Wednesday, April 24, 2024

CATEGORY

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မိူင်းၼၢႆး သၢႆၼႄငဝ်းတူင်ႉ တႃႇပႅင်းမႅတ်ႇဢွင်ႈတီႈၵိုၵ်းပိုၼ်း

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မိူင်းၼၢႆး တင်း Yangon Film School ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင်ၼႄငဝ်းတူင်ႉ တႃႇပႅင်းမႅတ်ႇ ဢွင်ႈတီႈၵိုၵ်းပိုၼ်း ၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇၵႄႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ လွင်ႈပၼ်တၢင်းႁူႉ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ လွင်ႈႁေႃႈရူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 21/04/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း တေႃႇထိုင် 7 မူင်းၶိုင်ႈ (ၵၢင်ၶမ်ႈ)...

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ တီႈၾင်ႇတဵင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီၼႆႉ ဢမ်ႇၵိုၼ်း

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ (သၢင်းၵျၢၼ်ႇ) တီႈၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီၼႆႉ ၵူၼ်းၵႂႃႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ဢမ်ႇၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ မိူၼ်ၵူႈပီ ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃလွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းလႄႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵဵပ်းၵႃႈဝႆႉရူတ်ႉၵႃး ၼမ်ႁႅင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 13-17/4/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းၼႆႉ ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ တီႈၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း ႁိမ်းၶူဝ် မၢၵ်ႇလၢင်း တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ႁိမ်းၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ဢၼ်သိုၵ်း TNLA ဢွၼ်ၸတ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ႁိမ်းၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်သိုၵ်း TNLA ဢွၼ်ၸတ်းၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 15/4/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၶူဝ် လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ႁိမ်းပၢင်ႇပွႆး ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၸတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ

ၽွင်းမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ်ၵူႈဝၼ်း တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶၢၼ်းၸႂ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ပဵၼ် 200 တီႈ။ တီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ် 2 ဝၼ်းသေတႃႉၵေႃႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင်တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ဢူးၸူဝ်းတဵင်း လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈဝႃႈ - တေႁဵတ်းၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉယႂ်ႇ 200 တီႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼႆႉ - ဝႃႈၼႆ။ ၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉၼႆႉ တေႁဵတ်းၼႂ်းပၢင်ႇႁိမ်းၽြႃးၵွင်းမူးၶမ်းသူၺ်ႇတၵူင်ႇၼၼ်ႉ 10 ဢၼ်၊ တီႈႁူင်းႁေႃးၵၢင်ဝဵင်း...

ပၢင်ၸႃႇပၼ ၶူးဝႃးသႅင်လႃႈ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼလူင်

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းပၢင်ၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးသႅင်လႃႈ လူၺ်ႈ ဢမ်ႇထၢမ်ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းသင် ယွၼ်ႉပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼလူင် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 6/4/2024 ၼႆႉ တေလုမ်းလႃးသၢင်းၵျူဝ်ႇ (ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်) ၸဝ်ႈၶူးဝႃး သႅင်လႃႈ ၽူႈငမ်းပၢႆး လိုဝ်ႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇတင်း မေးၼၢင်း တေႃႇၵျူႇၵျူႇလႃႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼလူင်ၼႆသေ ႁၼ်တႅမ်ႈဝႆႉ...

ၽူႈၼမ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO လႆႈႁပ်ႉသူး ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ၵေႃႉထူၼ်ႈ 16

ၼၢင်းယိင်းၼွင်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (Tai Youth Organization – TYO) လႆႈႁပ်ႈသူးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈဢွၼ် ႁူဝ် ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ Sao Thusandi Leadership Award တွၼ်ႈတႃႇ ပီ 2023 ။ ဝၼ်းတီႈ 31/3/2024 ယူႇတီႈ ၶွမ်ႊမတီႊ မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူး...

ၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ် တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႇ တႄႇပိုတ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ

ၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ် မိူင်းမိတ်ႈ ဢၼ်လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် တႄႇပိုတ်ႇၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 1/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ် မိူင်းမိတ်ႈ တႄႇပိုတ်ႇသိုဝ်ႉၶၢႆၶိုၼ်း မိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ တီႈပၢင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း (မၢၵ်ႇၼင်) ႁိမ်းႁေႃၸဝ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႉၵုင်းႁေႃ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼိမ်ယဵၼ်ဝႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။...

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၸလၢႆးၶုမ်ႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လူႉသုမ်းမွၵ်ႈ 4 ႁဵင်သႅၼ်  

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၸလၢႆးၶုမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ ယွၼ်ႉၾႆးသႅင်လႅတ်ႇ (solar) သျွတ်ႉၼႆသေ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ တင်းလင်လႄႈ လူႉသုမ်းၶၼ်ငိုၼ်း မွၵ်ႈ 4 ႁဵင်သႅၼ်ပျႃး။ ယၢမ်းလဵဝ် တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်း ဝတ်ႉၸလၢႆးၶုမ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈထီႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ လွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ လွင်ႈငိုၼ်းတွင်း တႃႇၵေႃႇသၢင်းၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၽူႈႁူႉၸွမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၾႆးမႆႈႁွင်ႈၶၢတ်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵျွၵ်ႉမႄး လူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ်

ၾႆးမႆႈ ႁွင်ႈၶၢတ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းလႄႈ ႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉၶိူင်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လူႉသုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ သႅၼ်ပျႃး လွင်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇမီး။ ဝၼ်းတီႈ 19/3/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ ၾႆးတႄႇမႆႈ ႁိူၼ်းသွင်ၸၼ်ႉလင်ၼိုင်ႈ ပဵၼ်ႁွင်ႈၶၢတ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သိုၵ်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းမၢၼ်ႈၼႃး သဵၼ်ႈတၢင်းသီႇရိမင်ႇၵလႃႇ ပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ...

