Thursday, September 19, 2019

ၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၽွင်းၵႂႃႇႁႃႁဵပ်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမေႃႇႁၢၼ်ႇ ၵႂႃႇႁႃႁဵပ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် တႅၵ်ႇသႂ်ႇသေ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း သူင်ႇႁူင်း ယႃၵူတ်ႉၶၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/9/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်း လုင်းၶွင်းၵျုင်ႇ...

Online TV

ထၢမ်တွပ်ႇ

ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ NCA-s EAO လႄႈ တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢုပ်ႇသင်ၵၼ်လၢႆလၢႆ

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် EAO 10 ၸုမ်း တင်း ၸုမ်းၽူႈတၢင်တူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈလုမ်း NRPC ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 10/ 9/2019 သွင်ၾၢႆႇလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်လၢႆလၢႆၼႆၼၼ်ႉ...

လိၵ်ႈတႅမ်ႈၸူး

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

လုင်းၶုၼ်ၵျႃႇဢူး သဵင်ႈမုၼ်ၶွပ်ႈ 22 ပီ (1997 – 2019)

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/9/2019 ဢၼ်တေထိုင်ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်လုင်းၶုၼ်ၵျႃႇဢူး ၽူႈၵေႃႇတင်ႈၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး (Shan Human Rights Foundation - SHRF) သဵင်ႈၵမ်သုတ်းမုၼ်မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉႁၢပ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်းယူႇတီႈလႅၼ် လိၼ်ထႆးပွတ်းတၢင်းၵဵင်းမႆႇ...