Tuesday, May 21, 2024

ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ၼႆႉ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းလႆႈ 52 ဝဵင်း

Must read

BNI Myanmar Peace Monitor ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ် ၶၢဝ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၼႆႉ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းလႆႈ 52 ဝဵင်း ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 30/04/2024 ယူႇတီႈ BNI Myanmar Peace Monitor ဢွၵ်ႇၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်း ဢၼ်လႆႈ ၶူၼ်ႉၶႂႃႉဝႆႉၽိုၼ်ၼိုင်ႈ တႅမ်ႈလွင်ႈပၢင်တိုၵ်း 1027 ဢၼ်တႄႇမႃး ဝၼ်းတီႈ 27 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 31 မၢတ်ႊၶျ် 2024 ၼႆႉ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်းယိုဝ်းဢွင်ႇပေႉယိုတ်းၵုမ်းလႆႈ 52 ဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇလႄႈ ၼႂ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်း၊ မိူင်းၶျၢင်း ၊ မိူင်းၶၢင် ဢိၵ်ႇမိူင်းယၢင်းလႅင် – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ဝဵင်းၵေႃလၢင်းၼႂ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိုတ်းၵုမ်းလႆႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈ 90 ဝၼ်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းၶဝ်ႈယိုဝ်းယိုတ်းလႆႈၶိုၼ်း။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇတႄႉ ယွၼ်ႉၸမ်လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇလႄႈ ၶႄႇယူႇၵၢင်ႁွင်ႉၵႂႃႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၵၼ်ဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ တေႃႇယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ဝႆႉ။

ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်တိုၵ်ႉပဵၼ်ယူႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်းလႄႈ မိူင်းၶၢင်။

ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းရၶႅင်ႇလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵၼ် 149 ၵမ်း ၊ ၼႂ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်းသမ်ႉ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ် 144 ၵမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းၼႆႉသေ ၾၢႆႇတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ပႆႇဢွၵ်ႇမႃး မွၵ်ႇလၢတ်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇသင်။

ၼႂ်းၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်း BNI Myanmar Peace Monitor ၼၼ်ႉပႃးဝႆႉ ဝႃႈ ပီ 2023 ၵွၼ်ႇၼႃႈ ပၢင်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၼၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ပဵၼ် 680 ၵမ်း။ ၽိူဝ်ႇပဵၼ်ပၢင်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ် ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ် 878 ၵမ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း – ပႃးဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း