Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး 3 ဝၼ်း ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ (1/2019) သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငိုၼ်းဢၼ်လူင် ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တမ်းပၼ်တႃႇၸႄႈမိူင်းတႆး တႃႇငိုၼ်းလၢၼ်ႉ 3 ႁဵင်သႅၼ်ပျႃး တႃႇပီ 2019 – 2020။ ဝၼ်းတီႈ...

ပလိၵ်ႈတီႉလႆႈၵူၼ်းမိူင်း ယိပ်းၵွင်ႈပွတ်းၽိတ်းမၢႆမီႈ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ပလိၵ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ယိပ်းၵွင်ႈပွတ်း ၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ဝၼ်းတီႈ 9/7/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃး ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်း 2 လင် တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်

ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉၵူၺ်း ၾႆးမႆႈတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 2 တီႈ ထပ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 9/7/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 9 မူင်း ၾႆးမႆႈႁူင်းၶၢႆၼဵင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 3 တီႈၼိုင်ႈ။...

ပလိၵ်ႈတၢင်ႉယၢၼ်းၵုမ်းၶင်တူဝ် ၸုမ်းယိင်းဢွၼ်ႇၸိူဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်ပေႃႉထုပ်ႉ ႁဵတ်းႁၢႆႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း

ၶလိပ်ႉဝီႊတီႊဢူဝ်ႊ ယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 6-7 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ပေႃႉထုပ်ႉ ၼၼ်ႉ ၽႄႈၼိူဝ်ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉဢိၼ်ႊတိူဝ်ႊၼႅတ်ႊမႃး လႆႈသွင်ဝၼ်း ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း လႆႈပိုတ်ႇ...

ၽူႈၸၢႆး မဝ်းလဝ်ႈ ယိပ်းလႅဝ်းသေလူး ၾၼ်းသႂ်ႇၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း

ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၶဝ်ႈႁၢမ်ႈ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်မဝ်းလဝ်ႈသေ ယိပ်းလႅဝ်းယၢဝ်းမၢၵ်ႈၼိုင်ႈ လူးလႃးယူႇၸွမ်းၼိူဝ် သဵၼ်ႈ တၢင်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼၼ်ႉ ၺႃးဢဝ်လႅဝ်းၾၼ်းသႂ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၼႃႈ။ ဝၼ်းတီႈ 8/7/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၸၢႆးၽူဝ်းၵျွႆႇ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉသူၺ်ႇလီ...

ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးပၢတ်ႇၶေႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု မွၵ်ႈ 60 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ပႃယဵၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၺႃးပၢတ်ႇၶေႃးၶႃႈတၢႆ ၽွင်းၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈၼႂ်းသူၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 9/7/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ...

SNLD လူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၵဵင်းတွင်း

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း 200 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 9/7/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း12:00 မူင်း...

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း “သျိၼ်ႊတႃႊ“ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးၸူၼ်ၶဝ်ႈ

ၵူၼ်းႁၢႆႉ 2 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းၸိုဝ်ႈ ၶဝ်ႈၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း “သျိၼ်ႊတႃႊ” တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 8/7/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 8 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၸၢႆး 2...

သၽႃးမိူင်းတႆး ဢမ်ႇၽွမ်ႉတႃႇၶႂၢၵ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇလဝၵ တီႈၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး

ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ၵမ်းပွၵ်ႈ 2 (1/2019) ၼႆႉ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သူင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈၸူး ႁႂ်ႈ ၶႂၢၵ်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းလဝၵလႄႈ ငဝ်ႈတိုၼ်းႁႅင်းၵူၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈသၽႃးၸႄႈမိူင်း တႆး...

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈမီးမၢႆမီႈ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၼၵ်းၼႃ (တၢမ်ႇတၢႆ) ထိုင်ၽူႈၵၼ်ႉၸၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 10 ၶူပ်ႇ ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃး ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵဝ်းလႅၼ်ႁွင်ႉၵႂႃႇၵၼ်ႉၸၼ်  ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းဝူၼ်ႉတႃႇပွင်ၵၢၼ်ႁၢႆႉ တေဢမ်ႇႁတ်းႁဵတ်းလူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း