Thursday, November 14, 2019

ၸုမ်းမေႃၵႂၢမ်းတႆးပၢၼ်မႂ်ႇ ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်

ၸုမ်းမေႃၵႂၢမ်းတႆးပၢၼ်မႂ်ႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၼႃႈၵၢၼ် တႃႇပၢင်ၵုမ်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်း(2) ႁႂ်ႈလႆႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး ပူၵ်းတင်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 12-13/11/2019 ယူႇတီႈၵေႃႇမတီႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး 14 ၵေႃႉ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်...

ထၢမ်တွပ်ႇ

ႁေႃလူင်ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းၼၢႆး ငဝ်းလၢႆးတေပဵၼ်ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်းယူႇႁိုဝ်

ဝၼ်းတီႈ  4/10/2019   ၼႆႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း မိူင်းၼၢႆး လႆႈတၢင်ႇလိၵ်ႈထိုင်ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် cးႁႂ်ႈၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶိုၼ်းမွပ်ႈႁေႃမိူင်းၼၢႆး ပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်း။ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈ...

လိၵ်ႈတႅမ်ႈၸူး

ပွင်ႈၵႂၢမ်း