Saturday, June 15, 2024

ရတ်ႉသျႃးလႄႈၶႄႇ ႁူမ်ႈၵၼ်လွင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ႁႅင်းထၢတ်ႈၼိဝ်ႊၶလီႊယႃႊ

Must read

ၽူႈၼမ်းၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းရတ်ႉသျႃးလႄႈ မိူင်းၶႄႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16 လိူၼ်မေႊၼႆႉဝႃႈ – တေႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းလွင်ႈႁႅင်းထၢတ်ႈၼိဝ်ႊၶလီႊယႃႊၵႂႃႇ ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင် ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၸိုင်ႈရတ်ႉသျႃး ဝလႃႊတီႊမီႊယႃႊ ပူႊတိၼ်ႊ လၢတ်ႈဝႃႈ – တီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈႁႅင်းထၢတ်ႈၼိဝ်ႊၶလီႊယႃႊ တီႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ 2 ဢၼ်ၼၼ်ႉ မိူင်းရတ်ႉသျႃး တေတင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ ရူဝ်ႊသႃႊတွမ်ႊသေ တေၶိုင်ပွင်ႁႅင်းထၢတ်ႈ ၶၢႆပၼ်မိူင်းၶႄႇၵႂႃႇ ႁႂ်ႈပေႃးၸႂ်ႉႁႅင်းထၢတ်ႈလႆႈလိူင်ႇလိူင်ႇလိူဝ်လိူဝ် လူၺ်ႈၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇ – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပူႊတိၼ်ႊ လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ – ၶႄႇလႄႈ ရတ်ႉသျႃး ႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းၸၢၵ်ႈ ၼိဝ်ႊၶလီႊ ယႃႊ တီႈဝဵင်ႊၻပ်ႉၼႃႊ ႁိမ်းဝဵင်းလူင် မေႃႊသၵူဝ်ႊ မိူင်းရတ်ႉသျႃး။ တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၶဝ် ထတ်းထွင်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ၊ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ၶူင်းၵၢၼ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းၶူၼ်ႉၶႂႃႉ လွင်ႈၼိဝ်ႊၶလီႊယႃႊ ဢၼ်ၸၼ်ႉသုင်ၶႅမ်ႉ ၶိုၵ်ႉသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ – ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၸိုင်ႈပူႊတိၼ်ႊၼႆႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃးမီးဝႆႉတီႈမိူင်းၶႄႇ ၸဵမ်ဝၼ်းတီႈ 16 လိူၼ်မေႊ ၸွမ်းၼင်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းတေႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမွၵ်ႇမႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်ႁူမ်ႈသၢင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ လွင်ႈႁႅင်းထၢတ်ႈလႄႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈၵုၼ်ၶဵဝ်ဢေႊသျႃႊလႄႈ လွင်ႈမိူင်းယူႊၶရဵၼ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၊ တီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်ၼၼ်ႉ ယင်းမီး ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းတင်းၼမ် – ၶၢဝ်ႇရၢႆႊထိူဝ်ႊ တႅမ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် – Reuters

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း