Monday, July 15, 2024

ၵူၼ်းၸေႊလၢၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း လွင်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပၵ်းတပ်ႉတီႈလွႆတေးမိူင်း

Must read

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၼိူဝ်လွႆတေးမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉၼႆႉ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶိုၼ်ႈပၵ်း တပ်ႉ ႁုပ်ႈယိုတ်းဢဝ် ပဵၼ်ၼင်လိၼ်ၶဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း ယွၼ်ႉပဵၼ်လိၼ်သႃသၼႃ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ႁၢင်ပီ 2023 ၼၼ်ႉမႃး တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶိုၼ်ႈပၵ်းတပ်ႉ ယိုတ်းဢဝ်တီႈလွႆတေးမိူင်း ဢၼ်မီးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ် တႆး – ၶႄႇၼႆႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈလိၼ်သႃသၼႃလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၶၢႆႉထွၼ်ဢွၵ်ႇပၼ် ဝႃႈၼႆ။  

- Subscription -
လွႆတေးမိူင်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ လွႆတေးမိူင်း ယၢမ်းလဵဝ်

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႊလၢၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ တိုၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈသိုၵ်းၸုမ်းလႂ် ယွၼ်ႉမၼ်းပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈသႃသၼႃလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်းၶႃႈ။ သင်ပဵၼ်လႆႈတႄႉ ႁႂ်ႈ ၶဝ်ၶၢႆႉပၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈလွႆသူးတွင်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီၶၢႆႉမိူၼ်ၵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈသႃသၼႃၶႃႈလူး”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈလွႆတေးမိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈၼင်လိၼ်သႃသၼႃ မီးဝႆႉဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ၊ ၸလွပ်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽြႃး မုင်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ၵူၼ်းၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႉတွင်ႈတဵဝ်းၵၼ်ၵေႃႈၸႂ်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းတဢၢင်းသမ်ႉ ၶုတ်းႁွင်ႈလွမ်ႉႁွပ်ႈဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

“ဢွင်ႈတီႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈသႃသၼႃ သိုၵ်းလွႆသမ်ႉ ၵႂႃႇႁဵတ်းတပ်ႉၶဝ်သေ ၶုတ်းႁွင်ႈၶူးလွမ်ႉႁွပ်ႈဝႆႉမူတ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈၽြႃးမုင်ႈမိူင်း ဢၼ်မီးႁိမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶုတ်းႁွင်ႈၶူး လွမ်ႉမူတ်းမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။ ပၢႆႁၢင်ႈၵၢင် မၢၵ်ႇဝႆႉပႃးထႅင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ၵမ်းၵမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးယိုဝ်း ၸိူင်ႉၼၼ် ၶႃႈဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် မုၼ်ၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းယူႇ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႊလၢၼ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈလွႆသူးတွင်း ဢၼ်မီးၾၢႆႇႁွင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပၵ်းဝႆႉ။ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵႆႉယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၸူးတီႈလွႆတေးမိူင်း ၾၢႆႇၸၢၼ်းၸေႊလၢၼ်ႉၼႆႉ ယွၼ်ႉမီးသိုၵ်းတဢၢင်း ပၵ်းယူႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/09/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇ တီႈလွႆသူးတွင်းၼႆႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း တူၼ်ၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉၼႆႉ မီးဝႆႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း၊ သိုၵ်းတႆး SSPP လႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တူင်ႉၼိုင်ႁွတ်ႈထိုင်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း