Tuesday, June 25, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 3,000 ပၢႆ တီႈၼွင်ၶဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇသဝ်း ၵိၼ်ယႅမ်ႉ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၸွမ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈသေ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ 3,000 ပၢႆ တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် – ပၢင်ႁူႈ (ပၢင်ႇဢူႈလူင်) ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်းဝႆႉ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။

ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 14/04/2024 ၼႆႉ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ယိုဝ်းၶိူင်ႈသျွတ်ႉၻရူၼ်ႊသႂ်ႇ ၸၼ်ႉၸွမ်သိုၵ်းပၢင်ႁူႈ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈၵွင်ႈယႂ်ႇ လၢမ်းယိုဝ်း၊ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း တင်ႈၸႂ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇႁိူၼ်းယေးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် လႆႈငိူင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵူႈယွမ်ႇၵူႈတၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။  

- Subscription -

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 30 ပၢႆ ႁူဝ်ၵူၼ်း 3,000 ပၢႆ ၼႂ်းၵႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်တင်း ဝဵင်းပၢင်ႁူႈၼႆႉ လႆႈငိူင့်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉ၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႂ်၊ တၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ တႃႇယူႇသဝ်း၊ ၵူၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇမီးၽႂ်ၼႆ ၼၢင်းယိင်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 20-21/04/2024 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈတယႅၵ်ႉၵူင်း ၸႄႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ် ဢွင်ႈတီႈၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းလိူဝ်ႇ MDY PDF ယိုတ်းၵုမ်းဝႆ့၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉ ပႃးၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇ ဝတ်ႉၵျွင်းတယႅၵ်ႉၵူင်း ၸဝ်ႈၸၢင်းပႃးၼိုင်ႈ လႆႈလွၼ်ႇၵႂႃႇ ၸွမ်းၾႆးၵိုၵ်းပႃးဝတ်ႉထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ မၢင်ဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈငိူင်ႉပၢႆႈဝႆႉတင်းဝၢၼ်ႈ၊ မၢင်ၸိူဝ်း ပၢႆႈသေႃႉယူႇတီႈ ႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ်၊ မၢင်ၸိူဝ်း ပၢႆႈသေႃႉ ယူႇတီႈဝတ်ႉတီႈၵျွင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ – ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉသေတႃႉ ၼႂ်းၵႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်တင်း ဝဵင်းပၢင်ႁူႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF ဝဵင်းလိူဝ်ႇ သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း