Friday, March 31, 2023

CATEGORY

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်တေႃႇလွင်း

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ၸွမ်းပွႆးလၢမ်းၵိၼ်လူႇလူႉတၢႆ မႃးၶိူဝ်းယႂ်းလႄႈ တီႈပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႈ ၸတ်းပႃးပၢင်တေႃႇလွင်း ၵိုၵ်းၸွမ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2023 ၼႆႉမႃး ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်ၼႆႉ ၸတ်း ႁဵတ်းပႃး ပၢင်တေႃႇလွင်း ၵိုၵ်းၸွမ်း...

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ပီၼႆႉ ၸတ်းယႂ်ႇ

ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း ႁူမ်ႈပႃး ၼၢင်းဝွင်ႇႁူ တင်းမူတ်း မီး 245 ပႃး/ ၵေႃႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 29-31/3/2023 တီႈၵျွင်းၵၢင် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸတ်းႁဵတ်းပွႆး သၢင်ႇလွင်း ႁူမ်ႈပႃးၼၢင်းဝွင်ႇႁူ ပီၼႆႉ သၢင်ႇလွင်းၸၢႆးမီး...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝဵင်းၼူၼ်းထပူးရီး ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝဵင်းၼူၼ်းထပူးရီး ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ မီးသၢင်ႇလွင်း တင်းမူတ်း 27 ပႃး။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 24-26/3/2023 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉပရႃႊသၢတ်ႊလႄႈ သင်ၶတႆး ဢိၵ်ႇပႃး ၸုမ်းႁႅင်းၸႂ်မႂ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝတ်ႉပရႃႊသၢတ်ႊ ဝဵင်းၼူၼ်းထပူးရီး...

ပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင် တေၶတ်းၸႂ်ပူၵ်းပၢႆႉၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ/ဝဵင်း ဢၼ်ပႃးလိၵ်ႈတႆးလႅင်လႄႈ ၵွင်မွင်းတႆး

ပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင် ဢၼ်ယူႇတီႈၸႄႈဝဵင်းႁုင်းမၢၵ်ႇလၢင်း တိူင်းၸႄႈၵႅင်း တေၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းပၢႆႉၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇ လူၺ်ႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆးလႅင် ဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈၵွင်တႆး ဢၼ်ပဵၼ်မဵတ်ႇမၢႆတႆး ၼၼ်ႉၵူႈတီႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းတီႈ 16 ၼႆႉ ၸုမ်းႁၵ်ႉသႃၾိင်ႈငႄႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆးလႅင် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ပူၵ်းပၢႆႉၶဝ်ႈဢိူင်ႇၼွင်တေႃးလူၺ်ႈလိၵ်ႈတႆးလႅင်သေ ဢဝ်ႁၢင်ႈၵွင်မႃးသႂ်ႇဝႆႉပႃးထႅင်ႈ၊ တီႈမီးတႆးလႅင်ယူႇသဝ်းၼၼ်ႉ တေၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းပၢႆႉၸိူင်ႉၼႆၵူႈတီႈ ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး တႆးလႅင် ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႆႉတီႈၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆးလႅင်...

ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉမၢဝ်း လူႇၵွင်မွင်းသိူင်းၼိုင်ႈ ထိုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင်တီႈႁုင်းမၢၵ်ႇလၢင်း

ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉမၢဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သူင်ႇၵွင်မွင်းသိူင်းၼိုင်ႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင် တၢင်းၸႄႈဝဵင်းႁုင်းမၢၵ်ႇလၢင်း  တိူင်းၸႄႈၵႅင်း ဢၼ်ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈမႃးပေႃႉထုပ်ႉယႃႉလႅဝ်ၵွင်မွင်းမိူဝ်ႈ ႁၢင်ပီ ပီၵၢႆၼၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/3/2023 မႅၼ်ႈဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း ၵွင်မွင်းသိူင်းမႂ်ႇဢၼ်   ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉမၢဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်  သူင်ႇလူႇပၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင် တၢင်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်းၼၼ်ႉႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းမိုဝ်းလီငၢမ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ပီႈၸၢႆး ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈလူႇၵွင်မွင်းၼၼ်ႉ  လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၼႆႉတႄႉ ယူႇတီႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း...

ပၢင်ၶၢမ်ႇသၢင်ႇသဵင်ႈငိုၼ်းဢေႇ ဢမ်ႇမီးၼီႈ တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

ပၢင်ၶၢမ်ႇသၢင်ႇမႂ်ႇ - ၶၢမ်ႇၶၢဝ်မႂ်ႇ ၸွမ်းပိူင်ၶၢမ်ႇမဵတ်ႉ တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း တင်းမူတ်းဢၼ်ၶဝ်ႈၶၢမ်ႇ ၸၢႆး 10 ၵေႃႉ ယိင်း 10 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/3/2023 ယူႇတီႈ ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ်...

