Friday, March 23, 2018
Home ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ဝၼ်းမႃးၶပူးၸႃး (MAGHAPUJA DAY)

မႁႃမုင်ႉ (မိူင်းၸႄႈ) ၵႂၢမ်းၼမ်း။ မႃးၶ ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈလိူၼ်ဢၼ်ႁွမ်းၸွမ်းမႃးၶၼၵ်ႉၶတ်ႈ။ မႃးၶမႃးသ ၸင်ႇမႃးမႅၼ်ႈလိူၼ် 3 တႆး၊ ဝၼ်းလိူၼ် 3 မူၼ်း ၵေႃႈႁွင်ႉ ဝၼ်းမႃးၶပုၼ်းၼမီး(ပီ 2018 ၼႆႉ...

ဝၼ်းၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး မွၵ်ႇၸၢမ် 42 ပီ

ဝၼ်းၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ဢမ်ႇၼၼ် ဝၼ်းယုၵ်ႉယွင်ႈၵုၼ်းမုၼ်ၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆးၼႆႉ လုင်းၶုၼ်မႁႃႇမိူင်းယႆ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 1969 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼၼ်သေတႃႉ ဝၢႆးသေ 1996 မႃးတၢင်းၼႆႉၼႆႉ ၵွပ်ႈဝၼ်းပီမႂ်ႇတႆးၶိုၼ်းႁိူင်းမႃးလႄႈ ဢဝ်ဝၼ်းၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆးၼႆႉဝွႆးၵႂႃႇဝွႆးၵႂႃႇသေ ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းတႆးသေယဝ်ႉ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်ဢမ်ႇမီးၵေႃ/...

ပီမႂ်ႇၶႄႇ ဝၼ်းၵိၼ်ဝေႃးတႆးၼိူဝ်

ဝၼ်းပီမႂ်ႇၶႄႇ ႁူမ်ႈတင်း ဝၼ်းၵိၼ်ဝေႃးတႆးၼိူဝ်(တႆးမိူင်းၼိူဝ်) တူၵ်းၼႂ်းလိူၼ်သၢမ်တႆးၵူႈပီ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပီၼႆႉ တူၵ်းၼႂ်းလိူၼ်သီႇ (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈတႆး) ပဵၼ်ဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊပေႃးလီ။ ပဵၼ်ပီမႂ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်လႄႈ မႃးတူၵ်းၼႂ်းလိူၼ်သၢမ်-သီႇတႆးႁဝ်းလႃႇ?...

ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇမီးလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် ဢမ်ႇမီးမႃးၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပၢင်ၵုမ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၶၢင်၊ ၶျၢင်း၊ တႆး ဢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6-7 လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 1947 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်မူႇပိူင်ပိုၼ်ႉထၢၼ် ပုၼ်ႈတႃႇလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်လႄႈ ၶေႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် ဢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈလႆႈၸႂ်ၵၼ်သေ...

ဝၼ်းဝႃႊလႅၼ်ႊထၢႆႊၼ် (Valentine’s day)

ဝၼ်းဝႃႊလႅၼ်ႊထၢႆႊၼ် ပဵၼ်ဝၼ်းတၢင်းႁၵ်ႉဢၼ်မုၼ်ၸဝ်ႈ(ၶရိသ်ႉထဵၼ်ႊ)ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽူႈၸိုဝ်ႈ- ဝႃႊလႅၼ်ႊ ထိၼသ်ႊ(Priest Valentinous) ဝႆႉၼိူဝ်ၵူၼ်းႁၵ်ႉၵၼ်(မၢဝ်ႇသၢဝ်ၵူႈႁၵ်ႉၵၼ်) မိူဝ်ႈပူၼ်ႉ မႃးမွၵ်ႈပီၶရိသ်ႊတ် 270 ၼီႈၼၼ်ႉ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၶုၼ်ၵရိၵ်ႊၸဝ်ႈၶလေႃးတိဢုသ်ႊ(Cluadius) တူၼ်...

71 ပီ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မျႅၼ်ႇမႃႇ

ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျႅၼ်ႇမႃႇ (မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ - The Union of Burma ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် Republic of the Union of...

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (Committee For Shan State Unity = CSSU) ပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းသင်? ပဵၼ်မုၵ်ႉ ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႂ်းၾၢင်ႁၢင်ႈသၽႃးမိူင်းတႆး (Shan State Parliament)...

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈႁွပ်ႈ 71

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ( Shan State National Day) ၼႂ်းပီ 2018 ၼႆႉၶွပ်ႈထိုင် 71 ပီတဵမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 February...

မုင်ႈမွင်းတႃႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 (ႁိုဝ်) ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇလၢတ်ႈ လၢတ်ႈၸွမ်းၼင်ႇႁဵတ်း

“ၼူၵ်ႉၸွၵ်ႇပေႉလႅမ်ႈၶႃးၵေႃႈ ဢဝ်ၶႃး ၸၢင်ႉငႃးပေႉတုမ်ၵေႃႈ လၢၵ်ႈတုမ်” ၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်း တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈတႆးႁဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈၵေႃႉၼိုင်ႈ မေႃမီးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်၊ မေႃၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈ မိူင်း၊...

သင်ဝႃႉသိုပ်ႇယွၼ်းမိူင်း ဝႃႉတၢ င်းၸၢၼ်း ၸၢင်ႈလႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ် တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်

ၸွမ်းၼင်ႇၸုမ်းဝႃႉ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၽွင်းႁူဝ်ပီ 2018 ၊ ၵၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ လႆႈၸႂ်တႅပ်းတတ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး 10 ၶေႃႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးဝႃႈ ဝႃႉတေသိုပ်ႇတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႉ လႆႈမႃးပဵၼ်ၸႄႈမိူင်းဝႃႉ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း