Sunday, April 14, 2024

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉသိပ်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း မီးလုၵ်ႈ ႁဵၼ်းၶဝ်ႈတွပ်ႇ 150 ပၢႆ

Must read

ပီၼႆႉ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉသိပ်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈတွပ်ႇ 69 ၵေႃႉ ပေႃးဢဝ်ပႃႊ သႅၼ်ႊဝႃႈၸိုင် မီး 89.6 % ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11-19/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းထိုင် 12 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသိပ်း တီႈႁူင်း ႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တင်းမူတ်းမီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶဝ်ႈ တွပ်ႇ 69 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈ ႁဵၼ်းၸၢႆး ၶဝ်ႈတွပ်ႇမီး 27 ၵေႃႈ၊ ယိင်း 42 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ပီၼႆႉ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသိပ်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ တီႈလဵဝ်။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသိပ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈတွပ်ႇၵၼ်ၵူႈၵေႃႉယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသိပ်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢၼ်ပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တႃႇၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉ တင်းမူတ်း မီး 77 ၵေႃႉ ၼႂ်း ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမႃးတွပ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆး 4 ၵေႃႉ ယိင်း 4 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇသမ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈမီး 47 ၵေႃႉ၊ မိူင်းပၼ်ႇသမ်ႉ 43 ၵေႃႉလႄႈ လၢင်းၶိူဝ်း 69 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 159 ၵေႃႉ – သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသိပ်း တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိူဝ်းပၼ်သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ တေမႃးတွပ်ႇလိၵ်ႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်မၢႆ 2 ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၼႆႉ တင်းမူတ်း 391 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸၢႆး 128 ၵေႃႉ ယိင်း 263 ၵေႃႉ။ ဢၼ်မႃးတွပ်ႇလိၵ်ႈသမ်ႉ တင်းမူတ်း 264 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸၢႆး 91 ၵေႃႉ ယိင်း 173 ၵေႃႉ – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ပီၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသိပ်း မီးဢေႇလိူဝ်ပီၵၢႆ 3 မိုၼ်ႇပၢႆ။ ၼႂ်းၸေႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ မျၢၼ်ႇမႃႉ ဢလိၼ်း ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12 မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉဝႃႈ – ပီၼႆႉ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ် မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉသိပ်း 128,801 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လၢတ်ႈဝႃႈ – ပီၼႆႉ လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇတွပ်ႇလိၵ်ႈ ယွမ်းလိူဝ်ပီၵၢႆ 3 မိုၼ်ႇပၢႆ။ ဢၼ်လူတ်းယွမ်းၼမ် သမ်ႉ ပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ယူႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်ႁႅင်းလိူဝ်မိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း လၢမ်းၽႄႈတူဝ်ႈၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်။ ၵွပ်ႈၼႆ လႄႈ ဢမ်ႇမီးပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသိပ်းသေတီႈ ၼႂ်းၸေႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ မျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း ပႃးဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ10 ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈၼမ်သုတ်း ပဵၼ်တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ မီးမိုၼ်ႇၵဝ်ႈပၢႆ၊ တိူင်းၼမ်ႉၵဵဝ်သမ်ႉ မိုၼ်ႇပႅတ်ႇပၢႆၵဝ်ႈပၢၵ်ႇၵေႃႉလႄႈ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ မိုၼ်ႇပႅတ်ႇႁဵင်ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉသိပ်းပီၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတႃႇ 9 ဝၼ်း တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11-19/3/2024 ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးဝၼ်းလိုဝ်ႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင်သေဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA တႄႉ တႅမ်ႈဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ – ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းသေ ဢမ်ႇၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈၸၼ်ႉၸွမ်။ ပေႃးမႃးတႅၵ်ႈၵၼ်တင်း ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပႆႇ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း ၼၼ်ႉၸိုင် – ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် လူတ်းယွမ်းလူင်း 90 ပႃႊသႅၼ်ႊ (%) လူးၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း