Home ၶၢဝ်ႇ ၽိတ်းမၢႆမီႈ

ၽိတ်းမၢႆမီႈ

crime

ၼႂ်းဝူင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်း ၺႃးတီႉတီႈမူႇၸေႊ10 ပၢႆ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတီႈမူႇၸေႊ တီႉလႆႈၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်း 8 ၵေႃႉ တီႉလႆႈပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတီႈႁိမ်းတူဝ်းၵဵတ်ႉ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမူႇၸေႊ...

ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈဢၼ်တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈၵူၼ်ႇပင်းတီႈလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸဝ်ႈၶွင်လူႉတၢႆ

ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈဢၼ်တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈယူႇလင်ၼိုင်ႈ ၵူၼ်ႇပင်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးမီးၵူၼ်းလူႉတၢႆၸွမ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/5/2020 ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈဢုတ်ႇ 2 ၸၼ်ႉ ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၶႄႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ ၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းပၼ်တီႈပွၵ်ႉ 3 ၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး...

တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵႃႈၶၼ်ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်သႅၼ်

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၵႃႈၶၼ်ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်သႅၼ်၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တီႈလႆႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇထႅင်ႈတင်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 17/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွင်ႇၸူဝ်းလႅင်ႇ တင်း မွင်ႇမိၼ်းထႅၵ်ႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ်သေ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ ယႃႈမႃႉ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၺႃးၽၼ်းသေ တၢႆမူၵ်းယုမ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 18 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၾၼ်းတၢႆ ယဵပ်ႈမူၵ်းယုမ်းဝႆႉ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 17/5/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸုမ်းပရႁိတ ၵႂႃႇဢဝ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈၸၢႆး...

ၶႄႇသၢမ်ၵေႃႉၺႃးတၢမ်ႇတၢႆ ယွၼ်ႉၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၶမ်း ၶႃႈႁႅမ်ၸဝ်ႈၶွင်ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ 3 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း၊ ၶႃႈႁႅမ်ပႃး ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႉ လႄႈ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဝႃႉ ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမီးဝႆႉၼၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/5/2020 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ...

ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈပဵတ်းၵိုၵ်းပိုၼ်းမိူင်းၼၢႆး တီႈၼမ်ႉႁူးပဵတ်းၼၼ်ႉ ၺႃးၵႃးၽႃႇလႅဝ်

ၵႃးတမ်ၽႃႇ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈပဵတ်း ဢၼ်မီးတီႈၼမ်ႉႁူးပဵတ်း တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼၼ်ႉ လူႉၵွႆလႅဝ်ၽွင် ။ ဝၼ်းတီႈ 11/5/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ၽႃႇတမ်သႂ်ႇ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈပဵတ်း ဢၼ်မီးတီႈ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ်သွင်လုၵ်ႈ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ

တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈလႆႈငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ၊ ဢွၼ်ၵၼ်ပွင်ႉၶၢင်းဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 12/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 9:55 မူင်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 2 လုၵ်ႈထပ်းၵၼ်၊...

သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈမူႇၸေႊထႅင်ႈ 2 ၵမ်း ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈမူႇၸေႊထႅင်ႈ 2 ၵမ်းထပ်းၵၼ် တၢင်းပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ တူၵ်းၸႂ် ဝႃႈၼႆ။   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်း (ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းတႆး)...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈမူႇၸေႊ  ပႆႇႁူႉပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၵဵတ်ႉ/ လၢၼ်ႇ (တိုးဂိတ်) တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၵဵတ်ႉ/...

ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်တီႈၵျွၵ်ႉမႄး လူႉသုမ်းၼမ်

ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင် တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ၼမ်လၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 6/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 1:45 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင် ပဵၼ်လၢႆႁွင်ႈ တီႈၼႂ်း ပွၵ်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၺႃးတီႉပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ

ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆး ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းလွင်ႈပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၽွင်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဢဝ်လိူင်ႈလၢဝ်း ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ 40 ပၢႆ။ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်းတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈတပ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်း...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆး မိူင်းလၢဝ်း ဢၼ်ၶင်ၶွၵ်ႈဝႆႉတီႈ ၵဵင်းတုင်

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပွႆႇတူဝ်ၵူၼ်းထႆး - လၢဝ်း ဢၼ်ၵုမ်းၶင်ဝႆႉ တီႈၶွၵ်ႈၵဵင်းတုင် 27 ၵေႃႉ သူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းၸူး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႈၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ 2 တႃႈၶီႈလဵၵ်း -...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၵ်ႉတႅပ်းမႆႉ ႁိမ်ၵွင်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS လႄႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၵ်ႉတတ်းမႆႉ ဢမ်ႇယွမ်းပၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS ၵူတ်ႇထတ်းသေဢမ်ႇၵႃး သမ်ႉၶိုၼ်းႁိမ်ၵွင်ႈၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈလႄႈထိုင်တီႈလႆႈယိုဝ်းၵၼ်တၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27/4/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶျိတ်ႉထူႇ ပွၵ်ႇလွႆတေႃႇၶမ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵႂႃႇတႅပ်းမႆႉ ၼႂ်းထိူၼ်ႇပွတ်း RCSS...

ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆတူၵ်းၼမ်ႉတဵင်း တီႈလၢင်းၶိူဝ်း

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 48 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ်ႉတဵင်းတၢႆ တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 29/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းပၢႆၼႆႉ ပလိၵ်ႈလႄႈၸုမ်းၶၢႆႇၶႃပႄလႅင်...

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်းတီႈယူႇပျီႇတူႉၸိတ်ႉပၢၼ်းသေး ဝဵင်းမူႇၸေႊ

မီးၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း ဢွင်ႈတီႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉပၢၼ်းသေး တီႈပွၵ်ႉၸွၼ်ၸေႃႇ ၸႄႈဝဵင်း မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 23/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်း/ ၸုမ်း ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း