Friday, June 22, 2018

သင်ၶၸဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

သင်ၶလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၽူႈသူၼ်ၸႂ်ၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈထွမ်ႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 21/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း...

Most Views

ထၢမ်တွပ်ႇ

ၵွပ်ႈသင်လႄႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈ 3 ၼႆႉ ၶၢႆႉဝၼ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်း

(ႁူပ်ႉထၢမ် ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းလုမ်း PI) ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈလူဝ်ႇလႆႈၶႂ်ႈၼႄဝႃႈ မိူဝ်ႈပီၵၢႆ လႆႈႁဵတ်းပၢင်လူင်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ႁွင်ႉဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း...

လိၵ်ႈတႅမ်ႈၸူး

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYO) ပဵၼ်သင် ?

ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႆႈႁၼ်မီးၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (3) ၸုမ်း။ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYO), ၼႅင်ႇၶၢႆႇၵူၼ်း ၼုမ်ႇတႆး (TYN), တင်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇသျၢၼ်း (SYO) သၢမ်ၸုမ်းၼႆႉ။ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတင်းသၢမ် ၸုမ်းၼႆႉႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း/တႃႇၾိင်ႇၵူၼ်း-...

Journal