Saturday, June 22, 2024
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/06/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းထိုင် 11 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶွႆႈ (မြစ်ဆုံကျေးရွာ) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမျိတ်ႉသူင်ႇ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇသိုၵ်းလွႆၶဝ် လႆႈႁူႉဝႃႈ သိုၵ်းလွႆႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း၊ ႁၢမ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵျၢမ်း ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈဝႃႇ။...

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

- SHAN APP -spot_img

Trending

Shan Radio Online ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Stay Connected

1,117,208FansLike
14,606FollowersFollow
103,000SubscribersSubscribe

ၵၢၼ်မိူင်း
Latest

တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈဢႃႇသီႇယႅၼ်ႇ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ဝၼ်းတီႈ 18 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ တိင်ႉသျီးၵျုင်း(တိန့်ရှီးကျွင်း) တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႇသီႇယႅၼ်ႇ (ASEAN) ႁွင်ႈ ၵၢၼ် ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ ႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တင်း ဢူးမိၼ်ႉသူၺ်ႇ ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇ ၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈသေ လႆႈႁူႉဝႃႈ သွင်ၾၢႆႇ...

TBC ထႆး – မၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 99 တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ်ထႆး - မၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇသၢင်ႈလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်လႄႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တင်းသွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18/06/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၶိုင်ႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Maesaiperss ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ်ထႆး - မၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၼထီႊ ထိမ်ႊသဵၼ်ႊ ၾၢႆႇထႆးလႄႈ...

ၽူႈၼမ်း လၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉထတ်းသၢင် လွင်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းရတ်ႉသျႃး တုၵ်းယွၼ်း ဢဝ်ၼႃႈလိၼ် မိူင်းယူႊၶရဵၼ်ႊ 4 တီႈ

တႃႇတေ ၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းလႄႈ တႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းယူႊၶရဵၼ်ႊၼႆသေ ၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင် လၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇ တီႈမိူင်းသုၺ်ႊၸႃႊလႅၼ်ႊ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 15 -16 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 14 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ရတ်ႉသျႃး ဝလႃႊတီႊမီႊယႃႊ ပူႊတိၼ်ႊ လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈယိုၼ်ႈထိုင်ဝႆႉဝႃႈ - သင်မၵ်ႈမၼ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းယူႊၶရဵၼ်ႊ 4...

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇဝႃႈ တေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပီ 2025

မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD  လႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသေ ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆသေတႃႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ  ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပူင်ႇသႂ်ၼႆသေ ယိုတ်းဢဝ်ဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃး။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃး 3 ပီပၢႆ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႆႉတူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တေၶိုၼ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆသေ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇလၢတ်ႈပႃးၶၢဝ်းယၢမ်း တေၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်းလႂ် ၸဵမ်ၸိူဝ်း...

သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း လႆႈၼွၼ်းႁူၼ်းၸူမ်တႂ်ႈ ၵၢၼ်ပိုတ်းတိုၵ်းမိုင့်သုၼ်ႇ

လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 16 ဝၼ်းၼႆ့ ပဵၼ်ဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၶိူဝ်းတႆး ( Shan National Human Rights Day)  ဢၼ် ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ့်ႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး(Committee for Shan State Unity: cssu) ဢွၼ်မၵ်းမၼ်ႈမႃး ၼႂ်းပီ 2020 ၼၼ့်ယဝ့်။ ငဝ်းလၢႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ယႃႇၽူမ်ႈဝႃႈ...

