Thursday, February 9, 2023

CATEGORY

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်မွပ်ႈသူးရၢင်းဝလ်း ယုၵ်ႉယွင်ႈၼမ်ႉၸႂ် ပၼ်လုၵ်ႈ ႁဵၼ်း ၸိူဝ်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်သေလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၼႂ်းပီ 2022 တင်းမူတ်း 14 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈ ၵေႃႇမတီႇ ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈ တဵမ် 76...

ၸၼ့်ၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဝႂ်ၶူးပွၵ်ႈၵမ်းသွင်

ၸၼ့်ၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဝႂ်ၶူးပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ယဝ့်တူဝ်ႈလီငၢမ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/01/2023 ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဝႂ်ၶူးပွၵ်ႈၵမ်းသွင် တီႈဝၢၼ်ႈလွႆတႆးလီ ဝဵင်းၵႃလီ့။ ပီၼႆႉ လႆႈမွပ်ႈပၼ် ၶႅပ်းဝႂ်ယွင်ႈယေႃး ထိုင်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸိူဝ်းဢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈ တီႈၸၼ့်ၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆးၸိူဝ်းၼႆ့။ မေႃသွၼ်ၼၢင်းႁဵဝ်းသႅင် ႁူဝ်ပဝ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ဝဵင်းၵႃလီ့ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -   “ ဢေႃႈၶႃႈပီၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၸတ်းႁဵၼ်းၼႂ်းလိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ဢေႃႈ မိူဝ်ႈၵူႈပီတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ်မေႇ ပီၼႆႉလႆႈယိူင်းထိုင်...

ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး (Shan Community College) တေၸတ်း ပၢင်ယိုၼ်ႈ မွပ်ႈဝႂ်ၶူး ပွၵ်ႈၵမ်း(2)

ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး (Shan Community College) တေၸတ်း ပၢင်ယိုၼ်ႈ မွပ်ႈဝႂ်ၶူး ပွၵ်ႈၵမ်း(2)  တီႈဝၢၼ်ႈလွႆတႆးလီ ဝဵင်းၵႃလီႉၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၼႂ်းႁူဝ်ပီ2023 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 23 ၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် တူင်ႇၵူၼ်းတႆး (Shan Community College) တေၸတ်း ပၢင်ယိုၼ်ႈ မွပ်ႈဝႂ်ၶူး ပွၵ်ႈၵမ်း(2)  တီႈဝၢၼ်ႈလွႆတႆးလီ...

ၸၼ့်ၸွမ်မႁႃၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း ဝင်းၼွႆႉ ဢယုတ်ႉထယႃး ယုၵ်ႉယွင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးၸိူဝ်းႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး M.A,B.A

ၸၼ့်ၸွမ်မႁႃၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း ဝင်းၼွႆႉ ဢယုတ်ႉထယႃး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်မွပ်ႈဝႂ်ၸုမ်ႈၶူး M.A,B.A လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး(သင်ၶလႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်း) ၸုပ်ႈထိ 14။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/12/2022 ဝၼ်းတိတ့် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်လႄႈ သင်ၶတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ယုၵ်ႉယွင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးၸိူဝ်းလႆႈဝႂ်ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး M.A လႄႈ B.A ၸုပ်ႈထိ 14 တီႈ ၸၼ့်ၸွမ်မႁႃၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း...

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈထုင့်ယိူင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶူဝ်းဢုၼ်ႇသိူဝ်ႈၼႃၼႂ်းၶၢဝ်းၵတ်း

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈထုင့်ယိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢမ်ႇမီး ၶူဝ်းဢုၼ်ႇသိူဝ်ႈၼႃ ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်ႈၶၢဝ်းၵတ်းမႃးယဝ်ႉလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈထုင့်ယိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ဢမ်ႇမီး ၶူဝ်းၼႃသိူဝ်ႈဢုၼ်ႇ ၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႄႈမေႃသွၼ် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းႁပ်ႉတုင်းလူႇၶၢမ်ႇဝႆႉတီႈၽူႈမီးၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ။ ၼၢင်းတိုၼ်းဢွမ်လိူၼ် မေႃသွၼ်ႁူင်းႁိူၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈထုင်ႉယိူင်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈဢၼ်ယူႇတီႈၵႆၵေႃႈၶဝ်မႃးၵိၼ်ၼွၼ်းတီႈၼႆႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဢၼ်ဢမ်ႇမႃး ၵိၼ်ၼွၼ်းသမ်ႉလႆႈလုၵ်ႉတီႈႁိူၼ်းမႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ ။ လႆႈပႆလတ်းမႃးၼႂ်းၼႃး။ မိူၼ်ဝၢၼ်ႈၼႃးလွႆၼႆႉ...

