Monday, May 29, 2023

CATEGORY

ၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉသိုၵ်း SSPP  3 ၵေႃႉ၊  ယိုဝ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းသိုၵ်း SSPP   3 ၵေႃႉ ယိုဝ်းတၢႆ 1 ၵေႃႉ တီႈပၢင်သဝ်းဢၼ်မီးတီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းယ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/5/2023  လုၵ်ႈၸုမ်း SSPP/SSA ဢၼ် ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် တၢင်းဢိူင်ႇမိူင်းယ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁႃၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ၊ ႁိုၵ်ႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၺႃးတီႉၺွပ်းလႄႈယိုဝ်းတၢႆ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ် ပႂ်ႉၸွမ်းၵဵတ်ႉ/ လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ၸႅတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတႃႈပႆ တၢင်း ၸွမ်းတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပိူင်လူင်ၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈ PDF လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈမႃးတူင်ႉၼိုင်။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်မေႊ 2023 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူင်းပွၼ် ၵႂႃႇတၢႆတီႈပၢင်တိုၵ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်

ပၢင်တိုၵ်းတီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင် ပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းထႅမ်ႁႅင်းၶႂ်ႈဝႃႈ ၸမ်မူတ်း၊ သိုၵ်မၢၼ်ႈမိူင်းပွၼ်ၸၼ်ႉၶုၼ်သိုၵ်းလူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸင်ႇႁႃတႄႇၼႃႈႁိူၼ်းယဝ်ႉလႆႈၶိုၼ်ႈၼႃႈသိုၵ်း တၢႆၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇလႆႈတူဝ်တၢႆမႃးၶိုၼ်း။ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ႁႅင်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ  20/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်း တၢင်းမိူင်းပၢႆးၾၢႆၶုၼ် လႅၼ်လိၼ်တႆးယၢင်းလႅင်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸၼ်ႉၶုၼ်သိုၵ်းလူင်  တပ်ႉ ၶမယ တပ်ႉတိၼ်ဝႆး 517 မိူၵ်းပွၼ် ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မဵဝ်းသီႇႁ ၵႂႃႇတၢႆတီႈပၢင်တိုၵ်း ။...

ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 RCSS ၸတ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 65 ပီ

ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) RCSS တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 65 ပီ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ ပီၼႆႉ ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် ဝႂ်ၶႂၢင်ႉၵိုတ်းလိုဝ်ႈသိုၵ်း ၸိူဝ်းႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း 5 ပီတဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 21/5/2023 တူၵ်းမႅၼ်ႈ ဝၼ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 65 ပီတဵမ်သေ...

သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ယဝ်ႉလႄႈၵူၼ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၶိုၼ်းတႄႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လူၺ်ႈတၢင်းၵူဝ်ႁႄ  

သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၶိုၼ်းတႄႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး သေတႃႉၵေႃႈ   တိုၵ်ႉလႆႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၶိုၼ်းပဵၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ၵူဝ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၊ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းၽေးလၢႆလွင်ႈလၢႆဢၼ် ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ယဝ်ႉ  ဝႃႈၼႆသေတႃႉၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ။...

ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈၼႂ်းၵႄႈ ပၢင်တိုၵ်း PNLO  တင်း RCSS

ၵူၼ်းမိူင်းတိူဝ်ႉမၢၵ်ႇၵွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLO/PNLA  တင်း RCSS တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ။ သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLO/PNLA  တင်း RCSS ယိုဝ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး ဢိူင်ႇၼမ်ႉႁူး ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မီးၵူၼ်းမိူင်း တိူဝ်ႉမၢၵ်ႇၵွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ။ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

PNLO/PNLA လႄႈ RCSS/SSA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS /SSA လႄႈတင်း ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLO/PNLA ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 20/05/2023 ပၢင်တိုၵ်းတႄႇပဵၼ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 5 မူင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆး ဢိူင်ႇႁူဝ်ၼမ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ။ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်မွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်း၊ RCSS တႅမ်ႈဝႆႉတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ Tai Freedom ဝႃႈ သိုၵ်းပဢူဝ်း...

TNLA ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸဝ်ႈၵႃး ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သိုၵ်း TNLA ယိပ်းၵွင်ႈၸေးမိုဝ်းသေ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၸဝ်ႈၵႃးၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ - ၼမ်ႉၶမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵႃး 1 လမ်း လႆႈသႂၢင်းၶွၼ်ႇပၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 1 သႅၼ်ပျႃး။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း...

