Wednesday, June 19, 2024

CATEGORY

ၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းၶၢင် KIA ပိုတ်ႇလုမ်း လဝၵ တီႈထုင်ႉၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ

သိုၵ်းၶၢင် KIA ပိုတ်ႇလုမ်း ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ (လဝၵ) တီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပၢင်ပိုတ်ႇလုမ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ၼႆယဝ်ႉ။ ဝၢႆးလင် ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် ယိုတ်းၵုမ်းလႆႈ ဢိူင်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ  ႁိုင်မွၵ်ႈ 5 လိူၼ်ၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇ...

မိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်ႉသ် ပၼ်ၾၢင်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်တိုၵ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းရၶႅင်ႇ

ၵၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ ဢၼ်ၾၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်း ၵႂႃႇတူၵ်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၵုၼ်ၸဵင်ႉမႃႇတိၼ်ႇ (စိန့်မာတင်ကျွန်း) ၾင်ႇမိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်ႉသ်ၼၼ်ႉလႄႈ သင်ဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၽႄႈလၢမ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈၸိုင် တေတုမ်ႉတွပ်ႇမႃး ၶိုၼ်းဢမ်ႇႁၢၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်ႉသ်လၢတ်ႈ။ Obaidual Quader ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း မိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်ႉသ် ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉ ၵႂႃႇဝႃႈ - ပၼ်ႁႃ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇတီႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃၼႂ်းမိူင်းၵူၺ်းလႄႈ သင်ဝႃႈ...

ၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆမွၵ်ႈ 3,000 သုမ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း 200 ပၢႆ

တႄႇလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊထိုင် လိူၼ်မေႊသဵင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ် ၼႂ်းပီ 2024 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လႆႈပိုတ်ႇ ၼႃႈသိုၵ်းၸူး ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆမွၵ်ႈ 3,000 ၼႆ ၸုမ်းပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း ပမႃႇၾႅတ်ႉသိတ်ႉလႄႈ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (Burma Fascism and Nationalism Watch...

သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပၼ်ၾၢင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းမွင်ႇတေႃး ႁႂ်ႈငိူင်ႉပၢႆႈ ဢွၵ်ႇတီႈလွတ်ႈၽေး

ပၢင်တိုၵ်း ၸၢင်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ် တီႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃႇ ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈလႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ ၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႂ်ႈငိူင်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇဝႆႉ တီႈလွတ်ႈၽေး။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16/06/2024 ၼႆႉၵႂႃႇ တီႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃးလႄႈ ဢိၵ်ႇပႃး ႁိမ်းႁွမ်းဝဵင်းၸိူဝ်းမီး တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်း ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈလႄႈ ယူႇတီႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသူၼ်း...

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇဝႃႈ တေဢဝ် ၶိုၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇႁႂ်ႈလႆႈ

ၸွမ်ၸိၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ဝႆႉပဝ်ႉမၢႆယိူင်းဢၢၼ်းလူင် တႃႇဢဝ်ၶိုၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်သုမ်းပၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈၼႆ တၵ်းတေဢဝ်တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်တီႈမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းသေ တေၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇၵူႈလွၵ်းလၢႆး ဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် တပ်ႉသိုၵ်းလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄဝႃႈ - မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ပွတ်းတွၼ်ႈ...

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၶိုင်ဢၢင်ႈပိုတ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်း

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၶိုင်ဢၢင်ႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၵၢင်မိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၶၢဝ်ႇသဵင်မိူင်းတႆး Shan State Voice ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ လီႊတႄႇၵျူင်း ၼႆၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်းသေ သင်ႇလၢတ်ႈယႃႇႁႂ်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း၊ ယႃႇသွၼ်လိၵ်ႈပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ...

ၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တူင်ႉၼိုင်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တူင်ႉၼိုင်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႉသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တူင်ႉၼိုင်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၸွမ်း ႁိမ်းႁွမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။   သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ယႃႉထုၺ်ထႆ သဵၼ်ႈတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူႈသဵၼ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်း၊...

NUG ဝႃႈ တေတႄႇၽႅၼ်ၵၢၼ်ထူဝ်းသိုၵ်း တီႈထုင်ႉပဵင်း ပွတ်းၵၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈ

ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းၶျၢင်းလႄႈ မိူင်းရၶႅင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း လေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းသေ ယိုတ်းၵုမ်းလႆႈဝဵင်းလႄႈ ၼႃႈတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းၼမ်။ မိူၼ်ၼႆ ၼႂ်းတိူင်းမၵူၺ်းလႄႈ ၸႄႈၵႅင်း ပိုၼ်ႉတီႈထုင်ႉပဵင်း ပွတ်းၵၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေတႄႇၽႅၼ်ၵၢၼ်ထူဝ်းသိုၵ်းတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းယဝ်ႉၼႆ - ဢူးယီႇမုၼ်ႇ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG သူင်ႇလိၵ်ႈ...

