Tuesday, January 31, 2023

CATEGORY

ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး တေၸတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇၵိုၼ်းလူင် လၢႆတီႈ

ပီၼႆႉ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး တေဢွၼ်ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႈလွင်ႈ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် လၢႆလၢႆတီႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ပီ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ႁၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ- လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် - လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ - လမ်းပုၼ်း...

လုမ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇႁပ့်တေႃႇဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်

ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ Passport  ဢႃယုမူတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉသေတႃႉ  လုမ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇ  တေႁပ့်တေႃႇဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ၾၢႆႇလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းၵၢၼ်တေႃႇ ၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/1/2023 ၼၼ်ႉသေတႃႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်မူတ်းဢႃယုၸိူဝ်းၼၼ့်တႄ့ လုမ်းၸတ်းႁႃ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇ ႁပ့်တေႃႇဢႃယုပၼ်ယူႇ ၊ ဢမ်ႇၵိုတ်းမိူၼ် လုမ်းၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ...

လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ပိုတ်ႇႁပ်ႉႁႅင်း ၵၢၼ် တေႃႇဢႃယုၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ

လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၵိုတ်းလိုဝ်ႈလွင်ႈတေႃႇဢႃယုၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ(ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း) ႁႅင်းၵၢၼ် မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေပိုတ်ႇႁပ်ႉၶဝ်ႈယိုၼ်ႈတေႃႇဢႃယုၽၢတ်ႉသပွတ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/1/2023 လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇႁပ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယွၼ်းဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းလႄႈ တေႃႇဢႃယုၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၶိုၼ်ႈယဝ်ႉ တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ...

ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်း ဢွၼ်ၸတ်းဝၼ်းသူင်သိူဝ်းလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ တီႈၸႄႈတွၼ်ႈလမ်းပုၼ်း ၸိုင်ႈထႆး

ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်း တႃႇလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း (Women Workers for Justice Group) ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းသူင်သိူဝ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းပႃႇသၢင်း ၸႄႈတွၼ်ႈလမ်းပုၼ်း ၸိုင်ႈထႆး မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းလူင်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႈ 200 ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 14/1/2023 (တူၵ်ႈမႅၼ်ႈဝၼ်းသူင်သိူဝ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းထိုင်...

ထႆးတီႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး 50 ပၢႆၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈထႆးတီႈၵဵင်းသႅၼ်

ၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်းလိူၼ် ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ႁူဝ်ပီ 2023 ၼႆ့ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈထႆး တီႈၵဵင်းသႅၼ် 56 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ့်ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 7 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၼၼ့် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၾၢႆႇပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးတိၺွပ်းၵူၼ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး 30 ပၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 12/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး 32 ၵေႃ့ တီႈဝဵင်းဢူမ်ႊၵွႆ(อำเภอมก๋อย) ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၶၢဝ်ႇ chiangmainews ဢွၵ်ႇဝႆ့ၼင်ႇၼႆ။ သိုဝ်ႇ chiangmainews ဢွၵ်ႇဝႆ့ဝႃႈ မီးၵူၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႄႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း  ႁၼ်မႅၼ်ႈ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇလမ်းၼိုင်ႈ လႄႈ ၵႃးတူဝ်ႊယူဝ်ႊတႃႇလမ်းၼိုင်ႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽႂ်ဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်ရူတ့်ၵႃး တၵ်းၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၵ်းပိူင်ႁေႃႈရူတ့်ၵႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/1/2023 ၽႂ်ဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်ရူတ့်ၵႃး တၵ်းၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ၶၢဝ်ႇ chiangmanews ဢွၵ်ႇဝႆ့ၼင်ႇၼႆ။ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းလၢႆမဵဝ်းၼႃႇယဝ့်။ ဢမ်ႇဝႃႈလွင်ႈဝတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ်၊လွင်ႈဝႂ်ၶပ်းၶီႇၸိူဝ်းၼႆ့ ။ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင့်တႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းမႃးယူႇမိူင်းထႆး ႁႂ်ႈၾၢင့်ၵႂႃႇၾၢင့်ပႆ ၽွင်ႈၶႃႈဢေႃႈ ” -ဝႃႈ...

ၸူဝ်ႈၶႄႇပိၵ်ႉမိူင်းၼႆႉ ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်

ၸူဝ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ သင်ႇပိၵ်ႉ ၽၵ်းတူမိူင်းမႃးၸမ် 3 ပီ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်ႈငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းၵၢၼ် ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/4/2020 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 8/1/2023 ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း ၽၵ်း တူလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ မိူၼ်ၼင်ႇ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၽၵ်းတူလႅၼ်ႈလိၼ်သေတႃႉ  ၾၢႆႇမၢၼ်ႈပႆႇယွမ်းပိုတ်ႇ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇ  ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် တႆး-ၶႄႇ ဝႃႈၼႆသေတႃ့  ၾၢႆႇမၢၼ်ႈပႆႇယွမ်းပိုတ်ႇပၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ့် ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇ  ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် တႆး-ၶႄႇသေတႃ့  ၾၢႆႇမၢၼ်ႈပႆႇယွမ်းပိုတ်ႇပၼ်။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃယု 50 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၾၢႆႇၶႄႇၶဝ်တႄ့ ပိုတ်ႇပၼ်တၢင်းၶဝ်ႈမိူင်း တၢင်းၸႄႈၵဝ်ႇၼႆ့...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တေၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈတင်းၼႂ်းဝတ်းဝႂ်

ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၵူတ်ႈထတ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း ၼႂ်းဝတ်းဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်၊ သင်ထူပ်းႁၼ်မႅၼ်ႈဢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈၸိုင် ၸၢင်ႈၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႃႈၼႆ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၾၢႆႇၵုမ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼိူဝ်သိုဝ်ႇ Social Media สื่อมวลชน ဝႃႈ တေၵူတ်ႇထတ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵူၼ်းတၢင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်သုၼ်ႇတူဝ် ဢၼ်ၾၢႆႇ ၵုမ်း ၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ႁႄႉႁၢမ်ႈဝႆ့ ၊...

ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၾၢင့်ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ႁဵတ်းၸွမ်းမၢႆမီႈၽွင်းဢႅဝ်ႇပီမႂ်ႇမိူင်းထႆး

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်း မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ့်တွၼ်ႈပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃ့ၼၼ့် ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇလႆႈ ၼင်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉယူႇ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈတေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈ ပိူင်ႁႄ့ၵင်ႈၶူဝ်းဝိတ့်။ ဝၼ်းတီႈ26/12/2022 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇထိုင် ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵူႈၸႄႈတွၼ်ႈဝႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းႁပ့်ပီမႂ်ႇလႆႈၼင်ႇပၵ်းၵဝ်ႇပိူင်ၵဝ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈႁႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ဢၼ်တမ်းဝႆ့ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁၢၼ့်တၢင်းၵိၼ် ႁၢၼ့်မူၼ်ႈသိူဝ်း ႁႂ်ႈပိၵ့်ၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ ၊ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်ဢႃယုပႆႇထိုင်ၶဝ်ႈၵိၼ်ၵျေႃႇမူၼ်ႈသိူဝ်း၊ ႁႂ်ႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းၶဝ်ႈလိုဝ်ႈၸွမ်းႁူင်းသဝ်းလီလီ ၊ၵူတ်ႇထတ်းပၵ်းတႃ လွင်ႈၵူၼ်းၵႃ့ၵူၼ်း၊ လွင်ႈလွၵ်ႇလႅၼ်ၼၢင်းယိင်းၶၢႆတူဝ်...

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈထႆး ၺႃးတီႉပႃးယႃႈမဝ်းၵမ်

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီ့ၺွပ်းလႆႈ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်တဵမ် 35 ၵေႃ့ ဢိၵ်ႇပႃး ၼၢႆးၼႃႈ (ပွႆးသႃး) ၵူၼ်းထႆး 6 ၵေႃ့ တီႈလႅၼ်လိၼ် ထႆး - မၢၼ်ႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26 လိူၼ် Dec ၽွင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ပႂ့်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ တီႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ...

ၶွမ်ႊမတီႊ ၸတ်းၵမ် ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ဝဵင်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ(လၢဝ်ႇၵၢႆး)ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈႁၢမ်ႈ ၸဝ်ႈၵႃး ၶိုၼ်ႈၵႃႈၵႃး

ၶွမ်ႊမတီႊ ၸတ်းၵမ် ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ဝဵင်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ(လၢဝ်ႇၵၢႆး) ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႆႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵႃး၊ ရူတ်ႉတၢင်ႇၵူၼ်း (လႅင်းၵႃး) ဝႃႈ ၽႂ်ၵဵပ်းၵႃႈၵႃးလိူဝ်သေၵူႈပွၵ်ႈ တၵ်းၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼၼ့် ၶွမ်ႊမတီႊ ၸတ်းၵမ် ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ဝဵင်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ(လၢဝ်ႇၵၢႆး) ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့ဝႃႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်/ၶႂၢင်ႉယူႇ တင်းၼမ်

တင်ႈတႄႇၵၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊမႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇမိူင်းထႆး၊ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်ၶႂၢင်ႉယူႇမိူင်းထႆး တီႉလႆႈတၢင်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး-မၢၼ်ႈ လႄႈၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၵေႃႈပႃး။ ဝၼ်းတီႈ 2/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်း ပလိၵ်ႈထႆး ပႂ်ႉႁႄႉၵူတ်ႇထတ်းၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တီႈၵဵင်းႁၢႆး။ တီႉလႆႈၵူၼ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင် 17 ၵေႃႉ။ လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ဢၢၼ်းတေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယုပႆႇတဵမ် 18...

ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ   ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၵူတ်ႇထတ်း ႁႅင်းၵၢၼ်

ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၵူတ်ႇထတ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 23/11/2022 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ  ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ့်ၶၵ့် တႃႇၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၊ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် ၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း ယႃႇႁႂ်ႈမီး ၵူၼ်းလၵ့်ၶဝ်ႈမိူင်း ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းမီးဝႂ် တေဢမ်ႇလႆႈမီး ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးလင်ပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း