Saturday, September 30, 2023

CATEGORY

ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

ၾၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေပိုတ်ႇပၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းယိပ်း International Password ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ တီႈၽၵ်းတူဝဵင်းမူႇၸေႊလႆႈ

မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ ၾၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယိပ်းၽတ်ႉသပွတ်ႇ (International Password) ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တီႈၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ (မူႇၸေႊ - ၸေႊၵဝ်ႇ) ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/10/2023 ၼႆႉၵႂႃႇ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တၢင်းၾင်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်...

ၾင်ႇထႆး ဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉငႃး တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းၵႃႉငႃး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ငႃးလမ် - ငႃးလႅင် တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းတူၵ်းႁႅင်း ငႃး 22 ၸွႆႉ 130,000 ပျႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁပ်ႉသိုဝ်ႉ ယွၼ်ႉ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းထႆး ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၶၼ်ငႃးလႅင် - ငႃးလမ် တၢင်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း တူၵ်းႁႅင်း...

ထႆးၵိုတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႉငႃးမိူင်းတႆး ၶၼ်ငႃး လူင်းၶိုၼ်း

ၶၼ်ငႃးလမ် - ငႃးလႅင် တၢင်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လူင်းၶိုၼ်း ယွၼ်ႉလႆႈသႂၢင်းၶွၼ်ႇ ၸူးၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼမ်လႄႈ ပလိၵ်ႈ သိုၵ်းထႆး ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉပႃး။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၶၼ်ငႃးလမ် - ငႃးလႅင် တၢင်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်း လူင်းၶိုၼ်း ငႃးလႅင်...

ၶၼ်ငႃးလမ် တီႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ပဵၼ်ၵၢၼ် 36 ၵီႊလူဝ်ႊ ၶၢႆလႆႈ 1,500 ဝၢတ်ႇပၢႆ

ပီၼႆႉ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းထႆး ႁပ်ႉသိုဝ်ႉငႃးၼမ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၼ်ငႃးလမ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းထိုင် 150,000 ပျႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။   တႄႇဢဝ် လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် - လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၶၼ်ငႃးလမ် တၢင်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈ မိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ငႃးလမ် 36 ၵီႊလူဝ်ႊ ၶၢႆလႆႈငိုၼ်းထႆး 1,530...

ၶၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပီၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်

ပီၼႆ ၶၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃ (ၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇ) ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပဵၼ်ၵၢၼ် 1 ၸွႆႉ ၶၢႆလႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10,000 ပျႃး ယွၼ်ႉၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈတူၵ်း။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၶၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်း ၽၵ်းမီႇႁေႃ 1 ၸွႆႉလႂ်...

ၶၼ်ငႃးလမ် – ငႃးလႅင် တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပဵၼ်ၵၢၼ်

ပီၼႆႉ တၢင်းမိူင်းထႆး ႁပ်ႉသိုဝ်ႉငႃးလမ် - ငႃးလႅင် တၢင်းမိူင်းတႆးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၼ်ငႃး တၢင်းပွတ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ပုင်ႈ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၶၼ်ငႃးလႅင် တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ငႃးလႅင် 22 ၸွႆႉ ၶၢႆလႆႈ 150,000 ပျႃး ယွၼ်ႉတၢင်းၾင်ႇမိူင်းထႆး ႁပ်ႉသိုဝ်ႉ တႃႇဢဝ်ၵႂႃႇဢိတ်ႇဢွၵ်ႇႁဵတ်းၼမ်ႉမၼ်း...

ၵူၼ်းၵိုၼ်းသတ်ႉၼႅၼ်ႈ တီႈၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ တႃႇ ႁဵတ်းဝႂ် TBP

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈထႅဝ် ၶပ်ႉယႆ တႃႇႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း (TBP – Temporary Border Pass) တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈထႅဝ် ၸုၵ်းပႂ်ႉတႃႇႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် တႆး - ၶႄႇ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း (TBP) တီႈၽၵ်းတူၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ...

ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တၢင်းၵုၼ်လူင် – ႁူဝ်ပၢင်ႇပုင်ႈ ၶိုၼ်ႈႁႅင်း

ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၼႂ်းၵုၼ်လူင် - ႁူဝ်ပၢင်ႇ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈ ၶဝ်ႈသၢၼ် 1 ထူင်သႅၼ်ပျႃးပၢႆယဝ်ႉ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉသွႆ ၼႂ်း သူၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် - ႁူဝ်ပၢင်ႇ...

ပီၼႆႉ ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်  

ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ/ ၶႄႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၵုၼ်လူင် - ႁူဝ်ပၢင်ႇ ပဵၼ်ၵၢၼ် 1 ထူင် 50 ၵီႊလူဝ်ႊ 85 ယႂၼ်ႊ (ငိုၼ်းၶႄႇ) တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 40,000 ပျႃး။ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵၢၼ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ/ ၶႄႇယဝ်ႉလႄႈ ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် -...

လိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႇၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်ၵိၼ်ယမ်ႉပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်

ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ - ၶဝ်ႈသၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ပဵၼ်လၢႆပုင်ႈ ယွၼ်ႉၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဢွၵ်ႇမႃး လွင်ႈၶႅပ်းငိုၼ်းဝႂ် 20,000 ပျႃး တေဢွၵ်ႇမႃးၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းႁႅင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်း ၸႂ်ႁႅင်း။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2023 ၼႆႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ - ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း...

ၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈၶိုၼ်း

သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈၶိုၼ်း ငိုၼ်းၶႄႇ 100 ယႂၼ်ႊ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 47,000 ပျႃး ငိုၼ်းထႆး 1,050 ဝၢတ်ႇ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 100,000 ပျႃး ။   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ - မၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းႁႅင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်

ၵၢင်လိူၼ်ဢေႃးၵတ်ႉသ်ၼႆႉမႃး ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵႃႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ - ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ထူပ်း တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 18/8/2023 ၼၼ်ႉမႃး တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ငိုၼ်းၶႄႇ 100 ယႂၼ်ႊ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 50,000 ပျႃး...

ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းႁႅင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ

ၵၢင်လိူၼ်ၼႆႉမႃး ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ငိုၼ်းၶႄႇ 100 ယႂၼ်ႊ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 50,500 ပျႃး၊ ငိုၼ်းထႆး 960 ဝၢတ်ႇ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 100,000 ပျႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၵႃႉၶူဝ်းၵုၼ်ႇ - ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း။ ၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ...

ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းယဝ်ႉသိုပ်ႇတူၵ်းထႅင်ႈ ငိုၼ်းၶႄႇ 100 ယႂၼ်ႊပဵၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 5 မိုၼ်ႇပျႃး

ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ၼႆႉ  ငိုၼ်းၶႄႇ 100 ယႂၼ်ႊ လႆႈသိုဝ်ႉပဵၼ် 5 မိုၼ်ႇပျႃးငိုၼ်းမၢၼ်ႈ။ ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၶႅပ်းငိုၼ်းဝႂ်မႂ်ႇ 2 မိုၼ်ႇပျႃးၼႆႉမႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ငိုၼ်းလိူဝ်ၽိူဝ်ႈမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ ငိုၼ်းၶႄႇ ငိုၼ်းထႆး ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်သေ ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ  တူၵ်းမႃး ၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း ။ ၼၢင်းယိင်းၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈလဵဝ်...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းၼၢႆး ပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၼမ် ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈ ၼႃးထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းၼၢႆး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼမ်ၼႆလႄႈ တုမ်ႉယွၼ်ႈၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပီၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃးၶဝ် လႆႈပၼ်ၵႃႈၸၢင်ႈၼမ် ပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ - ၵျုႊလၢႆႊ 2023 ၼႆႉမႃး ပီႈၼွင်ႉမိူင်းၼၢႆးဢွၼ်ၵၼ်လူင်းၼႃး ၶဝ်ႈသူၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈၼႂ်းပီ 2022-2023 ၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သႅၼ်းပၢၼ်ႁႅင်းၵိုမ်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း