Thursday, September 19, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ

ၶၢဝ်ႇ

ပလိၵ်ႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈႁိူၼ်း ႁၼ်ယႃႈမႃႉလႄႈၵွင်ႈလဝ်းၼိုင်ႈ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းထဝ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၵူတ်ႇထတ်း တီႉလႆႈယႃႈ မႃႉတင်းၵွင်ႈလဝ်းၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 16/9/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ...

TNLA တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

တပ်ႉသိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 16/9/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်း TNLA တင်း...

ၶွမ်ႊမတီႊပိုတ်ႇဝႂ်တၢင်ႇယိုၼ်ႈတႃႇမွပ်ႈပၼ်သူးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ

တႃႇမွပ်ႈသူးၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႉထူၼ်ႈ 12 ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊမတီႊတႄႇပိုတ်ႇဝႂ်တၢင်ႇယိုၼ်ႈ၊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းတႆးမႃးလဝ်ႈယိုၼ်ႈတၢင်ႇယွၼ်း။ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ လႆႈမွပ်ႈသူး ယုၵ်ႉယွင်ႈၵုင်ႇမုၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းမီးလွင်ႈၶတ်းၸႂ် ဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်းဢွၼ်ႁူဝ် တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ တႃႇလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ ငမ်းယဵၼ်...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶိူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 9 ပီ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိုၵ်ႉၶမ်ဝႆႉၼႂ်းၼိူဝ်ႉၼင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/9/2019 သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်...

ၸၢဝ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်း တီႈလုမ်းတၢင် (Consulate) မၢၼ်ႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/9/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈ တီႈလုမ်းတၢင် (မၢၼ်ႈ) ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ယွၼ်းႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း...

ပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တေၸတ်းႁဵတ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇၵိုၼ်းလူင် 7 ဝၼ်း

ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ (ပီတႆး) တေၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် တႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း။ ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ(ပီတႆး)...

ပၢင်ၵုမ် သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း EMC ၵမ်းထူၼ်ႈ 7  ၸတ်းႁဵတ်းတီႈမိူင်းၶၢင်

BNI ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း EMC တီႈဝဵင်းၸေႈၼႃး (မျိတ်ႉၵျီးၼႃး)မိူင်းၶၢင်  ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း။ ပၢင်ၵုမ် EMC ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁွင်ႈႁေႃးမၵျွႆႇ ၼႂ်းပၢင်ႇ မၼေႃး ဝဵင်းၸေႈၼႃး။...

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢမ်ႇယွမ်း 1,000

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 1,000 ၵေႃႉ ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉတႄႇပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/9/2019 တေႃႈထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းတင်းသွင် ၾၢႆႇတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉယူႇ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းပူးလူင်ၵႂႃႇ ပေႃႉထုပ်ႉ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇတၢင်းပွတ်းဢိူင်ႇမိူင်းပူးလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်းၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သွင် ၵေႃႉ ၵႂႃႇထဵတ်ႈထၢမ် ပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12/9/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6 မူင်းၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈလိူင်ႇၼမ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ထပ်းၵၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈယႃႈမႃႉတႃႇ ၶၼ်ငိုၼ်း မွၵ်ႈ ၼိုင်ႈႁဵင်သႅၼ်ပျႃး တီႈႁိမ်းလၢၼ်ႇ (တူဝ်းၵဵတ်ႉ) တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ဝၼ်းတီႈ 13/9/2019 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်းၶိုင်ႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း