Monday, December 5, 2022

CATEGORY

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တေၸတ်းၵႅပ်ႈ

ပၢင်ပွႆး ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵႅပ်ႈ ၵူၺ်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၼႂ်းမိူင်း လၢႆလၢႆလွင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:30 မူင်း ထိုင် 4:00 မူင်း ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ႁူမ်ႈ ပႃး...

ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တေၸတ်းႁဵတ်း ပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ သၢမ်ဝၼ်း/ ၶိုၼ်း

ပီၼႆႉ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးသူင်ႇသင်ႇပီၵဝ်ႇ 2116 ၼီႈလႄႈ ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ ၶိုၵ်ႈယႂ်ႇ လူင် သၢမ်ဝၼ်း/ ၶိုၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 21-23/11/2022 ၸိုင် ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တေဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း...

ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူး Dr. ႁိူင်းသႅင် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ  ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူး Dr. ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးၵ ၽိပႃႇလ ႁိူင်းသႅင် (မိူင်းသူႈ) ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉတူဝ်ႈလီ ငၢမ်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး မီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း 300 ပၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/10/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း ထိုင် 10...

ၶူးဝႃးၼွႆႉ(ထမ်ႈမႄႈသႃ) တေလူႇတၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်းသိုပ်ႇၸႆးတႃပၼ် ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႇတ (ၶူးဝႃးၼွႆႉ)   သၼ်ပႃႇတွင်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး တေၸတ်းပၢင်ပွႆးလူႇသၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ် သိုပ်ႇၸႆးတႃပၼ်ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၊ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼလူင်။   ဝၼ်းတီႈ 20/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 1 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၶူးဝႃး...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ

ပီၼႆႉ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ တေႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 19/11/2022 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ထိုင် 6 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးသူင်ႇသင်ႇပီၵဝ်ႇ 2116 ၼီႈ ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼလူင် ပွႆးလူႇသၢင်ႇၵၢၼ်း သွင်ၽႅၼ်ႇလိၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

ပွႆးလူႇတၢၼ်း သၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ် သွင်ၽႅၼ်ႇလိၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး  ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼမ်း RCSS ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပဵၼ် ၸဝ်ႈ တႃႇၼလူင်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းတေႃႇထိုင်ဝၢႆးဝၼ်း ပွႆးလူႇတၢၼ်း သၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ် သွင်ၽႅၼ်ႇ လိၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉၵူႇမၢၼ်ႉ...

မႃးႁဝ်းႁူႉၸၵ်း ပွႆးၵထိၼ်ၵၼ်

ၸၢဝ်းပုတ်ႉထႁဝ်း ၶဝ်ႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ လိူၼ် 12 ၵူႈပီ မီးၾိင်ႈႁဵတ်းၵုသုလ် လူႇၽႃႈသၢင်ႇၵၢၼ်းလႄႈ ႁွင်ႉဝႃႈ ပွႆးၵထိၼ်(ၵထိင်ႇ) ၼႆၵၼ်။ သတ်ႉထႃး ၸိူဝ်းမီးၸေတၼႃးၵေႃႈ ႁဵတ်းပွႆးလူႇၵထိၼ်ၵၼ် ပဵၼ်မူၼ်ႈပဵၼ်သိူဝ်း။ ၼၼ်သေတႃႉ ၵွပ်ႈသင်ႁွင်ႉ ၵထိၼ်ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ မီးၵေႃႉႁူႉမၼ်း တေဢမ်ႇၼမ်၊ ဢမ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းလမ် ဢမ်ႇဝႃႈၸဝ်ႈမုၼ် (လိူဝ်သေၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်)။ ၵထိၼ် မႃးတီႈပႃႇလိ...

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးတီႈၵဵင်းမႆႇ တေယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်  ၸဝ်ႈၶူး Dr. ႁိူင်းသႅင် ၽူႈလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး Ph.D

တႆးႁွတ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်ပၼ် ၸဝ်ႈၶူး Dr. ႁိူင်းသႅင် ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးၵႃႇ ၽိပႃႇလ (မိူင်း သူႈ) ၽူႈလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး မေႃလူင် Ph.D တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 18/10/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း - 9...

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ တေမႅတ်ႉတႃႇတြႃးပၼ် လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် – မိူဝ်းၼႃႈ မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်

ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တြႃး ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ “ၶူင်းၵၢၼ် ၸဝ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈ ဝုၼ်းၸုမ်ႉလႄႈ လွင်ႈသႃႇ သၼႃႇ မိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း” တေယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ)လႄႈ ၸဝ်ႈၶူး ၼၼ်ႇတမႃႇ လႃႇ တေမႃးမႅတ်ႉတႃႇတြႃးပၼ်။   ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 16/10/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6...

ပွႆးၵၼ်ႇတေႃးသင်ႇၶႃႇၸုင်ႇလႄႈ ပွႆးတႆႈတဵၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၽြႃး လူင်းမိူင်း၊ လွင်းသွမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ 215 တူၼ်၊ ၵၼ်ႇတေႃးသြႃႇၸဝ်ႈလူင်လႄႈ သင်ႇၶႃႇၸုင်ႇ တီႈဝတ်ႉတူၼ်ႈႁုင်း ဝဵင်း ၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းပုတ်ႉထ ၽႃႇသႃႇမီးဝႆႉၼၼ်ႉ...

