Friday, December 6, 2019

ဝူၼ်ႉထိုင်ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈယဝ်ႉၸင်ႇတႅပ်းတတ်းလၢတ်ႈၸႃ  တႃႇႁႃလၢႆးၵႄႈလိတ်ႈဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ

မႂ်ႇသုင်ၵၼ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ လိူၼ်ၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 12 ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်း ၸူႉၵျီႇ တေဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းသိုင်ႇၾိင်ႈၶဝ်သေယဝ်ႉ ၵႂႃႇၵႄႈလိတ်ႈတေႃႇသူႈ လွင်ႈဢၼ်မိူင်းၵမ်ႊပီႊယႃႊ...

ထၢမ်တွပ်ႇ

RCSS တင်း တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ လွင်ႈသင်လၢႆလၢႆ

ဝၼ်းတီႈ 19/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ထိုင် 12 မူင်းပၢႆ ၸွမ်ႁၢၼ် ပွင်ၶိူဝ်း၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းမၢႆ 2...

လိၵ်ႈတႅမ်ႈၸူး

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ယူႇၸွမ်းၵၼ်လႆႈလူၺ်ႈၾိင်ႈပိူင်ၵူၼ်း မူၼ်ႈသိူဝ်းလူၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ

ဢဝ်ၸႂ်ႁဝ်းသႂ်ႇၸႂ်ပိူၼ်ႈ ဢဝ်ၸႂ်ပိူၼ်ႈသႂ်ႇၸႂ်ႁဝ်း ၸင်ႇယူႇႁူမ်ႈသဝ်းၸွမ်းၵၼ်လႆႈယၢဝ်းယိုၼ်း၊ တၢင်ႇၵေႃႉတၢင်ႇ ဢမ်ႇတူၺ်းပုၼ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇပဵၼ်လၵ်း တၵ်းယူႇႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈထူၼ်ႈၸူဝ်ႈၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်တဵင်ႈထမ်း ၾိင်ႈပိူင်ၵူၼ်း ႁဝ်းယဝ်ႉ။ ပေႃးတၢင်ႇၽႂ်တၢင်ႇမၼ်းႁၼ်ပုၼ်ႈသုၼ်ႇတူဝ်ပဵၼ်ယႂ်ႇ လူၺ်ႈတင်ႈၸႂ်ၵေႃႈလီ ဢမ်ႇတင်ႈၸႂ်ၵေႃႈလီ တၵ်းတိုၼ်းပဵၼ် ၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ပိူၼ်ႈၵမ်းသိုဝ်ႈၼႆ...