Saturday, September 30, 2023

CATEGORY

ၵၢၼ်သိုၵ်း

ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်တီႈမိူင်းပၢႆး ၵူႈဝၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး  ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၶမယ 422  ဢၼ်ပၵ်းပႂ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈၾၢႆၼမ်ႉ  မိူင်းပၢႆး ၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၶဝ် ၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းမီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇလႄႈၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်း။ ပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇမီးသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ယူႇၸိူင်ႉၼႆ ၶႂ်ႈမီးႁိမ်းၸမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈ 4 ဝၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈ...

TNLA ၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းသႃႇဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လုၵ်ႈဢမ်ႇယူႇဢဝ်ပေႃႈ ၽူဝ်ဢမ်ႇယူႇဢဝ်မေးၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ။ သိုၵ်းတဢၢင်း ၶဝ်ႈၵဵပ်းသိုၵ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19 လႄႈဝၼ်းတီႈ 23 လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႇပိူဝ်ႇၼႆႉ။ ပေႃးလုၵ်ႈၸၢႆးဢမ်ႇယူႇႁိူၼ်း ဢဝ်ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵႂႃႇတႅၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽွင်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ပေႃးဝႃႈလုၵ်ႈၸၢႆး ဢမ်ႇယူႇႁိူၼ်းၼႆ လၢၵ်ႈဢဝ်ပေႃႈပိူၼ်ႈၵႂႃႇ ဢမ်ႇၼၼ် ဢဝ်ၼွင်ႉယိင်းပိူၼ်ႈၵႂႃႇ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸၢၵ်ႇ မၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူႉတၢႆၸွမ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူႉတၢႆၸွမ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ။ ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 မႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆတင်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်း ၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်လေႃႇတိုၵ်း TNLA တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉတင်း ဢိူင်ႇမူဝ်ႈတွင်း ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ။ ဝၼ်းတီႈ 25/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10:30 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်းသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်း ဝတ်ႉ/ ၵျွင်းမႆႉသၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး...

လုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ သိုပ်ႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ် တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

သိုၵ်း TNLA တင်း SSPP တိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼင်ႇၵၼ်ထႅင်ႈ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈ ၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/9/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈ တေႃႇထိုင် 5 မူင်းၶိုင်ႈႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်း TNLA တင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမူႇၸေႊ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉပၢင်ႇၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးမူတ်းယဝ်ႉ ယွၼ်ႉမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉ ၶုတ်ႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 23-24/9/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း၊ မၢၼ်ႈၸၢၼ်းသႃႇ၊ မၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ်၊ မၢၼ်ႈ တူၼ်ႈႁုင်းၶဵဝ်လႄႈ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸိူဝ်းပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉပၢင်ႇၶမ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/9/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်းၶိုင်ႈ TNLA တင်း SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တၢင်း ၾၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈၽႃပႅၼ်ႈ ဢိူင်ႇမိူင်းယူႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တင်းသွင်ၾၢႆႇ မီးလွင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူတ်ႉၶၢႆ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇတၢင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တီႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇတၢင်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ၵူဝ်ႁႄ မၢင်ၸိူဝ်း ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈမူၵ်းၼႂ်းလုၵ်းထႅင်ႉ/ လုၵ်းပႅမ်ႇ (လုၵ်းလိၼ်) ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 21/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းပၢႆ တေႃႇထိုင် 5 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈမူႇၸေႊ ပဵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း 4 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇၵိုတ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သွင် ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး မီး 4 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇထွႆထွၼ်။   ဝၼ်းတီႈ 20/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း၊ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပၢၼ်းသေးလႄႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မဵဝ်ႉမ ႁူမ်ႈၵၼ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇၵူၼ်းမိူင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ႁႂ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇလွင်ႈသိုၵ်း PDF ပၼ်

ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်သေ  သင်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပေႃးဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ် တေၽဝ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸုမ်းပိဝ်ႇၸေႃးထီးၶဝ် ႁွင်ႉဢဝ်လုၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈမႃး။ တဵၵ်းထၢမ်ႁိူၼ်းတႂ်ႈႁိူၼ်းၼိူဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ။ ၶဝ်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူႉလွင်ႈ PDF ယူႇၼႆဢေႃႈ။ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွပ်ႇလွင်ႈ PDF ပၼ်ၶဝ်ၼႆဝႃႈ။ပေႃးဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်ၶဝ်ၼႆႉ...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇ တီႈလွႆသူးတွင်း ဝဵင်းၸေႊလၢၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇ တူၼ်ၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇ တီႈလွႆသူးတွင်း ဢၼ်မီးဝႆႉ တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇ တီႈလွႆသူးတွင်းၼၼ်ႉ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း တူၼ်ၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပဵၼ်မၢၵ်ႇၸုမ်းလႂ် ယိုဝ်းမႃးတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ မၢၵ်ႇလူင်ၼႆႉ မႃးတူၵ်း သႂ်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း TNLA ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ 3 ဢွင်ႈတီႈ

ပၢင်တိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၶွင် သိုၵ်း TNLA 3 ဢွင်ႈတီႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17-19/9/2023 မႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 99 တင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပၢၼ်းသေး၊ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမဵဝ်ႉမလႄႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဵင်းသႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉတၢင်း မိူင်းမိတ်ႈ – မိူင်းၵုတ်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်ႈၸႂ်ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းမိတ်ႈ - မိူင်းၵုတ်ႈ  ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း လွင်ႈၵႂႃႇမႃး။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မၢႆတပ်ႉ 148 တင်း တပ်ႉမ 88 ႁူမ်ႈၵၼ် ပိၵ်ႉ ဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းမိတ်ႈ...

သဵင်ၵွင်ႈၶိုၼ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၸႂ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇတီႈၼိူဝ်လွႆဝၢၼ်ႈၸၢၼ်းသႃႇ ယိုဝ်းၵွင်ႈ လူင် 60 မမ ၵႂႃႇတူၵ်းတၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်း မၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပေႃႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလိၼ်လႅင် ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇလွႆတေးမိူင်း ဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ထႅင်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈၼႆႉ...

သိုၵ်း KIA လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီလႆႈပၢႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 80

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လႆႈပၢႆႈဢမ်ႇယွမ်း 80 ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/9/2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်း ၶၢင် KIA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼွင် လႄႈ ဝၢၼ်ႈပဵင်းၵၢင် ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း