Thursday, March 23, 2023

CATEGORY

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်းသွမ်းတၢင်တူဝ်ပၼ် ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ  

မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 11/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းထိုင် 12 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း ယူႇတီႈ ၸိူဝ့်ၶိူဝ်းပီႈၼွင့်လႄႈ ၵူၼ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ် ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ႁႅၼ်းသွမ်းတၢင်တူဝ် ပၼ်ၸဝ်ႈၼၢင်းသု ၸၼ်ႇတီႇ မႁႃႇတေႇဝီႇ  ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်သီႇပေႃႉ ၸဝ်ႈၵျႃႇသႅင်   တီႈဝတ့်ပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ၼၢင်းၸၢမ်တွင်း ၽူႈၶပ့်ၶိုင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း...

တဝ်ႈလုပ်ႇသေႃးယၼ်ႇတ ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ တေထႃႇပၼႃႇဝႆႉ တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ

ပၢင်ထႃႇပၼႃႇ တဝ်ႈလုပ်ႇၸဝ်ႈၼွႆႉ (သေႃးယၼ်ႇတ) ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တႄႇတင်ႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တႃႇမိူင်းတႆးသဝ်းၶေႃ ၵေႃႉ ႁႅၵ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ တႃႇပဵၼ် (ဢွင်ႈတီႈ မၢႆၵိုမ်းၸဝ်ႈၼွႆႉ) ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵူႈတီႈ ပေႃးတေၵႂႃႇ ဢႅဝ်ႈယဵမ်ႈတၵ်ႉယမ်ၵၼ်။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 26/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ယူႇတီႈ ၵေႃႇမတီႇ...

သင်ၶၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ၵုမ်လူင် ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီ

ၸုမ်းသင်ၶၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီ 2023 တေဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ လွင်ႈၼႃႈ ၵၢၼ်တႃငၢၼ်း တီႈလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 12/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းထိုင် 2 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈ ၸုမ်းသင်ၶၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး တေၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ...

ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပိုတ်ႇပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်း ပႃးလိၵ်ႈတႆး – ႁၢင်ႈၵွင်တႆး သွင်ၾၢႆႇ

မၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီၼႆႉသေ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပိုတ်ႇပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်း တႅမ်ႈဝႆႉ 3 ၽႃ သႃ ပႃးႁၢင်ႈၵွင်တႆးလႄႈ ႁၢင်ႈၼမ်ႉတဝ်ႈလိၼ် တင်းသွင်ၾၢႆႇ။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်...

ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်မွပ်ႈသူးရၢင်းဝလ်း ယုၵ်ႉယွင်ႈၼမ်ႉၸႂ် ပၼ်လုၵ်ႈ ႁဵၼ်း ၸိူဝ်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်သေလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၼႂ်းပီ 2022 တင်းမူတ်း 14 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈ ၵေႃႇမတီႇ ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈ တဵမ် 76...

SSPP ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းထိုင် 10 မူင်း ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး မီးၵူၼ်း မိူင်း၊ ၵူၼ်းသိုၵ်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ...

သင်ၶၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇပွၵ်ႈၵမ်း 57 ၵမ်မထၢၼ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 58 တေပဵၼ်တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ပၢင်ၵုမ်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပွၵ်ႈၵမ်း 57 ပီၼႆႉ ၸဵမ်သင်ၶ - တၵ်ႉၵႃႇ တီႈၸမ်/ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ် ႁူမ်ႈပႃး တိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်း တီႈၸႄႈမိူင်းမွၼ်းလႄႈ မိူင်းယၢင်းလႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 4-7/2/2023 ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ - တၵ်ႉၵႃႇ...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် မဵတ်ႉတႃႇထမ်း ပၼ်တၵ်ႉၵႃႇ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းပူးလူင် ပွၵ်ႈၵမ်း 3

သင်ၶ - တၵ်ႉၵႃႇ ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် မဵတ်ႉတႃႇထမ်း ပၼ်တၵ်ႉၵႃႇ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းပူးလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 28/1/2023 – 1/2/2023 ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ႁွတ်ႈထိုင် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းပူးလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း မဵတ်ႉတႃႇထမ်းပၼ်...

ပွႆးၵႂၢႆးတေႃး ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း သိုပ်ႇၶၢႆႉၵႂႃႇၸတ်း တီႈမိူင်း ၵွႆထႅင်ႈ တႃႇ 10 ဝၼ်းပၢႆ

ပွႆးၵႂၢႆးတေႃး တီႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ပႆႇယဝ်ႉ သိုပ်ႇၶၢႆႉၵႂႃႇၸတ်း တီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵွႆထႅင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 11 ဝၼ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5-15/2/2023 ပွႆးၵႂၢႆးတေႃး သိုပ်ႇၶၢႆႉၵႂႃႇၸတ်း တီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵွႆ ဢၼ်မီးဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ် ၵဝ်ႇ “ဝႃႉ” UWSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေၸတ်းပၢင်တေႃးၵၼ်တႃႇ 3 ပွၵ်ႈ...