သၢႆၵၢၼ်မိၼ် လႃႈသဵဝ်ႈ – တႃႈၵုင်ႈ တႄႇပၼ်ႇၵၢၼ် ၶိုၼ်းယဝ်ႉ

သၢႆၵၢၼ်မိၼ် လႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်လႆႈၵိုတ်ႉယင်ႉမႃး ယွၼ့်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 5 လိူၼ်ၼႆ့ ၶိုၼ်းတႄႇၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19 လိူၼ်ထူၼ်ႈသၢမ် ၼႆယဝ်ႉ။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/3/2024 ပူၼ့်မႃးၼႆ့ ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇတေႃႉသူင်ႇသၢႆၵၢၼ်မိၼ် ပၼ်ၶႂၢင့်ၶိုၼ်းသေ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 19 ၼႆႉ တႄႇၶပ်ႉမၢႆသၢႆၵၢၼ်မိၼ်...

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉပီၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၸတ်းယႂ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ ပီၼႆႉ တေၸတ်းယႂ်ႇသေ ၸႂ်ႉႁဵတ်းၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ပႃးထႅင်ႈ။ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေသင်ႇႁဵတ်းၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ၼိုင်ႈၸႄႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈဢၼ် သေဢမ်ႇၵႃး တေႁဵတ်းပႃးၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉ မဵဝ်ႉတေႃႇဝုၼ်ႇမၼ်းတၢတ်ႉ ယႂ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ မိူၼ်ၵူႈပီ - ဢိင်ၼိူဝ်ၶၢဝ်ႇၼႂ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈသေ ၶၢဝ်ႇ DVB ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼႆႉ ၵွၼ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ...

ၶူဝ်ၼမ်ႉတဵင်း သိုပ်ႇၵေႃႇၵၢႆႇထႅင်ႈ ဢၢၼ်းသၢင်ႈယဝ်ႉ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ  

ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉတဵင်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢၼ်တႄႇႁဵတ်းမႃး ၼႂ်းပီ 2022 ၼၼ်ႉသေ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵႂႃႇ ၼႂ်းပီ 2023 ၼၼ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ ထိုင်မႃးပီၼႆႉ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၵေႃႇၵၢႆႇထႅင်ႈ တေဢၢၼ်းသၢင်ႈႁႂ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2024 ၼႆႉမႃး ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉတဵင်း တီႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႄႇ ၵေႃႇသၢင်ႈၵၢႆႇလဵၵ်ႉမႃးယဝ်ႉ...

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼွၼ်းတၢႆဝႆႉ ႁိုင်မွၵ်ႈ 10 ဝၼ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇႁၼ်

ထူပ်းႁၼ် ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼွၼ်းတၢႆဝႆႉ တီႈႁိမ်းၵဵၵ်ႉဢေႊသျိူဝ်ႊဝေႃႊ တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်း ယူႇတီႈ ၸုမ်းၼမ်ႉၶူမ်း ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉတႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈၵႂႃႇဢဝ်မႃး ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼွၼ်းတၢႆဝႆႉ တီႈတႂ်ႈလၵ်းသဝ်ၾႆး ၶွင်ၾူၼ်း MPT ႁိမ်းၵဵၵ်ႉဢေႊသျိူဝ်ႊဝေႃႊ တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၸလၢႆးၶုမ်ႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/3/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၸလၢႆးၶုမ်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈထီႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယွၼ်ႉၾႆးသႅင်လႅတ်ႇ (သူဝ်ႊလႃႊပျႃႊ) သျွတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၸလၢႆးၶုမ်ႇ ယွၼ်ႉၾႆးသႅင်လႅတ်ႇသျွတ်ႉသေ မေႃႈပီႇထီႇ တႅၵ်ႇၼႆၶႃႈဝႃႇ။ တႄႇမႆႈဝၢႆးဝၼ်း...

လုၵ်းပဵမ်ႇ ၵူၼ်ႇတဵင် ထဝ်ႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆထင်တီႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/3/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်း လုၵ်းပဵမ်ႇ တီႈဝဵင်းၼမ့်တူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်ႇတဵင်သႂ်ႇ ထဝ်ႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆထင်တီႈ။ ဝၼ်းၼၼ့် ထဝ်ႈယိင်း သွင်ပူႇဢွၵ်ႇ ၶဝ်ႈတူၺ်းၼႂ်းလုၵ်းပဵမ်ႇ ဢၼ်ၶုတ်းဝႆ့ၸပ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းပွၵ့် 10 ဝဵင်းၼမ့်တူႈၼၼ့် လုၵ်းပဵမ်ႇ ၵိုင့်ၵၢင့်ၵူၼ်ႇတဵင်သႂ်ႇတင်းသွင်၊ ဝၢႆးၼၼ့် ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၼႅတ်ႈမႃးၸွႆႈ တၼ်းၶိုၼ်းသၢႆၸႂ် ၵေႃႉပဵၼ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း