Wednesday, July 24, 2024

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ တီႉလႆႈ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ 2 ၵေႃႉ

Must read

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီပၢႆၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမူႇၸေႊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵႆႉၺႃးၽူႈလၵ်ႉ ၸၵ်ႉၶုတ်ႈလႄႈ တီႉၺွပ်းဢဝ်ပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး ဝႃႈၼႆ။

ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2024 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် တီႉလႆႈၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ 2 ၵေႃႉ တီႈႁိမ်းၽၵ်းတူ ၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႆ ယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ ၽူႈလၵ်ႉ 2 ၵေႃႉ၊ ပဵၼ် ၽူႈၸၢႆး ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းလဵၼ်ႈၵဵမ်း ၵၢၼ်တေႃႇလွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉသွင် ၵေႃႉၼႆႉ ၵႆႉလႄႇႁႃလၵ်ႉဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်း ၽၵ်းတူၸၢင်ႉလႄႈ ၵၢင်ဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ဢၼ်ၵႆႉၺႃးလၵ်ႉၼႆႉ ယွၼ်ႉၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ၵူၼ်းလဵၼ်ႈပၢင်တေႃႇလွင်း ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ၵူၼ်းၶၢႆၶမ်း၊ ၶိူင်ႈၾႆးၾႃႉ၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၵေႃႇသၢင်ႇလႄႈ ၵူၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈငိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႆႉၺႃးလွၵ်ႇငိုတ်ႈ တီႉၺွပ်းဢဝ်ပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

“ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ မီးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ၊ ၵူၼ်းႁၢႆႉၵူၼ်းၸူၼ် လိူင်ႇၼမ်မႃး ၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃးလၵ်ႉဢဝ် ၶူဝ်းၶွင်လႄႈ ရူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈမီးၵူႈဝၼ်း။ မၢင်ဝၼ်း ယင်းပဵၼ် 2-3 တီႈၵွၼ်ႇ။ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် ဢၼ်လႄႇႁႃလၵ်ႉဢဝ် ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလဵၼ်ႈပၢင်တေႃႇလွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မၢင်ပွၵ်ႈလႄႇႁႃလၵ်ႉ ဢဝ်ၽွင်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း၊ မၢင်ပွၵ်ႈၺႃးၸူၼ်ၶဝ်ႈ ႁိူၼ်း လွၵ်ႇငိုတ်ႈသေ ဢဝ်ၵႂႃႇၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉၵေႃႈ ယၢမ်ႈမီးမႃးၼမ်”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးလႄႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသၢႆၸႂ်၊ သင်ၺႃးၽူႈလၵ်ႉ ၵူၼ်းၸူၼ် လွၵ်ႇငိုတ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈတီႈၽႂ် ဢမ်ႇမီးမူႇလႂ်ၸုမ်းလႂ် မႃး ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸွႆႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ဢဝ်ႁဵတ်းတူဝ်ယိူဝ်ႇလႄႈ ၺႃးၸူၼ်ၸွမ်းတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးမွၵ်ႈ 10 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း