Sunday, June 16, 2024

CATEGORY

ယႃႈမဝ်းၵမ်

ထႆး တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် 8 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ လုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈသူင်ႇၵႂႃႇ

ပလိၵ်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် 8 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ၵိုင်ႇငိုၼ်းထႆး 300 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ တီႈဝဵင်းၼၶွၼ်းသဝၼ် မိူင်းထႆး။ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈလႅၼ်လိၼ် ထႆး - မၢၼ်ႈ  တေႃႉၶဝ်ႈတၢင်းဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ယူႇတီႈၼၼ်ႈသေ ၽွင်း ဢၢၼ်းတေႃႉသူင်ႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းၼၶွၼ်းသဝၼ်ၼၼ်ႉ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းပွတ်းတၢင်းသေ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းလႆႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းႁပ်ႉတေႃႉတၢင်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းထႆး...

ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 2 ၵေႃႉ

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ဢမ်ႇမီးပီႈ ၼွင်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 09/06/2024 ထူပ်းႁၼ် ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 7 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈတေႃႉသူင်ႇဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ...

UNODC ဝႃႈ ယႃႈမႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉလႆႈၼမ်သုတ်း ပဵၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ – မိူင်းတႆး

ၼႂ်းပီ 2023 ပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵုၼ်ၶဵဝ်ဢေႊသျႃႊ ၶိုၼ်းတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်းလိူဝ်တၢင်ႇပီ တီႉလႆႈထိုင် 190 တၼ်ႊၼႆ UNODC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ဢၼ်တီႉလႆႈၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵမ်ႈၼမ်သေ ၼႂ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ တီႉလႆႈၼႂ်းမိူင်းတႆးၼမ်သုတ်း ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ၸႂ်ႉထၢတ်ႈၶႄႊမီႊၶိူဝ်ႊသေ ၶိုၼ်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉၼႆ UNODC ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 29 လိူၼ်မေႊၼႆႉ ၼင်ႇၼႆ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၼႂ်းဝူင်ႈလဵဝ်ဢမ်ႇယွမ်း 30 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉယဝ်ႉ

ပလိၵ်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် (ယႃႈမႃႉ) 2 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ၼႂ်းၵႃးပိၵ်ႉဢပ်ႉ လမ်းၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းၾၢင် လႅၼ်လိၼ်ထႆး - တႆး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 22/05/2024  ပလိၵ်ႈထႆး ပႂ်ႉႁႄႉရူတ်ႉၵႃးတီႈလၢၼ်ႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၾၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႃးပိၵ်ႉဢပ်ႉလမ်းၼိုင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းၵိုတ်းပၼ် ႁေႃႈလႅၼ်ႈပၢႆႈ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး တေမၵ်းမၼ်ႈယႃႈပၢင်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၶိုၼ်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢၼ်သဵတ်ႇထႃ ထဝီးသိၼ် ပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်ယူႇယၢမ်းလဵဝ် ၶိုင်ပွင်တႃႇ ဢဝ်ယႃႈပၢင်း မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ယႃႈယႃ တႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ယႃႈပၢင်းၼႆႉ ၽွင်းပၢၼ်သိုၵ်းထႆး ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းသေ ႁဵတ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဝႆႉပဵၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇၶွင်ႉၵဵဝ်ႇၽိတ်းမၢႆမီႈ။ ၽုၵ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းလႆႈ၊ ဢဝ်မႃးႁဵတ်းယႃႈယႃၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းလႆႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇထိုင်ပႃႇတီႇၽိူဝ်ႉထႆး ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယဝ်ႉ ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ...

ႁူဝ်ၼႃႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၺႃးတီႉၺွပ်း

ႁူဝ်ၼႃႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပွၵ်ႉဝဵင်းၵွင်း ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၺႃးတီႉၺွပ်း လူၺ်ႈတၢင်း ၽိတ်း တေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 30/04/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 10 မူင်း ၸၢႆးဝုၼ်းၶမ်း (ႁွင်ႉ) ဢၢႆႈၸၢႆး ဢႃယု 37 ပီ ႁူဝ်ၼႃႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပွၵ်ႉဝဵင်းၵွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ...

မိူင်းထႆး ၵူတ်ႇထတ်းလႅၼ်းယႃႈၾႆးၾႃႉ သင်ၺႃးၼႂ်းမိုဝ်း တူတ်ႈတၢမ်ႇ 8 ႁဵင်ဝၢတ်ႇ ပေႃးၶၢႆ တူတ်ႈၶွၵ်ႈ 5 ပီ

တီႈမိူင်းၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ် မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းပႆႇပူတ်းပွႆႇပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ သူႇလႅၼ်းယႃႈၾႆးၾႃႉ E-Cigerret သေ ၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 19/04/2024 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တီႈၼႂ်းၶဵတ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ရၢမ်းၶမ်းႁႅင် ဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ တီႈလဵဝ် တီႉလႆႈလႅၼ်းယႃႈၾႆးၾႃႉ မိုၼ်ႇဢၼ်ပၢႆ ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်တႃႇ 3 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ -...

