Monday, April 22, 2019

ၸုမ်းတူင့်ၼိုင်လွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ႁူပ့်ထူပ်းၵၼ် တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃလႄႈ ပူၵ်းပွင်ယုၵ့်မုၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးလႄႈ ၾၢႆႇတူင့်ၼိုင်လွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ႁူပ့်ထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇႁူမ်ႈ ၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ႁႅင်းၵၢၼ်လႄႈ ယုၵ့်မုၼ်းၸၢတ်ႈပၢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်။   ဝၼ်းတီႈ 19/04/2019 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁူပ့်ထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။ တီႈၼႂ်းပၢင်ၼၼ့်...

Online TV

ထၢမ်တွပ်ႇ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ သင်ၶၸဝ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႃႈသဵဝ်ႈ မိူင်းယႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ဢဵၼ်ႁႅင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး  Tai Youth Power United  ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းဢိူင်ႇ၊ ပူႇၵႄႇပူႇၵၢင်ႉတႃႇ 350 ဝၢၼ်ႈ လႄႈၾၢႆႇၵွၼ်းပိူင်ႇ လႄႈသင်ၶၸဝ်ႈ 19...

လိၵ်ႈတႅမ်ႈၸူး

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

တၢင်းပဵၼ်မွင်ၶေႃႈ ႁိုဝ် မွင်ၶေႃႈၸႂ်ၵပ်ႉ

တၢင်းပဵၼ်မွင်ၶေႃႈၼႆႉ တိတ်းၸပ်းၵၼ်လႆႈ တၢင်းလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ်၊ ယွၼ်ႉသုတ်ႇၺႃးဢၢႆလူမ်း ဢၼ်မီးၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်။ မိူဝ်ႈ 20 ပီပူၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉၼမ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းႁၢႆလႆႈယူႇလႄႈ ပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ...

Journal