ပီႈၼွင်ႉတႆးဝဵင်းတွင်ႁူႇ (တွင်ႇဢူႇ/တောင်ငူ) လူႇတၢၼ်းၵထိင်ႇ လႄႈ ၶၢမ်ႇသၢင်ႇၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႇထုင်း

ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉပဵင်း ဝဵင်းတွင်ႁူႇ (တွင်ႇဢူႇ) ၶဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူႇတၢၼ်းၵထိင်ႇ လႄႈၶၢမ်ႇသၢင်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႇထုင်းမီး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈၵၼ်ႁူမ်ႈၵိၼ်ႁူမ်ႈလူႇၸွမ်း။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးဝဵင်းတွင်ႇဢူႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉၺွင်ႇပိၼ်ႇတႃႇၶႃႈဢေႃႈ ။ဝတ်ႉၼႆႉတေမီးၼႂ်းဝဵင်းမဵဝ်ႉလႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈတွင်ႇဢူႇႁဵတ်းၼႆဢေႃႈ။ ၵူႈပီၵေႃႈ ႁႅၼ်းၵိၼ်ႁႅၼ်းလူႇယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ ။ ၵူၺ်းမိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊၽႄႈလၢမ်းတႄႉ ဢွၼ်ႁဵတ်းတီႈၵႅပ်ႈမၼ်းၵူၺ်း။  မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉၵေႃႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလူးၼေႃ တေႃႉတႄႉပဵၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇယဝ်ႉဢေႃႈၼႆႉ ” ဝႃႈၼႆ။  ပွႆးလူႇတၢၼ်းၵထိင်ႇၼႆႉ...

ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝသ်ႉသ (ဝႃႇသႃ)

ဝသ်ႉသ   ထွႆႈၵႂၢမ်းပႃႇလိၼႆႉ တႆးဝႃႈ ဝႃႇသႃ၊ ဝႃႇ ပွင်ႇဝႃႈၶၢဝ်းၾူၼ်။ ၸွမ်းၾိင်ႈထုင်းမိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယိူဝ်ႊ ၶၢဝ်းၾူၼ်မီးသီႇလိူၼ်၊ သႃႇသၼႃႇ ၿုတ်ႉထႁဝ်းၵိူတ်ႇတီႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇဢဝ်ၸွမ်းၾိင်ႈၼၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းၿုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ ဝႅင်ႇၸွမ်း ၵၢၼ်သင်ၶၸဝ်ႈၶဝ် တင်ႈဢဝ်လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ ၶမ်ႈၼိုင်ႈ တေႃႇထိုင် လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမူၼ်း သၢမ်လိူၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းဢရႁၼ်ၸဝ်ႈၶဝ်သေႃႉၾူၼ်၊ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇလႄႇ တွင်ႈတဵဝ်း ၵႂႃႇတၢင်းလႂ်၊...

ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႈ မိူင်းတႆး ပီၼႆႉ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီ

ပီၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇပေႃးမီးလွင်ႈလၢမ်းၽႄႈၸူးၵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်ႈၵျွင်းလွင်းမွၵ်ႇ လူႇတၢၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီ ၼႂ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ။ ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၸႂ်ႈယဝ်ႉ ပီၼႆႉတႄႉ ၶႅၼ်းသေပီဢွၼ်ပီၵၢႆယူႇဢေႃႈ ၸၢင်ႈတူင်ႉၸၢင်ႈၼိုင်ႈမႃးၽွင်ႈ ။ ၶွင်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး သွင်ပီၼႆႉတႄႉ တေဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႇၵူၺ်းၵေႃႈ လႆႈမႆႈၸႂ်တႃႇပၢႆးယူႇလီၼႃႇၼေႃႈ။ ပေႃးဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈယဝ်ႉ ပေႃးလႄႇလႆႈ သုၵ်ႈတိၼ်သုၵ်ႈမိုဝ်းယူႇတႃႇသေႇယဝ်ႉ ။ ပီၼႆႉတႄႉ ၵူၼ်းပူၵ်ႉသူပ်းပူၵ်ႉပၢၵ်ႇၵေႃႈ...

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝႃႇလိင်ႇတ  ႁူဝ်ပဝ်ႈ ယေးငိုၼ်းဝူင်းမႅတ်ႉတႃႇ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လူႉလွၼ်ႇၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:20 မူင်း ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝႃႇလိင်ႇတ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ယေးငိုၼ်းဝူင်းမႅတ်ႉတႃႇ ဝဵင်း မိူင်းၵိုင် လူ့လွၼ်ႇၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း ၽွင်းဢႃယုလႆႈ 56 ပီ ဝႃႇသႃ 36 ဝႃႇ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်လူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇ ၽွင်းသူင်ႇတူဝ်...

ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူး Dr. ႁိူင်းသႅင် ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးလူင် Ph.D တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ

ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်း ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူး Dr. ႁိူင်းသႅင် ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးၵႃႇ ၽိပႃႇလ (မိူင်းသူႈ) ၽူႈတေႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး မေႃ လူင် Ph.D တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး တေၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ၼႆႉ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 16/10/2022 ၸိုင် ယူႇတီႈ သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး တေဢွၼ်ၸတ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း