Sunday, April 14, 2024

ၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ် တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႇ တႄႇပိုတ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ

Must read

ၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ် မိူင်းမိတ်ႈ ဢၼ်လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် တႄႇပိုတ်ႇၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ။

ဝၼ်းတီႈ 1/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ် မိူင်းမိတ်ႈ တႄႇပိုတ်ႇသိုဝ်ႉၶၢႆၶိုၼ်း မိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ တီႈပၢင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း (မၢၵ်ႇၼင်) ႁိမ်းႁေႃၸဝ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႉၵုင်းႁေႃ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼိမ်ယဵၼ်ဝႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။   

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ်တႄႉ တႄႇပိုတ်ႇၶိုၼ်း သိုဝ်ႉၶၢႆ တေႃႇၵၼ်မႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေၶၢႆ ၽၵ်းၶဵဝ်၊ ၼိူဝ်ႉပႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ၶိုၼ်းၵႂႃႇမႃး မိူၼ်ၵဝ်ႇၼမ်ယဝ်ႉၶႃႈ။ တီႈမိူင်းမိတ်ႈၼႆႉ တေဝႃႈ ၼိမ်ယဵၼ်တႄႉတႄႉယဝ်ႉႁႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇၼိမ် သိုၵ်းၶၢင်လႄႈ PDF ၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉယူႇ ၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်း။ ပိူင်မႃႇသျႄႇလေႃးၵေႃႈ ပႆႇပူတ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း ၵိုၵ်းၶၢႆၸွမ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ထိုင်မႃး ပီ 2019 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈႁႅင်းသေ လႆႈၶၢႆႉဢွၵ်ႇမႃး ၶၢႆႁင်းၵူၺ်း တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉၵုင်းႁေႃၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

“ၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ်ၼႆႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ PDF ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼၼ်ႉသေ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 18 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ၸင်ႇလႆႈထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်သဵင်ႈ။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 1 ၼႆႉ ၸင်ႇမႃးပိုတ်ႇၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ ၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶၢႆတႄႉ ၵိုၼ်းမႃး ၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈတႄႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပိုတ်ႇ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၼၼ်ႉသေ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈပႅတ်ႈမူတ်း ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းၶၢင် KIA ႁူမ်ႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်း လူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 1,500 လင်၊ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ ၸွမ်းမွၵ်ႈ 200 ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း