Tuesday, May 21, 2024

ပၢင်တိုၵ်း လႅၼ်လိၼ်ထႆး – မၢၼ်ႈပဵၼ်ႁႅင်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႆး တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢႅဝ်ႇတူၺ်းငဝ်းလၢႆး

Must read

ဢိင်ၼိူဝ် ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး သဵတ်ႇထႃ ထဝီးသိၼ် တႅမ်ႈတၢင်ႇတီႈ ၼႃႈၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉသုၼ်ႇတူဝ်မၼ်းဝႃႈ – တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇတူၺ်းငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလႄႈ ပၢင်တိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်းယၢင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ယိုတ်းဢဝ်လၢၼ်ႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ လႅၼ်လိၼ်မျႃႉဝတီႇ။ ပိူင်လူင် တုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး မိူင်းထႆး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၾင်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ ပၢႆႈၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈသွၼ်ႈမိူင်းထႆး၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸၢင်ႈမီးပၼ်ႁႃ ၵူၼ်းၵႃႉၵူၼ်း။

- Subscription -

ၵူၺ်းၵႃႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင်တႄႉ တႅမ်ႈတၢင်ႇလၢတ်ႈ ဝႆႉဝႃႈ – တႃႇၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလႄႈ ၵႂႃႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၊ တႃႇၵႂႃႇတူၺ်းငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇလႅၼ်လိၼ် ၊ တႃႇၵႂႃႇၶိုင်ပွင်ႁႄႉၵင်ႈဝႆႉ။ သင်ဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမႃးၾင်ႇထႆး တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸတ်းၵၢၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ 

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20-21 ၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းၾၢႆႇမျႃႉဝတီႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၾင်ႇမျႃႉဝတီႇ ၶၢမ်ႈၶူဝ်လႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈမႃးသွၼ်ႈၾၢႆႇတၢင်းဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ မွၵ်ႈ 3,000 ၵေႃႉ။ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ။ ၸိူဝ်းၶဝ် ႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈၼူၼ်း ယွၼ်ႉလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈရႃႇသီႇဢုတု လိူတ်ႇမႆႈလိူဝ်ႁႅင်း။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႈ မီးၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးတႄႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – တီႈမႄႈသွတ်ႇၼႆႉ ႁဵတ်းဝႆႉပၼ်ပၢင်သဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 6 ဢၼ်။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵေႃႈ လုမ်းလႃးတူၺ်းလူပၼ်ပၢႆးယူႇလီဝႆႉယူႇ။ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႈ ဢဝ်သူင်ႇပၼ် တီႈႁူင်းယႃမႄႈသွတ်ႇဝႆႉ – ၶၢဝ်ႇထႆး ပႅင်းၵွၵ်ႉၽူတ်ႉသ်ၵေႃႈ တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ 

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁၼ်ၶၢဝ်ႇထႆးတႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉဝႃႈ – မၢၵ်ႇၵွင်ႈ ၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် မႃးတူၵ်းတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်း ၾင်ႇမႄႈသွတ်ႇ – ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆးတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ တေသိုပ်ႇသူင်ႇပၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ ပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆလႄႈ ၾၢႆႇတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 ၼႆႉဝႃႈ – ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တီႈၸွႆႈထႅမ်လႄႈ တူဝ်ႈတၼ်း တႃႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ယူႇတႃႇသေႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် – Thai PBS

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း