Sunday, May 26, 2024

CATEGORY

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်မလဵင်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး (မႄႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ) ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်မလဵင်း (ၵႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ) တီႈလုပ်ႇႁူဝ်ၶဝ်ႇသေ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇၽႃႇတတ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း လွင်ႈငိုၼ်းတွင်း တႃႇၵႃႇယူတ်းယႃ 230,000 ဝၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၼၢင်းၶမ်းယုမ်ႉ ဢႃယု 30 ပီ ပဵၼ်ဝႆႉမလဵင်း တီႈလုပ်ႇႁူဝ်ၶဝ်ႇ ၶႃၾၢႆႇသၢႆႉ မၼ်းၼၢင်းသေ လႆႈယူတ်းယႃတူဝ် ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ၼၶွၼ်းၽိမ်း...

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၺႃးပလိၵ်ႈမိူင်းမလေးသျႃး တီႉၺွပ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵေႃႉ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းမလေးသျႃးၼၼ်ႉ ၺႃးပလိၵ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း တီႉၺွပ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 12/05/2024 ပလိၵ်ႈမလေးသျႃး တီႉၺွပ်းလႆႈ ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ယိပ်းငိုၼ်းပွမ်သေ သိုပ်ႇလမ်းလိုပ်ႈၵူတ်ႇထတ်းထႅင်ႈ တီႉလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈဝဵင်းၵလၢၼ်း ၸႄႈမိူင်းသလၼ်ႊၵေႃႊ ၸိုင်ႈမိူင်းမလေးသျႃး ၼႆယဝ်ႉ။ ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ယူႇသဝ်းဝႆႉ တီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈ ယုၵ်းယၢၵ်း ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၾႆး...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 27 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး

ပလိၵ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း တီႉလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်ဢၼုယၢတ်ႈ ယူႇသဝ်း/ ႁဵတ်းၵၢၼ် တႃႇ 27 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 13/05/2024 ယူႇတီႈ ပလိၵ်ႈထႆးတင်း ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း မိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶဝ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 27 တီႈၸၢင်ႉၵၢၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ...

ရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ပိၼ်ႈၶွမ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 12 ၵေႃႉ

ရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်တၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ပိၼ်ႈၶွမ်ႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၽူပ်ႉၽရ လႅၼ်လိၼ်ထႆး - မၢၼ်ႈ ၵူၼ်းၶီႇမႃးၸွမ်း 12 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း။ ဝၼ်းတီႈ 07/05/2024 ၵႃးပိၵ်ႉဢပ်ႉ လမ်းၼိုင်ႈ တၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇ 12 ၵေႃႉ ပိၼ်ႈၶွမ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ မၢတ်ႇ ၸဵပ်းတင်းမူတ်း။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ပလိၵ်ႈထႆး ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 18 ပီ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 18 ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း သင်ဢွၵ်ႇၸိုင် တေလႆႈပႃး ပေႃႈမႄႈ ၽူႈၵုမ်းၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 01/05/2024 ၵႂႃႇ ဝၢႆးလင်ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 10 မူင်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 18 ပီ လူင်းတႂ်ႈ ဢမ်ႇ...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ 40 ၵေႃႉ လူၺ်ႈၶဝ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၵၢၼ်

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၵၢၼ် 40 ၵေႃႉ တီႉလႆႈတီႈ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈလမၢတ်ႉ ၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ လႅၼ်လိၼ်ထႆး - မၢၼ်ႈ။ ပလိၵ်ႈထႆးလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ သယမ်ရၢတ်ႉဝႃႈ - လႆႈငိူၼ်ႈၶၢဝ်ႇသေလႄႈ ပႂ်ႉတူၺ်းတီႈ တၢင်းဢၼ်ၼၢႆးၼႃႈ ၵႆႉဢဝ်ၵူၼ်း ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉ - လႆႈထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်း 40 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းၼႄတၢင်း 5...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈၵႃႈႁႅင်း ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်မီးဝႆႉ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵဵင်းမႂ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် တုၵ်းယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၼႂ်းဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်လုမ်ႈၾႃႉ (May Day) ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 01/05/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ယူႇတီႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇတၢင်ႇယိုၼ်ႈ ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်လုမ်ႈၾႃႉ (May Day) တီႈလုမ်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈ တီႈၽူႈၵွၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ (ၽူးဝႃး)

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 01/05/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ယူႇတီႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇတၢင်ႇယိုၼ်ႈၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်လုမ်ႈၾႃႉ (May Day) တီႈလုမ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ (သႃႇလႃးၵၢင်) ၸိုင်ႈထႆး ၼႆယဝ်ႉ။ ႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈ တုၵ်းယွၼ်း တီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶီႇႁိူဝ်းၶဝ်ႈမိူင်းထႆး

