Saturday, December 2, 2023

CATEGORY

ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ႁိူၼ်းယေးဝၢၼ်ႈသူၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸၢင်ႈပဵၼ်ပဝ်ႉမၢႆၵၢၼ်သိုၵ်းသေ ပိုတ်းယိုဝ်းၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း

ပၢင်တိုၵ်း 1027 ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပႆႇၵိုတ်းလႆႈယဵၼ်လႆႈႁိုင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းၸွႆႈ၊ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇ ဢမ်ႇဝႄႈဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁိူၼ်း ယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႈၸဵပ်းလူႉတၢႆ၊ ႁိူၼ်းယေးဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ လူႉၵွႆၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 30 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႇ ၸွမ်သိုၵ်းၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဢွၵ်ႇသိုဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ - သင်ဝႃႈသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသေယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိၵ်းတိၵ်းၸိုင် -...

ဝၢၼ်ႈလူင် 2 ဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ လႅဝ်ၽႅဝ်ႉယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်း

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉ 500 ၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈ တူၺ်းႁိူၼ်းယေးသူၼ်ၼႃး၊ ႁိူၼ်းယေးဝတ်ႉဝႃးလူႉၵွႆၼမ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 01/12/2023 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင် လႄႈဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ 2 ဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးမီးတီႈဢိူင်ႇမိူင်းယေႃၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး၊ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၵၢတ်ႇ လႄႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆလႅဝ်ၽႅဝ်ႉလႄႈၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်လဵၵ်ႉၶေႃးၶူမ်။ ၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ၸင်ႇႁႃထိုင်ၶိုၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၶမ်ႈၼႆႉလႄႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းတဢၢင်း ယိုဝ်းၵၼ်တီႈသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလႅဝ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ6 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းတဢၢင်း  ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၸႄႈဢႅၼ်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႆႈၵိုင်ႉၵင်ႉ ၽူင်ႉပၢႆႈ  တင်းၶိုၼ်း။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်ယူႇ တင်းၶိုၼ်းထိုင်မိူင်း လႅင်းၼႆဢေႃႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ႁိုဝ်တေႁတ်းယူႇၼွၼ်းၵၼ်လီလီ။ ဢွၼ်ၵၼ်ၽူင်ႉပၢႆႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၼႆဢေႃႈ ” -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇလၢႆၵမ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၼမ် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉ ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် တေႃႉသူင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၶူဝ်းၶွင် (ထောက်ပို့) ၶဝ်မႃး...

MNDAA  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵဵပ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇယိင်းၸၢႆး ပႃးၸဵမ်သင်ၶၸဝ်ႈ

 သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လၢတ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈ ၽႂ်ယူႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵဝ်ႈၵၢင်ႉၵုမ်းၵမ် တၵ်းလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တႄႇၽႅၼ်သိုၵ်း 1027 သေ လေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၼႆႉ တင်းသွင်ၾၢႆႇ မီးလွင်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉလူႉသုမ်း ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၽႂ်ယူႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵုမ်းၵမ်ၵေႃႈ တၵ်းလႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။ လီႇၵျႃးဝိၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ -...

သိုၵ်ႈၵဝ်ႈၵၢင့်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႄႇၵၢၼ်ၽွင်းငမ်း တီႈဝဵင်း ပၢင်ႇသၢႆး  

ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ဢၼ်မီးႁိမ်း လႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶႄႇ - မိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ့် တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီ့ 30 ၼႆ့ၵႂႃႇ  လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ပိူင်ဢုပ့်ပိူင်ႇ ၽွင်းငမ်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့်ယဝ့် - လီႇၵျႃးဝိၼ်းလၢတ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼင်ႇၼႆ ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Kongkang တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆ့ဝႃႈ - ဝၼ်းထီ့ 28...

ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ တၢႆ 2 မၢတ်ႇ 1

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် လူႉတၢႆ 2 မၢတ်ႇၸဵပ်း 1။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မွင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈၵႂႃႇ ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းလႄႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈသၢမ်သႄႇ ၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ 2  မၢတ်ႇၸဵပ်း 1။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မၢၵ်ႇမႃးတူၵ်းသႂ်ႇ တၢႆ 2...