ပိုၼ်းႁၵ်ႉ လိုဝ်းလင် သၢမ်လေႃး – ဢူးပဵမ်ႇ

“သၢမ်လေႃး - ဢူးပဵမ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ပိုၼ်းတႄႉဢိူဝ်ႈ၊ မီးပီမၼ်းယူႇလူး။ ဝၢႆးမႃးၵႂၢမ်းသိုပ်ႇၵႂၢမ်း သႂ်ႇမီႇသႂ်ႇၵီးၼမ်သေ ဢဝ်မိူၼ်ဢပုမ်ႇ ဢပုမ်းၵႂႃႇ ပႅတ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း”- မႁႃမုင်ႉ (မိူင်းၸႄႈ) ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈလႄႈ ၶူၼ်ႉၶႂႃႉပိုၼ်း လၢတ်ႈၼႄဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ပိုၼ်းႁၵ်ႉ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်မႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇသဝ်ႈဝဝ်းမွင်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေႁူႉဝႃႈ တၢင်းႁၵ်ႉ ၶုၼ်သၢမ်လေႃး...

ၾိင်ႈပီမႂ်ႇလႃးႁူႇ  ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး  

ပေႃးထိုင်မႃး  လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇၵူႈပီပီၸိုင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႃးႁူႇ ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းပၢင်လူႇၶဝ်ႈၼမ့်မႂ်ႇလႄႈ ႁပ့်ပီမႂ်ႇလႃးႁူႇ မႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်။ပီၼႆႉၵေႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဢမ်ႇႁၢႆႉႁႅင်းပဵင်းတၢင်ႇပီယဝ်ႉလႄႈ ပီႈၼွင်ႉလႃးႁူႇ ၸတ်းပွႆးပီမႂ်ႇ လၢႆလၢႆတီႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် မိူင်းသၢတ်ႇ မိူင်းၽျၢၵ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵဵင်းတုင် ၸိူဝ်းၼႆႉၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီ။ ပီမႂ်ႇလႃးႁူႇၼႆႉ မီးၶပ်ႉမၢႆသင်လၢႆလၢႆ ၊ လၢႆးၸတ်းႁဵတ်းသမ်ႉမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၸၢႆးသႅင်ယွတ်ႈ...

ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 47 တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် တေၸတ်းၵိုၼ်းယႂ်ႇ

ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ပီၼႆႉပဵၼ် ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 47 တေၸတ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီပူၼ်ႉမႃး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 4-6/2/2023 ၸိုင် တူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ် 3 မႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ၊ လိူၼ် 3 မူၼ်းလႄႈ လိူၼ်...

ပၢင်သၢင်းၵဵဝ်ႇ ၸဝ်းၶူးဝႃး ဢႃးၼူၼ်း တီႈဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ ၸတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

ပၢင်သၢင်းၵဵဝ်ႇၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဢႃးၼူၼ်း ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း မီးသင်ၶ - တၵ်ႉၵႃႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ - တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးတႆး - ထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်/ သၢင်းၵဵဝ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးဝႃး...

သင်ၶလႄႈတၵ်ႉၵႃႇ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉယဝ်ႉတႃႇႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇသင်ၶၸဝ်ႈ

ပၢင်ပွႆးၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 57 တေၸတ်းတီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉလၢင်းၶိူဝ်းႁူမ်ႈၵၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တူဝ်ႈတၼ်းလီငၢမ်း၊ ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်လူင်သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တီႈပၢင်ပွႆးၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း၊ ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းလႄႈ ၶၢႆသူႇရႃႇၼမ်ႉလဝ်ႈ (မဝ်းမိင်း) ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 4-7/2/2023 ၼႆႉ ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ...

 တႆး 4 ၶိူဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင်ၼႄၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတီႈၵဵင်းမႆႇ

ပီႈၼွင့် တႆးၶိုၼ် တႆးယွင်း တႆးလိုဝ့် တႆးလူင် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၼႄ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ပၢင်ၼႄ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းပီႈၼွင့် တႆးၶိုၼ် တႆးယွင်း တႆးလိုဝ့် တႆးလူင် ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း  ၼႆႉတႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 ထိုင် 29 လိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီ ပီႊ 2023 ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း 12...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း