Sunday, May 26, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းပဵင်း ၺႃးၸူၼ် ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းပဵင်း သွင်ၵေႃႉ ၺႃးၸူၼ် ၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းပဵင်း – မိူင်းပူးဢွၼ်ႇ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/3/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႂ်ႈ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 50 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃး ၸူၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၶေႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ထုၵ်ႇယိုဝ်း တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ 4 လုၵ်ႈသေ တၼ်းဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈမႃး ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃ ဝႆႉတီႈၵဵင်းတုင်။  

- Subscription -
တီႉလႆႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉ
Photo by – MeKong News/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ၸူၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းပဵင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၼ်းၸၢႆး တေၵႂႃႇသူင်ႇငိုၼ်းၼႆသေ ႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈဢွၵ်ႇ ႁိူၼ်းၵႂႃႇ ၽိူဝ်ႇထိုင်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၶေႃးၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းပႂ်ႉၸူၼ် မၼ်းၸၢႆး ၸွမ်းတၢင်းသေ မၼ်းၸၢႆး ၺႃးယိုဝ်း 4 ၵမ်း ၵၢမ်ႇလီလႄႈ တၼ်းဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၽႅဝ်ႁိူၼ်းဢေႃႈ။ ႁဵတ်းၼၼ် သေ ၼႅတ်ႈသူင်ႇႁူင်းယႃတီႈၵဵင်းတုင် ၵမ်းလဵဝ်။ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတႄႉ လႆႈၵႂႃႇၽႃႇဢွၵ်ႇ တီႈၵဵင်းတုင် ၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းပၢႆ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးထႅင်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၶေႃး ၼၼ်ႉတႄႉ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ။

“ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယၢင်းမႂ်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းၸၢႆး ႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇသေ ၺႃးၸူၼ်ၼိူဝ်တၢင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၶေႃးၼၼ်ႉထႅင်ႈ ၼၼ်ႉတႄႉ ၵူၼ်းႁၢႆႉၶဝ် ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ ၼႃႈၽၢၵ်ႇမၼ်းၸၢႆးသေ လူႉတၢႆထင်တီႈ။ ရူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းၸၢႆးတႄႉ ၵူၼ်းၸူၼ်ၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵႂႃႇဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းပဵင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 26 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် မီးဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇ 3 ၵေႃႉ မႃးၶၢႆရူတ်ႉၶိူင်ႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပဵင်းသေ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈ 2 ၵေႃႉ ပၢႆႈလွတ်ႈ 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

“ၵူၼ်းၸူၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးၼုမ်ႇ (ၸၢဝ်းလႃးႁူႇ) 3 ၵေႃႉ ၶဝ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၶၢႆ တီႈႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၶဝ်ႁူႉသေ ၵပ်းၾူၼ်းၸူးပီႈၼွင်ႉ တီႈႁိူၼ်းၵူၼ်းတၢႆ ဝၢၼ်ႈယၢင်းမႂ်ႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢဝ်ၵၢၵ်ႇသေႃးရူတ်ႉမႃးပိုတ်ႇတူၺ်းၼႆသေ ၽိူဝ်ႇမႃးပိုတ်ႇတူၺ်းၵေႃႈမႅၼ်ႈ။ ၵမ်းၼႆႉ ပလိၵ်ႈၶဝ် ၵုမ်းတူဝ် ၼုမ်ႇၸၢႆး 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တၼ်းလႆႈ 2 ၵေႃႉ ပၢႆႈလွတ်ႈ 1 ၵေႃႉ ၽိူဝ်ႇၸႅတ်ႈထၢမ်တူၺ်းၵေႃႈ ဝႃႈၶဝ်လႆႈၸူၼ်တႄႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းပဵင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆထႅင်ႈ။

ဢွင်ႈတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းပဵင်း ၺႃးၸူၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၶေႃးၼၼ်ႉ ႁိမ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ၵဵၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉဝႆႉထႅင်ႈ။ ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈၸူၼ်ၵၼ်မႃး ၸိူင်ႉၼႆသေ ပွႆးလိူၼ်သီႇ တီႈထၢတ်ႈၸွမ်ၸဵင် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းပူးဢွၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပီၼႆႉ ပွႆးဢမ်ႇ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ မိူၼ်ၵူႈပီယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မွၵ်ႈ 6 လိူၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈတႂ်ႈၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၸူၼ်ႁိမ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵၼ်မႃးယဝ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈဢဝ်ၶွၼ်ႉပေႃႉထုပ်ႉၵၼ်။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင်ယဝ်ႉ – ၵူၼ်းမိူင်းပဵင်းလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း