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈၼႃးၵွင်းမူး ပီၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈထုင်ႉၼႃးၵွင်းမူး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸတ်းႁဵတ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ မီးသၢင်ႇလွင်ႈ 60 ပၢႆ။ ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ပီႈၼွင်ႉၼႃးၵွင်းမူး ပွၵ်ႈၵမ်း 16 ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 14-20/3/2023 တီႈဝတ်ႉၵၢင်ၼႃး ဝၢၼ်ႈၼႃးၵွင်းမူး ဢိူင်ႇမိူင်းႁၢင် ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ တင်းမူတ်း မီးသၢင်ႇလွင်း...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လုၵ်ႉလွႆတႆးလႅင်း RCSS ယေႃးမုၼ် ၶဝ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် မႅတ်ႉတႃႇထမ်းတြႃးပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လွႆတႆးလႅင်း RCSS ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ၶိုၼ်းသေ ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈယေႃးမုၼ် ၶဝ်ႈႁွတ်ႈထိုင် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လုၵ်ႉငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် မႅတ်ႉတႃႇထမ်း ပၼ်ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ် တီႈလွႆတႆးလႅင်း ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် မႅတ်ႉတႃႇထမ်းတြႃးပၼ် ၵေႃႉ သိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်လႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA ။   ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ႁွတ်ႈထိုင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/3/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းပၢႆ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် မိူဝ်းမႅတ်ႉတႃႇထမ်း တြႃးပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA ။ ၵူၼ်းမိူင်း တီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် မဵတ်ႉတႃႇထမ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (4) ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း မႃးယေႃးမုၼ် မဵတ်ႉတႃႇထမ်းတြႃးထိုင် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်း ၼႃႈလိၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (4) ဝဵင်းမိူင်းလႃး ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1-10/3/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ႁွတ်ႈထိုင် ၼႃႈလိၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်း...

ဝၼ်းၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပီၼႆႉ မီးၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶၢႆ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလိူဝ်ၵူႈပီ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/3/2023 တူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ် 5 လွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ (ဢဝ်ၸွမ်းပပ်ႉယဵမ်ႈဝၼ်း တၢင်းၾၢႆႇတႆးၶိုၼ်/ ယူၼ်း) တႄႇ ဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ထိုင်ဝၢႆးဝၼ်း ပဵၼ်ဝၼ်းၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉ (ႁွင်ႉ) ဝၼ်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ထုင်းၸဝ်ႈၾႃႉ ဢွၼ်ႁဵတ်းမႃး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇပီလႂ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းမိူင်းလႃး

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ယေႃးမုၼ်ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းမိူင်းလႃး ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (4) တွၼ်ႈ တႃႇ တၢင်ႇထီးထၢတ်ႈလႄႈ မႅတ်ႉတႃႇထမ်း ပၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃးၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/3/2023 ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် မႃးႁွတ်ႈထိုင်ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 (NDAA) သေ မႃးၵိင်းတီႈထၢတ်ႈလူင်...

ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၽြႃးလူင် မႁႃႇမျၢတ်ႈမုၼိ ၶွပ်ႈတဵမ်ပၢၵ်ႇပီ

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 11 ထိုင် 15 လိူၼ် March 2023 ၼႆ့ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႃႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၽြႃးလူင် မႁႃႇမျၢတ်ႈမုၼိ ၶွပ်ႈတဵမ်ပၢၵ်ႇပီ။ ၸၢႆးသၢမ်လႅင်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၾၢႆႇပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးပၢၵ်ႇပီႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မၼ်းတေမီးပႃးပၢင်တြႃး ပၢင်ႁေႃးထမ်းတဵတ်ႈထမ်းၽြႃး ၸဝ်ႈ၊...

ပၢင်ပွႆးၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈၾိင်ႈငႄႈ/ ထုင်းတႆး ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ တေၸတ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းထႆး

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး တေႁူမ်ႈၵၼ် တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆး ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၼႂ်း မိူင်းထႆး ၼင်ႇႁိုဝ် ၾိင်ႈထုင်းတႆး ပေႃးတေဢမ်ႇမွတ်ႈဝၢႆးႁၢႆလႄႈ သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈထိုင် လုၵ်ႈလၢၼ်တႆး ႁႂ်ႈႁဵၼ်းႁူႉ ႁၵ်ႉသႃၵႂႃႇ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 4-5/3/2023 ၸိုင် ယူႇတီႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လၢႆမူႇၸုမ်း တေႁူမ်ႈ ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း