Saturday, September 22, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ၶဝ်ႈယႃႉႁႅမ်ပႅတ်ႈၶိူင်ႈတေႃႇလွင်းတင်းၼမ်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဢဵၼ်ႁႅင်း 100 ပၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄမိၵ်ႈမၢႆ သၢၼ်ၶတ်းပၢင်တေႃႇ   လွင်းဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇယႃႉႁႅမ်လႅဝ်ပႅတ်ႈၶိူင်ႈလဵၼ်ႈၵဵမ်းသ်တူႈပႃ။ ဝၼ်းတီႈ 16/09/2018 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆဝၢၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း 100 ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇယႃႉပႅတ်ႈ...

လုမ်းတြႃးၵဵင်းတုင် ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသိပ်း

လုမ်းတြႃးၵဵင်းတုင် ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ၸၢႆးသႅင်(ႁွင်ႉ) ဢၢႆႈပီး တင်း မွင်ႇသူဝ်းလုၼ်ႇ ဢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ် ဢွၼ်ႇယိင်း ၸၼ်ႉသိပ်းယဝ်ႉ ႁႅမ်တၢႆ ၽဝ်မွတ်ႇငိူၼ်ႈပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/09/2018 ၵႅမ်ၽူႈတတ်းသိၼ်ြတႃး...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈTNLA ပွႆႇပၼ်ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ဝႆးဝႆး

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတႆး ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်ယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ပွႆႇပၼ်တူဝ်ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ဝႆးဝႆး။ ဝၼ်းတီႈ 17/09/2018 ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇသေ ၸတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပွႆႇပၼ်တူဝ်ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ဝႆးဝႆး။ ၸၢႆးသၢႆဝၼ်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ...

ၸၢႆးသႅင်ၸိုၼ်ႈ(ႁွင်ႉ) သၶႁ လူႉၶွႆႈတဵမ် 7 ပီ – လုၵ်ႈလၢင်းမေးၼၢင်းလႄႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ႁဵတ်းတၢင်းလီမႅင်ႇ ယိုၼ်ႈၵုသူလ်

လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆတင်း ၶွပ်ႈၶူဝ်းၼႃႈႁိူၼ်း ၸၢႆးသႅင်ၸိုၼ်ႈ(ႁွင်ႉ) သၶႁ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁႅၼ်းလူႇတၢၼ်းပၼ် ၸၢႆးသႅင် ၸိုၼ်ႈ လူႉၶွႆႈတဵမ် 7 ပီ တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 15/09/2018...

မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၸၢႆးၵျုၺ်ႉ ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၽွင်းပီ 1980 လူႉသဵင်ႈ တီႈဝဵင်းလွႆလႅမ်

ၸၢႆးၵျုၺ်ႉ မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ  ၽွင်းပီ 1980 ပၢႆပၢႆၼၼ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈ တီႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်လႄႈ တၢင်းပဵၼ်တွင်ႉၸဵပ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/09/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  ၸၢႆးၵျုၺ်ႉ...

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN တင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးထုင်ႉၼမ်ႉၵဵဝ်သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်သၢင်ႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼႂ်းထုင်ႉၵဵဝ်သေ ႁူမ်ႈၵၼ်လဵၼ်ႈ မၢၵ်ႇၼင် တႃႇသၢင်ႈလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်လႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႆယၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်။ တႄႇဝၼ်းတီႈ 10/09/2018 မႃးၼႆႉ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN လူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းထုင်ႉႁူဝ်ၵဵဝ်...

TYN ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် သၢင်ႈလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်

​​ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ​​ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN လူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လၢႆလၢႆဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် ပိူဝ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈ  မိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် တႃႇႁူမ်ႈသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ။ တႄႇဝၼ်းတီႈ 10/09/2018 မႃးၼႆႉ ​​ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ​​ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆလၢႆဝဵင်းမိူၼ်ၼင်ႇ...

ပေႃႈၸဝ်ႈ တင်းလုၵ်ႈၶူၺ် ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၵူၼ်းၶဝ်ႈၸွႆႈၾၢႆႇပေႃႈလႄႈ လုၵ်ႈၶူၺ်တၢႆထင်တီႈ

ၸၢႆးဝႃႇလိင်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၶူၺ် တင်း ပေႃႈၸဝ်ႈ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈၵႂႃႇႁွင်ႉ ၵူၼ်းမႃးၸွႆႈတွပ်ႇထဵင် ပေႃႉထုပ်ႉၵၼ်လႄႈ ထိုင်တီႈလႆႈလူႉတၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 08/09/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 12:30...

ၵႃးတၢင်ႇၵႂၢႆးလမ်းၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းႁေႃႈလႄႈၵူၼ်းၸွမ်း တၢႆထင်တီႈ

ၵႃးတၢင်ႇၵႂၢႆး ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ဝဵင်းလိူဝ်ႇ မုင်ႈၼႃႈၸူး တၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ မူၵ်းယိုဝ်း ၵူၼ်း ႁေႃႈၵႃးလႄႈၵူၼ်းၸွမ်း တိူဝ်ႉၵွင်ႈ တၢႆထင်တီႈၵမ်းလဵဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 08/09/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

ၵူၼ်းထႆးသွင်ၵေႃႉၵိၼ်ၸၢင်ႈတေႃႉယႃႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ – ဢဝ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၺႃးပလိၵ်ႈထႆးတီႉ

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမႃႉ 8 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉပၢႆတီႈၸၢဝ်းထႆး ဢၼ်ႁပ်ႉၸၢင်ႈ တေႃႉယႃႈပၼ်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးတွၼ်ႈၵၢင်။ ဝၼ်းတီႈ 9/09/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Thairath  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ- ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းတၢၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း