Sunday, April 14, 2024

ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်း တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၽႃၵၢၼ်ႉ လူႉၵွႆၼမ်

Must read

မၢၵ်ႇႁဵပ်းပဵင်းလုၵ်ႈၶႆႇၵႆႇ တူၵ်းၽတ်ႉသႂ်ႇ လင်ၶႃႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆၼမ် တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး။

ဝၼ်းတီႈ 26/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10:30 မူင်းထိုင် 11:00 မူင်း ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်း တူၵ်းသႂ်ႇ လင်ၶႃး/ လဵၵ်း မုင်ႉႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသိူၵ်ႈမူႇ၊ ဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢင်း ၼႂ်းဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆၼမ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶူဝ်းသူၼ် ၊ မၢၼ်ႇရူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။

- Subscription -
မၢၵ်ႇႁဵပ်း တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ မိူဝ်ႈ 26/3/2024

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၾူၼ်လူင် လူမ်းလူင်မႃးသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇ ႁဵပ်းတူၵ်းထႅင်ႈ တၢင်းယႂ်ႇမၼ်း ပဵင်းလုၵ်ႈၶႆႇၵႆႇၼႆႉဢေႃႈ။ ၸူဝ်ႈၵိူတ်ႇမႃးၼႆႉ မၢၵ်ႇႁဵပ်းပဵင်းလုၵ်ႈၶႆႇၵႆႇၼႆႉ ပႆႇယၢမ်ႈႁၼ်ၶႃႈ။ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆ ပွင်ႇပဵၼ်ႁူး တင်းၼမ်ယဝ်ႉ မူႇဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးၼမ် တႄႉ ပဵၼ်တၢင်းဝၢၼ်ႈသိူၵ်ႈမူႇ၊ ဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢင်းလႄႈ ၸွမ်းဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လွင်ႈၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်း တူၵ်းၼၼ်ႉ တေတူၵ်းႁိုင်မွၵ်ႈ ၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉသေ တင်းမူတ်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉလူႉၵွႆၵႂႃႇလၢႆ လင်တႄႉ ပႆႇႁူႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တူၵ်းသႂ်ႇၶူဝ်းသူၼ် မၢၼ်ႇရူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လူႉၵွႆၼမ်။

“တူၵ်းသႂ်ႇၶူဝ်းသူၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ မၢၵ်ႇမူင်ႈ၊ မၢၵ်ႇသၢင်းၽေႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉသုမ်းၼမ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တူၵ်းသႂ်ႇ မၢၼ်ႇရူတ်ႉ ၵႃး ပွင်ႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တင်းၼမ်ဢေႃႈ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈမၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းသေ ႁိူၼ်းယေး ရူတ်ႉၵႃးလူႉၵွႆ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပႆႇႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း လွင်ႈဝႃႈလူႉသုမ်းလၢႆလင် ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်း ၽႃၵၢၼ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

ယွၼ်ႉၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းသႂ်ႇ လင်ၶႃး/ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ လူႉၵွႆၼမ် ၸိူင်ႉၼႆသေ ယၢမ်းလဵဝ် လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း ဢၼ်ၶၢႆၸွမ်းၼႂ်းႁၢၼ်ႉတႄႉ မူတ်းဝႆႉႁႃသိုဝ်ႉယၢပ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈသိူၵ်ႈမူႇၼႆႉ တေမီးလင်ၶႃးႁိူၼ်းမွၵ်ႈ 2 ႁဵင် ၵမ်ႉၼမ် ၺႃးမၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းသႂ်ႇသေ လင်ၶႃးႁိူၼ်း လူႉၵွႆၼမ်။ ႁိူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၵွႆၼၼ်ႉတႄႉ တေပဵၼ်ႁိူၼ်း တိုၵ်ႉႁဵတ်းယဝ်ႉပႆႇပေႃးႁိုင် ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း