Wednesday, August 4, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ

ၶၢဝ်ႇ

ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမီး ၸမ် 300 လူႉတၢႆႁိမ်းၸမ် 10

0
ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝဵင်းတီႈမီးထၢၼ်တပ်ႉလူမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထိုင် 270 ၵေႃႉ သေလူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် မီး 7 ၵေႃႉ၊ ပေႃးၼပ်ႉပႃး...

ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ မီး 100 ပၢႆ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

0
ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 100 ပၢႆယဝ်ႉ ။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 3/8/2021 ၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီးထိုင် 191 ၵေႃႉ...

ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢၢၼ်းသမ်းယႃ ႁႄႉၵင်ႈပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 2 ဝၼ်း ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃ လႄႈတၼ်းလႆႈသမ်းဝၼ်းလဵဝ်

0
 ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း  ၸိူဝ်းဢႃယု 65 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် တႄႇ ဢဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉမႃး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/8/2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း...

ၵူၼ်းမိူင်း ဢေးတႃႇယႃႇ ပႂ်ႉသမ်းယႃ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ သတ်ႉၼႅၼ်ႈၼႃ

0
တႃႇတေသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆသေ ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းမႂ်ႇဢေးတႃႇယႃႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၵႂႃႇပႂ်ႉ ပေႃးသတ်ႉၼႅၼ်ႈၼႃ ၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉပေႃးတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း...

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 လင်ၺႃးၽဝ် တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

0
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇယူႇသဝ်းတီႈမိူင်းငေႃႉ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 လင်ၺႃးၽဝ် ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁၼ်သေတႃႉ ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တႄႉတူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးမီးတီႈ မိူင်းငေႃႉလၢတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ...

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းလူႉတၢႆ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဝၼ်းလဵဝ် 11 ၵေႃႉ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈၶပ်ႉထႅမ်သေၽဝ်

0
ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်း တီႈၼမ်ႉၶမ်း လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ တင်းမူတ်း 11 ၵေႃႉ ပဵၼ်ဝၼ်း ဢၼ်လူႉတၢႆၼမ်သုတ်း ပေႃးလႆႈၶပ်ႉထႅဝ်ၵၼ်သေၽဝ် ထိုင်ယၢမ်းၶိုၼ်း ၸင်ႇတေယဝ်ႉ...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း ႁၢမ်ႈလူင်းဢၢပ်ႇၼမ်ႉတဵင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းလဵဝ်ၵၼ်

0
ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း ႁၢမ်ႈၶွၼ်ႈတုမ် ၵၼ်ၼမ် မိူဝ်ႈၽွင်း ၵႂႃႇဢၢပ်ႇၼမ်ႉတဵင်း ၵူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်းၵၼ်ၼမ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/8/2021 ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း...

ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းဝူဝ်း ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁဵတ်းႁၢႆႉ ပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0
ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 50 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဢၼ်မႃးပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တီႉမတ်ႉသေ ႁွင်ႉၵႂႃႇပေႃႉထုပ်ႉထတ်းထၢမ် ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ လုင်းသၢင်ႇသူၺ်ႇ...

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ႁိမ်ၵၼ် သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သတ်ႉၼႅၼ်ႈၼႃႁႅင်း

0
ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် လႆၵၼ်ၵႂႃႇသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သတ်ႉၼႅၼ်ႈၼႃႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်းၵၼ်ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/8/2021 ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢွၼ်ၵၼ် လင်ႇလႆ...

ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ 200 ပၢႆ

0
ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်း မူတ်း 200 ပၢႆ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ...

ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း တႄႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 10 ၵေႃႉ

0
တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၶဝ်ႈမႃးႁွပ်ႈသၢမ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁိုင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တီႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း တႄႇထတ်းႁၼ်...

တီႈၼမ်ႉၶမ်း ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမီးၼမ်ၼႂ်လဵဝ်ဢမ်ႇယွမ်း 5 ၵေႃႉ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈ ႁူင်းယႃလူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး...

မီႊတီႊယႃႊလႄႈ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ပေႃးၶွင်ႉၵဵဝ်ႇၵၼ် ၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်?

0
မီႊတီႊယႃႊ ဢမ်ႇၼၼ် သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းႁိုဝ် ၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼၼ်ႉ ပေႃးသမ်ႉပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၼႆ မၼ်းၸၢင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီႊတီႊယႃႊ ဢမ်ႇၼၼ် သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်တႄႉ ၵူၼ်ၵဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶီႈၵဝ်

0
ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်မီး ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸုမ်းသိုၵ်းၵူႈမူႇ ၵူႈၸုမ်း ပႃးၸဵမ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်း ဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းယဝ်ႉ - ပေႃးပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈ ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇသူႈႁၼ် ႁတ်းႁပ်ႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်း...

ၶွမ်ႊပၼီႊဢၢၼ်းၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ထႅင်ႈတီႈတၢင်ႉယၢၼ်း မႃးႁူၺ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇၽွမ်ႉ

0
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးႁူၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢမ်ႇၽွမ်ႉဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ၶွမ်ႊပၼီႊတေမႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၊ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်ပႃႇတီႇလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းတႆး ႁႂ်ႈၸွႆႈႁၢမ်ႈပၼ်ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၼႃးႁုၵ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႇပလႄး မႃးႁူၺ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢေႃႈ။ ၶဝ်ၶႂ်ႈမႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇထႅင်ႈတီႈလိၼ်သူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 15 ၵေႃႉၼႆ လႄႈ ၶဝ်ႁႂ်ႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း