Friday, July 20, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ

ၶၢဝ်ႇ

SSJAC ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ – ၼမ်ႉတူႈ တႃႇငိုၼ်း 200 သႅၼ်ပျႃး

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး Shan State Joint Action Committee (SSJAC) ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႄႈ ၼမ်ႉတူႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ် သီႇပေႃႉ ႁိမ်း 700 ၵေႃႉ

သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်း 673 ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈသီႇပေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းသိုၵ်း RCSS သေပေႃႉထုပ်ႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဢၼ်ၵႂႃႇႁွၼ်ႈထဝ်ႇတူင်ႉၼိုင်တင်းဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်ၼၼ်ႉ ၼႄးပူႇ ၵၢင်ႉတင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ RCSS ၼႆသေ တီႉမတ်ႉပေႃႉထုပ်ႉ။ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ႁၢႆးငၢၼ်း ၶၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/07/2018...

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးတူဝ်ၵႂႃႇ မဵတ်ႉတႃႇတြႃး တီႈႁူင်းပွႆႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၶျွင်ႊ 3 မိူင်းၵွၵ်ႇ

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးသိလ်ထမ်း ၸဝ်ႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ မဵတ်ႉတႃႇတြႃးတီႈႁွင်ႈၵၢၼ် TV ၶျွင်ႉသၢမ် မိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ထွမ်ႇၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၵေႃႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 17/07/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ 5:00...

ၼၢင်းႁၢၼ် သိုၵ်း TNLA 6 ၵေႃႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅမ်ပႅတ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း လႆႈၼၢင်းႁၢၼ် ၶွင်သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA 6 ၵေႃႉ တင်းၵူၼ်းပႂ်ႉယၢမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တင်း 7 ၵေႃႉၺႃးႁႅမ်တၢႆ ပႅတ်ႈမူတ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/07/2018...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ဝၼ်းတီႈ 16/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 11 တင်း သိုၵ်းၶၢင် တပ်ႉၵွင် 9 လႆႈပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်...

ၽွင်းတႅၼ်းၸိူဝ်ႈၸၢတ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ဢုပ်ႇၵၼ်ႁႃတၢင်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်ဢိၵ်ႇလၢႆလၢႆလွင်ႈ

ၽွင်းတႅၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸေႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လၢႆလၢႆလွင်ႈ ပႃးၸဵမ်လွင်ႈပၼ်ႁႃ လိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးဢၼ်ၺႃးယိုတ်းလႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၽႄႈလိူင်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ လွင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈပႅၼ်ႈ၊ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ၊ တူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ...

ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ မီးၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း 6 ပၢၵ်ႇပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/07/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ထိုင်...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 99 ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။   မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 2018 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 99 ဢၼ်ပၵ်းပၢင်သဝ်းဝႆႉတီႈ ...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၽိတ်းမၢႆမီႈ တီႈၶျႆႊပရႃႊၵၢၼ်ႊ

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ် ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၶျႆႊပရႃႊၵၢၼ်ႊ ၸႄႈတွၼ်ႈ  ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။   ဝၼ်းတီႈ 16/07/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ဝဵင်းၶျႆႊပရႃႊၵၢၼ်ႊ တီႉၺွပ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း