Monday, July 15, 2024

ႁႅင်းလူမ်းမႆႈ တေသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈသုင်ထႅင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ – မိူင်းထႆး

Must read

ႁႅင်းလူမ်းမႆႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ – မိူင်းတႆး – မိူင်းထႆး တေသိုပ်ႇသုင်ထႅင်ႈ ၾၢႆႇၾူၼ်လူမ်းၾၢင်ႉ –  ႁႂ်ႈလုမ်းလႃး ပၢႆးယူႇလီ ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

တင်ႈဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/04/2024 မႃးၼႆႉ သၢႆလူမ်းမႆႈ လတ်းၸိုင်ႈမိူင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၵုၼ်ၶဵဝ်ဢေႊသျိူဝ်ႊ ပႃးၸဵမ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ လၢႆၸႄႈဝဵင်း ႁႅင်းလူမ်းမႆႈ ပုင်ႈသုင်ထိုင် 45 ထိုင်တီႈႁူင်းႁဵၼ်း လႆႈပိၵ်ႉဝႆႉၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်လင်။ တီႈၼႂ်းမိူင်းၾိလိပ်ႉပိၼ်းသ်သမ်ႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်းဝႆႉ 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်မႃးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

တီႈမိူင်းထႆးၵေႃႈ ၼႂ်း 3-4 ဝၼ်းၼႆႉ လူမ်းမႆႈသုင်ႁႅင်း။ လူမ်းမႆႈသုင်သုတ်း ပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် – တၢၵ်ႇ – လမ်းပုၼ်း – လမ်းပၢင်း – ၽရႄႉ – ဢုတ်ႇတရတိတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ သုင်ထိုင် 44 သႄႊလ်သီႊယႅတ်ႉ တီႈမိူင်းၵဵင်းမႂ်ႇသမ်ႉ သုင်ထိုင် 42 ။

ႁႅင်းလူမ်းမႆႈ တေပုင်ႈၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ
Photo by – ACCU Weather/ ႁႅင်းလူမ်းမႆႈ တေပုင်ႈၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ – ပဵၼ်ငဝ်းလၢႆး ဢၼ်မီးၽေးလႄႈ ႁႂ်ႈလုမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီၵၼ်။ ၼႂ်းၶၢဝ်းမႆႈၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉမႆႈမီး 30 ပၢႆယဝ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။

တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဝဵင်းၶျွၵ်ႉ – မၵူၺ်း ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းဝဵင်းဢၼ်မႆႈသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉထပ်းၵၼ်မႃး ဝူင်ႈပၢႆယဝ်ႉ ႁႅင်းလူမ်းမႆႈ ပုင်ႈသုင်ထိုင် 43 တီႊၵရီႊၵူႈဝၼ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပဵၼ်ၶႆႈပဵၼ်ၼၢဝ်လႄႈ တွင်ႉၵႂႃႇတွင်ႉႁေႈ ဝႃႈၼႆ။  

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်း ၵမ်ႊပေႃႊတီႊယိူဝ်ႊ၊ ဝႅတ်ႉၼၢမ်ႊ၊ ပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသျ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေမႆႈႁႅင်း တေပုင်ႈသုင်လိူဝ် 40 တီႊၵရီႊၼႆ – ၾၢႆႇၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ – မိူင်းတႆးတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢင်းဝႃႈ ပၢႆလိူဝ်မႆႈ ၾႆးၾႃႉသမ်ႉဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ႉၽတ်ႉလူမ်း ၶိူင်ႈပဝ်ႇလူမ်းယဵၼ် ပဵၼ်ဢၼ်ၵိၼ်းၸႂ်လူင်လၢင်။ လူမ်းမႆႈၼႆႉ တေသိုပ်ႇပုင်ႈသုင် တေႃႇထိုင်ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်မေႊ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဢၢင်ႈဢိင် – VOA 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း