Tuesday, May 21, 2024

ၽူႈၼမ်း NATO ႁွတ်ႈထိုင်ယူႊၶရဵၼ်ႊ လၢတ်ႈလွင်ႈၶိူင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈတႃႇယူႊၶရဵၼ်ႊ

Must read

Jens Stoltenberg  ၽူႈၼမ်း ၸုမ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ဢႅတ်ႉလၼ်ႊတိၵ်ႉၼိူဝ် NATO ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်း လူင်ၶိပ်ႉၾ်သေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ သူင်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ယူႊၶရဵၼ်ႊဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇၶရဵၼ်ႊလႆႈၽိမ်းၸႂ်ႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း၊ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ယွၼ်ႉရတ်ႉသျႃးပိုတ်းယိုဝ်းယူႇသေတႃႉ ပေႃးလႆႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၸွႆႈထႅမ်ၸိုင် ယူဝ်ၸၢင်ႈၶိုတ်းတၼ်း တႃႇပိုတ်းယိုဝ်းၶိုၼ်းႁႄႉၵင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းပႆႇတူၵ်းလိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

တီႈတႄႉမၼ်း ဢၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီ NATO ၸတ်းသူင်ႇၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ယူႊၶရဵၼ်ႊၼႆႉ ထုၵ်ႇလီႁွတ်ႈထိုင် ၼႂ်းမိုဝ်းၸဵမ်လႂ်သေတႃႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူၵ်းလႃႈတူၵ်းလိုၼ်း ၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇ ထုၵ်ႇလီပဵၼ်။

မၢၵ်ႇဢၼ်ယိုဝ်းႁႄႉ မၢၵ်ႇၼူၾႆးဢၼ်မီးၶိူင်ႈၵုမ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ သိုၵ်းရတ်ႉ သျႃး ယိုဝ်းလႆႈပဝ်ႉမၢႆ၊ သိုၵ်းယူႊၶရဵၼ်ႊ ဢမ်ႇမီးႁႅင်းယိုဝ်းၶိုၼ်းလႄႈ သိုၵ်းရတ်ႉသျႃးထၢင်ႇ ႁၢင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း Jens Stoltenberg ထတ်းသၢင် တီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ မိူင်းၶိပ်ႉၾ်ၼၼ်ႉၼင်ႇ ၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် – VOA

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း