Wednesday, June 29, 2022
Home ၶၢဝ်ႇ ၽိတ်းမၢႆမီႈ

ၽိတ်းမၢႆမီႈ

ပိူင်ပဵၼ်ၸုင်ႈမိူင်း လၵ်းမၢႆၸုင်ႈမိူင်း မၢႆမီႈလႄႈလွင်ႈ ၽိတ်းမၢႆမီႈ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း သီႇပေႃႉ ႁၢႆလႆႈ 20 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉ ပေႃႈမႄႈမႆႈၸႂ်

0
ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 19 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၸွမ်းဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်း တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆသေ ႁၢႆၵႂႃႇလႆႈ 20 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉ ဢမ်ႇၵပ်းသိုပ်ႇၸူးပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉတင်းႁိူၼ်းမႆႈၸႂ် ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃ။ ၼၢင်းဢွင်ႇၶမ်း...

ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တၢႆထင်တီႈ

0
ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇလိုပ်ႈတူဝ်ထိူၼ်ႇသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် လူႉတၢႆ ထင်တီႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/6/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4 မူင်း ၸၢႆးဢွင်ႇဢေး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ထႅင်ႈ 2 လင်

0
မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸုတ်ႇၽဝ် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆပဝ်း ႁိမ်းၵၢတ်ႇလွႆပဝ်း 2 လင် ၼႂ်းဢိူင်ႇလွႆပဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်...

ၵႃးၵူၼ်းမူႇၸေႊ လမ်းၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇႁိမ်ၸိင်း ၸၵ်ႉလႅၼ်ႈ

0
ၵႃးၵူၼ်းမိူင်း မူႇၸေႊ လမ်းၼိုင်ႈ ၵႂႃႇသူင်ႇၶူဝ်းၶွင်/ ၵုၼ်ႇ တီႈမင်ႇၵလႃႇမူႇၸေႊ 9 ၸၼ်ႉၺႃး ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈႁိမ်ၸိင်း ႁေႃႈလႅၼ်ႈ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/6/2022...

ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း လူင်းငူမ်းႁွႆ ၸူမ်ၼမ်ႉပၢင်

0
ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇၵဵပ်းႁွႆၼႂ်းၼမ်ႉပၢင်သေ ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ ။ ဝၼ်းတီႈ 19/6/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း...

ႁၢၼ်ႉၶၢႆယႃ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၺႃးယႃႉၶဝ်ႈလၵ်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢႆလမ်းၼိုင်ႈ

0
မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်းၶိုင်ႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆယႃႈယႃ (Win) တီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇၽၵ်း ၶဵဝ် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၺႃးယႃႉ...

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တေႃႇလွင်းသုမ်းၼမ်

0
ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပိုတ်ႇမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ် ၽွၼ်းၸႃႉ တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပၼ်ႁႃၼႃႈ ႁိူၼ်းၽိတ်းမေႃးၵၼ် မီးမႃးၶိူဝ်းယႂ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17/5/2022 မႃးတေႃႇထိုင်...

ၸဝ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ ႁပ်ႉၸၢင်ႈ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးမိတ်ႈငႃ ဢၢၼ်းၸူၼ်ရူတ်ႉ

0
ၸဝ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ ႁပ်ႉၸၢင်ႈ တႃႇၶီႈလဵၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းသွၼ်ႉလင်ရူတ်ႉ ဢဝ်မိတ်ႈငႃ ၶိုင်ၸူၼ်ဢဝ်ရူတ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉ တေႃႇသူႈၶိုၼ်း မၢတ်ႇမိတ်ႈ 2 ႁွႆး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ...

ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 10 ၶူပ်ႇ ထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ

0
ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 10 ၶူပ်ႇ ထုၵ်ႇၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵၼ်ႉၸၼ်လူႉလၢႆ တီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 15/6/2022...

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်းလႄႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၺႃးလၵ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် သွင်တီႈ

0
ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈလၵ်ႉ သွင်တီႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈလႄႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ။   မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ...

ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ် ဝဵင်းပၢင်လူင် ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

0
ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သူၼ်းႁူၺ်းၵၼ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပွၵ်ႉယွမ်ႇၽႂ်မၼ်း ပေႃးမီးလွင်ႈသင်မႃး ႁႂ်ႈၸၢင်ႈႁွင်ႉၵၼ်ငၢႆႈ တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ယၢမ်းလဵဝ် တီႈပၢင်လူင်ၼႆႉ...

ၵႃး – ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ် တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် မီးလွင်ႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

0
ၽူႈယိင်းသွင်ၵေႃႉ သွၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ်သေ ပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈ ၽႃႇၵၼ် တၢင်းၵႃးလူင်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် မီးလွင်ႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 8/6/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်းပၢႆ...

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ်တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ႁၢႆၵူႈဝၼ်း

0
ၽူႈလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈလိူင်ႇၼမ်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵူၼ်းၸူၼ် ၵူၼ်းလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈမီးၵူႈဝၼ်း ၵၢင်ဝၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇဝႆႉ ဢၢၼ်းလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈတေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃၸဝ်ႈႁိူၼ်း ပွၵ်ႉမႄႈၶၢဝ် ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း မီးၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး...

ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မွင်းၾူၼ်တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ

0
ပဵၼ်ၽွင်းလူဝ်ႇလဵင်ႉၼမ်ႉမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၼႂ်းသူၼ်လႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မွင်းၾူၼ်တူၵ်း ၾၢႆႇၼိုင်ႈၸဝ်ႈပွႆးပၢင်တေႃႇလွင်းသမ်ႉ ႁဵတ်းၶဵင်ႇၽီ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇႁၢမ်ႈ ၾူၼ် ။ ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶိုၼ်ႈၸဝ်ႈမိူင်း တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းၼမ်ႉ...

ၽူႈၸၢႆးဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈတၢႆဝႆႉတီႈပႃႇႁဵဝ်ႈၶႄႇ ပွၵ်ႉႁွင်ႈလိုၵ်ႉတႃႈၶီႈလဵၵ်း

0
ၸုမ်းပရႁိတ ဢူးလႃႉမူဝ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸွႆႈဢဝ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉႁွင်ႈလိုၵ်ႉဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵႂႃႇသူင်ႇတီႈႁူင်းယႃ၊ ပလိၵ်ႈတိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉယူႇ။ ဝၼ်းတီႈ 6/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်း  ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆဝႆႉတီႈပႃႇႁဵဝ်ႈၶႄႇ ပွၵ်ႉႁွင်ႈလိုၵ်ႉ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း