Friday, January 18, 2019

SNLD ႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢုပ်ႇၶႆႈ လွင်ႈပၵ်းပိူင်တီႈလိၼ်ပဝ်ႇ၊ လိၼ်ႁၢမ်း

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈပၵ်းပိူင်တီႈလိၼ် လႄႈ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈၵၢင် ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်း လၢႆးမိုဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇႁၼ်လီ လွင်ႈပၵ်းပိူင်တီႈလိၼ် ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

Most Views

Online TV

ထၢမ်တွပ်ႇ

လိၵ်ႈတႅမ်ႈၸူး

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ဝၼ်းပီလုမ်ႈၾႃႉ 2019 ၼႆႉတႆးတေႁဵတ်းသင်?

လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ (1) ဝၼ်း ၼႂ်းပီတႆးပီမူ(2113)ၼီႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉတႃႇပီ 2019 ၼီႈ။ လႄႈ ပဵၼ်ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၶွင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉဝၼ်းၼိုင်ႈ။ ၽွင်းပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉၵွပ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၵၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း။ လိုဝ်ႈၵၢၼ်ၵွႆးဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်ၽွင်းဢၼ် ၶွပ်ႈၶူဝ်း(ၵူၼ်းႁိူၼ်း)လဵဝ်ၵၼ် ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ၊ ဢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ...

Journal