ၼုမ်ႇၸၢႆးမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ

ၶၢဝ်းတၢင်း ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီသေ ပႂ်ႉလွၵ်ႈငိုတ်ႈယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ မီးမႃးၶိူဝ်းယႂ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/11/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေး တီႉၺွပ်းၵႂႃႇပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶဝ်မႃးတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵႃႉ ၶဝ်ႈသၢၼ် တီႈလူင်းၵွင်း 45 ၼႂ်းပွၵ်ႉၼိူဝ်ၼၼ်ႉၼႆဢေႃႈ။ၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၵႂႃႇၼႆဢေႃႈ။...

RCSS တင်း SSPP ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်း တေႃႇၵၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/11/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP) တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် တင်းသွင်ၾၢႆႇသေ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းတေႃႇ ၵၼ်။ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ - “ၸွမ်းၼင်ႇ ၵၢင်ၸႂ်သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မုင်ႈမွင်းႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း (2) ၸုမ်း...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ယိုတ်းလႆႈ ၶူဝ်ၼမ်ႉသိမ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈသီႇပေႃႉ – ၵျွၵ်ႉမႄး

သိုၵ်း TNLA တင်း PDF ယိုတ်းလႆႈ တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉသိမ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈသီႇပေႃႉ - ၵျွၵ်ႉမႄး ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထွႆႁႅင်းသိုၵ်း မႃးတူင်ႉၼိုင် တၢင်းသၢပ်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/11/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁူမ်ႈတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼမ်ႉၶမ်း ၵိုင်ႉၵင်ႉလႆႈပၢႆႈၽေးလႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် မိူဝ်ႈလဵဝ် မႆႈၸႂ်ႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ။ ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပီ 2023 ၼႆႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA  လေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႂ်းၼမ်ႉၶမ်း မႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇပႆႇယဵၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸိူဝ်းပၢႆႈသွၼ်ႈဝႆႉတီႈလွတ်ႈၽေးၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိုၼ်းပွၵ်ႈ ၵမ်ႈၼမ်ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ႁိူၼ်းယေး ၵူဝ်ၺႃးသိုၵ်းၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ယႃႉလႅဝ် ၵူဝ်ၺႃးမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ယူႇတင်းဝၼ်းတင်းဝၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ။...

ငဝ်းလၢႆးမၢၼ်ႈႁိမ်မိူင်းလႄႈပၢင်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027  ၼႂ်းမိူင်းတႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ပၢင်တိုၵ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ပေႃးၵႂႃႇထႅင်ႈ သွင်သၢမ်ဝၼ်း တေတဵမ်လိူၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ သၢႆငၢႆတႃႇတေ ၵိုတ်းယိုတ်းၵႂႃႇ ယင်းပႆႇမီး၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇသိုၵ်းသိူဝ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶိူဝ်းယႂ်းၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈယိၼ်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်လႆႈလုတ်ႈႁၢမ်းပႅတ်ႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်မိူင်းၸဝ်ႈမိူင်းၶုၼ် ၶွင်ၶိူဝ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ယၢမ်ႈပိူင်ႇယၢမ်ႈငမ်းမႃးၵေႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၸႂ်လီပေႃးၶႂ်ႈယဵၼ်းပဵၼ် ၸႂ်လမ်၊ ႁၼ်သိုၵ်းသင် ပေႃးၶႂ်ႈထၢင်ႇပဵၼ် ၽူႈၶဵၼ်ၵႂႃႇသဵင်ႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပၢၼ်ႁေႃၶမ်းမၢၼ်ႈ ယုင်ႈယၢင်ႈသၢၼ်ၶတ်း တတ်းၶေႃးပၢတ်ႇႁူဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ...

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်တိူဝ်ႉသင်ႇၶၸဝ်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈလႄႈၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇ ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ် သင်ႇၶတူၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်တိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ 27/11/2023 ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 8 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလွႆၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသေ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၼမ်ႉၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းပၢင်ႇသၢႆး ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပွၵ်ႈၶိုၼ်းၽႂ်းၽႂ်း

ဝၼ်းတီႈ 25/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA  ႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉသေ လၢတ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်းၽႂ်းၶၼ်။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ  ႁွင်ႉမွၵ်ႇဢဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပူႇၵၢင်ႉပူႇၵႄႇ ႁူဝ်ပွၵ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး။ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးၵတ်းယဵၼ်လီယဝ်ႉ တမ်းၸႂ် လႆႈယဝ်ႉ။ၵူၼ်းၸိူဝ်းပၢႆႈၽေး ဢွၵ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈၼမ်ႉၶမ်း ပဵၼ်ႁႅင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇၼမ်

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇတိုၵ်းၸွႆႈထႅင်ႈတင်းၼမ်။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 24/11/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း တဢၢင်း TNLA...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း