Monday, January 20, 2020
Home ၶၢဝ်ႇ

ၶၢဝ်ႇ

RCSS တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် မွပ်ႈပၼ်တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

RCSS ဢဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉလႆႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ မွပ်ႈပၼ်တပ်ႉသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႂ်းၵႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တပ်ႉသိုၵ်းလႄႈ RCSS တေမီးလွင်ႈမၼ်ႈၵိုမ်းလိူဝ် ၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ...

ၽွင်းၽူႈၼမ်း RCSS ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၽွင်းၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း PPST  ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ် JICM ၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။   ၶၢဝ်းတၢင်းၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝၼ်းတီႈ  6-12...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵႆႉၺႃးယိုဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၸွမ်းသၢပ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း တူင်ႇတၢင်ႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ သီႇပေႃႉ ၵျွၵ်ႉမႄး ၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ - မီးၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းထပ်းၵၼ်ၶိူဝ်းယႂ်း ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 14/1/2020 ၵူၼ်းမိူင်း...

PPST ၵုမ်ၵၼ် ၽႅၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇ 21 ပၢင်လူင်

ပၢင်ၵုမ် PPST ပွၵ်ႈၵမ်း 8 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 17/1/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း...

ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ဢၼ်တီႉလႆႈၼႂ်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈၶွင်

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းယိုတ်းလႆႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ၼႂ်းထမ်ႈ တီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ပဵၼ်ၶွင်ၽႂ်ဢမ်ႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/1/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ...

ယႃႈမဝ်းၵမ်လိူင်ႇလိူဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈဝူင်ႈတီႉလႆႈ တႃႇမိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃးပၢႆ

ၵူၼ်းတေႃႉတၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၼမ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ၵူၺ်းၺႃးတီႉယႃႈၵႃႈၶၼ်ႁိမ်းၸမ်မိုၼ်ႇ သႅၼ်ပျႃး။ ဝၼ်းတီႈ 14/1/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်...

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း သၢၼ်ၶတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းႁွပ်ႈလူၵ်ႈ  ၶႄႇ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း 5 ၸုမ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်းၶူင်းၵၢၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းႁွပ်ႈလူၵ်ႈ BRI (Belt and Road Initiative) ၵွၼ်ႇၼႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မိတ်ႉသတိူဝ်ႇ သျီႊၵျိၼ်ႊၽိင်ႊ...

လွႆၾႆး တႃးလ် မိူင်းၾိလိပ်ႉပိၼ်းသ်  တႅၵ်ႇ  ၵူၼ်းမိူင်း သီႇမိုၼ်ႇပၢႆ လႆႈပၢႆႈ

လွႆၾႆး တႃးလ် (Taal Vocalno) ဢၼ်မီးၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းမၼီႊလႃႊ ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ 60 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတႃႊ  ၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇပဵၼ်ၾႆး ၊ ၶီႈတဝ်ႈထူမ်ႈဝဵင်း  ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး...

ၸုမ်းမေႃၵႂၢမ်းတႆး ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တႃႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈမူႇၸုမ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်

ၸုမ်းမေႃၵႂၢမ်းတႆး ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းသေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၼႃႈၵၢၼ် တႃႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12-14/1/2020 ၵေႃႇမတီႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၸုမ်းမေႃၵႂၢမ်းတႆး...

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ 2 ၵေႃႉ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ဢမ်ႇမီးလၵ်းထၢၼ်သင်

ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းတၢႆ တၢင်းထုင်ႉၼွင်မွၼ် ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 14/1/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ...

ၵႃးတၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႃႈၶၼ် 3,000 သႅၼ်ပျႃး ၺႃးတီႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ ယႃဢႆႊသ် တင်း ၵၢတ်ႊတမိၼ်ႊ ၼႂ်းရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ၵႃႈၶၼ် ၼပ်ႉႁဵင်သႅၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 13/1/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တင်း တပ်ႉပလိၵ်ႈ...

ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉသၼ်ႇ လႄႈ မၢၼ်ႈတူင်ႈ ဝၼ်းလဵဝ် 4 ၵမ်း

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 4 ပွၵ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 14/1/2020 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း...

ပီႈၼွင်ႉမိူင်းပၼ်ႇ လူႇတၢၼ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 56 ပီ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇသိလ်ထမ်းၸဝ်ႈ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉလႄႈ သုတ်ႇမုၼ်း (လွတ်ႈဢၢၼ်ႇပရိတ်ႈ)။ ပၢင်လူႇတၢၼ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၶူးဝႃးၸဝ်ႈ ဢႃယု ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 56 ပီၼႆႉ တေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ...

ပလိၵ်ႈတီႉလႆႈထၢတ်ႈႁုင်ယႃႈ ၵူၺ်းဢမ်ႇတီႉလႆႈၸဝ်ႈၶွင်

ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈ၊ ပလိၵ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းထၢတ်ႈၶႄႊမီႊၵိူဝ်ႊ ႁုင်ယႃႈ ၼႂ်းႁွင်ႈၶၢတ်ႈ ႁွင်ႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸဝ်ႈၶွင်ပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 13/1/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်း...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽိုတ်ႉၶဝ်ႈလႄႈသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ TNLA လၢတ်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2020 ၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်းTNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 5 ပွၵ်ႈ ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/1/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း