Wednesday, March 22, 2023

CATEGORY

ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

ၶၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃသုင် ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇၸႂ်လီ

ၸူဝ်ႈ ပိုတ်ႇၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး (တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ) မႃးၸမ်လိူၼ်ၼႆႉ ၶၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃ (ၽၵ်းမီႇ ၶၢဝ်) ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ပဵၼ်ၵၢၼ်လီ 1 ၸွႆႉလႂ် ထိုင် 7,000 ပျႃး။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2023 ၼႆႉမႃး ၶၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း...

ၶၢဝ်းယၢမ်းပိုတ်ႇၶူဝ်မၢႆ (1) တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ ယိုတ်ႈပၼ်ထႅင်ႈ 3 ၸူဝ်ႈမူင်း

တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/2/2023 ၼႆႉၵႂႃႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းပိုတ်ႇၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်မိုတ်ႈၵိုဝ်း မၢႆ (1) တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ တေယိုတ်ႈပၼ်ထႅင်ႈ 3 ၸူဝ်ႈမူင်း တႄႇဢဝ်ယၢမ်း 6 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ထိုင် 9 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ပိုတ်ႇၶူဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆယဝ်ႉသေတႃႉ ၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ တၵ်းလႆႈၼႄဝႂ်သမ်းယႃ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်း မၢႆ (1) တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး တၵ်းတေလႆႈမီးဝႂ်သမ်းၶဵမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သွင် ၶဵမ် ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်...

ၶႄႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်း ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းလႃးဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်

ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶႄႇ - လၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇ ဢၼ်မႃးၵိုတ်းၶၢင်ႉတီႈဝဵင်းမိူင်းလႃးယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းၵႃႉၶၢႆဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းယဝ်ႉလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်တီႈမိူင်းလႃး ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆဢမ်ႇပဵၼ် ၊ ယဵၼ်ငႅဝ်ႁႅင်ႈႁိူတ်ႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ လၢဝ်းပၢၼ်ႇၶႄႇ ဢၼ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ် လူင်းတိုၼ်းၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 မိူင်းလႃး (NDAA) ၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽွင်းၶၢဝ်းပွႆးပီမႂ်ႇၶႄႇၼၼ်ႉတင်းၼမ်ယဝ်ႉလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႂ်းမိူင်းလႃး ႁႅင်ႈႁိူတ်ႇ တုမ်ႉယွၼ်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်း ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပႃးဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၵၢၼ်ပိုတ်ႇလၢၼ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းမႄႈသၢႆ တိုၵ်ႉၵၢႆပဵၼ် ၾၼ်

ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းယဝ်ႉလိုဝ်းထႅင်ႈ ဢဝ်ၵူၼ်းသွင်ၾင်ႇၶၢင်ႈၼမ်ႉသၢႆ ၼပ်ႉၼိဝ်ႉမိုဝ်းငွၵ်းႁၵ်းပႂ်ႉလၢႆႇ မွင်းႁႅင်ႈမွင်းႁဵဝ်ႇၼပ်ႉ မိုဝ်းပႂ်ႉဝၼ်းလၢႆ ၵၢႆပဵၼ်ၾၼ်လူမ်းၾၼ်လႅင်ႉ တႅင်ႉလိပ်ႈႁႅင်ႈႁဵဝ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ်ၸိူဝ်းပႂ်ႉမွင်းဝၼ်းလွၵ်ႇ ဝၼ်းလၢႆ ထၢင်ႇဝႃႈတေၸၢင်ႈလႆႈၶၢမ်ႈၵႂႃႇမႃးၵႃႉၶၢႆႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႆႈငၢႆႈလူမ်ၸႂ် တင်းပေႃႈၵႃႉမႄႈၵႃႉလႄႈၵူၼ်း သိုဝ်ႉၵူၼ်းၶၢႆ ဢၼ်ႁႃၵိၼ်ယူႇၵူႈဝၼ်းမူတ်းသဵင်ႈၵႂၢမ်းဝင်ၵႂၢမ်းမုင်ႈမွင်း။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19 လိူၼ်ၼၼ်ႉ မီးၶၢဝ်ႇၸႅင်ႈဝႃႈ တၢင်းၾၢႆႇမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ မီးၽိုၼ်လိၵ်ႈႁိပ်ႈၶၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းလူင်ၼေႇပျီႇတေႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်းသုၼ်ႇၵၢင်ပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႆႈၸႅင်ႈထိုင် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း...

ၾၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ တႄႇပၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇမႃး

ၾၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တႄႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တၵ်းလႆႈၼႄဝႂ်ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဝႆႉၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 48 ၸူဝ်ႈမူင်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26/1/2023 ၼႆႉမႃး ၾၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပၼ်ၶႂၢင်ႉၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး တီႈၽၵ်းတူလူင် ၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ (ဆင်ဖြူဂိတ်) လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊသေ တေလႆႈၶဝ်ႈထိုင်ၽႅဝ်ၼႂ်းၸေႊၵဝ်ႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ တႄႇႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ (ပပ်ႉလႅင်) တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾၢႆႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်း ၵုမ်းၵမ် တႄႇႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် (ပပ်ႉလႅင်) တႆး - ၶႄႇ တီႈၽၵ်းတူလူင် (သူၺ်ႇၼၢၼ်းတေႃႇ) ဝဵင်းမူႇၸေႊ ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈၽၵ်းတူလူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇပိုတ်ႇမိူင်း ၶႄႇတီႈမိူင်းလႃး ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၶႄႇဢမ်ႇထၢတ်ႇ

ၶၢဝ်းတၢင်းၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းၶႄႇ - လၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 ဝဵင်းမိူင်းလႃး ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 8/1/2023 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူမိူင်း ၸွမ်းလႅၼ် လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်...

