Friday, December 1, 2023
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ6 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းတဢၢင်း  ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၸႄႈဢႅၼ်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႆႈၵိုင်ႉၵင်ႉ ၽူင်ႉပၢႆႈ  တင်းၶိုၼ်း။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်ယူႇ တင်းၶိုၼ်းထိုင်မိူင်း လႅင်းၼႆဢေႃႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ႁိုဝ်တေႁတ်းယူႇၼွၼ်းၵၼ်လီလီ။ ဢွၼ်ၵၼ်ၽူင်ႉပၢႆႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၼႆဢေႃႈ ” - ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်တိုၵ်းတီႈသီႇပေႃႉပွၵ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းတဢၢင်းယိုတ်းလႆႈ ပၢင်သဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၼိုင်ႈ- ဝႃႈၼႆသေတႃႉ...

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

- Jobs Opportunity -spot_img

Trending

Shan Radio Online ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Stay Connected

1,063,515FansLike
13,676FollowersFollow
86,700SubscribersSubscribe

ၵၢၼ်မိူင်း
Latest

ၶႄႇလဵၼ်ႈၸိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတေလႆႈပႂ်ႉတူၺ်း ပိူၼ်ႈၸႅၵ်ႇၼႃႈလိၼ်ပၼ်ၵၼ်ၵူၺ်းယဝ်ႉႁိုဝ်

ၽိူဝ်ႇဝႃႈ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃၵဝ်ႈၵၢင်ႉ 3 ၵေႃႉသေ ဢူၼ်းဢၢပ်ႈပၼ် ၼႂ်းမိုဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိူၺ်ႊၵျိင်ႊ ႁဵတ်းပၢင်ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တူၵ်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်း သိူဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။  ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမီးပၢင်တိုၵ်းမႃး ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁဵတ်းပၢင်ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇသေ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၼပ်ႉတေႃႈမီးမႃး၊ ၵမ်းၼႆႉၸင်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆ ဝႆႉယူႇ...

ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ တိုၵ်းသူၼ်း  ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ (ADMM)  ပွၵ်ႈၵမ်း 17   ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းထီ့ 15 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပူဝ်ႊ တီႈဝဵင်းၵျႃႇၵႃႇတႃႇ ၊ မိူင်း ဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီႊသျႃႊ ၼၼ်ႉ  တိုၵ်းသူၼ်းဢုပ်ႇလၢတ်ႈ ပႃးဝႃႈ - ၼင်ႇႁိုဝ် ပၼ်ႁႃလွင်ႈသုၵ့်ယုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေယဵၼ်ႁၢႆၼၼ့် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းသဵင်ႈ...

လွၵ်းၸိူင်း သိုၵ်းလိူင်းလႄႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးသမ့်လႆႈပၢႆႈလႆႈၼီ

ၽႅၼ်တိုၵ်း 1027 ဢၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ပီႈၼွင်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁိုင်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 27 ၼႆႉ မီးၵႂႃႇ 15 ဝၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ပႆႇႁၼ်သီငဝ်း တႃႇတေၵိုတ်းယိုတ်းၵွၼ်ႇ။   ၵူၼ်းၶိူဝ်း  ၼမ်လိူဝ်သုတ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၼႆႉ လႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇသိုၵ်းသိူဝ်ၼမ်လိူဝ်သုတ်းသေ မိူၼ်တေၸၢင်ႈဢဝ် တွၼ်ႈသွၼ် ဢၼ်ဝႃႈ ၵုမ်ႇသေႉၼေး...

လင်ၶႃးႁူဝ်ႈ ၵုမ်ႇၸဵတ်ႉၽၢၵ်ႈယမ်းၵူၺ်းတႄႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁိူၼ်းပင်းတင်းလင်

ပၢင်တိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်တႄႇမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 27 ဝၼ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတုၵ်ႉယၢၵ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပိူဝ်ႈတႃႇ PDF / NUG ၶဝ်ၵေႃႈ ပဵၼ်တီႈလႆႈတူၵ်းၸႂ်လႂ်တိုၼ်ႇၸွမ်း ပဵၼ်တီႈလီလႆႈ ၶွႆဢၢမ်းၸွမ်းတေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ ၼႆၵေႃႈ ၸၢင်ႈဝႃႈ ၶႃႈၼေႃႈ။ NUG / PDF တမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ယႂ်ႇလူင်ႁူင်ႁၢင်းသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇပၢၵ်ႇဝႃႈ တေသိမ်းမိူင်း တေၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ သိုၵ်းၸၵၸဝႃႈၼႆသေတႃႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ဢူးယႄးထုတ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၵဝ်ႇ လႄႈၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇ ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တီႉၺွပ်း ဢူးယႄးထုတ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇလႄႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ လူၺ်ႈၶေႃႈမၢပ်ႇမႂ်ၸီႉၼႄးဝႃႈ တႅမ်ႈတၢင်ႇတီႈၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉသုၼ်ႇတူဝ်မၼ်းၸၢႆး လွင်ႈယႃႉသလေႇၼႃႈတႃတပ်ႉသိုၵ်း ၊ ၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ  ဝႃႈၼႆ။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် NCA ၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ  လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ငိၼ်းဝႃႈ တီႉၺွပ်းယွၼ်ႉတႅမ်ႈတၢင်ႇလိၵ်ႈၼိူဝ်ၾဵတ်ႉသ်ၼႆၼႃႇ။ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ၵမ်ႈၼမ်တႄႉၵေႃႈ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ဢူးယႄးထုတ်ႉၼႆႉ...

