Thursday, May 23, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၾႆးမႆႈႁူင်းၸၢၵ်ႈ ႁဵတ်းၸေႈ တီႈမူႇၸေႊ လူႉသုမ်းဢမ်ႇယွမ်း 200 သႅၼ်ပျႃး

ၾႆးမႆႈတီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈဢိတ်ႇၸေႈ မၢၼ်ႈၼွင်မူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လူႉသုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ သႅၼ်ပျႃး၊ ၵူၺ်းၵူၼ်းလူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/05/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4 မူင်း...

မႄႈၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လူႉသဵင်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 17/05/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7:45 မူင်း မႄႈထဝ်ႈၶမ်း ဢႃယု 86 ပီ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA)...

မိူင်းၶႄႇလူတ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ပိုတ်ႇၽၵ်းတူမိူင်း မူႇၸေႊ – မိူင်းမၢဝ်း/ၸေႊၵဝ်ႇ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ လူတ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ပိုတ်ႇၽၵ်ႇတူမိူင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝူင်ႈၵၢင်မူႇၸေႊ- မိူင်းမၢဝ်း။ ဝၼ်းတီႈ 14/05/2019 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတၢင်းၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႅမ်ႈဝႆႉ လိၵ်ႈၶႄႇတင်းလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဝႃႈ ၽၵ်းတူၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵုၼ် ၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ မူႇၸေႊ -...

ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆးတူၼ်မႂ်ႇ မဵတ်ႉတႃႇပွႆႇၽႃႈၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ သၢမ်မိုၼ်ႇပၢႆပူၼ်ႉတူတ်ႈတၢမ်ႇ

ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းတူၼ်မႂ်ႇမိူင်းထႆး  ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ မိူင်းထႆးပတ်းပိုၼ်ႉသၢမ်မိုၼ်ႇၵေႃႉပၢႆ  ပႃးတင်းၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း လႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၽွင်ႈ တင်းၼမ်။ မႆတွင်း ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တူၼ်မႂ်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈႁေႃသေ  ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ  ၼႂ်းဝၢင်းႁေႃ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 4...

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမိူင်းတႆး သင်ႇၶွမ်ႊပၼီႊႁပ်ႉမဝ်ၵဵပ်းယုၵ်းယၵ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵိုတ်းၵၢၼ်

ၶွမ်ႊပၼီႊႁပ်ႉမဝ်ၵဵပ်းယုၵ်းယၵ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇလႄႈ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၸႄႈမိူင်းတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊဢွင်ႇၵရုၼႃႇ ဢၼ်ႁပ်ႉမဝ် ၵဵပ်းယုၵ်းယၵ်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇယုၵ်းယၵ်း မီးလွင်ႈယူပ်ႈ ယွမ်းလႄႈ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းမွပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်း ၼႃႈၵၢၼ်ၸူး...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ မူႇၸေႊ 2 လင်

မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၶၢတ်ႈ 2 လင် ၵူၼ်းၶၢတ်ႈယူႇမီး 12 မေႃႈၶဝ်ႈၺႃးၽေး ၾႆးမႆႈ ၵႃႈၶၼ်လူႉသုမ်းၵႂႃႇၸွမ်းၾႆး ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇႁူဝ်သိပ်းသႅၼ်ပျႃး။ ဝၼ်းတီႈ 15/05/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း...

ၸုမ်းၼူၵ်ႉတူဝ်းၵႃႈတၢၼ်းတၢင်းႁၢင်ႈလီၽရထၢတ်ႈၵၢတ်ႇၵူႇ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆးႁူမ်ႈၵၼ်

ၸုမ်းၵႃႈၼူၵ်ႉၵႃႈတူဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (Shan Youth Organization) ၵႃႈၼူၵ်ႉတူဝ်း တီႈၽရထၢတ်ႈၵၢတ်ႇၵူႇသေ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇႁႂ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်းၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၽွမ်ႉသဵင်ပဵၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 12/05/2019 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး...

ၵႃးႁပ်ႉၸၢင်ႈတၢင်ႇၵူၼ်း လမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈတူၵ်းတၢင်း ႁိမ်းမိူင်းပဵင်း မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆၸွမ်း 5 ၵေႃႉ

ၵႃးႁပ်ႉၸၢင်ႈတၢင်ႇၵူၼ်း လမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈတူၵ်းတၢင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း - ၵဵင်းတုင်လႄႈ တူၼ်ႈတီး ၵူၼ်းမႃးၸွမ်းၵႃး တင်းမူတ်း 8 ၵေႃႉ ပႃးၵူၼ်းႁေႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်ႇပၢႆႉ တီႈၵၢတ်ႇလူင်လၢႆးၶႃႈ သႂ်ႇပႃးလိၵ်ႈတႆး

သင်ၶၸဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ တီႈၸမ်ၵႆ ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇပၢႆႉၵၢတ်ႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ သႂ်ႇဝႆႉတူဝ်လိၵ်ႈ သၢမ်ၽႃသႃ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်လိၵ်ႈတႆးပဵၼ်ပိူင်လူင်။ ဝၼ်းတီႈ 14/05/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တီႉလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ 180 ပၢႆ လႄႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ တင်းၼမ် တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူမ်ႈၵၢၼ်ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်လၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈ မႃးယူႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း တင်းမူတ်း 188 ၵေႃႉလႄႈ တီႉလႆႈပႃးထႅင်ႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 13/05/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း