Thursday, April 22, 2021

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ယဝ်ႉတူဝ် ၼႂ်းၵႄႈငဝ်းလၢႆးၶဵင်ႇတႃႉလၢႆလၢႆဢၼ်

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးလႄႈ ပိုၼ်းႁူႉ တၢင်းႁၼ် ၽွင်းၶၢဝ်းမႆႈ  ၼႂ်းၵႄႈငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈလႄႈ လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 13/3/2021 တေႃႇထိုင်...
Covid-19 Info
ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19
SHAN

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ

0

0
 • ယူတ်းယႃ
  0
 • ယႃၶႅၼ်း
  0
 • လူႉတၢႆ
  0
ၶေႃႈမုလ်း Covid-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် Myanmar

တူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႇ
 • ယူတ်းယႃ
  0
 • ယႃၶႅၼ်း
  0
 • လူႉတၢႆ
  0

  • ယူတ်းယႃ
   0
  • ယႃၶႅၼ်း
   0
  • လူႉတၢႆ
   0
  • ယူတ်းယႃ
   0
  • ယႃၶႅၼ်း
   0
  • လူႉတၢႆ
   0
  • ယူတ်းယႃ
   0
  • ယႃၶႅၼ်း
   0
  • လူႉတၢႆ
   0
Covid-19 info. who.int

Online TV

တဵၵ်း Subscribe ပၼ်သေၵမ်း။

Online Radio

SHAN Radio
Shan Radio Online ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

ထၢမ်တွပ်ႇ

ၵူၼ်းၶၢႆမွၵ်ႇၼမ်ႉႁွမ် ႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼင်ႇၵၼ် ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ထပ်းၵၼ်မႃးလၢႆ ဝၼ်း။ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၾႆးမႆႈတင်းလင် ၊ ၺႃးၸၢၵ်ႇ ၺႃးမၢၵ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ...

လိၵ်ႈတႅမ်ႈၸူး

ဢွၼ်ႇၸၢႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ 10 ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၺႃးတီႉ

ပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၽွင်းသၢႆဝၼ်းၶိုၼ်ႈ “အရုဏ်ဉီးသပိတ်” ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသိပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်လၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ။ Photo CJ-ၸၢႆးဢွင်ႇတၢၼ်ႉထုတ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ပူတ်း AA ဢွၵ်ႇၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉယဝ်ႉ ၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တေမီးၽွၼ်းယွၼ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်

တင်ႈတႄႇဢဝ် လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 1 ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃး ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ် လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ပီႈၼွင်ႉပလွင်ႈ၊...