ၸဝ်ႈၵုၼ်ႇၸဝ်ႈၵႃးမွင်း ၾၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ

ၸဝ်ႈၵုၼ်ႇ - ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်မွင်းပႂ်ႉ ၾၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ) ဢၼ်လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 3 ပီ ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉလူဝ်ႇၵႃႉၶၢႆ သူင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ/ ၶူဝ်းသူၼ် ၶဝ်ႈၸူးၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/1/2023 ၼၼ်ႉမႃး ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇၽၵ်းတူၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇမႃး...

ၵႃးလူင် မူႇၸေႊ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၶိုၼ်ႈလူင်းၶိုၼ်းၼမ်မႃး

မိူင်းၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇ မူႇၸေႊ - ဝဵင်းလိူဝ်ႇ တႄႇၶိုၼ်ႈလူင်း ၼမ်မႃးၶိုၼ်း ၼိုင်ႈဝၼ်း ၶိုၼ်ႈလူင်းဢမ်ႇယွမ်း 700 လမ်း ၸဝ်ႈၵႃးလူင်လၢတ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/1/2023 ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူမိူင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ...

ၶူဝ်မၢႆ (1) တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ ပိၵ်ႉမႃးၸမ် 3 ပီယဝ်ႉ ပႆႇပိုတ်ႇ

ၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး (မႄႈသၢႆ - တႃႈၶီႈလဵၵ်း) ဢၼ်ၾၢႆႇထႆးသင်ႇပိၵ်ႉမႃးၸမ် 3 ပီၼၼ်ႉ တင်ႈဢဝ်ႁၢင်ပီ 2022 မႃးမီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းလၢႆလၢႆၵမ်းဝႃႈတေပိုတ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းတင်းသွင်ၾင်ႇၸိုင်ႈမိူင်းပႆႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈတႃႇပိုတ်ႇၶိုၼ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈမီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းထႅင်ႈဝႃႈ တေပိုတ်ႇၶူဝ်ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆႉ ၼႆထႅင်ႈလႄႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ ပေႃးၽၵ်းတူ ပႆႇပိုတ်ႇႁေတႄႉပႆႇႁတ်းယုမ်ႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၸိူဝ်ႉၽၼ်းၶဝ်ႈတႆး ၸၢင်ႈႁၢႆဝႆး သင်ပွႆႇဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ

ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇတႆး မီးဝႆႉဝႃႈ “လီပိူဝ်ႈၶဝ်ႈ ယဝ်ႉပိူဝ်ႈငိုၼ်း” ၵူၺ်းၵႃႈ မီးၶဝ်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၵေႃႈ ပႆႇပဵၼ်၊ မီးငိုၼ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးၶဝ်ႈ ၵေႃႈ ပႆႇပဵၼ်လႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတင်းသွင်ပိူင်ယဝ်ႉ။ တေႃႈၼင်ႇ ၸၢႆးမူး မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၵိုၵ်းပိုၼ်း ၸိုဝ်ႈ သဵင်ယႂ်ႇ တႅမ်ႈႁွင်ႉ ၽဵင်းၵႂၢမ်း ဝႆႉဝႃႈ “ၼမ်ႉၼႂ်းလွၵ်းၼႃး...

ၶႄႇပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ၾၢႆႇလဵဝ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းသင်

မိူင်းၶႄႇ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၾၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပႆႇပိုတ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းသွင်ၸိုင်ႈမိူင်းပႆႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ မိူၼ်ၵဝ်ႇ။ ၽၵ်းတူမိူင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇပိၵ်ႉမႃး ၸမ် 3 ပီၼႆႉ ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇၶိုၼ်း ...

ၸဝ်ႈဢွႆႈ ထုင်ႉမၢဝ်း ပဵၼ်ၼီႈၼမ် လႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃငိုၼ်းတၢင်ႇတီႈသေ သူင်ႇတႅၼ်းၼီႈ

ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ထုင်ႉမၢဝ်း ၸင်ႇႁႃလႆႈၶၢႆဢွႆႈၶိုၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီမႃးၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉတွၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး ယင်းပၢႆပဵၼ်ၼီႈပဵၼ်ၶွတ်ႇ ၊ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈ ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈသေ သူင်ႇငိုၼ်းမႃးတႅၼ်းၼီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်။ တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 1/4/2020 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 8/1/2023...

ၸူဝ်ႈၶႄႇပိၵ်ႉမိူင်းၼႆႉ ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်

ၸူဝ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ သင်ႇပိၵ်ႉ ၽၵ်းတူမိူင်းမႃးၸမ် 3 ပီ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်ႈငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းၵၢၼ် ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/4/2020 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 8/1/2023 ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း ၽၵ်း တူလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ မိူၼ်ၼင်ႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း