Sunday, March 24, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ

ၶၢဝ်ႇ

သွင်-သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉ သိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း ဢမ်ႇယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸူဝ်းၵၼ်ပွၵ်ႈဝၢၼ်ႈၶိုၼ်း

သိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း ဢမ်ႇတိုၵ်းတေႃးၵၼ် ယူႇယဵၼ်ဝႆႉႁင်းၽႂ်မၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆႉ တေႃႈလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 20/03/2019...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၾႆးမႆႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလင်ၼိုင်ႈဢမ်ႇလိူဝ်သင်

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်ႁွင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ၾႆးၾႃႉသျွၵ်ႉသေ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျွင်းလင်ၼိုင်ႈ ဢမ်ႇလိူဝ်သင်ၵႃႈ ၶၼ်ငိုၼ်းဢၼ်သုမ်းၸွမ်းၾႆးၼပ်ႉပၢၵ်ႇသႅၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 20/03/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 2 မူင်း ၾႆးၾႃႉသျွၵ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးမႆႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉၵွင်းမူး ဝၢၼ်ႈၼႃးၼိဝ်ႉ...

ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈတႆး SHRF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၶွင်ၶဝ်

ၽွင်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း SSPP/SSA ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၵၢင် မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် March ၼႆႉ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းၶွင်ၶဝ်သေဢမ်ႇၵႃး ပူၼ်ႉပႅၼ်ပႃးသုၼ်ႇလႆႈၼိူဝ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/...

ၸုမ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 8 ၸုမ်း တေၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမွၵ်ႇ

သုၼ်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်မႄးလီၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NRPC မွၵ်ႇထိုင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 8 ၸုမ်း ၵႂႃႇ ၶဝ်ႈပၢင်ၵုမ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဢူးသေႃႇထေး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တီႈၵိူဝ်းၵုမ်...

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း လိူဝ်ႁႅင်းလႄႈ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 17/03/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးပၼ်ႇၸိၵ်ႉတ (ပၼ်ႇတိတ) ဢႃယု...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၽဝ်ပႃႇ တီ့လႆႈတႆးလၵ့်ၶဝ်ႈမိူင်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ဢွၼ်ၵၼ်တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၽဝ်ပႃႇ သမ့်ထတ်း ႁၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လၵ့်ၶဝ်ႈမိူင်းၼပ့်ဢၢၼ်ႇႁူဝ်သိပ်း။ ႁူဝ်လိူၼ် မၢတ့်ၶျ် 2019 ၼႆ့မႃးတေႃႇယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် တင်ႈလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၽဝ်ပႃႇ...

ၸၢဝ်းတဢၢင်း(လွႆ) ႁိမ်း 300 ၵေႃႉ ၼႄး RCSS တီႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႆႉၼႆသေ ၼႄၵၢင်ၸႂ်တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်

ၸၢဝ်းလွႆ တဢၢင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁိမ်း 300 ၵေႃႉ ၼႄး RCSS/SSA တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမၢၼ်ႈလီႈ ၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈၼႆသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢၼ်ႈလီႈ...

ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ်ထႆး – မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ႁူပ့်ဢုပ်ႇၵၼ် တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃမွၵ်ႇၵႂၼ်း

ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ်ထႆး - မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ႁူပ့်ထူပ်းဢုပ်ႇၵၼ်တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တႃႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၵႄႈ  လိတ်ႈပၼ်ႁႃ ဢၢႆၵွင့်ဢၢႆၵႂၼ်းမိူင်းမိုတ်းမူဝ်း။ ဝၼ်းတီႈ 14/03/2019 ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ် ထႆး - မိူင်းႁူမ်တုမ်မၢၼ်ႈ TBC (...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပူၼ်ႉတိၼ်ပူၼ်ႉမိုဝ်း

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထုင်ႉၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇဝဵင်း ၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ/ ဢိူင်ႇလႄႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဝႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယွင်ႇၼႆသေ တီႉမတ်ႉပေႃႉထုပ်ႉ ပူၼ်ႉတိၼ်ပူၼ်ႉမိုဝ်း ထိုင်တီႈပေႃးလူႉတၢႆၵႂႃႇ။ ဝၼ်းတီႈ 14/03/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၸၢႆးဢၢႆႈထုၼ်းလႄႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်...

ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵႄႈပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တီႈၵွင်ႇၵေႃႈသေ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် ႁၢႆ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမႃးသေ မိူဝ်ႈၼႆႉ တေလႆႈလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/03/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း