Friday, July 20, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၼႃးၵွင်းမူး/ မိူင်းတူၼ် ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႉၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ၽႃႇၵူၼ်းတၢႆ လႆႈပႃးၵွင်ႈပွတ်း

ၵႃးတင်း လူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႃႇတမ်ၵၼ် တီႈၼႃးၵွင်းမူး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ လႆႈလူႉတၢႆ ထင်တီႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး လႆႈပႃးၵွင်ႈပွတ်း လဝ်းၼိုင်ႈတင်း မၢၵ်ႇၵွင်ႈထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸုမ်းမူပႃႇ 13 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈၾရီႊတီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၼရေႊသူၼ်ႊ

ၸၼ်ႉၸွမ်ၼရေႊသူၼ်ႊ ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈယိုၼ်ႈၸူးထိုင် ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းႁၢႆး လွင်ႈတေ ၵမ်ႉၸွႆႈၵႃႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸုမ်းမူပႃႇ 12ၵေႃႉလႄႈ ၶူးၾိုၵ်းသွၼ် 1 ၵေႃႉ ႁႂ်ႈလႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းတေႃႇပေႃး   ယဝ်ႉၸၼ်ႉ...

မိူင်း USA သင်ႇၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဵင်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းဝီႊသႃႊၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈလႄႈ မိူင်းလၢဝ်း

မိူင်းဢမေႊရီႊၵႃႊ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇဝီႊသႃႊပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈလႄႈ မိူင်းလၢဝ်း တႃႇၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်း ဢမေႊရီႊၵႃႊ။ ဝၼ်းတီႈ 10/07/2018 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ AFP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရီႊၵႃႊ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈၸဝ်ႈ...

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ပႃႇတီႇ 24 ဢၼ် တင်းၽူႈသုၼ်ႇလဵဝ် တင်းမူတ်းမီး 69 ၵေႃႉ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းႁၢင်ပီ 2018 ၼႆႉ မီးၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ တႃႇ 13 တီႈ တင်းမူတ်း မီး 69 ၵေႃႉ။   ဝၼ်းတီႈ 02-11/07/2018 ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ...

ပေႃႈလုၵ်ႈၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈ ဢီးပေႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတူၵ်းႁိူၼ်းတၢႆ

2 ပေႃႈလုၵ်ႈ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ဢီးပေႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတူၵ်းႁိူၼ်းတၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 09/07/2018 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသူပ်းလဝ်း လုင်းလေႇဝိတ်ႉ တင်း လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း ဢႃယု...

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ လူင်းၸိုဝ်ႈဝႆႉ 46 ၵေႃႉ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းႁၢင်ပီ 2018 ၼႆႉ မီးၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ တႃႇ 13 တီႈ တင်းမူတ်း တၢင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဝႆႉ မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 46 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ...

မိူင်းၵျပၢၼ်ႇ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၸိူင်းပွတ်း လွင်ႈၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း 13 ၵေႃႉ ၶမ်ၼႂ်းထမ်ႈ

ၸုမ်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇၸိူင်း ၼႂ်းမိူင်းၵျပၢၼ်ႇ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၸိူင်းပွတ်း Documentary ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း  ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် (မူပႃႇဢၶႃႊၻေႊမီႊ) 12 ၵေႃႉလႄႈ ၶူးၾိုၵ်းသွၼ် 1 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶမ်ၼႂ်းထမ်ႈ...

SNDP ၸွႆႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၸုမ်းၸွႆႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶမ်ထမ်ႈတီႈမႄႈသၢႆ

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢွၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းဢဵၼ်ႁႅင်းႁူမ်ႈ 70 ပၢႆ ဢဝ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ဢၼ်ႁၢပ်ႇၼႃႈၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၸုမ်းမူပႃႇ(လုၵ်ႈႁဵၼ်း 13 ၵေႃႉ)ဢၼ်တိတ်း ၶမ်ထမ်ႈၼၢင်းၼွၼ်း...

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေယေႃးတူဝ်မဵတ်ႉတႃႇတြႃး တီႈမိူင်းသိင်ႊၵပူဝ်ႊ

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၺႃႇၼသံဝရူဝ်း တေယေႃးတူဝ် မဵတ်ႉတႃႇတြႃး ပၼ်တၵ်ႉၵႃႇ သတ်ႉထႃး တီႈမိူင်းသိင်ႊၵပူဝ်ႊ ႁႂ်ႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11 -12/07/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7:00...

ၵေႇသိပ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ

ၵေႇသိပ်းႁိူၼ်း ဝၢၼ်ႈသီႇသူင်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းလၢင်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၵိုတ်းၼႃႈႁိူၼ်းသေ ၶဝ်ႈယိုဝ်းလႄႈ လုတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းၶမ်ႈၶိုၼ်း ဝၼ်းသုၵ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/7/2018 ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁၢႆႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း