သုၺ်ႊၸႃႊလႅၼ်ႊ တေဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်း ဝိူၺ်ႉသႅဝ်ႇၵင်း (ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်“ဝ”ဢၼ် ၺႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တီ့ၺွပ်း တူဝ်ဝႆ့ၼၼ့်) ဢၢပ်ႈပၼ်တီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းထႆး

ဝိူၺ်ႉသႅဝ်ႇၵင်း (ႁူဝ်ၼႃႈ “ဝ” ) ဢၼ်ၺႃး မိူင်းဢမေႊရိႊၵၼ်ႊ ပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇတီ့ၺွပ်းတူဝ် ဢွၵ်ႇငိုၼ်းသူး ၵႃႈႁူဝ်ဝႆ့ 2 လၢၼ့် တေႃႊလႃႊဢမေႊရိႊၵၼ်ႊ မိူဝ်ႈ 30 ပီပူၼ့်မႃးၼၼ့် ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ၶိုၼ်းၸွတ်ႇ ၽႄႈၶိုၼ်ႈမႃး တီႈၼႂ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မိူင်းထႆးလႄႈ လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ။ ယွၼ့်ပိူဝ်ႈ မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတေႃႉၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ သူင်ႇတီႈမိူင်းယႆ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တေႃႉၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ မႃးပွႆႇတီႈ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 20/3/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ဢဝ်ၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈပႅၵ်ႇတႃ တၢင်ႇ ၵႃးမႃးမွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ မႃးပွႆႇတီႈဝၢၼ်ႈပုင်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

RCSS တီႉလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ယိုတ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉမဵတ်ႉလႄႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ထႅင်ႈ 15 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 3/2/2024 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/ SSA) ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း မၢႆ (1) ၵဵင်းတုင် ၶဝ်ႈဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ႁူင်းႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇလွႆလႅင် ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူၺ်ႈၵတ်း...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးတင်း ၸုမ်းတေႃႉယႃႈ ယိုဝ်းၵၼ် တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး မီးလွင်ႈလူႉတၢႆ 1

ၸုမ်းတေႃႉယႃႈ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈၾႃႉလူင် ၸိုင်ႈထႆး ၾၢႆႇၸုမ်း တေႃႉယႃႈ လူႉတၢႆၼိုင်ႈလႄႈ ယိုတ်းလႆႈယႃႈဢႆႊသ်ထႅင်ႈ ၶၼ်ငိုၼ်းထႆး လၢၼ်ႉပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 6/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်ထႆးတင်း ၸုမ်းတေႃႉယႃႈ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်း 10 ပၢႆ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမႄႈသလႅပ်ႉ ဢိူင်ႇမႄႈသလွင်းၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈၾႃႉလူင်...

ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးတီႉၺွပ်း 3 ၵေႃႉ ယိုတ်းလႆႈပႃးယႃႈမ 6 သႅၼ်မဵတ်ႉ

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ 3 ၵေႃႉ ယိုတ်းလႆႈပႃးယႃႈမ ဢၼ်ၵိုင်ႇ ငိုၼ်း 2 ႁဵင်သႅၼ်ပျႃး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/12/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ 2 ၵေႃႉ လႄႈ ယိုတ်းလႆႈပႃး ယႃႈမ...

ၵူၼ်းၸပ်းယိၼ်ႉယႃႈလိူင်ႇၼမ် တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တၢႆၶၢင်ႈတၢင်းမီးၵူႈလိူၼ်

ၶၢဝ်းတၢင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး 3 ပီၸမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူၼ်းႁၢမ်းတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း လိူင်ႇၼမ်မႃး ၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း  ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ၶၢတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်သေ လူႉတၢႆၵေႃႈမီးမႃးၶိူဝ်းယႂ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းထဵင်ၼႃး ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တၢင်း ဝၢၼ်ႈတမ်းၶွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 1 လၵ်း   ။ ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN ၸီႉၸမ်ႈ ၽေး Cyber မုင်ႈၼႃႈၶဝ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

 UNODC  ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈ တၢင်းသႆႊၿိူဝ်ႊရ် (Cyber)  ၼႅင်ႈသၢၼ် ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၽႄႈႁႅင်းယူႇၼႂ်းဢေႊသျိူဝ်ႊ ပွတ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇလႄႈထႆးၼၼ်ႉ လႆႈယူၵ်ႉ ထၢၼ်တီႈမၼ်ႈၶဝ်ႈပၵ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼမ်မႃးသေဢမ်ႇၵႃး သၢင်ႈလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ  တေႃႇ ၸိူဝ်းပဵၼ်ယိူဝ်ႇပၢႆႈၼီႈ ႁႂ်ႈလႆႈယၢပ်ႇယၢၵ်ႈထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။  ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ VOA   ဢၢင်ႈဢိင် ၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းၶွင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ႁဵတ်း ၽိတ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UNODC) သေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶိူဝ်းၶၢႆႇ...

ၼုမ်ႇယိင်းၵူၼ်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ လဵၼ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ထိုင်တၢႆ

ၼုမ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇၵူၼ်းမူႇၸေႊလၢႆၵေႃႉ  ၵႂႃႇလႄႇႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇ KTV ၸွမ်းၵၼ်သေ သူႇ / ၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် လူၼ်ႉလိူဝ် ထိုင်တီႈ သုမ်းသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/9/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၼုမ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇၵူၼ်းမူႇၸေႊလၢႆၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇလႄႇ ႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇ V-8 KTV  ဢၼ်မီးတၢင်းပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ(သိၼ်ႇၽိဝ်ႇဢဵင်ႇယႃႇ)  ၵႂႃႇသူႇ/ ၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် လူၼ်ႉလိူဝ်လႄႈ ၼုမ်ႇယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ထိုင်တၢႆ ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း