TNLA ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၽႅဝ်ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တီႉဢဝ်ၵႂႃႇ ၸၢဝ်းတႆး ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉ

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA သႂ်ႇၶူဝ်းသိုၵ်း ယိပ်းၵွင်ႈၸေးမိုဝ်းသေ ၶဝ်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တီႉပႃးၵႂႃႇ ၸၢဝ်း တႆး ထႅင်ႈ 3-4 ၵေႃႉ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/5/2023 သိုၵ်း TNLA ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ် ပႂ်ႉၸွမ်းတၢင်း၊ ၸွမ်းၵိဝ်ႇ သေ ၶဝ်ႈတီႉ ၺွပ်း...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ရူတ်ႉၵႃးလူႉသုမ်း

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵႃးၵူၼ်းမိူင်း 2 လမ်းတိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသေ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉသုမ်း။ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈပၢင်ၵေႇတု လႄႈ ဝၢၼ်ႈတူင်ႇလၢဝ်း မီးလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလႄႈ ၵႃးၵူၼ်းမိူင်းသွင်လမ်း တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသေ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉသုမ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသဵၼ်တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵႃးလႄႈ မၢၼ်ႇၵႃးပေႃးၸတ်ႉတႅၵ်ႇဢေႃႈ။ ၵူၼ်းၸၢႆး...

TNLA ၶႂ်ႈယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း  ယုၵ်ႉၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း ႁႂ်ႈၶၢႆႉပၼ်တီႈယူႇ

သိုၵ်းတဢၢင်းၶႂ်ႈယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း ၸဝ်ႈႁိူၼ်းသမ်ႉဢမ်ႇၽွမ်ႉလႄႈ TNLA  ၶိုၼ်ႈမွင်းၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/5/2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA  ယွၼ်းၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း  ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ။  ၾၢႆႇၸဝ်ႈႁိူၼ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇၽွမ်ႉလႄႈ လႆႈထဵင်မေႃးၵၼ် ထိုင်တီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈမွင်းၵွင်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ၽေးတေႇသၢႆၸႂ် ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင် သွၼ်ႈယူႇၸွမ်းထိူၼ်ႇမႆႈၸႂ်ပႃးတူဝ်မီးၵွင်ႉ

တႄႇဢဝ်လိူၼ် ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ပီ 2023 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်လေႃႇတိုၵ်းမႃးၶိူဝ်းယႂ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸိူဝ်းယူႇၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ယၢင်းလႅင် မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းပၢင်လွင်း ၊ ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း လွင်ႈၶူဝ်းၼုင်ႈ ၸဵမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၽႂ်းၶၼ် ၼႆယဝ်ႉ။ ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

SSPP  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁပ်ႉပၢၵ်ႇလွင်ႈ ထဵတ်ႈထၢမ် ၼုမ်ႇၸၢႆးႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ သပ်းလႅင်းလွင်ႈၶလိပ်ႉ ဝီႊတီႊဢူဝ်ႊ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးမတ်ႉၽႅၼ်တူၼ်ႈမႆႉသေ ၺႃးၾႆးႁုမ်းၵူထဵတ်ႈထၢမ် ဢၼ်ၽႄႈယူႇၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼၼ်ႉပဵၼ်လွင်ႈတႄႉ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၾၢႆႇ RCSS ၵမ်းၵမ်း ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသႂ်ႇ လႄႈတီႉၺွပ်းၽူႈထၢင်ႇထိူမ်မႃးၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်ဝႃႈၼႆ။ လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ  SSPP တႅမ်ႈတၢင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်တီႈၼႃႈ Page – SSPP Info မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/05/2023  ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇလႆႈပၢႆႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းPDF တီႈၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်လေႃႇတိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 4/5/2023 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၵ်းပၢင်သဝ်းယူႇၸွမ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ ဝဵင်းတႃႇသီႇလႄႈယႂႃႇငၢၼ်ႇၼၼ်ႉသေ ၸုမ်းသိုၵ်း PDF  ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်းမႃး ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်လေႃႇတိုၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆၽေး ဢမ်ႇယွမ်း 500 ၼႆယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းၼႂ်းတီႈပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းသွၵ်ႈႁႃ PDF, TNLA ဢမ်ႇထၢတ်ႇ

ဝၢႆး PDF, TNLA ထွႆႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ယဝ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ၸွမ်းၵၢတ်ႇလၢင်ႉသွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 23/4/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉမ 77 ၊ တပ်ႉမ 88 ၊...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း