Wednesday, December 19, 2018

SNLD မွပ်ႈယိုၼ်းဝႂ်ယွင်ႈယေႃးပၼ် ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် သွၵ်ႈႁႃ ၼၢင်းယိင်းၵဝ်ႊရီႊ ဢၼ်ၸူမ်ၼမ်ႉႁၢႆ ၼႂ်းၼမ်ႉတူႈ

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မွပ်ႈယိုၼ်ႈ ဝႂ်ယွင်ႈယေႃး ပၼ်ၸုမ်းၸိူဝ်းၸွႆႈထႅမ် ဢၼ်သွၵ်ႈႁႃ တူဝ်ၼၢင်းၵဝ်ႊရီႊ (ၵူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊ) ဢၼ်ၸူမ်ၼမ်ႉႁၢႆၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/11/2018 ၼႂ်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 18/12/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း...

Most Views

Online TV

ထၢမ်တွပ်ႇ

“ႁဵတ်းသင်လႄႈ လႆႈႁပ်ႉသူး ၼၵႃး”

(တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈလႅင်းသႂ်ႁိူင်း) ၸဝ်ႈလႅင်းသႂ်ႁိူင်း (ႁိုဝ်) လုင်းၸၢႆးလူႇ ႁူဝ်ၼႃႈပီႇတူႉၸိတ်ႉ မၢၵ်ႇၵႅင်း လႆႈႁပ်ႉသူး ၼၵႃး ဢၼ်ၸုမ်းတူင်ႇ ဝူင်းၵူၼ်း လႄႈ ၸုမ်းပူၵ်းပွင်သႃသၼႃ မိူင်းထႆး မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်...

လိၵ်ႈတႅမ်ႈၸူး

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

1996-1997 ပီငရၢႆးလူင်

“ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းမိူင်း ပွတ်းၸၢၼ်းတေႃႇပွတ်းၵၢင် ၵူၼ်းမိူင်းယၢႆႉပၢင်လိူတ်ႇမႆႈလႆႈတူၵ်းၵိၼ်းၶၢၼ်ၸႂ် တီႈလႂ်ၵေႃႈ ဝၢၼ်ႈ လႆႈလူႉ မိူင်းလႆႈႁၢမ်း ၼမ်ႉတႃယမ်းယိုင်ႈႁူၺ်ႇ ပိူၼ်ႈလူၺ်ႇ ပိူၼ်ႈလိတ်ႉ ပိတ်ႉထၢင်ႇမၢၵ်ႇမိူဝ် ၺႃးပိူၼ်ႈထိူဝ် ယွႆႈသွႆး ၽၵ်ႉ/...

Journal