Thursday, June 20, 2024

CATEGORY

ၵၢၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်း

မိူင်းၶႄႇ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလႅၼ်ႈၶေႉၵၼ် တီႈၶူဝ်ယၢဝ်းၵရဵတ်ႉဝေႃႊလ် မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇ 800 ပၢႆ

ဝၼ်းတီႈ 18/05/2024 ၼႆႉ မိူင်းၶႄႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလႅၼ်ႈၶေႉၵၼ် တီႈၶူဝ်ယၢဝ်း ၵရဵတ်ႉဝေႃႊလ် မီးၵူၼ်း 58 ၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 818 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းၼၼ်ႉ ႁႅင်းလူမ်းမႆႈမီး 28 တီႊၵရီႊ သိၼ်ႊတီႊၵရဵတ်ႉ ၊ မီးပၢင်ၶေႉလႅၼ်ႈမႃႊရထွၼ်ႊယၢဝ်း ၊ မႃႊရထွၼ်ႊပွတ်းတၢင်းလႄႈ သႅၼ်းလႅၼ်ႈလဵၼ်ႈ  'Fun Run'...

ၸုမ်းမၢၵ်ႇၼင်ႇ မႅၼ်ႇၶျႅၵ်ႇသတႃႇ သီးတီး ၸူပ်းလႆႈ ၵွၼ်သူး ပရီမီးယႃးလဵၵ်ႉ 4 ပီထပ်းၵၼ်

ပၢင်လဵၼ်ႈၶႄႉမၢၵ်ႇၼင် ပရီမီးယႃးလဵၵ်ႉ တီႈမိူင်းဢိၼ်ၵလႅၼ်ႊၼၼ်ႉ သုတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19 လိူၼ်မေႊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ၊ ၸုမ်းမၢၵ်ႇၼင် မႅၼ်ႇၶျႅၵ်ႇသတႃႇ သီးတီး (Manchester City) ၸူပ်းလႆႈၵႂႃႇၵွၼ်သူး 4 ပီထပ်းၵၼ် ၵမ်းႁႅၵ်ႈ။ ၶူးလၢႆး ၸုမ်း Manchester City ပၢတ်ႉၵႂႃႇ တီႇရူဝ်ႇလႃႇၼႆႉ တႄႇၶၢႆႉမႃးႁဵတ်းၶူးလၢႆး ၸုမ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း