Tuesday, November 20, 2018

Most Views

Online TV

ထၢမ်တွပ်ႇ

တွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးဢူၵ်ႉၵႃႇ(ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၵွင်ၶမ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢၼ်ပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ 3/11/2018 ၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇလိူၵ်ႈ တင်ႈတီႈၼင်ႈ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။ ၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈမီး 39760 ၵေႃႉ ၽူႈမႃးပၼ်ၵၢင်ၸႂ်မီး...

လိၵ်ႈတႅမ်ႈၸူး

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးလၢႆၸုမ်း

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ မီး 23 ၸုမ်း - သွၼ်ႇပႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ဢၼ်ၽုတ်းဢွၵ်ႇၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉမႃး တၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ၼႂ်းပီၼႆႉ။ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိူဝ်းပဵၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵိုၵ်းပိုၼ်ႉမိူင်းတႄႉ...

Journal