ၸၼ့်ၸွမ်မႁႃၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း ၵဵင်းမႆႇတေၸတ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇ သင်ႇၶႃႇၸိူဝ်းလႆႈႁပ့်ၸုမ်ႈၶူး B.A

ၸၼ့်ၸွမ် မႁႃၸုလႃးလူင်းၵွၼ်း ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တေၸတ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၸိူဝ်းႁပ့်ၸုမ်ႈၶူး B.A ပီ 2022။ ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈၸိူဝ်းလႆႈႁပ့်ၸုမ်ႈၶူးၼႆ့ ယူႇတီႈၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်သေ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၸၼ့်ၸွမ် မႁႃၸုလႃးလူင်းၵွၼ်း ဝတ့်သူၼ်ၻွၵ်ႇ(သူၼ်မွၵ်ႇ) ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ၊ၸိုင်ႈထႆး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 3/12/2022 ဝၼ်းသဝ်ၼႆ့။ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ပီႈၼွင့်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပၢင်ဢၼ်ၼႆ့...

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ လွႆတႆးလီ ပၼ်ႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ မေႃသွၼ်ၼၢင်းႁၢၼ်ၶမ်း မႃးတမ်းဝႆ့ပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ လွႆတႆးလီ ၸႄႈဝဵင်းၵႃလိ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပၼ်ႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ မေႃသွၼ်ၼၢင်းႁၢၼ်ၶမ်းမႃးတမ်းဝႆ့ပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ။ Photos : Kaw Dai လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ လွႆတႆးလီ ပၼ်ႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ မေႃသွၼ်ၼၢင်းႁၢၼ်ၶမ်း မႃးတမ်းဝႆ့ပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၾၢႆႊပိူဝ်ႊ မေႃသွၼ်ၼၢင်းႁၢၼ်ၶမ်းၼႆ့ မူႇပီႈၸုမ်းၼွင့် လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမၼ်းၼၢင်း သင်ႇပၼ်ႈ  တီႈ...

ပၵ်းပိူင်ပၢႆးပၺ်ၺႃ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိၼ်ပွင် တုမ့်ယွၼ်ႈၼိူဝ်ပၢႆးပၺ်ၺႃၸၢဝ်းၶိူဝ်း

ၸၵၸၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ႁူႉယူႇဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇမီး သုၼ်ႇၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းၼႆ သေတႃႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းမတ်ႉတႃ 419 ႁဵတ်းပဵၼ် ပၢႆႉၽၢမ်းတႃသေ ပူင်ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်ၾိင်ႈမိူင်းယူႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈ ။ ၼႂ်းလိူၼ် ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 28 ပူင်ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်ၵဵပ်ႇၵပ်း လွင်ႈလူင်းမၢႆၾၢင်မုၵ်ႉၸုမ်းသေ ႁိပ်ႈႁွၼ်ႈတေႃႇ NGO ၊ INGO ၶဝ် ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၵွင်ႉၵၢႆႇၸွႆႈထႅမ်...

ၸၼ့်ၸွမ်မႁႃၸူးလႃးသင်ၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းလမ်းပုၼ်း တေၸတ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇ သင်ႇၶႃႇၸိူဝ်းလႆႈႁပ့်ၶူး B.A , M.A

ၸၼ့်ၸွမ်မႁႃၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း မႁႃဝိထယႃးလႆးသင်ၶၸဝ်ႈ ဢိူင်ႇသၼ်တူၼ်ႈထူင်း ၸႄႈဝဵင်းလမ်းပုၼ်း တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇသင်ႇၶႃႇၸိူဝ်းလႆႈႁပ့်ဝႂ်ၸုမ်ႈၶူး B.A- M.A ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆႉ။ ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းလႆႈႁပ့်ဝႂ်ၸုမ်ႈၶူးၼႆႉတေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 19/11/2022 လိူၼ် 12 လွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ဝၼ်းသဝ်ၼႆ့။  ၸဝ်ႈၶူးၼေႃႇၶမ်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးၸၼ့်ၸွမ်လမ်းပုၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇဝႃႈၼႆသေတႃ့ၵေႃႈ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးမိူင်းမွၵ်ႇ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၶၢတ်ႇၵၢၼ် ႁဵၼ်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးပၺ်ၺႃ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးမီးဝႆႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် မီး ပၢၵ်ႇပၢႆ ၶၢတ်ႇၵၢၼ် ႁဵၼ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်လိူၼ် တီႈဝၢၼ်ႈသဵင်ၵွင်ႈ တိုၵ်ႉတႅၵ်ႇယူႇလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ မိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း  ။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 20/10/2022 မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတပ်ႉမ 88 တင်း သိုၵ်း ၶၢင်...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈငိုၼ်းလိူၼ် တႃႇမေႃသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉဢွၼ် ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ဝႆႉ လွင်ႈငိုၼ်းလိူၼ်မေႃသွၼ် ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 13/11/2022 ၸိုင် ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး တေဢွၼ်ႁူဝ်သေ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉဢွၼ် တီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပၢႆႈၽေးသိုၵ်း...

