Tuesday, October 3, 2023

ၵူၼ်းတိတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လိူင်ႇၼမ်တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၶဝ်ႈယူႇၸွမ်းၼႂ်းဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ

Must read

ၵူၼ်းသူႇသမ်း ၵိၼ်ယႃႈလိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၶဝ်ႈယူႇထင်သဝ်းၸွမ်း ၼႂ်းဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ႈၸဝ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမႃးတီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇမူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ် ။

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ လိူင်ႇၽႄႈမႃး ၵူႈဝၢၼ်ႈၵူႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ၵႂႃႇမႃးတူင်ႉၼိုင် ဢမ်ႇယွမ်း 10 မၢင်ၸိူဝ်း ၶဝ်ႈယူႇထင်သဝ်းၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ   ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈ ၵိၼ်ၾိၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ မီးၵူႈတီႈယဝ်ႉၶႃႈ ။ ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ် ဢဝ်မႆႉပႅၼ်ႈဢွၼ်ႇ 2-3 ပွတ်းသိူဝ်ႇသေ ၼွၼ်းယူႇၸွမ်းၵၢၼ်ႇၸွမ်းၵျွင်းၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ။ ပေႃးၶဝ် သူႇယႃႈၼႆႉ ၶဝ်တိုၼ်း သူႇၼႄၵိၼ်ၼႄယူႇသိုဝ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၵေႃႈ ဝႃႈႁင်းၶဝ်ယူႇ ယႃႇမႃးၸွမ်းၸိူဝ်း ၼႆႉၼႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈသႃႇသၼႃႇ ၼႆ။ လႆႈလၢတ်ႈပၼ်ၶဝ်လီလီဢေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် ၵူဝ်ၶဝ်မႃးႁဵတ်း ၶဵၼ်သႂ်ႇႁဝ်း ။ ပေႃးလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆးသႂ်ႇၶဝ်သမ်ႉ ပွင်ႇယူႇ။ ပဵၼ်တႆးႁႃႉ မူးသိူဝ်း ႁႃႉ မၢၼ်ႈႁႃႉ ၼႆတႄႉဢမ်ႇႁူႉ  ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ လိူဝ်သေ ယူႇၸွမ်းဝတ်ႉၸွမ်းဝႃးယဝ်ႉ ၸွမ်းၶႅပ်ႇဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးၼမ် ။ မၢင်ဝတ်ႉမၢင်ၵျွင်း ၺႃးၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ လၵ်ႉဢဝ် ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉသွႆႈၼႂ်းဝတ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ မၢၵ်ႇၾႆးၾႃႉ ၊ လွတ်ႇၾႆးၾႃႉ၊ သၢႆၾႆး လႄႈ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၵမ်ႇမထၢၼ်းဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၼႆႉၵေႃႈ ၵမ်ႉသၢႆၾႆးႁၢႆ ၊ ၵမ်ႉမၢၵ်ႇၾႆးၾႃႉ ႁၢႆ ။ လဵၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉႁၢႆ။ ဢၼ်ၶၢႆလႆႈၼႆႉ ႁၢႆမူတ်းဝႃႈ သင်ဝႃႈ ၼႆ မဵဝ်းဢၼ်ၶၢႆလႆႈၼၼ်ႉ ဢဝ်မူတ်းၶႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် တီႈမိူင်းသၢတ်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ လိူင်ႇၼမ်ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ဢမ်ႇမီးမူႇလႂ်ၸုမ်းလႂ် ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵႄႈလိတ်ႈပၼ် ႁႃၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ၼႂ်းပၵ်းပိူင် ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ မီးဝႆႉယူႇသေတႃႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ႁဵတ်းဢဝ်ၼႃႈဢဝ်တႃၵူၺ်း၊ မၢင်ၸုမ်း ပေႃးဢမ်ႇလႆႈငိုၼ်း ၵေႃႈဢမ်ႇၽဵဝ်ႈပၼ် ။ မၢႆမီႈ ဢၼ်မီးဝႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁဵတ်းၸွမ်း  – ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇၶၢင်းပွင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း