Friday, February 23, 2024

CATEGORY

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ပီၼႆႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈတွပ်ႇ 12,000 ပၢႆ

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2023- 2024 တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ပရိယတ်ႉတိသတ်ႉထမ်ႇမပႃႇလ ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်တုမ် ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ၸတ်းႁဵတ်းတႃႇ 9 ဝၼ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10-18/2/2024 (လိူၼ်သၢမ်ႇမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႇ ထိုင် 9 ၶမ်ႈ) ယူႇတီႈ...

တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈသင်ႇၶၸဝ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 40

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2023- 2024 တီႈတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်း တႃႇ 9 ဝၼ်း။ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10-18/2/2024 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ထိုင် 9 ၶမ်ႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းထိုင် 4 မူင်း...

ၸၢဝ်းတႆး – ထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ ၶိုၼ်ႈလွႆတႆးလႅင်း ပွၵ်ႈ 2

ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတႆး - ထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် 10 ပၢႆ ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ ၶိုၼ်ႈလွႆတႆးလႅင်း တႃႇမၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈ တဵမ် 77 ပီ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 31/1/2024 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 7/2/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်း ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတႆး -...

ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး ၸတ်းပၢင်မွပ်ႈၸုမ်ႈၶူး ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်မွပ်ႈယိုၼ်ႈၸုမ်ႈၶူး ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း 78 တူၼ်/ ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 21/1/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး ဢၼ်ပိုတ်ႇမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 8 ပီၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်မွပ်ႈယိုၼ်ႈၸုမ်ႈၶူး ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်ႈႁႅၵ်း တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၸဝ်ႈၶူး Dr. ပၼ်ႇတဝ...

သင်ၶၸဝ်ႈ တေဢွၼ်ႁူဝ်မေးၵုမ်း ဢွင်ႈတီႈၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး  

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် မေးၵုမ်းလုမ်းလႃး ၵွင်းမူး ဢၼ်မီးဝႆႉ ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ၸဝ်ႈဢမၢတ်ႈလူင် မိူင်းၼွင်လႄႈ ဢူးမၢင်ႇ ၶူးမေႃလိၵ်ႈလူင် ၸဝ်ႈသေးၵုင်း ဝၢၼ်ႈၸိင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/1/2024 ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၼႂ်းပၢင်ၾိုၵ်ႉၽွၼ်း လင်ႇၵႃႇ လိၵ်ႈလူင်တႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 1 တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆ...

သုၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉ တႃႇႁႅင်းၵၢၼ် တေပိုတ်ႇသွၼ်လၢႆးယဵပ်ႇၶူဝ်းတႆး – ၽႃသႃဢင်းၵိတ်း  

သုၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉ တွၼ်ႈတႃႇႁႅင်းၵၢၼ် (BEAM Education Foundation) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း တေပူင် သွၼ်လၢႆးယဵပ်ႉၶူဝ်းတႆး လူၺ်ႈဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်း ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇသင်။   ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 10/2/2024 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 28/4/2024 ယူႇတီႈ သုၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉ တွၼ်ႈတႃႇႁႅင်း ၵၢၼ် (BEAM Education Foundation)...

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ (Child's Dream Thailand Network) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇပွင်  ပဵၼ်လႆႈငိုၼ်းတွင်း တႃႇၵၢၼ်ႁဵၼ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 3/1/2024 ၼၼ်ႉမႃး ယူႇတီႈ ၾၢႆႇၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ (Child's Dream Thailand Network) တႄႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မိူင်းယႆ တေသူင်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶိုၼ်ႈပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ်

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် တေသူင်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈ ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃ သွၼ် တႃႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး။ ဝၼ်းတီႈ 9/1/2024 ယူႇတီႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တွၼ်ႈတႃႇမီးမႃးမေႃသွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ...

ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း ၸတ်းပွႆးလူင်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ လႄႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၽွင်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇတိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်မေႃးပၼ်းယူႇၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း PSLF/TNLA ပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇ လူင်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ လႄႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 80 ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/12/2023 ၼႆႉ PSLF/TNLA ၸတ်း ပွႆးလူင်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ပဵၼ်ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ လႄႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 6...

ၵေႃပူၵ်းပွင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 12 ပီ

ဝၼ်းတီႈ 25/12/2023 ယူႇတီႈ ၵေႃပူၵ်းပွင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး SSYCBC ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 12 ပီလႄႈ ပၢင် ၵိၼ်ၶဝ်ႈ သုၼ်လီ တင်းမေႃသွၼ် တီႈလုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွင်ႈတီႈ ၵုၼ်ႁိူဝ်းၶမ်း ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းပၢင်ပွႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 12 ပီ...

SSPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁပ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉတႃႇ 65 ၵေႃႉ

SSPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁပ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ တႃႇ 65 ၵေႃႉ ၼႂ်းပီ 2024။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 21/12/2023 ထိုင် 31/12/2023 ၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ ဢၼ် SSPP ဢွၼ်ၸတ်းၼၼ်ႉ တေတႄႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း 65 ၵေႃႉ တႃႇမီးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇမိူဝ်းၼႃႈ ၼႆယဝ်ႉ ။ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ် လႃႈသဵဝ်ႈ ၶၢႆႉဢွင်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ

ႁွင်ႈၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ ၸႂ်ႉလုၵ်ႈ ႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁႂ်ႈၶၢႆႉၵႂႃႇႁဵၼ်းတၢင်ႇဝဵင်းဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပီ 2023 – 2024 ၼႆႉသေ ၸၼ်ႉၸွမ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇႁဵၼ်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

ၸၼ်ႉၸွမ် ရင်းသိတ်ႇ တေၸတ်းပၢင်ပိုတ်ႇပပ်ႉလိၵ်ႈလူင်တႆး

ၸၼ်ႉၸွမ် ရင်းသိတ်ႇ မိူင်းထႆး တေၸတ်းပၢင်ပိုတ်ႇပပ်ႉ လိၵ်ႈလူင်တႆး (Tai Epics) လႄႈ မွပ်ႈၶွင်တွၼ်ႈပၼ် ၽူႈတႅၼ်း တႆး တီႈၸဝ်ႈႁၢၼ် ယွင်ႁူၺ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 30/11/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းထိုင် 6 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ယူႇတီႈ ဢႃးၸၢၼ် ၶျူၼ်းထီးရႃး သတ်ႇတယႃး ဝတ်ႉထ...

ယိင်းႁတ်းႁၢၼ် ၸွႆႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈသူၼ် လူၺ်ႈၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃသူၼ် ၼႃႈဢိူင်ႇတႃမိူင်း ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ႁၢပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ တူင်ႉ ၼိုင်။ ဢမ်ႇဝႃႈ ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်သိုၵ်း ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈမႃး။ လွင်ႈၼႆႉဢမ်ႇမီးၽႂ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉသေတႃႉပဵၼ်ၵၢၼ်ယုမ်ႇယမ် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းမႃး ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ဝႃႈ- “ၽူႈၸၢႆးၶႃႈလၢႆးသမ်းပိင်းၼႆႉ လူဝ်ႇပဵၼ်ၽူႈၼမ်းဢိူဝ်ႈ။ ...

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၼႂ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉထုၵ်ႇသင်ႇၵိုတ်း

ၸၼ်ႉၸွမ်လႃႈသဵဝ်ႈ  ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သင်ၵိုတ်း ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ (အဝေးသင်) ၼႂ်းပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2023 ။ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သေ ဝၼ်းတီႈ 16/11/2023 ၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်လႃႈသဵဝ်ႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉသင်ႇၵိုတ်း ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် (အဝေးသင်) လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵႂင်ၸႂ် တႃႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်လႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ တေလႆႈသိုပ်ႇႁဵတ်းသင်ၵေႃႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း