Wednesday, July 17, 2024

မိူင်းၵူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊၸၢၼ်း တႄႇၸႂ်ႉရူတ်ႉၵႃးပၢတ်ႉသ်  ႁၢမ်းၵူၼ်းၶပ်းၼၼ်ႉ တေႃႉသူင်ႇၵူၼ်းမိူင်း

Must read

တီႈဝဵင်းလူင်သူဝ်းလ် မိူင်းၵူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊၸၢၼ်း တႄႇၸႂ်ႉရူတ်ႉၵႃးပၢတ်ႉသ် ႁၢမ်းၵူၼ်းၶပ်း ဢၼ်မီး ၵႃႈၶၼ် 1 လၢၼ်ႉတေႃႊလႃႊၼၼ်ႉ လႅၼ်ႈႁပ်ႉတေႃႉသူင်ႇၵူၼ်းမိူင်းၵၢင်ဝဵင်း။

မိူင်းၵူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊၸၢၼ်း တႄႇၸႂ်ႉရူတ်ႉပၢတ်ႇသ် ႁၢမ်းၵူၼ်းၶပ်းၼႆႉမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ လွၵ်းလၢႆး Technology ပၢႆးၸၼ်ႉသုင်သေ ဢဝ်ပရူဝ်ႊၵရႅမ်ႊ ၼႂ်ႊၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ ၸီႉသင်ႇဢဝ်ၵူႈလွင်ႈ။ ရူတ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ၵူၼ်းၶပ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၶပ်း၊ မီးသဵင်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ – ႁွတ်ႈလႂ် ၊ ထိုင်လႂ် ၊ တႃႈရူတ်ႉလႂ် ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၵ်ႇမႃးပဵၼ်ၵမ်း။

ၵူၺ်းၵႃႈ တႄႇလႅၼ်ႈတူၺ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၵူၺ်း။ သင်ဝႃႈ ပၢႆးၸၢၵ်ႈၽိတ်းပိူင်မႃး သေလွင်ႈသေ တၢင်းၸိုင် တႃႇတေၵုမ်းလႆႈၶိုတ်းတၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၶပ်းရူတ်ႉတႄႉၵေႃႈ ၶီႇၵႂႃႇပႃးၸွမ်းဝႆႉယူႇ – ၶၢဝ်ႇ BBC ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈၵွၼ်းၶူင်းၵၢၼ်ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ႁၢမ်းၵူၼ်းႁေႃႈတႄႉ တွပ်ႇဝႆႉတီႈ ၽူႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဝႃႈ – ယၢမ်းလဵဝ် ၸၢမ်းႁဵတ်းတူၺ်းၵူၺ်းလႄႈ လႆႈဝႆႉၵူၼ်းၶပ်းမၼ်းၸွမ်း။ ဝၢႆးမႃး ပေႃးဝႃႈ ဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃသင်မႃးၵေႃႈ တေ ဢမ်ႇဝႆႉၵူၼ်းၵုမ်းမၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၶီႇၸွမ်းရူတ်ႉတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ – ထၢင်ႇဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇႁၼ်ၵူၼ်းၶပ်းႁေႃႈသေ ႁၼ်သတီႊယႃႊရိင်ႊ ၵႃးပၼ်ႇသေ ႁေႃႈၵႂႃႇႁင်းၵူၺ်းတႄႉ လၵ်ႉၵူဝ်ယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးႁၼ်ၵူၼ်းၶပ်းရူတ်ႉ မီးၸွမ်း ၼိူဝ်ရူတ်ႉၼႆၵေႃႈ ဢုၼ်ႇၸႂ်ဝႆႉယူႇ။ ပေႃးႁိုင်မႃးတႄႉၵေႃႈ တေယၢမ်ႈၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူင်းၵူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊၸၢၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႃႇရူတ်ႉၵႃး ႁၢမ်းၵူၼ်းၶပ်းၼႆႉ မႃးၸဵမ်လႂ်သေ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၽွမ်ႉၵူႈမဵဝ်းယဝ်ႉလႄႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉရူတ်ႉႁၢမ်းၵူၼ်းၶပ်းလႅၼ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵၢင်ဝဵင်း။

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ မိူင်းဢၼ်ပၼ်ၶႂၢင်ႉရူတ်ႉၵႃး ႁၢမ်းၵူၼ်းၶပ်းႁေႃလႅၼ်ႈ ၼိူဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း ပႆႇပေႃး မီးၼမ် ယင်းတိုၵ်ႉၼပ်ႉတူၺ်းလႆႈယူႇ။

ၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊၸၢၼ်းတႄႉ မႆႈၸႂ်ဝႃႈ ဢမ်ႇႁိုင် ပေႃးၸႂ်ႉရူတ်ႉႁၢမ်းၵူၼ်းၶပ်းၼႆႉ မႃးၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင်ၸိုင် ၵူဝ်ၵူၼ်းႁၢမ်းၵၢၼ်ၼမ်မႃးၵူၺ်းယဝ်ႉ- ၼႆယူႇ။

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၾၢႆႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇရူတ်ႉၵႃး ႁၢမ်းၵူၼ်းၶပ်း တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မူဝ်ႊၼၢတ်ႉသ် ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇတေႃႉသူင်ႇၵူၼ်းမိူင်း ပရေႃႊၾႅတ်ႊသိူဝ်ႊ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၵႃႊရီႊ လၢတ်ႈဝႃႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်လွၵ်းလၢႆး ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၸၼ်ႉသုင် ဢၼ်လၢမ်းၶၢတ်ႈသေ ၵုမ်းလႆႈပိူင်ပဵၼ်ထမ်းမၻႃး ဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ် ၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးၵူၺ်း။

ဢၼ်ပဵၼ်ၽေးသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ဢၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇလၢမ်းၶၢတ်ႈလႆႈသေ ဢမ်ႇထၢင်ႇသေ ၵႆႉပဵၼ်မႃး ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေမီးလႄႈ လွင်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၼပ်ႉသွၼ်ႇသေ သႂ်ႇဝႆႉပႃးၼႂ်းၶိူင်ႈၵုမ်းရူတ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ရူတ်ႉ ဢၼ်ႁၢမ်း ၵူၼ်းၶပ်း ဢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးတီႈယုပ်ႈယွမ်း ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ တေလႆႈၶိုင်သၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ထႅင်ႈတင်းၼမ် – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း