Sunday, June 24, 2018

ၼင်ႇႁိုဝ်လုမ်ႈၾႃႉတေမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၼ်ႉ တၵ်းတေလႆႈမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းၵွၼ်ႇ

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးဢမ်ႇၵႃး ပႃးၸဵမ်တၢင်းၸႄႈမိူင်းလၢႆလၢႆဢၼ်လႄႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတၢင်း တိူင်းပွတ်းတႂ်ႈ ပွတ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၼမ်ႉထူမ်ႈၼမ်ႉၼွင်းသေယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈတုၵ်ႉၶယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶၢၼ်ၸႂ် ။ ယူႇ တီႈၶုၼ်မိူင်းၵေႃႈ လႆႈပဵၼ်ၵၢၼ်ပဵၼ်ငၢၼ်းလႆႈႁၢပ်ႇၵူႈၸွႆႈၵၼ်ယူႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေႁူႉႁၼ်ငိၼ်းၸွမ်း ၵၼ်ယူႇ...

Most Views

ထၢမ်တွပ်ႇ

ၵွပ်ႈသင်လႄႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈ 3 ၼႆႉ ၶၢႆႉဝၼ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်း

(ႁူပ်ႉထၢမ် ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းလုမ်း PI) ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈလူဝ်ႇလႆႈၶႂ်ႈၼႄဝႃႈ မိူဝ်ႈပီၵၢႆ လႆႈႁဵတ်းပၢင်လူင်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ႁွင်ႉဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း...

လိၵ်ႈတႅမ်ႈၸူး

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYO) ပဵၼ်သင် ?

ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႆႈႁၼ်မီးၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (3) ၸုမ်း။ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYO), ၼႅင်ႇၶၢႆႇၵူၼ်း ၼုမ်ႇတႆး (TYN), တင်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇသျၢၼ်း (SYO) သၢမ်ၸုမ်းၼႆႉ။ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတင်းသၢမ် ၸုမ်းၼႆႉႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း/တႃႇၾိင်ႇၵူၼ်း-...

Journal