ယႃႈမဝ်းၵမ်

- SHAN's Official App -spot_img

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ၵၢၼ်သိုၵ်း

- Podcast & Radio -spot_img

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

သၽႃႇဝ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ
Latest

ၵူၼ်းၶိူဝ်းမူႇသလိမ်ႇ ၸိူဝ်းၵႂႃႇဝႆႈၽြႃးႁၢၵ်ႉၵျီႇ တီႈမိူင်းသေႃႇတီႇ ဢႃႇရေးပီးယႃး လူႉတၢႆ 500 ပၢႆ

ဝဵင်းမႅၵ်ႇၵႃႇ(မက္ကာမြို့) မိူင်းသေႃႇတီႇ ဢႃႇရေးပီးယႃး (ဆော်ဒီအာရေဗျ) တီႈၵူၼ်းၶိူဝ်းမူႇသလိမ်ႇၶဝ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇဝႆႈၽြႃးႁၢၵ်ႉၵျီႇ (ဟာ့ဂျ်) ယူႇၵူႈပီၼၼ်ႉ ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉမႆႈႁႅင်းၼႃႇလႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 550 ၵေႃႉၼႆ - ဢိင်ၼိူဝ် လုမ်းၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉသေ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP မိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႈ ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ၼင်ႇၼႆ။ ၼႂ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး...

ၾႃႉၽႃႇသႂ်ႇ ၵွင်းမူးလွႆၽြႃးၸၢၵ်ႈမိူင်းၶုၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လူႉၵွႆ

ၸွမ်းၼင်ႇ လွင်ႈယုမ်ႇယမ် ၵူၼ်းမိူင်းတီႈၼိုင်ႈလႄႈ တီႈၼိုင်ႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် တေမီးလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၵၼ်ယူႇ ပေႃးမႃးတူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵမ်ႈၼမ် တေၼပ်ႉထိုဝ်ပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇလႄႈ ပေႃးလႆႈထူပ်း ႁၼ် ၼိမိၵ်ႈႁၢႆႉ သေဢၼ်ဢၼ်မႃးၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်းတေတူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈဝႃႈ ၵူဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉ ယုင်ႈ ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ၾႃႉၽႃႇ ၺႃးၵွင်းမူး...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင် ၵူၼ်းတၢႆ 9 ၵေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 17 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆ့ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ - ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉၸွမ်း ၾင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇမိူင်းၶႄႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈၵွၼ်းတူင်ႇလႄႈ ၽူးၵျႅၼ်းၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းသေ လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်ၵူၼ်းတၢႆ 9 ၵေႃႉလႄႈ ႁၢႆဝႆႉ 17 ၵေႃႉ - ဝႃႈၼႆ။ တီႈၼႂ်းဝဵင်းမႄႉၵျူဝ်း ၸႄႈမိူင်းၵွၼ်းတူင်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ...

ႁႅင်းမႆႈပုင်ႈသုင် တီႈမိူင်းမႅၵ်ႇသီႇၵူဝ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပႃတၢႆ ပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင်

တီႈမိူင်းမႅၵ်ႇသီႇၵူဝ်ႇ တၢင်ႉႁႅင်းမႆႈပုင်ႈသုင်ႁႅင်းသေ လႆႈႁူပ်ႉၽေးၼမ်ႉႁႅင်ႈ ၾူၼ်ဢေႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပႃတၢႆ ပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင် ဝႃႈၼႆ။ တီႈဝဵင်းဢႅၼ်ႇၼႃႇဝႅတ်ႉသ် ၸႄႈမိူင်းၶျီႇႁႂႃႇႁႂႃႇ မိူင်းမႅၵ်ႇသီႇၵူဝ်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်ႉႁႅင်းမႆႈပုင်ႈ ၶိုၼ်ႈထိုင် 40 တီႊၵရီႊ သိၼ်ႊတီႊၵရဵတ်ႊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၼွင်ႁႅင်ႈႁိူတ်ႇ လၢႆတီႈ။   တီႈၸႄႈဝဵင်းဢႅၼ်ႇၼႃႇဝႅတ်ႉသ်  တီႈၼွင်ပူႇသတီႇလူဝ်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉႁႅင်းမႆႈသုင် ၼမ်ႉႁႅင်ႈသေ ပႃတၢႆပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ် ၵွင် ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်တူဝ် ယဝ်ႉၵေႃႈ...

ပၢႆးယူႇလီ

- SHAN's Official App -spot_img

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