Wednesday, April 24, 2024

CATEGORY

ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

ပီပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မိူင်းၵျပၼ်ႊ မီးၽူႈဢႅဝ်ႇယဵမ်ႉတွင်ႈတဵဝ်းၼမ်

ပီဢၼ်ယဝ်ႉမႃး ၽွင်းၶၢဝ်းမွၵ်ႇၵွၼ်ၵီႈၼၼ်ႉ တီႈမိူင်းၵျပၼ်ႊ မီးၵူၼ်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈတဵဝ်းၼမ် ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉမႃးဢႅဝ်ႇထိုင် 3 လၢၼ်ႉပၢႆ ပဵၼ်ဢၼ်ႁူဝ်ၼပ်ႉၼမ်သုတ်းၼႂ်းပိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ ပီဢၼ်ယဝ်ႉမႃးၼႆႉ ယင်းၼမ်လိူဝ်ၵွၼ်ႇၼႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တေလၢမ်းၶဝ်ႈမႃး ၼၼ်ႉထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈတဵဝ်း ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ၊ ၵျႃႊမၼီႊ၊ ထၢႆႊဝၼ်ႊ၊ ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈတဵဝ်းၼမ်ၸိူင်ႉၼႆ တွၼ်ႈတႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉ...

ပွႆးလဵၼ်ႈၼမ်ႉမိူင်းထႆး ပီၼႆႉ လႆႈငိုၼ်းၶဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်လၢၼ်ႉ

ပွႆးလဵၼ်ႈၼမ်ႉ သၢင်းၵျၢၼ်ႇ ပီ 2024 ၼႆႉ မိူင်းထႆး ယုၵ်ႉယွင်ႈႁဵတ်းပွႆးၾိင်ႈထုင်း လဵၼ်ႈၼမ်ႉၵိုၼ်းယႂ်ႇ လႆႈငိုၼ်းၶဝ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်လၢၼ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 11-13/04/2024 ၼႆႉ တီႈဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ဝဵင်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ မႃးလဵၼ်ႈၼမ်ႉ မူၼ်ႈသိူဝ်းမီး 7 သႅၼ်ပၢႆ ငိုၼ်းၶဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၽွင်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ...

ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၶမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပုင်ႈသုင် 1 ၵျၢပ်ႈ 48 သႅၼ်ပျႃး

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ ၶၼ်ၶမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ 2 သႅၼ်ပျႃး မိူဝ်ႈၼႆႉ 1 ၵျၢပ်ႈ 48 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉ ၶၼ်ၶမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပုင်ႈသုင် ၼိုင်ႈၵျၢပ်ႈ 48 သႅၼ်ပျႃး ပဵၼ်ၵႃႈၶၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇတွၼ်ႉယၢမ်ႈႁၼ် ၼႂ်းပိုၼ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၶမ်း...

ၸဝ်ႈသူၼ် တီႈဝဵင်းၵေးသီး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ လူၺ်ႈၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ လူတ်းယွမ်းႁႅင်း  

ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး လူတ်းယွမ်းႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် 1 ထူင်လႂ် 17,000 ပျႃးၵူၺ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၸဝ်ႈသူၼ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ။ ပီ 2024 ၼႆႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ (ၶဝ်ႈၶႄႇ) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း ဢွၼ် ၵၼ်ၶၢင်း ယွၼ်ႉၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ယၢမ်းလဵဝ် 1...

သိုၵ်း TNLA ႁၢမ်ႈၵႃးတၢင်ႇဢွႆႈၼမ်ႉၶမ်း ၶၢမ်ႈၸူးမိူင်းၶႄႇ

ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈဢမ်ႇတႅၵ်ႇသေတႃႉ သိုၵ်း TNLA ၵိုင်ႉၵၢင်ႉသင်ႇပိၵ်ႉ ၵၢၼ်တေႃႉဢွႆႈ ၶၢမ်ႈတီႈတႃႈႁိူဝ်း မၢၼ်ႈႁွင်း - ၼွင်တဝ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11/3/2024 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉ ထိုင်ၸဝ်ႈသူၼ် တေႃႉဢွႆႈ ၶၢမ်ႈတႃႈႁိူဝ်း...

လၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ပိုတ်ႇၶိုၼ်း 2 တီႈ

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ပိုတ်ႇလၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ 2 ဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈလႄႈ မူႇၸေႊ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11/3/2024 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုတ်ႇၶိုၼ်း လၢၼ်ႇလႅၼ် လိၼ်တႆး - ၶႄႇ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ) ဢၼ်တေႃႇၼႃႈၵၼ်တၢင်း မိူင်းတိင် (ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ)...

ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် 1 လိတ်ႊလႂ် 6,000 ပျႃးယဝ်ႉ  

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းပွၼ် - ႁူဝ်ပူင်းမႃးၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်း ၸိူဝ်ႉၾႆး (ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ) ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 လိတ်ႊလႂ် 5,500 ပျႃး ထိုင် 6,000 ပျႃးယဝ်ႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 21/2/2024 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းလႄႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း...

သဵၼ်ႈတၢင်း တူၼ်ႈတီး – မိူင်းပွၼ်ပိၵ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၶိုၼ်ႈ  

ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLA ၼႂ်းၵႄႈႁူဝ်ပူင်း - မိူင်းပွၼ် ၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး (ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ) ၸိူဝ်းၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ 1 လိတ်ႊလႂ်ထိုင် 3,900 ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 21/2/2024 ၼၼ်ႉမႃး...

ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး မိူင်းၵျပၼ်ႊတူၵ်း – မိူင်းၵျႃႊမၼီႊ ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် မိူင်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးယႂ်ႇ ထီ့ 3 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃ့

ၶၢဝ်ႇရၢႆႊတိူဝ်ႊ ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ - မိူင်းၵျပၼ်ႊ လႆႈႁူပ့်လွင်ႈ ပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ၶၢဝ်းပွတ်း (recession) ။ ယွၼ့်ႁႅင်းႁပ့်သိုဝ့်ၼႂ်းမိူင်း ယွမ်းလူင်းသေ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တူၵ်းမႃး 6 လိူၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မိူင်းၵျႃႊမၼီႊၶၢမ်ႈပူၼ်ႉ မိူင်းၵျပၼ်ႊသေ ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် မိူင်းဢၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်း ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ထီ့...

ဝၢႆႇမုင်ႈတူၺ်းၶိုၼ်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး မိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းပီ 2023 ၸွင်ႇတေလီၼႂ်း 2024

တႄႇဢဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃး ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တီႈၼႂ်းမိူင်ႈမၢၼ်ႈ တူၵ်းတႅမ်ႇမႃးသေ  လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်းယႂ်ႇ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼၼ့် ၼႂ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇၼႆ့ မီး 1 % ၵူၺ်းၼႆ ယေးငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ လၢမ်းၶၢတ်ႈသေပိုတ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့ၼင်ႇၼႆ ။ ယွၼ့်တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ၽႄႈလၢမ်းလႄႈ မီးလွင်ႈတုမ့်တိူဝ့် ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တီႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ...

ၸဝ်ႈသူၼ် ၵေႃႇၾီႇ တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း

ၸဝ်ႈသူၼ် ၵေႃႇၾီႇ တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢင်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉ တိူဝ်ႉၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ ၵေႃႇၾီႇ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးၸွမ်းၼင်ႇ ၶၼ်မၼ်းမီး။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼႆႉမႃး မႅၼ်ႈၽွင်းၵေႃႇၾီႇ ဢွၵ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ် တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ...

ယေးငိုၼ်း (ပၢၼ်ႇ) တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပိၵ်ႉႁပ်ႉဢူၼ်းငိုၼ်း

ယေးငိုၼ်း ၶွင် KBZ Bank လႄႈ ME Bank ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉဢူၼ်းငိုၼ်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇ ၼိမ်သဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/1/2024 ယေးငိုၼ်း ၶွင်မိူင်းမၢၼ်ႈ (မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် - ME Bank) တင်း ၵမ်ႇပေႃးၸ (ကမ္ဘောဇဘဏ် -...

ၶၼ်မၢၵ်ႇၸွၵ်း ဢမ်ႇလီ ၸဝ်ႈသူၼ်တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇလဵင့်ၼႃႈႁိူၼ်း

ၶၼ်မၢၵ်ႇၸွၵ်း တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢမ်ႇလႆႈၵႃႈယႂ်ႇပဵင်းၵူႈပီလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇၸွၵ်းဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇလဵင့်ၼႃႈႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈပီၵၢႆ ၶၼ်မၢၵ်ႇၸွၵ်းတီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၼိုင်ႈၸွႆ့ လႆႈၶၢႆ 6000 ပျႃး ပီၼႆ့ ၼိုင်ႈၸွႆ့ လႆႈၶၢႆ 3000 ပျႃးၵူၺ်း။ ၵူႈပွၵ်ႈ ၶၢႆမၢၵ်ႇၸွၵ်းၼိုင်ႈၵူၺ် ၶိုၼ်းသိုဝ့်လႆႈၶဝ်ႈသၢၼ်ၼိုင်ႈထူင်  ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢႆမၢၵ်ႇၸွၵ်း...

ယေးငိုၼ်းငဝ်ႈငုၼ်းဝႃႈ လႆႈၶၢႆငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ 10 လၢၼ့်ပၼ်တီႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ ၼမ့်မၼ်းၸၢၵ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ့ 18 လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼၼ့် ယေးငိုၼ်းငဝ်ႈငုၼ်း ပႁူဝ်ႇပၢၼ်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လႆႈၶၢႆငိုၼ်း တေႃႇလႃႇ ပၼ်တီႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ သိုဝ့်ၶၢႆၼမ့်မၼ်း တႃႇ 9.21 လၢၼ့်တေႃႇလႃႇ - ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈပူၼ့်မႃး လၢႆဝၼ်းၼႆ့ တီႈၼႂ်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ပတ်းပိုၼ့် ပႃးၸဵမ်ဝဵင်းလူင်...

ပီၼႆႉ ၶၼ် ၽၵ်းမီႇလႅင်သုင်

ပီၼႆႉၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းသူင်သိုဝ်ႉ ၽၵ်းမီႇလႅင် ၼမ်လႄႈ ၶၼ်ၽၵ်းမီႇလႅင် သုင်မႃးၼႆ - ၸုမ်းၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ (ကုန်သည်များအသင်း) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ မိူင်းၵြႃး ဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ ဢၼ်ပဵၼ်မိူင်း သူင်ႇၶၢႆ ၽၵ်းမီႇလႅင် ၼမ်လိူဝ် သေပိူၼ်ႈသုတ်း ၼႂ်းဢေႊသျႃႊ ၼႆ့ ၶိုၼ်ႈၵႃႈၶၼ် ၽၵ်းမီႇလႅင် ဢၼ်သူင်ႇၶၢႆၼွၵ်ႈမိူင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းႁပ်ႉသိုဝ်ႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း