Sunday, October 1, 2023

CATEGORY

သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ႁၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ၾူၼ်လူင်လူမ်းလႅင်ႉတေတူၵ်းႁႅင်းၼႂ်းမိူင်းထႆးလႄႈမိူင်းတႆးမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၾၢႆႇၼပ်ႉသၢင်ႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇမိူင်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၾူၼ်လူင်လူမ်းယႂ်ႇတေၽတ်ႉပဝ်ႇႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ။ ၾၢႆႇၼပ်ႉသၢင်ႈၶူၼ်ႈၶႂႃႉၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇမိူင်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်းဝႃးဝၼ်းတီႈ 24/09/2023 ဝႃႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 28 လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 3 ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ၾူၼ်လူင်လူမ်းလႅင်ႉဢၼ်လုၵ်ႉၼႃႈဝၼ်းဢွၵ်ႇပွၵ်ႈမႃးတၢင်းတူၵ်းၼၼ်ႉ တေၽတ်ႉပဝ်ႇၼႂ်းလၢႆၸႄႈမိူင်းလႄႈတိူင်း ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉတႃႇဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်းလႄႈတႃႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ လူမ်းလႅင်ႉၼႆႉတေလုၵ်ႉတၢင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ ဢၼ်တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵမ်းသိုဝ်ႈ တေပဵၼ် တိူင်းတၼၢဝ်းသီ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်၊ ဢီႊရႃႊဝတီႇ(တိူင်းၼမ်ႉၵဵဝ်) ၊ မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ မိူင်းမွၼ်းလႄႈမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပွတ်းဢွၵ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ။ လၢမ်းၶၢတ်ႈႁႅင်းလူမ်းၽတ်ႉပဝ်ႇ တီႈၸၢႆးၾင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ...

ၼမ်းၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၼမ်းၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း တၢႆၸွမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/9/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ ထိုင်တီႈ ၼမ်ႉၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ ၵူၼ်ႇပင်း လူမ်ႉတဵင်ႈၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ  တၢႆထင်တီႈ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၼမ်ႉထူမ်ႈလႄႈ လိၼ်ၵေႃႈယၢတ်ႇ  ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈသေ ၵူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈဢေႃႈ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ် မႃးၸွႆႈဢဝ်ၵူၼ်းတၢႆဢွၵ်ႇ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇၼမ်ႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉထူမ်ႈၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေးသုမ်းၼမ်

ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ ၼမ်ႉၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းမူႇၸေႊလၢႆမူႇလၢႆဝၢၼ်ႈ လူၼ်ႉၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး သုမ်းၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၺႃးၵူၼ်းလၵ်ႉလၵ်ႉထႅင်ႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/9/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 2 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉႁွင်ႈ ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ယိုင်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းလၢႆဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ သုမ်းၶိူင်ႈၶူဝ်းႁိူၼ်းယေးတင်းၼမ် လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းၶဝ်ႈလၵ်ႉထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၼမ်ႉၼွင်းၶဝ်ႈထူမ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵႃႈပဵၼ်ယုၵ်းယၢၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆၶဝ်ႈမႃးၸွမ်းၶႃႈဢေႃႈ။တီႈၼမ်ႉႁွင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ...

ၼမ်ႉတဵင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈႁႆႈတူင်ႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ လူႉသုမ်းၼမ်

ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၼမ်ႉတဵင်း လူၼ်ႉၾင်ႇလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉ တိူဝ်ႉသူၼ်ႁႆႈၼႃး လူႉသုမ်းတင်းၼမ်လၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 3-4/9/2023 မႃးၼႆႉ ၼမ်ႉတဵင်း လူၼ်ႉၾင်ႇလုပ်ႇထူမ်ႈ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ/ၶႄႇ တူင်ႈၼႃး ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉတဵင်း ၸိူဝ်းဢွင်ႈတီႈၶူင်ႈယၢၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်း ၼမ်ႉၾူၼ်ၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ လွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယွၼ်ႉႁွင်ႈၼမ်ႉလႆၵႅပ်ႈ ၼမ်ႉလႆလူင်းဢမ်ႇတၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၾူၼ်လူၼ်ႇႁွင်ႈလႆထူမ်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ တီႈၵၢတ်ႇၼႆႉ ၼမ်ႉဢမ်ႇတွၼ်ႉၼွင်း ထူမ်ႈၸိူင်ႉၼႆ။...

ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵဵင်းတုင် ၵူၼ်ႇပင်း လင်ၼိုင်ႈ

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်ႇပင်းလူႉၵွႆ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉဢမ်ႇမီး။ ဝၼ်းတီႈ 30/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 6 မူင်း ႁိူၼ်းပႃႈၼၢင်းၽူး ဢႃယု 68 ပီ ယူႇဝၢၼ်ႈၵဵင်းလဵၵ်း ပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လူႉလႅဝ်ၵူၼ်ႇပင်း ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်ႁႅင်းလၢႆဝၼ်း။ ႁိူၼ်းလင်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်း ၵဝ်ႇၵႄႇ ဢၼ်ဢဝ်မၢၵ်ႇဢုတ်ႇလိပ်းသေသၢင်ႈဝႆႉ ။ ၵွပ်ႈၼႆ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆ

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၼမ်ႉၼွင်းလိၼ်ၵူၼ်ႇတီႈၼမ်ႉၶမ်း မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 9/8/2023  ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆယိုင်ႈၼွင်း လူၼ်ႉၾင်ႇ လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း တီႈမၢၼ်ႈၵၢင်ႊ ဢိူင်ႇၽႃလႅၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ   လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ သူၼ်ၼႃး ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းၼမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၵႄးၼမ်ႉၼမ်ႉမ၊ ၼမ်ႉသီးရီးလႄႈ ၼမ်ႉၶမ်းၽွင် လႆလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်း ၼႆႉ တင်းၼမ်လၢႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၼမ်ႉၼႆႉ လုပ်ႇထူမ်ႈမႃး...

သိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU မၵ်းမၢႆ ထုင့်ထိူၼ်ႇႁၢမ်ႈႁဵတ်းၽေးတေႃႇ သတ်းတင်း တူၼ်ႈမႆ့

ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇ ႁၵ်ႉသႃ သိင်ႇဝႅတ့်လွမ့်ၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် လႄႈ တႃႇပႃႇထိူၼ်ႇႁုၼ်ႈမုၼ်း ၼႆသေ ၸုမ်းသိုၵ်း ယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မၵ်းမၢႆ ထုင့်ထိူၼ်ႇႁၢမ်ႈႁဵတ်းၽေးတေႃႇ သတ်းတင်းတူၼ်ႈမႆ့ (ဘေးမဲ့တော) တၢင်းၵႂၢင်ႈ 3000 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆ။ ၸုမ်းသိုၵ်း KNU ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈယႂ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပႃႇထိူၼ်ႇ လုမ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ...

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉတၢႆၼႂ်းသူၼ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

 ဝၼ်းတီႈ 24/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆႁိမ်းသဝ်ၾႆးၾႃႉ ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆလွမ်ႉ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉတီႈၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉၶဝ်ဝႃႈ - “ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၢၼ်းတတ်းဢဝ်သၢႆၾႆးၾႃႉ တီႈသဝ်ၾႆး ဢၼ်ႁႅင်းမီး 33KV ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ၵၢပ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆလွမ်ႉၼၼ်ႉသေ ထုၵ်ႇၾႆးၾႃႉ သျွတ်ႉသေလူႉတၢႆ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်...

ၾူၼ်ယႂ်ႇၼမ်ႉၼွင်းႁႅင်း ၶူဝ်လင်ၼိုင်ႈတီႈလၢင်းၶိူဝ်းၵူၼ်ႇပင်း

ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇ ၼမ်ႉၼွင်းႁႅင်းလႄႈ ၶူဝ်ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၵႅင်းမူၼ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လူႉၵွႆၵူၼ်ႇပင်း ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 1 မူင်းပၢႆ  ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ ၼမ်ႉၼွင်းႁႅင်းသေ ၶူဝ်ပၢင်ႇၼမ်ႉႁူး ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၵႅင်းမူၼ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသၢႆး လူႉၵွႆၵူၼ်ႇပင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇတႃႇၵႂႃႇမႃး ။ ၸဝ်ႈၶူးဢိၼ်ႇတေႃးၽႃႇသႃႉ ဝတ်ႉမႁႃႇဝိႁႃႇရၵျွင်းလူင်ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -  “...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ

ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉႁွင်ႈယိုင်ႈၼွင်း  ထူမ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢင်ၼႃး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/6/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ ယိုင်ႈၼွင်းထူမ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈႁၢင်ၼႃး  ႁူဝ်ႉဝၢင်း သုမ်ႉသိုင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉလူႉၵွႆတင်းၼမ် ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပီၼႆႉ ၾူၼ်တိုၵ်ႉတူၵ်းဢိတ်းၼိုင်ႈၵွႆးၵေႃႈ ၼမ်ႉပေႃးထူမ်ႈၶႃႈယဝ်ႉ...

ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းႁႅင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉ မိူင်းတႆးလူႉသုမ်းလၢႆတီႈ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 12 လိူၼ်မေႊၼႆႉမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈၵူၺ်း ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇ လူမ်းပတ်ႉႁႅင်းသေ ၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၊ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၊ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လင်ႁိူၼ်းလူႉၵွႆသေဢမ်ႇၵႃး မၢင်တီႈမီးပႃးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းပျၢမ်ႇမၸူဝ်ႇ (ၵူတ်ႉၶၢႆ)လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ယွၼ်ႉႁႅင်း လူမ်းလႅင်ႉမူဝ်ႊၶႃႊ...

လူမ်းႁႅင်း တူၼ်ႈမႆႉလူမ်ႉတဵင် ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆထင်တီႈ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင်

လူမ်းႁႅင်းၽတ်ႉတူၼ်ႈမႆႉလူမ်ႉတဵင်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ( ပၢင်ႇဢူႈလူင်) တၢႆထင်တီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ  ။ Photo by ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတုသိတႃႇ - ႁၢင်ႈတူၼ်ႈမႆႉလူမ်ႉၽတ်ႉသုမ်ႉပႂ်ႉၵိၼ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီပၢင်ႁူႈတၢႆထင်တီႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 14/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ လူမ်းပတ်ႉႁႅင်း တူၼ်ႈမႆႉ လူမ်ႉတဵင်သုမ်ႉပႂ်ႉၵိၼ်းပလိၵ်ႈ(အနီးစခန်း) တီႈႁိမ်းပွၵ်ႉလူင် 17  ၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆထင်တီႈ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တုသိတႃႇဝဵင်းပၢင်ႁူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 2 ၽူဝ်မေးလူႉတၢႆထင်တီႈ

ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇလူမ်းပတ်ႉႁႅင်း လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 2 ၵေႃႉၽူဝ်မေးတၢႆထင်တီႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/5/2023  ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်း ၾူၼ်လူင်လူမ်းႁႅင်းလႄႈ ၵွင်လိၼ်လူင် ၵူၼ်ႇပင်းတဵင်သႂ်ႇ ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉသၼ်သၢႆး (ၶ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈꧠီႈလဵၵ်း   2 ၵေႃႉၽူဝ်မေး  တၢႆၶမ် ၵွင်လိၼ်။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - ၸႂ်ႈဢေႃႈ ႁိူၼ်းၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈလီလီ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း