Sunday, April 14, 2024

သိုၵ်း MNDAA တင်း SSPP ၶဵင်ႇတီႉၵူၼ်းသိုၵ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

Must read

သိုၵ်း SSPP တင်း MNDAA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ တင်းသွင်ၾၢႆႇ မီး လွင်ႈၶဵင်ႇတီႉၺွပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းၼင်ႇၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 26/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း လုင်းသၢင်ႇၶမ်း ၵူၼ်း သိုၵ်း SSPP ၵႂႃႇ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇဝတ်ႉ ဢိူင်ႇၸေႈဢူ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းသေ မႃးယႃႉ ၽၵ်းတူႁိူၼ်း လုင်းသၢင်ႇၶမ်း – ပႃႈမၢတ်ႈသေ တီႉဢဝ် လုင်းသၢင်ႇၶမ်းၵႂႃႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ သွၵ်ႈဢဝ် ပႃးရူတ်ႉၵႃးငိုၼ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁူႉဝႃႈ ၶဝ်ဢဝ်တူဝ် လုင်းသၢင်ႇၶမ်းၵႂႃႇဝႆႉတီႈလႂ်”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇဝတ်ႉၼႆႉ သိုၵ်း SSPP မႃးယူႇဝႆႉ ယူႇတီႈ သိုၵ်း MNDAA ႁူႉၶၢဝ်ႇသေ မႃး ဢုပ်ႇဢူဝ်း တင်းသိုၵ်း SSPP ယဝ်ႉ ႁႂ်ႈၶၢႆႉဢွၵ်ႇၼႂ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဝႃႈၼႆ။

“ဝၢႆးသေ ၶဝ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ သိုၵ်းတႆး ၸီႉသင်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ တေလႆႈၵႂႃႇသွၼ်ၵၢၼ်ၵူႈႁိူၼ်းၼိုင်ႈ ႁိူၼ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈပႃးၶဝ်ႈသၢၼ်ၵႂႃႇၸွမ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် 7 ပေႇ။ ဝၢႆးသေ သိုၵ်းတႆး မီးၶေႃႈၸီႉသင်ႇၼင်ႇ ၼႆလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၶဝ် ဢဝ်တရူၼ်းပွႆႇသႂ်ႇ ၸွမ်းဢွင်ႈတီႈသိုၵ်းတႆးယၢမ်ႈယူႇသဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ”- ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/3/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆ သိုၵ်း SSPP တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းသိုၵ်း MNDAA တီႈဝၢၼ်ႈၸေႈဢူ ၵႂႃႇသွင်ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

“သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉသမ်ႉ ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼမ်ႉၸလၢပ်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ၸႂ်ႉတရူၼ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ SSPP တၢင်းဝၢၼ်ႈၵွင်းၵေႃႇ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ သိုၵ်း SSPP ဢၼ်မီးဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈၸေႈဢူၼၼ်ႉ ၸင်ႇတီႉ ၺွပ်းဢဝ် ၵူၼ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၵႂႃႇသွင်ၵေႃႉ ၽွင်းမိူဝ်ႈၶဝ် တိုၵ်ႉပႆၵႂႃႇမႃး တီႈဝၢၼ်ႈၸေႈဢူၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ သိမ်းပႃးၵွင်ႈၶဝ်။ ယွၼ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၸႂ်ႉတရူၼ်းပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၶဝ် တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းၵေႃႇၼၼ်ႉ”- ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းၸူး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP တင်း MNDAA ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26-27 ၼႆႉ သိုၵ်း MNDAA တင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၸ လၢပ်ႈတင်း ဢိူင်ႇၵုၼ်ၵွၵ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ – ၵုၼ်လူင် ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

သိုၵ်း MNDAA တင်း SSPP ၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း FPNCC (ၶွမ်ႊမတီႊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်) ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼမ်းဝႃႉ ပဝ်းယဵဝ်ႇၶျႅင် ဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

FPNCC ၼႆႉ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2017 တင်းမူတ်းမီးလုၵ်ႈၸုမ်းဝႆႉ 7 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ –  (1) တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ UWSA (2) တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ (ၸုမ်းမိူင်းလႃး) NDAA (3) တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/ SSA (4) တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA (5) တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ၊ (6) တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈ ၵၢင်ႉ MNDAA တင်း (7) တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၶၢင် KIA ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း