Thursday, September 19, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈၶဝ်ႈယိုဝ်းႁူင်းပလိၵ်ႈ လႃႈသဵဝ်ႈ

ၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးယိုဝ်းႁူင်းပလိၵ်ႈမၢႆ 2  ဢၼ်မီးတီႈ ပွၵ်ႉ 12 လႃႈသဵဝ်ႈ  ပဵၼ်ၽႂ်ယိုဝ်း ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 3/9/2019 မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းၼႆႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်း

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ဢႃယု 54 ပီ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇယိုဝ်းသေ လႆႈတိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ 2 ႁွႆး တေႃႈလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်း ယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ လႃႈသဵဝ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 1/9/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

ၽူႈၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်း 4 ၵေႃႉ တိူၵ်ႈယႃႈယႃတႆးတီႈတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ပၢႆႈတၢင်းၽိတ်းဝႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ပလိၵ်ႈပႆႇတိလႆႈ

လုမ်းတြႃးၸေႈတွၼ်ႈ တူၼ်ႈတီး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ  ၽူႈၶႃႈႁႅမ် ၸဝ်ႈၶွင် တိူၵ်ႈယႃႈယႃ မႃႉၽိူၵ်ႇ 2 တူဝ် လႄႈၵူၼ်းၸွႆႈတူၺ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉပၢႆႈတၢင်းၽိတ်းဝႆႉလႄႈ တေႁႃတူဝ်ႁႂ်ႈႁၼ် တႃႇဢဝ်မႃး ၵူတ်ႇထတ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇဝႃႈၼႆ။ ပလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ  ၽူႈၶႃႈႁႅမ်...

ၸၢႆးတႆးၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ ပၼ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်း UK ယဝ်ႉ

ၸၢႆးၸွမ်ၾႃႉ(ၵဵင်းတုင်)လႄႈ ၵူဝ်ႇဢွင်ႇၵျေႃႇဝိၼ်း (ဝဵင်းလိူဝ်ႇ)  2 ၵေႃႉ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ ပၼ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ Motourlogue ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ် ယၢမ်းလဵဝ်ထိုင်မိူင်း ဢိင်းၵလဵတ်ႈ (UK...

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး တေတႄႇၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ၼႃႈ

ပၢင်ၵုမ်သၽႃး ၸႄႈမိူင်းတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၵမ်းထူၼ်ႈ 16 တေတႄႇၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ၼႃႈ ဝႃႈၼႆ။ လုမ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ဝႃႈ တေၸတ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၵမ်း ထူၼ်ႈ...

TYN ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ လၢႆးႁၢင်ႈႁႅၼ်းၽွင်းထူပ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ – ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ လၢႆးႁၢင်ႈႁႅၼ်းၽွင်းထူပ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ပေႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ထုၵ်ႇလီႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်လႄႈ ထုၵ်ႇလီငိူင်ႉဝႄႈၽေးၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပၢင်သွၼ်ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉသွၼ်ထမ်း ဝၢၼ်ႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ၸုမ်းၽူႈတႅမ်ႈၽဵင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ Myanmar PRO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ  ဢမ်ႇယွၼ်းၶႂၢင်ႉၸဝ်ႈၶွင်သေႁွင်ႉၽဵင်း တေထုၵ်ႇဢဝ်လိူင်ႈ

Myanmar PRO (Myanmar Performance Rights Organization) ၸုမ်းႁၵ်ႉသႃသုၼ်ႇလႆႈပၢႆးမွၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၶွင်ၽဵင်းၵႂၢမ်းၼႆႉပဵၼ်ၽူႈတႅမ်ႈၵႂၢမ်း၊  ပေႃးဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉ ဢၼုယၢတ်ႈတီႈၸဝ်ႈၶွင် တိုၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ၸႂ်ႉ ၼႂ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႂ်သေဢၼ်...

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး သႅၼ်ဝီ ၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း လွင်ႈၵႂႃႇမႃးၵၢင်ၶမ်ႈ- ၵၢင်ၶိုၼ်း

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးသႅၼ်ဝီ မႆႈၸႂ်ၾၢင်ႉထိုင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လွင်ႈ ၵႂႃႇမႃးၵူၼ်းမိူင်း ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ- ၵၢင်ၶိုၼ်း။ ၸၢႆးၸိင်ႇလူႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယွၼ်ႉလုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈၽွင်းထႅမ်ၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉ

ၾႆးႁုပ်ႇမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းလႄႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉပႃး တႃႈရူတ်ႉ သျၢၼ်းမိၼ်းတႃး (ရှမ်းမင်း သားယာဉ်လိုင်း ဂိတ်) ၵိုၵ်းႁိူၼ်းတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ၊ လွင်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇမီး။ ဝၼ်းတီႈ 21/8/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တႄႇပၼ်ရူတ်ႉၵႃး တႆႇၶူဝ်ႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ၶူဝ်ႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ ဢၼ်ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇယႃႉၵွႆၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈဢဝ်ၶၢဝ်း ယၢမ်းမႄးၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်း 5 ဝၼ်းသေ တေႃႈလဵဝ် ပၼ်ရူတ်ႉ ၵႃး...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း