Friday, March 23, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ

ၶၢဝ်ႇ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေမႄႇၶႂၢၵ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ ၶူဝ်ၵုၼ်လူင် သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်ပွင်ႇထိုင် မိူင်းၶႄႇ

ၶူဝ်ၵုၼ်လူင် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇမႃးၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတေၵေႃႇသၢင်ႈမႄးၶႂၢၵ်ႈဢွၵ်ႇထႅင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉတင်း မိူင်းၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။ ၶူဝ်ၵုၼ်လူင်ၼႆႉ မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း သႅၼ်ဝီ ၵုၼ်လူင်လႄႈ ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃ ၶဝ်ႈၸူးထိုင်တၢင်းမိူင်းၶႄႇ။ သင်ဝႃႈ ၶူဝ်ၵုၼ်လူင်ၼႆႉ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁိမ်း 100

ၵူၼ်းမိူင်း ႁိမ်း 100 ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင်မေႃႇၵိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/03/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း...

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 21/03/2018 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 42.91 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ =...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တီႉလႆႈႁိူဝ်းၶုတ်းၶမ်း 1 လမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉႁိူဝ်းၶုတ်းၶမ်း 1 လမ်း ၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉပၢင် ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ဝၼ်းတီႈ 18/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈႁိူဝ်းၶုတ်းၶမ်းလမ်း 1 လႄႈ...

SSPP/SSA ၸတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU ၵေႃႉမႂ်ႇ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆး

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁပ်ႉတွၼ်ႈၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU ၵေႃႉမႂ်ႇ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁိမ်းၸမ် 100။ ဝၼ်းတီႈ 20/03/2018 ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈယႃႈဢႆႊသ် တင်းၼမ်တီႈမႄႈသၢႆ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈလုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆးမႃး

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမႄႈသၢႆ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉတေႃႉယႃႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်းမႄႈသၢႆ။ လႆႈႁူႉဝႃႈဢဝ်မႃးတီႈၵူၼ်းတၢင်းမိူင်းတႆးဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/03/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ MaeSai News ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူႉၶၢဝ်ႇဝႆႉသေ ပႂ်ႉႁႄႉၵူတ်ႇ   ...

ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈ တၼ်းႁဵင်း

ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းထွၼ်တူဝ်ႇဢွၵ်ႇ ၸၼ်ႉတၼ်းႁဵင်းႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/03/2018 ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၸၼ်ႉတၼ်းႁဵင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ယူႇတီႈဢူးတီႇၶုၼ်ႇမျၢတ်ႉ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၶိတ်ႇသဵၼ်ႈတၢႆဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းတႃႇႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၶိတ်ႇသဵၼ်ႈတၢႆ ၵၢၼ်ႁဵတ်းဝတ်းဝႂ် ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း။ ပေႃးပူၼ်ႉဝၼ်းဢၼ်တတ်းမၵ်းဝႆႉယဝ်ႉ ဝတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸိုင် တေတီႉၺွပ်းသူင်ႇပွၵ်ႈႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Chiang mai news ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်...

ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် လွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆး တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ထွမ်ႇငိၼ်း 100 ပၢႆ

ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈပၢင်လူင်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇတႆး တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁႂ်ႈမေႃႁၵ်ႉသႃ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း လိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈႁိတ်ႈႁွႆး တူဝ်ၵဝ်ႇသေ သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄၵႂႃႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ထမ်းတြႃး ၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

သင်ၶၸဝ်ႈ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႄႈ တြႃး တင်းမူတ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁပ်ႉထွမ်ႇ 500...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း