Saturday, June 22, 2024

ၽူဝ်တႅင်းမေးတၢႆယဝ်ႉ ၺွပ်းလုၵ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆၽွမ်ႉၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 23/04/2024 ၸၢႆးၸၢၼ်းထူၺ်း ဢႃယု 38 ပီ ဢဝ်မိတ်ႈ တႅင်းမေးၼၢင်းမၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ၼၢင်းဢွၼ်ႇ ဢႃယု 29 ပီတၢႆထင်တီႈ ဝၢႆးၼၼ်ႉၺွပ်းဢဝ်လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း ၸၢႆးထၼၽူၼ်း ဢႃယု 9 ၶူပ်ႇၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ၊ တူဝ်မၼ်းၵေႃႈ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈဝဵင်းသၼ်ၵမ်ႇၽႅင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။

ဝတ်ႉဝႂ် ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢၼ်ၶႃႈတူဝ်တၢႆ တီႈဝဵင်းသၼ်ၵမ်ႈၽႅင်း
ဝတ်ႉဝႂ် ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢၼ်ၶႃႈတူဝ်တၢႆ တီႈဝဵင်းသၼ်ၵမ်ႈၽႅင်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇထႆး ၵူၼ်းလၢၼ်ႉၼႃး တႅမ်ႈဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ – ၸၢႆးၸၢၼ်းထူၺ်းၶဝ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈၼႆႉ ၶၢတ်ႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈသေ ယူႇဝႆႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသၼ်ၵမ်ႈၽႅင်း မိူင်းၵဵင်းမႂ်ႇ။ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ၶႅၼ်မေးမၼ်းမီးၸူႉသေ ၵႆႉၽိတ်းမေႃးထဵင်ၵၼ်တင်းမေးမၼ်းယူႇတႃႇသေႇ။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 23 ၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၸႅင်ႈသေ ၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈမႃးၵူတ်ႇထတ်းယဝ်ႉ ယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈ ၽူဝ်ၶႃႈႁႅမ်မေးလႄႈလုၵ်ႈတၢႆ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆပၢႆႈတၢင်း ၽိတ်း၊ တၢႆၽွမ်ႉၵၼ်တင်း 3 ၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ၊ တီႈတူဝ်တၢႆ ၼၢင်းဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ မီးႁွႆးမိတ်ႈတႅင်းဝႆႉတီႈလမ်းၶေႃး၊ သွင်ၵေႃႉပေႃႈလုၵ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆဝႆႉၼင်ႇၵၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၶဝ် 3 ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈၼႆႉ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ယိပ်းဝႂ်သိပ်းပီ၊ 2 ၵေႃႉ ၽူဝ်မေးၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ဝတ်းဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ။ မိူင်းတႆးယူႇဝဵင်းလႂ်တႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉ တိုၵ်ႉသွပ်ႇထၢမ်ဝႆႉယူႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း