Tuesday, June 18, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉလႅင်းၾူၼ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်ပၢႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢင်ႇသၢႆး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ  

Must read

သိုၵ်မၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းလႅင်းၾူၼ်း/ လႅင်းဢိၼ်ႊထိူဝ်ႊၼႅတ်ႇပႅတ်ႈ ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ ၵႃႉၶၢႆၵၼ် ဝႃႈ ၼႆ။

တႄႇဢဝ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၼၼ်ႉမႃးသေ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းလႅင်း ၾူၼ်း MPT, Mytel လႄႈ Telenor ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လႅင်းၾူၼ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈ ယဝ်ႉၶႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢဝ်ၵၢတ်ႉ MPT ပိုတ်ႇပဵၼ် (Roaming) သေ ၵွင်ႉၸွမ်းလႅင်းမိူင်းၶႄႇ ၸိူင်ႉၼၼ်သေ ၸႂ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၼႆႉၵေႃႈ သဵင်ႈငိုၼ်းၼမ်ၼႃႇ ပေႃးလၢတ်ႈ Wechat ၵမ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း တေႃႇဝၼ်း တီႈ ဢေႇသုတ်းသဵင်ႈငိုၼ်း 5,000 ပျႃး။ ပေႃးတူၺ်း VDO တၢင်းယၢဝ်း 4-5 မိၼိတ်ႉ 3-4 ႁူဝ်ၸိုင် တေသဵင်ႈ ငိုၼ်း 10,000 – 20,000 ပျႃး ၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ လႅင်းၾူၼ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးပိၵ်ႉဢိုတ်းၵႂႃႇၼႆႉ တင်ႈတႄႇ ပၢင်တိုၵ်း 1027 ၼၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ဢွၼ်ၵၼ် ၸႂ်ႉလႅင်း Wifi – Z  တၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵၢတ်ႉ(Card) ၼႆႉသမ်ႉ တေလႆႈပၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ 700 ယႂၼ်ႊ ၸႂ်ႉလႆႈႁိုင်ၼိုင်ႈပီ ဝႃႈၼႆ။

“ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၶႃႈ ၶၼ်မၼ်းၵႃႈၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈသိုဝ်ႉၸႂ်ႉယဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢင်ႇသၢႆး ဢွၼ်ၵၼ် သိုဝ်ႉလႅင်း Wifi – Z တၢင်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉမႃးၸႂ်ႉ ၼိုင်ႈဢၼ်လႂ် ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈပၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ 700 ယႂၼ်ႊ တေ Share ပၼ်ၸႂ်ႉ ၼႂ်းၾူၼ်းလႆႈ 6 လုၵ်ႈ။ လႅင်း Wifi ၼႆႉသမ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈသိုဝ်ႉဢမ်ႇလႆႈ တေလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းမီးမၢႆၾၢင်ၶႄႇသေသိုဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ လႆႈၸႂ်ႉၵူၼ်းတၢင်းပုၼ်ႉသေ သိုဝ်ႉသူင်ႇပၼ် Wifi ၼႆႉၵေႃႈ ၵမ်းၵမ်းလႅဝ် လႅင်းၵႆႉတူၵ်း ယွၼ်ႉမၼ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်မႃးတၢင်းၼႆႉႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ”- ၵူၼ်း ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်း ယဵၼ်လူင်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းလႅင်းၾူၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းပၢင်ႇသၢႆး ဢွၼ် ၵၼ် သိုဝ်ႉၵၢတ်ႉလႅင်း Wifi တၢင်းမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် 250 ယႂၼ်ႊၼၼ်ႉၸႂ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵၢတ်ႉၼၼ်ႉ သမ်ႉ ၸႂ်ႉလႆႈပွၵ်ႈလႂ်ပွၵ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း တေၸႂ်ႉလႆႈႁိုင်မွၵ်ႈ 2 လိူၼ်ၼႆႉ – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၢင်ႇသၢႆးလၢတ်ႈ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 28/11/2023 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ယိုတ်းၵုမ်းလႆႈ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးၼႆႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင် ပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈ ယွၼ်ႉၶူဝ်း ၵုၼ်ႇ တၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတေႃႉသူင်ႉၶၢႆၸူး မိူၼ်ၼင်ႇ ၶဝ်ႈသၢၼ် 1 ထူင်လႂ် 150,000 ပျႃးယဝ်ႉ ၵူႈပွၵ်ႈ 1 ထူင်လႂ် 80,000 ပျႃးၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း