Wednesday, March 22, 2023

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၵဵင်းတုင်ယွမ်းၵႂႃႇ လင်ပိုတ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းလႃးလႄႈ  ၶူဝ်မႄႈသၢႆ

ၸူဝ်ႈ လၢၼ်ႇတႃႈပိင်း (တၢင်းၵႂႃႇမိူင်းလႃး) လႄႈ ၶူဝ်မႄႈသၢႆပိုတ်ႇၶိုၼ်းၼႆႉ  ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင် ယွမ်းၵႂႃႇတင်းၼမ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။  လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊလႄႈၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆႉမႃး တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူၼ်းဢမ်ႇပေႃးၵိုၼ်း၊ ဝဵင်းယဵၼ်ငဝ်ႁိူတ်ႇႁႅင်ႈၵႂႃႇတင်းၼမ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ ပိုတ်ႇၶိုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇဝဵင်း။   ၸဝ်ႇလၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၼႂ်းၵၢတ်ႇၵဵင်းတုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ...

ႁေႃႇငိုၼ်းတူၵ်းႁၢႆတီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၸဝ်ႈၶွင်မႃးတွပ်ႇၵႂၢမ်းထၢမ်သေ ဢဝ်ၶိုၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉသိုဝ်ႉၶၢႆ ၶိူင်ႈႁဵတ်းႁိူၼ်းလႄႈ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်း တီႈလၢၼ်ႉ(လွႆသွင်ထဝ်ႈ) ပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၶွင် မႃးႁပ်ႉဢဝ်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ လုင်းၸၢႆးၵျေႃႇလႃႉ ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉလွႆသွင်ထဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “လုၵ်ႈၶူၺ်ၶႃႈတင်း...

ပၢင်ၶၢမ်ႇသၢင်ႇသဵင်ႈငိုၼ်းဢေႇ ဢမ်ႇမီးၼီႈ တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

ပၢင်ၶၢမ်ႇသၢင်ႇမႂ်ႇ - ၶၢမ်ႇၶၢဝ်မႂ်ႇ ၸွမ်းပိူင်ၶၢမ်ႇမဵတ်ႉ တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း တင်းမူတ်းဢၼ်ၶဝ်ႈၶၢမ်ႇ ၸၢႆး 10 ၵေႃႉ ယိင်း 10 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/3/2023 ယူႇတီႈ ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ်...

ပီႈဢၢႆႈမေႃၵႂၢမ်းၼၢင်းမျႃႉတီႇ ၺႃးၵူၼ်းၶၢင်ႈႁိူၼ်း ၽၼ်း လႆႈယဵပ်ႉ 13 ၶဵမ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈ ၵႃႈယူတ်းယႃ  

လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇသႃႇ ပီႈဢၢႆႈ မေႃၵႂၢမ်း ၼၢင်းမျႃႉတီႇ လႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၵူၼ်းၶၢင်ႈႁိူၼ်းၽၼ်း လႆႈယဵပ်ႉ 13 ၶဵမ်ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် တေလႆႈသိုပ်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ထႅင်ႈလႄႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယူတ်းယႃ ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းပၢႆ လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇသႃႇ ဢႃယု 60 ပၢႆ...

ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်လင်မႂ်ႇ ၵေႃႇသၢင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ 60 %

ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်လင်မႂ်ႇ ဢၼ်ယူႇတီႈၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈမႃးၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၸမ်ယဝ်ႉမွၵ်ႈ 60 % ယဝ်ႉ ၵိုတ်း 40 % ၵူၺ်း ပႆႇယဝ်ႉ။ ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် လင်မႂ်ႇ ဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတီႈမႂ်ႇ ႁႂ်ႈမိူၼ်ႁေႃၵဝ်ႇၶိုၼ်းၼႆႉ တႄႇၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၊ တေဢၢၼ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈ...

ၼုမ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းၼၼ်ႉ ႁၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ

ၼၢင်းထႅတ်ႉထႅတ်ႉဝိၼ်း ( ႁိုဝ်) ၼၢင်းယွတ်ႈၼုမ်ႇ ဢႃယု 18 ပီ ယူႇပွၵ်ႉ 5 ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈယဵၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/3/2023 ၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼၼ်ႉ  ႁၼ်တူဝ်ၶိုၼ်းတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး)။ ၼႃႉယိင်း   ၼၢင်းယွတ်ႈၼုမ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ႁၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ...

ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၺႃးၵူၼ်းၶဝ်ႈလၵ်ႉၼႂ်းႁိူၼ်း

ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ပွၵ်ႉ 4 ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၺႃးၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/3/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ် 2 မူင်း။ ၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၽူႈလၵ်ႉၼၼ်ႉ တၼ်းၶိုၼ်ႈမႃးၵမ်းလႂ် ဢမ်ႇတၼ်း ႁူႉ။ ၵူၼ်းႁိူၼ်းႁဝ်းသမ်ႉ ယူႇတႂ်ႈလၢင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇၼိူဝ်ႁိူၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ၼိူဝ်ႁိူၼ်းႁဝ်း သမ်ႉမီးသွင်ႁွင်ႈၼွၼ်း။ ၽူႈလၵ်ႉၼၼ်ႉသမ်ႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်းမႄႈႁဝ်း။မၼ်းၵေႃႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၵူၺ်းၵႃႈပႆႇႁတ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈ/ႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇယဝ်ႉသေတႃႉ ဢမ်ႇပႆႇႁတ်းၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူဝ်ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 17-18/3/2023 မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၶုမ်ႇၸူင်၊ ဝၢၼ်ႈၽႃပလၢင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈလွႆငိုၼ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးယႃႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၵၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ယင်း တိုၵ်ႉလႆႈမႆႈၸႂ်ယူႇ...

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈၼႃးၵွင်းမူး ပီၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈထုင်ႉၼႃးၵွင်းမူး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸတ်းႁဵတ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ မီးသၢင်ႇလွင်ႈ 60 ပၢႆ။ ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ပီႈၼွင်ႉၼႃးၵွင်းမူး ပွၵ်ႈၵမ်း 16 ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 14-20/3/2023 တီႈဝတ်ႉၵၢင်ၼႃး ဝၢၼ်ႈၼႃးၵွင်းမူး ဢိူင်ႇမိူင်းႁၢင် ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ တင်းမူတ်း မီးသၢင်ႇလွင်း...

ရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈၽႃႇၺႃးၵႃးၵိုတ်းဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 1 လူႉတၢႆ 2

ရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆ ၽႃႇၺႃးၵႃးၵိုတ်းဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/3/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 7 မူင်းၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ၽႃႇၺႃးၵႃးဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်း ႁိမ်းၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ ဢေႊသျႃႊဝေႃႊ ၼႂ်းၵႄႈလုမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူလွမ်ပႃႇမႆႉလႄႈလုမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ၸႄႉဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 1 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ...

ၸၢႆးဢွၼ်ႇ ထုင်ႉယိူင်း ပႆႇၸၢင်ႈၽႃႇတတ်းၶေႃးၼဵင် မေႃယႃႁႂ်ႈၵိၼ်ယႃပႂ်ႉ

ၸၢႆးသိုဝ်ႉလူႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈထုင့်ယိူင်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇၽႃႇတတ်း ၶေႃးၼဵင်ယဝ်ႉ သေတႃႉ မေႃယႃႁႂ်ႈၵိၼ်ယႃႈယႃႁႂ်ႈၶေႃးၼဵင်လူတ်းယွမ်းထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈ ၽႃႇတတ်းဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 23/2/2023 မေႃသွၼ်လႄႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ် ၸၢႆးသိုဝ်ႉလူႇ ၵႂႃႇထိုင် ႁူင်းယႃလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈတႃႇၽႃႇတတ်း၊ ယူႇတီႈမေႃယႃၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ထႅင်ႈသေ ပၼ်ယႃႈယႃၵိၼ်ဝႆႉ ၊ ပေႃးႁူၺ်ႇၶေႃးၼၼ်ႉလူတ်းယွမ်းမႃးၸင်ႇတေၸၢင်ႈၽႃႇတတ်းဝႃႈၼႆ။ မေႃသွၼ်မွၵ်ႇပဝ်းႁွမ်သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ မေႃယႃၶဝ်တႄႉ တူၺ်းငဝ်းလၢႆးမၼ်းၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃ။ၶဝ်ဝႃႈ ၵွၼ်ႈၼိူဝ်ႉတီႈၶေႃးမၼ်းၼၼ်ႉ ပႆႇၸၢင်းတတ်းဢွၵ်ႇၵမ်းလဵဝ်...

ၾိင်ႈတႆးမိူဝ်ႈလိူၼ်သီႇ

(ၵႂၢမ်းဝၢၵ်ႇပွႆးလိူၼ်သီႇ) လိူၼ်သီႇလုၵ်ႈလႅင်းၶိုၼ်ႈၸမ်မူၼ်း မွၵ်ႇသဵဝ်ႈလွၼ်ႉၽိူၵ်ႇၵီႈတဵမ်တူၼ်း - လွႆထၢၼ်ႇပေႃးၶၢဝ်၊ လိူၼ်သီႇၼႆႉ မၢဝ်ႇလႄႈတင်းသၢဝ် - ၶဝ်မူၼ်ႈၸႂ်သိူဝ်း၊ ၸူဝ်ႈၵၼ်ထၢၼ်ႈပဵၼ်ၸုပ်ႈပဵၼ်ၸိူဝ်း - မိူဝ်းၶဝ်ႈပွႆးပၢင်၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႆႉႁဵတ်းႁၢင်ႈႁဵၼ်းၽၢင် - ဝၢင်းပူၺ်ႈၽိုၼ်ၶူဝ်း၊ ႁႃလႄႇၶဝ်ႈပွႆးၼူၵ်ႉပွႆးတူဝ်း - တူၺ်းမႄႈၼၢင်းဝႅၼ်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵႃႈယွပ်ႇယွၼ်ႈၽႅတ်းၶႅၼ် - မေႃႁွင်ႉႁဵတ်းၵႂၢမ်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈလႄႇၵႃႈလၢႆးၵျၢမ်း - ဝႅၼ်ၶိုၼ်ႈၸွၵ်းမဝ်၊ လၢႆးႁွၵ်ႇၶွၼ်ႉလႅဝ်းလိုင်ႈၸိူင်းၽဝ် - ဢဝ်မႄႈလၢႆးတႅၼ်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈလႄႇႁၢင်ႈပွင်ႁႅၼ်း - ႁၢမ်တူၼ်ႈတၢင်းလူႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈႁွင်ႉၶဵတ်ႇလႄႈတင်းမူ - ၸွမ်းၵႄႈပၢင်လွင်း၊ ၵူၼ်းဢုမ်ႇၽိုတ်ႉၽိုင်းယိုင်ႈၼမ်ၼွင်း - လွမ်ငွၵ်ႈတူၺ်းၸမ်၊ လိူၼ်သီႇပီၶူပ်ႇၼႆႉပွႆးၵိုၼ်း...

ပိုၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင်

မိူင်းၵဵင်းတုင်မီးပိုၼ်းပဵၼ်မႃးလွင်ႈလီသူၼ်ၸႂ် ၼပ်ႉတင်ႈတႄႇ လုၵ်ႉဢဝ်တီႈၵေႃႇၵဝ်ႉငဝ်ႈလိူင်ႈ တမ်ႊၼၢၼ်ႊ (ပိုၼ်းပဵၼ်မႃး- legend) လိူင်ႈလဝ်ႈၵၢဝ်ႇၶၢၼ် “ၽူင်ႊသႃဝၻၢရ်း“ ”သိူၵ်ႈပိုၼ်း”Chronicles ဢၼ်လႆႈတႅမ်ႈၶဵၼ်ဝႆႉပဵၼ်တီႈတွင်းမၢႆမႃး လူၺ်ႈၽူႈ တႅမ်ႈပိုၼ်းၶဝ်လႄႈသင် ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇတၢင်းၾၢႆႇၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇ Archaeologist ၶဝ်လႄႈသင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈသင်ၶ ၶဝ်ၸဝ်ႈ ၵူၼ်းသႅၼ်းႁုၼ်ႈၵဝ်ႇ တေႃႇထိုင်ႁုၼ်ႈသႅၼ်း ပၢၼ်ၵၢပ်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၶဝ် လႆႈတေႃႉတႆႇၶႆႈႁွႆးႁုပ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉ - လွင်ႈပဵၼ်မႃးၶွင်မိူင်းၵဵင်းတုင် ဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈပိူင်ႈၵၼ်တင်းလၢႆလၢႆမိူင်း ၶႂ်ႈငၢႆးမိူၼ်ၵၼ်...

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႃလီႉ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၵိင်ႇၽႄတီႈမိူင်းၶိူဝ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႃလီႉ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၵိင်ႇၽႄ တီႈမိူင်းၶိူဝ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ လႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးတၢင်းႁူႉမေႃၼႆသေ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၵႃလီႉ လႆႈပူၵ်းပွင် ပိုတ်ႇဢွၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၵိင်ႇၽႄ တီႈမိူင်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃ့ပႃး။ ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ မေႃသွၼ် မီးႁိမ်းၸမ် 100 ။ ၸၢႆးၶိူဝ်းလႅင်း မေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမိူင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵိင်ႇၽႄၵေႃတႆးဢၼ်မီးတီႈၵႃလိၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်ၼႆႉႁဝ်းၶႃႈပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ယူႇတီႈထုင်ႉမိူင်းၶိူဝ်းၼႆႉသေ...

မိူင်းပၼ်ႇ ဝဵင်းၵိုၵ်းပိုၼ်း ၶၼ်ၽၵ်းမီႇလီၶိုၼ်း ၼႂ်းႁွပ်ႈ 6 ပီ

သင်ဝႃႈ ပိုတ်ႇၵႂၢမ်းတၵ်ႉၵၼ် လွင်ႈၸိုဝ်ႈဝဵင်းမႃးမွၵ်ႈသွင်သၢမ်ၶေႃႈၼႆၸိုင် ၸွင်ႇတေမီးၽႂ် တွပ်ႇလၢတ်ႈၵၼ်မႃး ယူႇႁိုဝ် ၼေႃ! - မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႆႉတၵ်ႉၵၼ်ဝႃႈ မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်ၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းလႂ်ဢေႉ? မိူင်းငႃးသႆး ၶဝ်ႈငၢႆႈဢွၵ်ႇ ယၢပ်ႇလူး ပဵၼ်မိူင်းလႂ်ဢေႉ? မိူင်းဢမ်ႇၵိၼ်ၵေႃႈ မဝ်းလူး ပဵၼ်မိူင်းလႂ်? ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ မၢင်ၵေႃႉ ၸိူဝ်းတေႁူႉသေ တွပ်ႇလၢတ်ႈမႃးၵေႃႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း