Thursday, June 20, 2019

ၵုၼ်ဢမ်ႇမီးၵၢင်ၶိုၼ်း တႃႇ3 လိူၼ်  ဢမ်ႇမီးၵၢင်ဝၼ်းတႃႇ 3 လိူၼ် တီႈမိူင်းၼေႃႊဝေႊ

ၵုၼ် Sommaroy  ဢၼ်မီးၾၢႆႇႁွင်ႇမိူင်းၼေႃႊဝေႊၼၼ်ႉ လႅတ်ႇဢမ်ႇတူၵ်း တႃ  69 ဝၼ်းပိၵ်းပိၵ်း။  ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇသဝ်းတီႈၵုၼ်ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တုၵ်းယွၼ်းသၽႃးပႃႇလီႇမၢၼ်ႇ ႁႂ်ႈလႆႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ် ပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇမီးၶၢဝ်းယၢမ်း  -...

Online TV

ထၢမ်တွပ်ႇ

ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်ၵၼ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ႁိမ်းၸမ်ပီၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေသိုပ်ႇပႆၵႂႃႇထႅင်ႈတၢင်းၼႃႈတႄႉ ယူႇႁိုဝ်

ပၢင်ၵုမ်ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း UPDJC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈလုမ်းသုၼ်ၵၢင်မႄးလီ ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NRPC တီႈတႃႈၵုင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ဝၼ်းတီႈ 13 တင်း...

လိၵ်ႈတႅမ်ႈၸူး

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ပေႃးႁဝ်းပွႆႇၼွၼ်းႁူၼ်း ၵူၼ်းတႆးၸိူဝ်းၽၢတ်ႇယၢၼ် ပၢၼ်ၸၢတ်ႈတႆးတေသုတ်းသဵင်ႁၢႆ

ဢမ်ႇလႆႈၼပ်ႉသွၼ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဢမ်ႇလႆႈယင်ႇသဵင်ပဵၼ်လၵ်းပဵၼ်ပိူင်သေ လၢႆလၢႆၵေႃႉၶၢတ်ႈလၢမ်း မၵ်းလၢတ်ႈဢွၵ်ႇပၢၵ်ႇဝႃႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းတႆးၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး 8 လၢၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဝႃႈ 12 လၢၼ်ႉၵေႃႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈ 2014...

Journal