Saturday, May 26, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ

ၶၢဝ်ႇ

ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶိုၼ်ႈလၵ်းၾႆးၶိုင်ၶႃႈတူဝ်တၢႆ ယၢတ်ႇတူၵ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု မွၵ်ႈ 30 ပီ ၶိုၼ်ႈသဝ်ၾႆးၾႃႉ 2 ဝၼ်း ထပ်းၵၼ် တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မူႇၸေႊ - ၼမ်ႉၶမ်း ထိုင်မႃး...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းဢႃယု 6 ၶူပ်ႇ ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃႇယု 6 ၶူပ်ႇယူႇပွၵ်ႉၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း  ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၺႃးၵူၼ်းႁိမ်းၶၢင်ႈ ႁိူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 26 ၶူပ်ႇ ၼၼ်ႉၵၼ်ႉၸၼ်၊ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် 5 ဝၼ်းတီႈႁူင်းယႃလူင် တူၼ်ႈတီး...

ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၾႆးမႆႈၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးလႅၼ်ႈပၢႆႈ

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇယၢင်းသေ လူင်းမႃးတင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉႁေႃႈမႃးဝႆးသေ တူၵ်းတၢင်း ၵႂႃႇ ထုၵ်ႇၾႆးႁုပ်ႇမႆႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးလႅၼ်ႈပၢႆႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 4...

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၸၢင် ၺႃးၽေးၾႃႉၽႃႇ တၢႆ 2 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းႁဵတ်းသူၼ် 2 ၵေႃႉ ၺႃးၽေးၾႃႉၽႃႇသႂ်ႇ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးၵမ်ႇ...

ဢမ်ႇႁိုင် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တေတႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢႆမၢႆၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ

ဢွင်ႈတီႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ဢၼ်လုတ်ႈႁၢမ်းပဝ်ႇဝႆႉ 13 တီႈၼင်ႈၼၼ်ႉ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ တႃႇလိူၵ်ႈၽူႈတႅၼ်းၵႂႃႇလႄႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတေတႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢႆမၢႆၵႂႃႇ 2 ၵမ်း ဝႃႈၼႆ။ ဢၼ်တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်သမ်ႉ တေပဵၼ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊသဵင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ႉ ၵၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ...

RCSS ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၾိုၵ်းလပ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်

RCSS/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၶူးသွၼ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ႁိမ်း 50 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၶူးသွၼ်ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 3 ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်...

လူတ်ႉ 3 လေႃႉ ပိၼ်ႈတူၵ်းတၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ

လူတ်ႉၶိူင်ႈ 3 လေႃႉ လမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၵႂႃႇတင်းဢိူင်ႇမိူင်းႁႆးၼၼ်ႉ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ တူၵ်း တၢင်း ၵူၼ်းမႃးၸွမ်းလူတ်ႉ 3 လေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း...

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 24/05/2018 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 42.15 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊ လိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေပိုတ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်မေႊၼႆႉ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ ၽွင်းၶၢဝ်းပိုတ်ႇႁပ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ယႃႇပေပၼ်ငိုၼ်းလႄႈၶူဝ်းတွၼ်ႈ တီႈမေႃသွၼ်/ ၶူးသွၼ်။ ယူႇတီႈမေႃသွၼ်ၶဝ်ၵေႃႈ တေ ဢမ်ႇလႆႈၵဵပ်းငိုၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈ ဢဝ်ၶူဝ်းတွၼ်ႈသင် တီႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ...

သင်ၶလႄႈ သတ်ႉထႃး မိူင်းၼွင် ၸတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ ၵမ်းႁႅၵ်ႈ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ ၶၢဝ်းမႆႈ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈမိူင်း ၼွင် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢၵ်ႇပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 22/05/2018 သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း