Tuesday, June 25, 2024

ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းႁႅင်း ငိုၼ်းၶႄႇ 100 ယႂၼ်ႊ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 53,000 ပျႃး

Must read

ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းႁႅင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ 100 ယႂၼ်ႊ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 53,200 ပျႃး ယွၼ်ႉၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၼႆႉမႃး ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2024 ၼႆႉမႃး ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ငိုၼ်းၶႄႇ 100 ယႂၼ်ႊ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 52,000 ပျႃး ၶိုၼ်ႈထိုင် 53,200 ပျႃး ယွၼ်ႉၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ်းၵုၼ်ႇၼႂ်းမိူင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈတေႃႉဢွၵ်ႇၶၢႆၸူး တၢင်းမိူင်းၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 24 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ၼၼ်ႉမႃး ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပုင်ႈလူင်းႁႅင်း တႄႇဢဝ် 100 ယႂၼ်ႊ 50,000 ပျႃးၼၼ်ႉ လူင်းထိုင် 53,200 ပျႃးယဝ်ႉ။ ၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇတႄႉ ပိူၼ်ႈယူႇပူင်ႇမၢၼ်ႇၵူၺ်း ဢၼ်ၶိုၼ်ႈလူင်း ၶၼ်ဢမ်ႇၼိမ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ တင်ႈတႄႇ ပၢင်တိုၵ်း 1027 ၼၼ်ႉမႃးၶႃႈယဝ်ႉ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႆႉ တိုၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/04/2024 ၼၼ်ႉ ငိုၼ်းၶႄႇ 100 ယႂၼ်ႊ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 52,700 ပျႃး။ ဝၼ်းတီႈ 30/04/2024 သမ်ႉ လႆႈ 53,200 ပျႃး။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 03/05/2024 ၼႆႉသမ်ႉ ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈၶိုၼ်း 100 ယႂၼ်ႊ လႆႈ 52,400 ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈပၢင်ႇသၢႆးၼႆႉ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၼႆႉ ၶိုၼ်ႈၵူႈမဵဝ်း ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ် 1 ပုင်း (10 ၸွႆႉ) လႆႈသိုဝ်ႉမွၵ်ႈ 2 သႅၼ်ပျႃး။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ 1 ပုင်း 80,000 ပျႃး ၵူၺ်း။ ၶဝ်ႈသၢၼ် 1 ထူင် 150,000 ပျႃး ၵူႈပွၵ်ႈမွၵ်ႈ 80,000 ပျႃး။ ၼမ်ႉၵိၼ် 1 ပုင်းလႂ် 2,500 ပျႃး။ ၵူႈပွၵ်ႈ 1 ပုင်း 800 ပျႃးၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ တုၵ်ႉၶႁႅင်းဢေႃႈ ၵၢၼ်ဢမ်ႇပဵၼ် ၶွင်ၵိၼ်ၵႃႈၵူႈမဵဝ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ လူင်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပွၵ်ႈၼႆႉၵူၺ်း မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ – ၵျုႊလၢႆႊ – ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ပီ 2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယၢမ်ႈလူင်းမႃးယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉတႄႉ 100 ယႂၼ်ႊ လႆႈ 52,000 ပျႃး လူင်းထိုင်မွၵ်ႈ ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ယိင်ႈၶႅၼ်းလူင်းႁႅင်းထႅင်ႈ လိူဝ်ပီပူၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း