ႁူဝ်ၼႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းလူႉၵွႆ

ႁူဝ်ၼႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းလူႉၵွႆ ၸုမ်းၵေႃႇ ၵၢၼ်ႁၢႆႉသမ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပိုၼ်ႉတီႈလူႉၵွႆ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁူဝ်ၼႃႈ...

ၵဵပ်းၽၵ်းသႂ်ႇသႃႉ ၵဵပ်းၶႃႈသႂ်ႇမိူင်း

ပွင်ႈၵႂၢမ်းႁူဝ်ၼႆႉ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ မွၼ်းၶိူဝ်း ၵဵပ်းႁွမ်တွမ်တႅမ်ႈဝႆႉ - ပိူင်းၼႄ ၽွင်းပၢၼ်မိူင်းၵဵင်းမႂ်ႇ သုမ်းၵၢၼ်ႉႁေႃၶမ်းမၢၼ်ႈသေ တူၵ်းတႂ်ႈမိုဝ်းၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမၢၼ်ႈၽွင်းငမ်းၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ် ၶုၼ်မိူင်း မိူင်းၼိုင်ႈလႄႈမိူင်း ၼိုင်ႈမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ၽွင်းပၢၼ်ၼၼ်ႉ ၶႃႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉ ဢဝ်လႂ်မႃးထႅမ်သႂ်ႇမိူင်းလႂ်- ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ႁဵတ်းႁိုဝ် ၶိုၼ်းၼမ်မႃးၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼပ်ႉတင်ႈတႄႇမိူင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၵၢၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်းပရိၼ်ႉၼွင်ႇ မိူဝ်ႈပီ 1478 ဢႃးၼႃးၸၵ်ႇ (ဢႃႇၼႃႇ...

မိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသျ် သူင်ႇတူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 130 ပၢႆ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

မိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသျ် သူင်ႇမႃးၶိုၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 130 ပၢႆ ၸိူဝ်းပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းၶဝ် ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ ဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 09/06/2024 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ UNB ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ယူႇတီႈ မိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသျ်သေ လႆႈသူင်ႇၶိုၼ်း ပလိၵ်ႈ မၢၼ်ႈ 134 ၵေႃႉ တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ

ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း 500 ပၢႆ လုၵ်ႉတၢင်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်းသေ ၶဝ်ႈၸူး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယၢင်းလႅင် KNDF ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆၶေႃ (လွႆၵေႃႇ)...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းသိုၵ်း ဢၼ်မႃးၾိုၵ်း ၵၢၼ်သိုၵ်း တီႈ PDF မီးႁိမ်းႁဵင်

PDF ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းပွတ်းၸၢၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မၢႆမီႈၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းသိုၵ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပၢႆႈၶဝ်ႈထိူၼ်ႇမႃးယွၼ်းၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း မီး 959 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ PDF ပွတ်းၸၢၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃးပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သေ တၢင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၵူၼ်းၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊသေ ဝႃႈသိုၵ်း PDF ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ယူႇတႂ်ႈ NUG...

သိုၵ်းၶၢင် KIA ဝႃႈ တေတႄႇပၼ်ႇၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၵႂႃႇ ၼႃႈလိၼ် ဢၼ်ၶဝ်ၵုမ်းလႆႈဝႆႉ

သိုၵ်းၶၢင် KIA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႃႈလိၼ်ဢၼ်ၶဝ်ၵုမ်းလႆႈဝႆႉၼၼ်ႉ တေတႄႇပၼ်ႇၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်တၢင်ႇၸုမ်းၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉ ၵူဝ်မၼ်းပဵၼ် ၼႃႈတီႈသွၼ်ႉလႄႈ ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၶဵင်ႇတႃႉၵၼ်လႄႈ တေငိူင်ႉဝႄႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၼေႃႇပူႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ KIA လၢတ်ႈတီသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ - ပိူင်လူင်တေပဵၼ်တၢင်းၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ - ဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽၢႆၶမ်း ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၶၢႆႉဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽၢႆၶမ်း လင်ႁိူၼ်း 170 လင် ၶၢႆႉဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၵွၼ်ႇပႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တင်းသိုၵ်း ၶၢင် KIA လႄႈ PDF ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 05/06/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽၢႆၶမ်း ဢိူင်ႇလွၵ်းလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း