Wednesday, July 17, 2024

မိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၵေႃႇသၢင်ႈတိုၵ်းသုင်သုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

Must read

ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸိုင်ႈထႆး သဵတ်ႇထႃ ထဝီးသိၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – လႆႈဢုပ်ႇၵၼ်တင်း ၶွမ်ႊပၼီႊ မိူင်းၶႄႇသေ တေၵေႃႇသၢင်ႈတိုၵ်းသုင် တေပဵၼ်ဢၼ်သုင်သုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ – ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – တႃႇယုၵ်ႉမုၼ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ ငိုၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်း တၵ်းတေလႆႈၸႂ်ယႂ်ႇ ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းလၢင်းၸွမ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵွပ်ႈၼႆ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၶွမ်ႊပၼီႊ EMAAR ဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင်၊ ဢၼ်မီး လွၵ်းလၢႆးပၢႆးသၢႆႊၶိုတ်းၵၢပ်ႈပၢၼ် ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ၊ ဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတိုၵ်းသုင်ႁၢင်ႈလီ ၼႂ်းမိူင်းၻူႊပၢႆႊ၊ ယူႊဢေႊဢီႊ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ တေၵေႃႇသၢင်ႈတိုၵ်းသုင်သုတ်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး။

ယဝ်ႉၵေႃႈ တေၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆးထႅၵ်ႊၼူဝ်ႊလူဝ်ႊၵျီႊ ၶိုတ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်လႄႈ လဵၵ်းသတီႊလ်သေ ၵေႃႇသၢင်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်တိုၵ်း ဢၼ်သုင်သုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – ႁူင်းႁႅမ်း ၊ ၵၢတ်ႇ ၊ ႁူင်းယႃ ၊ ယေးငိုၼ်း ၊ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ တေႁႂ်ႈမီး တီႈလဵဝ်ၵၼ်မူတ်းၼႂ်းတိုၵ်းၼၼ်ႉ။ တေႁဵတ်းပၼ် တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထႆး ပႃးၸဵမ်ၶႅၵ်ႇတွင်ႈတဵဝ်းလုမ်ႈၾႃႉ ငၢႆႈလူမ်ၸႂ် ၵူႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈ – ၼႆယဝ်ႉ။

တိုၵ်းသုင်ႁၢင်ႈလီ ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်တိုၵ်း Burj Khalifa ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းၻူႊပၢႆႊ ဢၼ်ၶွမ်ႊပ ၼီႊ EMAAR Group ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ တၢင်းသုင်မီး 828 မီႊတိူဝ်ႊ၊ ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉသမ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်းဢၼ်သုင်သုတ်းပဵၼ်တိုၵ်း Magnolias Waterfront Residences Iconsiam ဢၼ်မီး ၼႂ်းဝဵင်းလူင် ၵုင်းထဵပ်ႈ တၢင်းသုင်မီး 318 မီႊတိူဝ်ႊ။ ဢၼ်တေ ၵေႃႇသၢင်ႈတိုၵ်းဢၼ်သုင်သုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈ ၾႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ တၢင်းသုင်တေမီးမွၵ်ႈလႂ်တႄႉ ပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃး။

ဢၢင်ႈဢိင် – DVB

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း