Monday, January 20, 2020

ၶႄႇ 40 ၵေႃႉ ၺႃးတီႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူတ်ႇထတ်း ႁူင်းတေႃႇလွင်း တီႈၵၢတ်ႇၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ တီႉလႆႈၸၢဝ်းၶႄႇ 40 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 19/1/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း...

Online TV

ထၢမ်တွပ်ႇ

RCSS တင်း တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ လွင်ႈသင်လၢႆလၢႆ

ဝၼ်းတီႈ 19/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ထိုင် 12 မူင်းပၢႆ ၸွမ်ႁၢၼ် ပွင်ၶိူဝ်း၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းမၢႆ 2...

လိၵ်ႈတႅမ်ႈၸူး

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ယႃႈမဝ်းၵမ်ပဵၼ်ၽေးၶဵၼ်လူင်တေႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း

ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၸိုင်ႈမိူင်းလႂ်ဢမ်ႇဝႃႈၼႂ်းလူၵ်ႈၼႆႉ မၵ်းမၢႆပဵၼ်ၽေးၶဵၼ်လူင် တေႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း တူဝ်ၵဝ်ႇၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆႉၵေႃႈတေႃႈၼင်ႇၼၼ် ၽႂ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်း သူႇ သမ်း ၵိၼ် သိုဝ်ႉၶၢႆ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိုင် မီးတူတ်ႈတၢမ်ႇၼၵ်းၼႃ...