Friday, January 18, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၾႆးမႆႈသုမ်ႉ ၼႂ်းဝၢင်းလုမ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ

ယွၼ်ႉသၢႆၾႆးၾႃႉသျွတ်ႊသေ ၾႆးမႆႈသုမ်ႉ လင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း လုင်းၼၼ်ႇတီႉ ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉလုမ်းပႃႇတီႇ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/01/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 3 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈသုမ်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ပတ်းၽဵဝ်ႈ လုမ်းလႃးႁေႃသိလ်ၸဝ်ႈပူႇ/ ၼၢႆး ၼႂ်းဝၢင်းႁေႃ ၸဝ်ႈၾႃႉ

တွၼ်ႈတႃႇတေႁၵ်ႉသႃလုမ်းလႃးႁေႃသိလ်ၸဝ်ႈပူႇၸဝ်ႈၼၢႆး ဢၼ်ၵိုၵ်းၵပ်းမိူင်းၼၢႆးမႃး ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီၼႆသေ ၵူၼ်း မိူင်းၼၢႆးႁူမ်ႈၵၼ် လုမ်းလႃးပတ်းၽဵဝ်ႈ ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ်။ ဝၼ်းတီႈ 15/01/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉဢူးယဵၼ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ပတ်းၽဵဝ်ႈလုမ်းလႃး...

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့် တေယေႃးတူဝ်မဵတ့်တႃထမ်း တီႈၵဵင်းမႆႇ

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့် တေယေႃးတူဝ်မႃးမဵတ့်တႃတြႃးတီႈ ဝဵင်းမႄႈရိမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ၼႆ့။ ဝၼ်းတီႈ 16/01/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 – 12:00 မူင်း ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့် လႄႈလုၵ်ႈၼွင့် ပွင်ႈပၢႆ...

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လၢႆလၢႆတီႈ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 72 ပီ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင်

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိူဝ်ႊရီႊ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လၢႆလၢႆတီႈ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 72 ပီ။ ဝၼ်းတီႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ပတ်းၽဵဝ်ႈ လုမ်းလႃး ၵွင်းမူးၵဝ်ႇၵႄႇ ဢၼ်မီးဢႃယု ႁိုင်ၼၢၼ်း မွၵ်ႈ 200 ပီပၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ် လုမ်းလႃး ပတ်းၽဵဝ်ႈ တီႈၵွင်းမူး ၵဝ်ႇၵႄႇ ဢၼ်မီးဢႃယု 200 ပီပၢႆၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေ ပဵၼ်ဢၼ်ၵိုၵ်းပိုၼ်း ၵိုၵ်းၵပ်းဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၵႂႃႇ ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ထႅင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ...

သၢဝ်တႆးတၢင်တူဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႈၶႅင်ႇၼၢင်းငၢမ်းၸၼ့်ၵုၼ်တိူၵ်ႈတီႈမိူင်းၾိလိပ်ႊပိၼ်ႊ

သၢဝ်တႆးႁၢင်ႈလီပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တၢင်တူဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ၶဝ်ႈၶႅင်ႇၼၢင်းငၢမ်းၸၼ့်ၵုၼ်တိူၵ်ႈ တီႈမိူင်းၾိလိပ်ႊပိၼ်ႊၼႂ်း ႁၢင်လိူၼ်ၼႆ့။ ဝၼ်းတီႈ 26/01/2019 တေထိုင်ၼႆ့ ၼၢင်းမူၺ်ၽွင်းလူင် ဢႃယု 21 ပီ သၢဝ်တႆးဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႆႈတၢင်တူဝ် ၼၢင်းငၢမ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ့်သေ...

သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်ပရိဝၢတ်ႈ (ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ) တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ/ တိုဝ်းၵမ် သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 69 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် တၵ်ႉၵႃႇ သတ်ႉထႃးတီႈၸမ်/ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 10/01/2019 သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ...

SWAN တေပိုတ်ႇဝႂ်ၸၢမ်းၵၢမ်ႇႁႃၽူႈၵၢမ်ႇလီ ၼႂ်းတိုဝ့်တၢင်းၶွပ်ႈတဵမ် 20 ပီ

ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး SWAN တေပိုတ်ႇဝႂ်ၸၢမ်းၵၢမ်ႇ ႁႃၽူႈၵၢမ်ႇလီၼႂ်းတိုဝ့်တၢင်းၵေႃႇတင်ႈၸုမ်း ၶွပ်ႈတဵမ် 20 ပီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႃၽူႈၸွႆႈသိုဝ့်ပၼ်ႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 28/03/2019 တေမႃးၼႆ့ ၼႂ်းတိုဝ့်တၢင်းၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး SWAN ၶွပ်ႈတဵမ် 20...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း