Tuesday, September 26, 2023

CATEGORY

ၽိတ်းမၢႆမီႈ

ၵူၼ်းလၵ်ႉရူတ်ႉၵႃးလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလမ်းၵူၼ်းလၵ်ႉၵႃး တီႈပွၵ်ႉမၢၼ်ႈဝဵင်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၵၢင်ဝဵင်း ၾၢႆႇၵူၼ်းလၵ်ႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ တီႉၺွပ်းလႆႈတူဝ်လိပ်း 2 ၵေႃႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၺႃးၵၼ်ၶိုၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ...

ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းယေးႁၢၼ်ႉၶၢႆ လၵ်ႉၶူဝ်းၶွင် လိူင်ႇၼမ်

ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈၸွမ်းႁၢၼ်ႉၸွမ်းသႅင်ႇလႄႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇတင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် လိူဝ်ႁႅင်းၼႃႇယဝ်ႉ။ၵႃးၵိုတ်းဝႆႉ တၢင်းၼႃႈႁိူၼ်းၵူၺ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ။ ပႅတ်ႇထရီႇဢၼ်မီးၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ တင်းလၵ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇယူႇ။ ၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်မီးပဵၼ်ၸုမ်းဝႆႉၼေႈ။ၼိုင်ႈၸုမ်းလႂ် 9 ၵေႃႉၼႆႉဢေႃႈ လႄႇႁႃႇသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းယေးပိူၼ်ႈယူႇ 24 ၸူဝ်ႈမူင်းယဝ်ႉ။ဢၼ်မႃးလၵ်ႉ တီႈႁဝ်းၼႆႉတႄႉ...

ပလိၵ်ႈ ၵုမ်းရူတ်ႉၵႃး တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်း တၢႆထင်တီႈ ႁိမ်းဝတ်ႉပုၵ်ႉတယူင်ႇ ပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပဵၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃးၶႃႈဢေႃႈ ၺႃးယိုဝ်း တၢႆထင်တီႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈယိုဝ်းတိူဝ်ႉသႂ်ႇၼႃးဢူၵ်းမၼ်း...

ၵူၼ်းၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းယေးလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ

မီးၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ လႆႈၵႂႃႇၶမ်း 1 ၵျၢပ်ႈ (ၶမ်း 1 ဝၢတ်ႇ)။ ဝၼ်းတီႈ 20/9/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း မီးၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ယႃႉသေႃးၽၵ်းတူႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉ...

ၵႃးၽႃႇၵူၼ်းၶၢမ်ႈတၢင်းတီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း တၢႆ – ၵႃးလႄႈၵူၼ်းႁေႃႈပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 20/9/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 7 မူင်းၼၼ်ႉ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တီႈဢွင်ႇပၢၼ်း ၽႃႇၺႃးၵူၼ်းၶၢမ်ႈတၢင်း ၾၢႆႇၼႃႈ ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း Lucky 7 ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ ဢွင်ႇပၢၼ်း - ၵၢတ်ႇလေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းၶၢမ်ႈတၢင်းတၢႆထင်တီႈ ၸဝ်ႈၵႃးၼၼ်ႉႁေႃႈၵႃးပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၽႂ် ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢွင်ႇပၢၼ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 4

မီးၵူၼ်းမႃးႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆႉ တီႈၼႃႈႁူင်းႁႅမ်း CS Hotel တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းလတ်း ၽၢၼ်ႇ ၵႂႃႇမႃးႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 19/9/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 5 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လုၵ်ႈၼိုင်ႈတီႈၼႃႈႁူင်းႁႅမ်း CS Hotel...

ပေႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆ

ၵူၼ်းၸၢႆးဢွင်ႇပၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆ ၼႂ်းႁိူၼ်းၽွင်းၵူၼ်းႁူမ်ႈႁိူၼ်းဢမ်ႇယူႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၶုၼ်ႇမဵဝ်းႁဵင်း (ႁိုဝ်) ၵူဝ်ႇဢူင်းတီး ဢႃယု 40 ပီ ယူႇ  ပွၵ်ႉပျီႇၵျေႃႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ ဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ လႄႈ ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆ ၼႂ်းႁိူၼ်း ၽွင်းလုၵ်ႈမေးမၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းၼွၵ်ႈ။   ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢွင်ႇပၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၵႃးၽႃႇၺႃးရူတ်ႉၶိူင်ႈ 3 လမ်းထပ်းၵၼ်တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 6 ၵေႃႉ

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ၽႃႇၺႃးရူတ်ႉၶိူင်ႈ 3 လမ်း လူမ်ႉထပ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 6 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/9/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း ပဵၼ်ၵႂႃႇ တီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇ ၼႂ်း ပွၵ်ႉ 1 ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းးၼၼ်ႉပႃးတင်းယိင်းလႄႈၸၢႆး ၊ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃသႅၼ်ဝီယဝ်ႉဝႃႈၼႆ...

ၵူၼ်းမိူင်းတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းၸီး ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ၽူႈလၵ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မီးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းသူႇ သမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းၸီး ၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ် ၽဵဝ်ႈၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ တီႉၺွပ်းမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းၸီး ႁူမ်ႈၵၼ်...

