Friday, March 1, 2024

ၸဝ်ႈသူၼ် ၵေႃႇၾီႇ တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း

Must read

ၸဝ်ႈသူၼ် ၵေႃႇၾီႇ တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢင်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉ တိူဝ်ႉၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ ၵေႃႇၾီႇ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးၸွမ်းၼင်ႇ ၶၼ်မၼ်းမီး။

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼႆႉမႃး မႅၼ်ႈၽွင်းၵေႃႇၾီႇ ဢွၵ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ် တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၶၢႆ ၶၼ်လီ ဢွၼ်ၵၼ်သုမ်းတိုၼ်းလၢင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
ၵေႃႇၾီႇ
Photo by – ၸဝ်ႈသူၼ်/ သူၼ်ၵေႃႇၾီႇ တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ

ၸဝ်ႈသူၼ် ၵေႃႇၾီႇ တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈလဵဝ် ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ  ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း၊ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပိုတ်ႇ၊ ၵၢၼ်ၵႃႉၵၢၼ်ၶၢႆၵေႃႈ ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈသူၼ် ၵေႃႇၾီႇႁဝ်းၶဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတေႃႉသူင်ႇၶၢႆပၼ် တီႈႁူင်းငၢၼ်းၵေႃႇၾီႇလႆႈယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၵၢင် (ၼၢႆးၼႃႈ) ၶဝ် မႃးသိုဝ်ႉထိုင်တီႈသေတႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၶၢႆမိူၼ်ၼင်ႇၸႂ်။ ၶဝ်သမ်ႉ မႃးတဵၵ်းသိုဝ်ႉပၼ်ၶၼ်မၼ်းထုၵ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးၶၢႆပၼ် ႁူင်းၵၢၼ်(ငၢၼ်း) ၵေႃႇၾီႇၵမ်းသိုဝ်ႈတႄႉ တေလႆႈၶၼ်လီ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵေႃႇၾီႇ ၼိုင်ႈပေႇလႂ် 4,000 ပျႃး၊ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းၵၢင် (ၼၢႆးၼႃႈ) မႃးသိုဝ်ႉထိုင်တီႈသူၼ်တႄႉ ၼိုင်ႈပေႇလႂ် 2,500 ပျႃးၵူၺ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်သုမ်းတိုၼ်းလၢင်း ၼႆယဝ်ႉ။

“ၼၢႆးၼႃႈၶဝ် မႃးတဵၵ်းသိုဝ်ႉၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈၶၢႆဢေႃႈ ၵႃႈမၼ်းဢမ်ႇလႆႈလီၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်။ ယွၼ်ႉဝႃႈ မၢၵ်ႇၵေႃႇၾီႇသုၵ်းၼမ်ယဝ်ႉလႄႈ တေဢမ်ႇဝႆႉႁိုင်လႆႈ တေဢမ်ႇၶၢႆၵေႃႈ သမ်ႉၵူဝ်မၼ်းႁူင်းတူၵ်းပႅတ်ႈ ၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ယိုင်ႈ ၶႅၼ်းတေယၢပ်ႇၶႃႈယဝ်ႉ”- ၸဝ်ႈသူၼ် ၵေႃႇၾီႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇၼဵင်ႈ၊ ပိတ်းၼဵင်ႈလႄႈ ၽုၵ်ႇ ၵေႃႇၾီႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်မိူင်း၊ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢတ်ႈၵၢၼ် ၵၢတ်ႈငၢၼ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ၊ ၵူတ်ႇထတ်း ၸႅတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႃႉၶၢႆလီ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း