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈဢိူင်ႇတႃႈၶၼုၼ် ၸႄႈဝဵင်းထွင်းၽႃၽုမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵၼ်ႊၵျ ၼပူႊရီႊ ဢၼ်ၶီႇႁိူဝ်းသေ ၶဝ်ႈမႃးတၢင်းၾၢႆၼမ်ႉၶိူၼ်ႇ ဝၶျီႊလႃႊလူင်းၵွၼ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/04/2024 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁိူဝ်း လမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်တၢင်ႇၵူၼ်းမႃး 13 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸၢႆး 11 လႄႈ ယိင်း 2...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ဢွၼ်ၵၼ် ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၽွင်းပိၵ်ႉဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ပေႃးတေၾိုၵ်းလၢတ်ႈၶိုၼ်းၵႂၢမ်းတႆးလႄႈ ႁူႉလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် 11/03/2024 ၼၼ်ႉမႃး ယူႇတီႈ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး (ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး) တီႈမူႇဝၢၼ်ႈသီဝူဝ်ငိုၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈဝတ်ႉသီဝူဝ်ငိုၼ်း ဢိူင်ႇထသႃလႃး ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ပွၵ်ႈၵမ်း...

ၶႄႇ – မၢၼ်ႈတူၵ်းလူင်းၵၼ် တႃႇႁွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ လူၺ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် MOU

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ၸႄႈမိူင်းယုၼ်ႊၼၢၼ်ႊ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် တႃႇႁွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်း မၢၼ်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်၊ သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း တူၵ်းလူင်းၵၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ တေႁွင်ႉႁႅင်း ၵၢၼ်လူၺ်ႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ MOU ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁွင်ႈ ၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၶၢဝ်ႇ VOA ဝႃႈ - ႁူင်းၸၢၵ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈၵိင်ႇၸႄႈမိူင်း တိူဝ်ႇႁူင် (Dehong)...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၶႅၼ်သၢဝ်သေ 4 ၵေႃႉႁူမ်ႈၶႃႈၵေႃႉလဵဝ်

ဝၼ်းတီႈ 21-04-2024 ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး 4 ၵေႃႉ ၵႂႃႇတီႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းလမ်းပုၼ်းသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ထုပ်ႉႁူဝ်ၶႃႈႁႅမ်တၢႆယဝ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈၼႂ်းၶၢႆးတၢင်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း။ ပလိၵ်ႈထႆး တူၺ်းၵွင်ႈထၢႆႇ CCTV သေၸွမ်းလိုပ်ႈလမ်းတီႉၺွပ်းၶဝ် ။ ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 26 ပလိၵ်ႈလမ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ၶႃႈႁႅမ် 2 ၵေႃႉပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉ 2 ၵေႃႉ။ ၶၢဝ်ႇထႆးၵူၼ်းလၢၼ်ႉၼႃးတႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉဝႃႈ - ၵေႃႉၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈၸၢႆးၸွမ်ဝၼ်း ဢႃယု...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ပိုတ်ႇသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ပၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ

တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ပေႃးတေဢမ်ႇလိုမ်းၵႂၢမ်းပေႃႈမႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၽွင်းၶၢဝ်းဢိုတ်း ႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၶၢဝ်းမႆႈၼႆႉ ၸင်ႇဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၼႆႉသေ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးမႃး။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 22/04/2024 ၼႆႉမႃး တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းပဵၼ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈမူႇဝၢၼ်ႈသီႇရိမင်ႇၵလႃႇတႆး မၼ်ႈၵိုမ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး တင်းမူတ်း မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း...

ၽူဝ်တႅင်းမေးတၢႆယဝ်ႉ ၺွပ်းလုၵ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆၽွမ်ႉၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 23/04/2024 ၸၢႆးၸၢၼ်းထူၺ်း ဢႃယု 38 ပီ ဢဝ်မိတ်ႈ တႅင်းမေးၼၢင်းမၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ၼၢင်းဢွၼ်ႇ ဢႃယု 29 ပီတၢႆထင်တီႈ ဝၢႆးၼၼ်ႉၺွပ်းဢဝ်လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း ၸၢႆးထၼၽူၼ်း ဢႃယု 9 ၶူပ်ႇၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ၊ တူဝ်မၼ်းၵေႃႈ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈဝဵင်းသၼ်ၵမ်ႇၽႅင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇထႆး ၵူၼ်းလၢၼ်ႉၼႃး...

ပလိၵ်ႈလၢဝ်း တီႉႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 50 ၵေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 8/4/2024 ပလိၵ်ႈလၢဝ်း တီႉလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းလၢဝ်း ဢမ်ႇယွမ်း 50 ၵေႃႉ ဝႃႈ ၼႆ။ ႁႅင်းၵၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လွတ်ႈတၢင်းတီႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ - ပလိၵ်ႈလၢဝ်း ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႈပၢင်မႆႉ သၵ်းသေ တီႉၵႂႃႇ ၵူၼ်းမီးသမၢတ်ႉၵၢတ်ႉၵေႃႈဢဝ် ဢမ်ႇမီးၵေႃႈ ဢဝ်တၢင်ႇၵႃးၵႂႃႇမူတ်း။ သူင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းယဝ်ႉႁိုဝ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း