Thursday, May 30, 2024

CATEGORY

ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပီၼႆႉ တီႈမိူင်းယႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလူတ်းယွမ်းၼမ်

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ဝဵင်းမိူင်းယႆ ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလူတ်းယွမ်းၼမ် ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၵပ်ႉၵိၼ်းလၢႆၾၢႆႇ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 25/03/2024 တေႃႇထိုင် 10/05/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း 45 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီၼႆႉ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းမွၵ်ႈ 3,800 ၵေႃႉ  

ပီၼႆႉ ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း တင်းမူတ်း 3,790 ပၢႆ ပၢင်သွၼ်မီး 73 ပၢင်လႄႈ ၶူးသွၼ်/ မေႃသွၼ်မီး 220 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 07/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းထိုင် 3 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈ ၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉ

ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉ ယွၼ်ႉၵူဝ်လုၵ်ႈလၢၼ် ဢမ်ႇမေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 05/05/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ပီႈၼွင်ႉပွၵ်ႉၼိူဝ် ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃႇသွႆႈႁွမ် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး -...

သိုၵ်း TNLA ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၸတ်းပွင်ပိုတ်ႇသွၼ်ႁင်းၵူၺ်း တီႈၼမ်ႉၶမ်း

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉယဝ်ႉၼႆသေ တွၼ်ႈ တႃႇ ၼႂ်းပီ 2024 ၼႆႉ ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဢၼ်သိုၵ်းတဢၢင်း ပူၵ်းပွင်ဝႆႉၼၼ်ႉ တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပိုတ်ႇသွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၶဝ်ၵုမ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ။ လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ - ၵျုႊလၢႆႊ ပီ 2024 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ တေထိုင်ၼႆႉ  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၾၢၵ်ႇတူဝ် ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 23-31/05/2024 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ဢွၼ်လုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း ၵႂႃႇပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ (ဢၢပ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း) တွၼ်ႈတႃႇႁူင်းႁဵၼ်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ (ပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း) 2024 – 2025 ဝႃႈၼႆ။ ႁူင်းႁဵၼ်းတႄႉ တႄႇပိုတ်ႇၼႂ်းဝၼ်းတီႈ...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ဢွၼ်ၵၼ် ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၽွင်းပိၵ်ႉဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ပေႃးတေၾိုၵ်းလၢတ်ႈၶိုၼ်းၵႂၢမ်းတႆးလႄႈ ႁူႉလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် 11/03/2024 ၼၼ်ႉမႃး ယူႇတီႈ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး (ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး) တီႈမူႇဝၢၼ်ႈသီဝူဝ်ငိုၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈဝတ်ႉသီဝူဝ်ငိုၼ်း ဢိူင်ႇထသႃလႃး ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ပွၵ်ႈၵမ်း...

လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း လူႉၵွႆၼမ်

ဝၼ်းတီႈ 25/04/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3:40 မူင်း ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ၽတ်ႉပဝ်ႇ လဵၵ်းမုင်း/ လင်ၶႃး ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း (RCSS/ SSA) လူႉၵွႆသုမ်းၼမ် လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။   ၸၢႆးသိူဝ်ၼုမ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ပိုတ်ႇသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ပၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ

တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ပေႃးတေဢမ်ႇလိုမ်းၵႂၢမ်းပေႃႈမႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၽွင်းၶၢဝ်းဢိုတ်း ႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၶၢဝ်းမႆႈၼႆႉ ၸင်ႇဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၼႆႉသေ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးမႃး။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 22/04/2024 ၼႆႉမႃး တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းပဵၼ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈမူႇဝၢၼ်ႈသီႇရိမင်ႇၵလႃႇတႆး မၼ်ႈၵိုမ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး တင်းမူတ်း မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း...

ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၼႆႉ တုမ်ႉယွၼ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁၢမ်းသုၼ်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၼမ်

“ႁူင်းႁဵၼ်းဢွၼ်ႇ … ႁူင်းႁဵၼ်းဢွၼ်ႇ … မီးလင်လဵဝ် မီးႁိမ်းပႃႇမႆႉၶဵဝ် မီးလင်လဵဝ်ၵွၺ်း မၼ်းၶၢၼ်ႉ ၼႃႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၼၢၼ်းၵႂႃႇ မၼ်းဝႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ယႃႇလုၵ်ႉလႃႈ လုၵ်ႉၸဝ်ႉၸဝ်ႉသေယဝ်ႉ သုၵ်ႈၼႃႈ မႃး လႃႈမႃးတႃႉ ယႃႇပေ ၶၢၼ်ႉလႃးလႃး မႃးၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း မႃး ... မႃး ......

ပီၼႆႉ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ဢမ်ႇပဵၼ်

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ပီၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ် ယွၼ်ႉလွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းၼမ်ႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ၽွင်းၶၢဝ်းဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ သၢမ်လိူၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ - လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ၊ လိူၼ်ဢေႊပ ရိူဝ်ႊလႄႈ လိူၼ်မေႊ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ပီ 2024...

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢႃယု 12 ၶူပ်ႇ တီႈမိူင်းၾိၼ်ႊလႅၼ်ႊ ယိုဝ်းၵွင်ႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း

လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢႃယု 12 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် တီႈမိူင်းၾိၼ်ႊလႅၼ်ႊ တွၼ်ႈတၢင်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ တိူဝ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်း Viertola (ဝၢႆႊထူဝ်ႊလႃႊ) မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း မႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈ မွၵ်ႈ 800 ၵေႃႉ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ မီးတီႈပွၵ်ႉ Vantaa (ဝႅၼ်ႊထႃႊ) ၼႂ်ႊဝဵင်းလူင်...

ပၢင်သွၼ်လင်ႇၵႃႇတႆး – ၵႂၢမ်းထုင်ႉမၢဝ်း ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးမူႇၸေႊ ၼမ်းၸတ်းပၢင်သွၼ်လင်ႇၵႃႇတႆးလႄႈ ၵႂၢမ်းထုင်ႉမၢဝ်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း 30 ၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 23/3/2024 ၼၼ်ႉမႃး ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းပၢင်သွၼ်လင်ႇၵႃႇတႆးလႄႈ ၵႂၢမ်းထုင်ႉမၢဝ်း တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 2 လိူၼ်ၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈမိူင်းတူၼ် ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလူတ်းယွမ်းၼမ်

ၽွင်းဢိုတ်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶၢဝ်းမႆႈ 3 လိူၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ မိူင်းတူၼ် ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၼႆႉသေ ပူင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸွမ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း လူတ်းယွမ်းၼမ် ယွၼ်ႉၶူးသွၼ်ဢေႇ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 3/3/2024 ၼၼ်ႉမႃး သင်ၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဝတ်ႉပီႇတၵၢတ်ႇ၊ ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈမႂ်ႇလႄႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၸတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉသုင်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ တႃႇၵူၼ်းၵၢတ်ႈ မိုၼ်ႇပၢႆ

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉ 10 လႄႈ Grade 12 ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ တႃႇၶဝ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၼၼ်ႉ ၸတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ မီးယူႇ 18,000 ပၢႆ ၼႂ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း၊ ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၵၢတ်ႈၵၢၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈၼမ်လႄႈ တေ ၸတ်းပၼ် ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈထႅင်ႈ ၵမ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉ...

ၸုမ်းၵေႃတႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 25 ပီတဵမ် တီႈဝဵင်းၵႃလီႉ

ၸၼ်ႉၸွမ် တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်း မၢႆတွင်း ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 25 ပီတဵမ် ၸုမ်းၵေႃတႆးလႄႈ ႁပ်ႉ တွၼ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ၸၼ်ႉငဝ်ႈထိုင် ၸၼ်ႉၸွမ် 250 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 26/3/2024 ယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 25 ပီတဵမ် ၸုမ်းၵေႃတႆး ၼႂ်း ၼႃႈတီႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း