ယႃႈမဝ်းၵမ်

- SHAN's Official App -spot_img

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ၵၢၼ်သိုၵ်း

- Podcast & Radio -spot_img

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

သၽႃႇဝ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ
Latest

ၵူၼ်းမိူင်းၶၢင် ပဵၼ်ၽိဝ်ၼင်ၶူမ်းၵၢႆးယွၼ်ႉ ၼမ်ႉၵွင်ႉငူၼ်ႉၵၢၼ်ၶုတ်းႁႄႈလိၼ်

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵၢၼ်ၶုတ်း ႁႄႈလိၼ် တီႈဝၢၼ်ႈ ဢိၼ်ႇၶွင်းပႃႇ ၼႂ်းၵႄႈဝဵင်း မၢႆႇၵျႃႇယၢၼ်ႇ လႄႈဝဵင်းလၢႆႇၸႃႇ ၼႂ်းမိူင်းၶၢင်ၼၼ်ႉသေ လူမ်းတင်းၼမ်ႉမီးၵွင်ႉငူၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၽိဝ်ၼင်ၶူမ်းၵၢႆး။ ၼမ်ႉဢၼ်ဢွၵ်ႇတီႈၵၢၼ်ၶုၼ်းႁႄႈလိၼ် (မျေႇသျႃးတတ်ႉတု) ၼၼ်ႉ လႆၶဝ်ႈၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉ ဢၼ်မီးႁိမ်းဝၢၼ်ႈဢိၼ်ႇၶွင်းပႃႇၼၼ်ႉလႄႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉၼမ်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶူမ်းၵၢႆးၸဵပ်းသႅပ်ႇၸွမ်းၽႃႇတိၼ် ၽႃႇမိုဝ်းလႄႈ ၸွမ်းတူဝ်ၶိင်း ၶၢဝ်ႇ RFA ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။  “ၾၢႆႇတၢင်း KIO ပၼ်ၶႂၢင်ႉဝႆႉလႄႈ ၵၢၼ်ၶုတ်းႁႄႈလိၼ်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉ မီးမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ ပီၵၢႆၼႆႉ။ ၼမ်ႉၶုတ်းႁႄႈၼၼ်ႉၶဝ်ဢမ်ႇၵဵပ်းလီလီ ပွႆႇလူင်းၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလႄႈ...

ၼမ်ႉမႄႈၶၢဝ် လုပ်ႇထူမ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 31/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉမႄႈၶၢဝ် လူၼ်ႉၾင်ႇ လုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လုပ်ႇထူမ်ႈပႃးႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈထႅင်ႈတင်းၼမ်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပဵၼ်ၼမ်ႉမႄႈၶၢဝ် ၶႃႈဢေႃႈ လႆလူၼ်ႉၾင်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၸွမ်း တၢင်းလူင်...

ၾၢႆမိူင်းပၢႆးလူၼ်ႉ ထူမ်ႈတူင်ႈႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းၾၢႆၶုၼ် ဢမ်ႇယွမ်း မိုၼ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊ

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾၢႆမိူင်းပၢႆး လႆထူမ်ႈတူင်ႈႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် လူႉ သုမ်းဢမ်ႇယွမ်း မိုၼ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊ။ ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၾၢႆမိူင်းပၢႆး ယိုင်ႈၶိုၼ်ႈ လႆထူမ်ႈတူင်ႈႁႆႈၼႃး ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူႉသုမ်း ဢမ်ႇယွမ်းမိုၼ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊ ၼႃးမၢင်တူင်ႈ ယွၼ်ႉလႆႈသွမ်ႈတူၵ်းလိုၼ်းလႄႈ တူၼ်ႈၶဝ်ႈ ပႆႇတၼ်းလိူင် ၸဝ်ႈၼႃး မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ဢမ်ႇတၼ်းဢဝ်ၶိုတ်း၊...

လိၼ်ယူတ်ႇ တဵင်ၵူၼ်းတၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2 တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇသေ ထုၵ်ႇလိၼ်လွႆယူတ်ႇတဵင်သႂ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး တၢႆထင်တီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 12/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵႅင်း 3 ၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ သေ ထူပ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လိၼ်ယူတ်ႇတဵင်သႂ်ႇ ၽွင်းၶဝ်တိုၵ်ႉယူႇၼႂ်းထဵင် ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၾၢႆႇၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈၼႃးၵႅင်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉပၢႆႇ...

ပၢႆးယူႇလီ

- SHAN's Official App -spot_img

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