Tuesday, February 25, 2020

ၽူႈၼမ်း SSPP ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈ

ပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈၵွင်းမူးလွႆလၢၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၽူႈၼမ်း SSPP ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တၢင်ႇထီး။ ဝၼ်းတီႈ 23/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သင်ၶၸဝ်ႈ၊ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးလႄႈ ဢိၵ်ႇပႃး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပၢင်ႇၾႃႉ ၽူႈၼမ်း...

Online TV

ထၢမ်တွပ်ႇ

ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊၽႄႈဝႆး မိူင်းတႆး ထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ်ယူႇႁႃႉ …?

ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝၢႆးရၢတ်ႉသ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၸဵပ်းပွတ်ႇၵႂ်ႈ ဢၼ်တႄႇပဵၼ်တီႈဝဵင်းဝူႊႁၢၼ်ႊ ၸေႈမိူင်း ႁူႊပေႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၽႄႈၸပ်းဝႆး ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉၽႄႈၸပ်းဝႆႉယူႇ ၼႂ်းလုမ်ႈ ၾႃႉ...

လိၵ်ႈတႅမ်ႈၸူး

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

လၢႆးၽုၵ်ႇမၢၵ်ႇၵဵင် ႁၢင်ႈၶိူင်ႈၵိုၵ်းႁိူၼ်း ဢွၵ်ႇမၢၵ်ႇလုၵ်ႈယႂ်ႇၸဵမ်းဝၢၼ်

မၢၵ်ႇၵဵင်ၼႆႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇမႆႉမၢၵ်ႇတွၵ်ႇသႅၼ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးဢရသႃႇ ၼမ်ႉဝၢၼ်ၼမ်ႉၸဵမ်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ၵူၼ်းမိုတ်ႈမၵ်ႉသူင်ၵၼ်ၵိၼ်ယဝ်ႉ။ မၢၵ်ႇၵဵင်ၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်မၢၵ်ႇမႆႉမၢၵ်ႇတွၵ်ႇသႅၼ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း မိုတ်ႈမၵ်ႉသူင်ၵိၼ်ၵၼ်မႃး ၸဵမ်ပၢၼ်ပူႇပၢၼ်ႇမွၼ်ႇ လၢႆသိုပ်ႇလၢႆပၢၼ်ယဝ်ႉ။ ၼႂ်းသူၼ်ဝၢင်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၵေႃႈ မၢင်ဝၢၼ်ႈမၢင်မိူင်း ၵႆႉလႆႈႁၼ်ၽုၵ်ႇမၢၵ်ႇၵဵင်ဝႆႉ...