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လွၺ်တႆးလီ တီႈသုၵ်ႈသီလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇႁိူင်းႁိူဝ်ႈ

ပိူဝ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းပေႃးတေသိုပ်ႇသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇယိုၼ်းယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်လႆႈထႅင်ႈၼႂ်းမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႃႇၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းၵေႃႈ တေလႆႈၸၼ်ႉသုင် ၊ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်လူဝ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း လွၵ်းၸွမ်းလၢႆးမၼ်းဝႆႉ ၸင်ႇတေမိူၼ်ၼင်ႇတၢင်းၶႂ်ႈပဵၼ်။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၸင်ႇမီးမႃး ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလၢႆလၢႆတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵႃလိ လွၺ်တႆးလီ ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဢၼ်မီးပၵ်းပိူင်ၸၼ်ႉသုင် လႄႈ ပဵၼ်တီႈဢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းတႆး ဢၢမ်းၶွႆ ၶႂ်ႈၵႂႃႇထိုင်ၵႂႃႇႁဵၼ်းတီႈၼိုင်ႈ။ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လွၺ်တႆးလီ ၸႄႈဝဵင်းၵႃလိ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ...

ၶွမ်ႊမတီႊၸတ်းပွင်ႁူင်းႁဵၼ်း “ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ” ႁူဝ်ပူင်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း 400 ဢိုပ်းၶဝ်ႈ

ၶွမ်ႊမတီႊ ၸတ်းပွင်ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇလဵင်ႉၶဝ်ႈ၊ ၽၵ်း၊ ဢီႈယႃ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း မွၵ်ႈ 400 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈၼႆႉ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ၵၢၼ် ငၢၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်သေ ၸဝ်ႈတႃႇၼ ဢၼ်မႃးၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးပၢင်လူင် ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈထႆး

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ပိုတ်ႇသွၼ်ႁဵၼ်းပိုၼ်ႉထၢၼ်လိၵ်ႈထႆးပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း  ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်  ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ။ ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်ၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 8/10/2022။  တီႈပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်ၼႆႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ မေႃသွၼ်၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လႄႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ်။ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ဢဵၼ်းဢၢၼ်းဢၼ်ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈထႆး ၼႆႉတေႉ ပိူင်လူင်မၼ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ မေႃလိၵ်ႈထႆးၵႂၢမ်းထႆး ယဝ်ႉၵေႃႈ ပိုၼ်ႉႁူႈပၢႆးႁၼ်လၢႆလၢႆလွင်ႈလႄႈ တႃႇဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇလႆႈမိူဝ်းၼႃးၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼႆ။ ၵူၼ်းမႃးၶိုၼ်ႈပၢင်သွၼ်...

မေႃသွၼ် ႁိုဝ် ၶူးသွၼ်

ၵႆ့ၵႆ့လႆႈယိၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းထွႆႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ဝႃႈ “ၶူးသွၼ်” ႁိုဝ် “မေႃသွၼ်” သွင်ထွႆႈၵႂၢမ်းၼႆ့ ၸႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၽႄပဵၼ်သွင်တီႈပွင်ႇၵႂၢမ်းမၢႆ မိူၼ်ၼင်ႇ ပေႃးဝႃႈလႆႈႁပ့်ၸုမ်ႈၶူးမႃးၸင်ႇမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ပဵၼ် “ၶူးသွၼ်” ပေႃးဢမ်ႇလႆႈႁပ့်ၸုမ်ႈၶူးၸိုင် တၵ်းတေလႆႈႁွင့်ဝႃႈ “မေႃသွၼ်” ၼႆၼၼ့် ဝူၼ့်ၵႂႃႇဝူၼ့်မႃးလႅပ်ႈႁၢင်ႈမၼ်းၶတ်းၶတ်းသင်ဝႆ့ယူႇ။ ၸိူင့်ႁိုဝ်လႄႈ ပဵၼ်ၶူးသွၼ် ၸိူင့်ႁိုဝ်သမ့်ပဵၼ်မေႃသွၼ် မီးၵၢၼ်ယင်ထတ်း ၸိူင့်ႁိုဝ် ႁဝ်းမႃးဢွၼ်ၵၼ်ၶႆႈၸႂ်ဝူၼ့်ၸွမ်းတူၺ်းလူး။ “ၶူးသွၼ်” ႁိုဝ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း