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လူင်းႁႃသဵင်ၼႂ်းတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ႁူပ်ႉၺႃးလွင်ႈၵိတ်ႇၶႂၢင်

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လူင်းႁႃသဵင်ၼႂ်းတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်ဢူႈၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ဢမ်ႇယွၼ်းၶႂၢင်ႉသေ ၶဝ်ႈထၢႆႇႁၢင်ႈ၊ ႁွင်ႉဢဝ်ၸဝ်ႈႁိူၼ်းသေ လွၵ်ႇငိုတ်ႈဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇယွၼ်းၶႂၢင်ႉယႃႇႁႆႇၵွင်မွင်း ယႃႇႁူပ်ႉၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 17/09/2018 မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ...

Most Views

Online TV

ထၢမ်တွပ်ႇ

လိၵ်ႈတႅမ်ႈၸူး

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ဢဵၼ်းဢၢၼ်းလႄႈႁၢင်ႈၾၢင် ပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21

တၢင်းမုင်ႈမွင်းလႄႈ တုၵ်းယွၼ်းမႃးယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်းသေၶတ်းၸႂ်ႁႃသဵၼ်ႈတၢင်းၵူႈလၢႆးၵူႈၾၢႆႇ လိူတ်ႈယၢင်ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ ၼုၵ်းၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸွတ်ႇၵူႈပိုၼ်ႉတီႈမဵၼ်တူႇမဵၼ်ၶႅဝ်း လိူတ်ႈႁၢၼ်ၼွင်းၶူင်းလူၼ်ႉထူမ်ႈၾင်ႇမႃး လၢႆသိုပ်ႇ လၢႆပၢၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇလႆႈၶိုၼ်းသူၼ်ႇလႆႈသူၼ်ႇပဵၼ် သူၼ်ႇလႆႈၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ။ ထိုင်မႃးၵၢပ်ႇပၢၼ်ႁၼ်ဝႃႈလီယွၼ်ႇယၢၼ်းၸူးၵၼ် ႁဵတ်းၼင်ႇႁူဝ်တွင်ၶႂၢင်ႁၢင်တွင်ဝၢႆႇ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းဝၢႆႇၼႃႈ ၶဝ်ႈႁႃဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်သေတႃႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုတ်ႇႁဵၵ်ႈၶၢၼ်...

Journal