Saturday, September 22, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ

ၶၢဝ်ႇ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မူႇၸေႊ – ပၢင်ႇသၢႆး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢႆ 1 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ

ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မူႇၸေႊ - ပၢင်ႇ သၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈလႆႈလူႉတၢႆ၊ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လႆႈသူင်ႇယူတ်း...

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးမိူင်းသႅၼ်ဝီ ယိုၼ်ႈလိူင်ႈၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉပၢင်တေႃႇလွင်း သၽႃးမိူင်းတႆးၵမ်ႉထႅမ်

လုမ်းသၽႃးမိူင်းတႆး မၵ်ႉမၼ်ႈယွမ်းႁပ်ႉ ၼႂ်းတူင်ႇတၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ၶေႃႈတၢင်ႇလၢတ်ႈ ၽူႈတႅၼ်းၸႄႈမိူင်းသႅၼ်ဝီ ဢၼ်တၢင်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈ ပၢင်တေႃႇလွင်းလႄႈႁၢၼ်ႉၵဵမ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/09/2018 ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ၵမ်းတီႈ 2 ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 11...

TNLA ဝႃႈ လွင်ႈၶၢဝ်ႇၶႃႈႁႅမ်ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၼၢင်းယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ်ယူႇ

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢၼ်တီႉၺွပ်း ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉပဵၼ် မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉ ၵႂႃႇၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် မၼ်းၼၢင်း ယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ်ယူႇ ဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ်သင်...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၵဵပ်းလၢႆးမိုဝ်း ၽူႈတႅၼ်းၼႂ်းသၽႃး တႃႇလႆႈသဵင်ၵမ်ႉထႅမ် ဢုပ်ႇလွင်ႈၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ၼမ်ႉၶမ်း

ၽူႈတႅၼ်းမိူင်းသူႈ ၵဵပ်းလၢႆးၸိုဝ်ႈသဵင် လၢႆးမိုဝ်း ၽူႈတႅၼ်းၼႂ်းသၽႃးမိူင်းတႆး တႃႇလႆႈသဵင် ၵမ်ႉထႅမ်ႁႂ်ႈၸၢင်ႈဢဝ်လိူင်ႈ ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ဢၼ်သိုၵ်း TNLA တီႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇၼႂ်းသၽႃး ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မီးၽူႈတႅၼ်းၵမ်ႉထႅမ် 35...

ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉ ၵျွၵ်ႉမႄး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း 3 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈသူင်ႇယူတ်း ယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ ဝၼ်းတီႈ 16/09/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3...

ၵေႃပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်လႄႈ ၵၢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ်ၼႃႈႁိူၼ်း

ၵေႃပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁဵၼ်းႁူႉၸမ်ပၢၵ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 19/09/2018 ၵေႃပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝတ်ႉပႃႇသႃ ဢိူင်ႇႁူဝ်မၢင်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း မီးၵူၼ်းပႃႇသႃလႄႈ ႁိမ်းႁွမ်း...

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁူမ်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး တႃႇသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်ပူၵ်းပွင်

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တူင်ႇဝူင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁူမ်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း သပ်းလႅင်းလွင်ႈတူင်ႉ ၼိုင်ၼႃႈၵၢၼ်လႄႈ တႃႇႁူမ်ႈသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ။ လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 ၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁူမ်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းတူင်ႉ  ၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ...

ငဝ်ႈငုၼ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး တႅပ်းတတ်း တေႁဵတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆးယႂ်ႇလူင် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်း

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵူႈၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈ ဢၼ်တေထိုင်မႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18/09/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1...

ၽူႈတႅၼ်းသႅၼ်ဝီ တၢင်ႇထိုင် ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ၵဵဝ်ႇလွင်ႈပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်တေႃႇလွင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၼၢင်းၶိၼ်ႇထႃးယီႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ တၢင်ႇၸူး လွင်ႈပၼ်ႁႃလူင် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လွင်ႈ ၵၢၼ်တေႃႇလွင်းလႄႈ ႁၢၼ်ႉၵဵမ်း ၼင်ႇႁိုဝ် တေမွတ်ႇႁၢႆၵိုတ်းပႅတ်ႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶပ်းၶိုင်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/09/2018...

ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ လႆႈႁပ်ႉလူတ်းၶိုၼ်းၵႃႈၾႆးၾႃႉ 1 ၼူၺ်ႇ 35 ပျႃးၶိုၼ်း

ၶွမ်ႊပၼီႊလွႆသၢမ်သုမ် ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶိုၼ်ႈၵႃႈၾႆးၾႃႉ 1 ၼူၺ်ႇ( 1 Unit) လႂ် 85 ပျႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇၸူး ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း