Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ထႆး – မၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တႃႇႁူမ်ႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၽွင်းလူင်ထႆး ၾၢႆႇၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်းလႄႈ ၸုမ်းၸိူဝ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်   လွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်း ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ႁူမ်ႈပူၵ်းပွင်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 21/05/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပရႃႊၸိၼ်ႊ ၸၼ်ႊတွင်ႊ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵဝ်ႇ ၶူးမူး ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇလုမ်းလႃး ဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၸွႆး

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ မေႃသွၼ်ၸၢႆးမူး ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ တီႇၽဵဝ်ႈဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၸွႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/05/2018 လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ မေႃသွၼ်ၸၢႆးမူး ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵႂႃႇလုမ်းလႃး တီႇၽဵဝ်ႈ၊ လွမ်ႉႁူဝ်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈၶိုၼ်းတီႈလိၼ် 200 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆ

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်ႁုပ်ႈယိုတ်းဢဝ်ဝႆႉတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း 200 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆ တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်း ၼမ်ႉယၢဝ် ၼၼ်ႉ ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/05/2018 ၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃးယိုတ်းၼၼ်ႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇ ထတ်းတီႈလိၼ် ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး တင်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈတွင်ႈထၢမ် လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ဢၢင်ႇ တင်း ဢိူင်ႇလၢဝ်ၶုၼ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 15/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9...

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပၢင်ႇလႅင်း လၼ်ႇၵွင်ႈတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ဢဝ်ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇယႂ်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ၶႂ်ႈလႆႈၶိုၼ်းတီႈလိၼ်သူၼ်သေ မီးပၼ်ႁႃထဵင်မေႃးၵၼ် တင်းၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပၢင်ႇလႅင်းသႂ် ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈလၼ်ႇၵွင်ႈတေႃႇၵၼ် သေဢဝ်ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇယႂ်ႇၼႂ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈလၢႆတီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 14/5/2018 ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပၢင်ႇလႅင်းသႂ် (မၢၵ်ႇၵႅင်း) တင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထဵင်မေႃးၵၼ် လွင်ႈတီႈလိၼ် 400 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈသၢႆးငိုၼ်းတင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပုၼ်း...

ၸဝ်ႈၾႃႉဝၢၼ်ႈယဵၼ်ႇ တူၼ်လိုၼ်းသုတ်း ၼွၼ်းၽႄး ၽွင်းဢႃယုၸဝ်ႈလႆႈ 99 ပီ

ၸဝ်ႈၾႃႉဝၢၼ်ႈယဵၼ်ႇ ၸဝ်ႈၾႃႉတူၼ်လိုၼ်းသုတ်း ၸဝ်ႈၸိင်ႇၺုၼ်ႉ ၼွၼ်းၽႄး ၽွင်းဢႃယုၸဝ်ႈလႆႈ 99 ပီ။ ဝၼ်းတီႈ 11/5/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6:30 မူင်း ၸဝ်ႈၸိင်ႇၺုၼ်ႉ ၸဝ်ႈၾႃႉဝၢၼ်ႈယဵၼ်ႇ တူၼ်လိုၼ်းသုတ်းၸၢမ်ႇပူႈ...

ၵႃး 10 လေႃႉ လမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈၵဵင်းတုင် – တႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၵႃး 10 လေႃႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်း ၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ ယွၼ်ႉၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ႁေႃႈဝႆး သေ ဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈႁႅင်းလူတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇ 1 ၵေႃႉ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈပိၼ်ႈ တီႈလွႆၵုင်းၸၵ်းတႅၼ် လႄႈၵူၼ်းလူႉတၢႆထင်တီႈ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇ 1 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 10/05/2018 ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၼွင်သေ မႃးတၢင်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ လႆႈမႃး...

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး သၢမ်ၵေႃႉ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်။ ဝၼ်းတီႈ 9/5/2018 ၼၢင်းမူဝ်ၶမ်း ဢႃယု 47 ပီ ပဵၼ်ၽူႈမၢႆလုမ်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၺႃးယိုဝ်း ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်ယိုဝ်းသႂ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 09/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း