မၢၵ်ႇမႅင်း ၽေးယႂ်ႇတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးဢၼ်ၼိုင်ႈ

ပၢင်တိုၵ်း ပဵၼ်မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႆႈၼမ်ႉတႃယွႆႉၸွမ်း မိူဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ တႄႇဢဝ် ပီ 1962 ဝၢႆးၼေႇဝိၼ်း ယိုတ်း ဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃးၵေႃႈ တႆးတႄႇၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 60 ပီပၢႆ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ယင်းပႆႇမွတ်ႈဝၢႆးႁၢႆယဵၼ်လူင်း။ ယိုင်ႈၶႅၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႉၵိၼ်လူလၢႆ ၵၼ်ႉၸၼ် ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ...

သဵၼ်ႈတၢင်း ပၢင်လူင် – လၢႆးၶႃႈ မီးၸုမ်းဢမ်ႇၾၢႆႇလွၵ်ႈငိုတ်ႈၸူၼ်ႁိမ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း

ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ပၢင်လူင်-လၢႆးၶႃး မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ပႂ်ႉႁေႉတၢင်းသေ လွၵ်ႈငိုတ်ႈႁိမ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/9/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶီႇရူတ်ႉၵႃးသႅၼ်းၵႃႈလၼ်ယႂ်ႇသေ ပႂ်ႉႁေႉတၢင်း  လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၸူၼ်ႁိမ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိုၵ်းတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ပၢင်လူင် - လၢႆးၶႃႈ ဝႃႈၼႆ ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢႆးၶႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၶႃႈၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈမိူဝ်းဢေႃႈ ။ မီးၵူၼ်းဢဝ်ၵွင်ႈမႃးငႃႁေ ၸႂ်ႉၶႃႈၵိုတ်း။ ဢမ်ႇတၵ်းသဵင်တၵ်းပၢၵ်ႇသင်သေ...

 ၵူၼ်းၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းဝတ်ႉၵျွင်းဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းၶွင်သင်

  ဝၼ်းတီႈ 11/9/2023 ယၢမ်ႈၶမ်ႈၶိုၼ်း 10 မူင်းပၢႆ မႅၼ်ႈၽွင်းသင်ၶႃႇၸဝ်ႈၶဝ် ဝႆၽြႃး၊ၼင်ႈတြႃးယူႇၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်း ၶဝ်ႈတဝ် ၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉၵျွင်းဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်ၵႂႃႇ ။ ၸဝ်ႈၶူးပိၼ်ႇတေႃးလ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၵေႃႉဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းၼႆႉ ဢႃယု မၼ်းမီးမွၵ်ႈ 30 ပၢႆၼႆႉ မၼ်းယူႇဢိူမ်ႈတၢမ်းႁူဝ်ႉဝၢင်းၵျွင်းၼႆႉၵူၺ်း။ မၼ်းဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်ၵႂႃႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။...

ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈလူမ်ႉတီႈၵၢတ်ႇလေႃႉ ၶေႃးႁၢၵ်းလူႉတၢႆထင်ႈတီႈ

ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၶဝ်ႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉမႃးၵေႃႉၼိုင်ႈမႃးပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉတၢင်းၶဝ်ႉဝဵင်း ပလၢတ်ႈတူၵ်းႁွင်ႈလၢႆႇၼမ်ႉၶၢင်ႈတၢင်း ၶေႃးႁၢၵ်းတၢႆထင်တီႈ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/9/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၶပ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉတီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ လူမ်ႉၽတ်ႉႁူဝ်ႉဢုတ်ႇသေ ၶေႃးႁၢၵ်းလူႉတၢႆထင်တီႈၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢွင်ႇပၢၼ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ တူၺ်းမၼ်းၵေႃႈ လႅပ်ႈမဝ်းလဝ်ႈၽွင်ႈၶႃႈၼေႈ။ ၶီႇမႃးၵေႃႉလဵဝ်မၼ်းၵွႆး။ မၼ်းတေဢမ်ႇထိင်းလႆႈရူတ်ႉမၼ်းသေ ၵႂႃႇၽႃႇသႂ်ႇႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၼၼ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၶေႃးပေႃးႁၢၵ်းဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ...

ၵူၼ်းၺႃးယိုဝ်းတီႈမူႇၸေႊ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ၺႃးယိုဝ်းတီႈမူႇၸေႊ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ  တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ဢၼ်မႃးၼွၼ်းလိုဝ်ႈတီႈႁူင်းႁႅမ်းတၢႆႊမုၼ်ႊ(Diamond Hotel) ၼႂ်းပွၵ်ႉၵွင်းၼွင် မူႇၸေႊၼၼ်ႉ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇငွႆးယိုဝ်း ၸၢႆးမၢတ်ႇၸဵပ်းသေ ယိင်းလူႉတၢႆထင်တီႈ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ပဵၼ်ၵႂႃႇမွၵ်ႈ 11...

ၽွင်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇႁွတ်ႈထိုင်လႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၺႃးၸူၼ် သုမ်းငိုၼ်းၼပ်ႉ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်

ၵူၼ်း 6 ၵေႃႉ ပႃးၵွင်ႈ 3 လဝ်း ၶဝ်ႈၸူၼ် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ သုမ်းငိုၼ်း 600 သႅၼ်ပျႃး။   ဝၼ်းတီႈ 10/9/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ၽူႈၸၢႆး 6 ၵေႃႉ ပႃးၵွင်ႈပွတ်း 2...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း