Tuesday, May 21, 2024

ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ မိူင်းယူႉ ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈယႃႉ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယူႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်း လွင်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယႃႉပႅတ်ႈ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ မိူင်းယူႉ ဢၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆးတင်း လိၵ်ႈမၢၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 08/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ယူႇတီႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁွင်ႉမေႃမိုဝ်း မႃးထၢၵ်ႇ ယႃႉပႅတ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈတႆး၊ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႄႈ တုင်းသႃသၼႃ ၸိူဝ်းၼႆႉတင်းမူတ်း တီႈတၢင်းၽႄ ဢိူင်ႇမိူင်းယူႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -
ပၢႆႉမိူင်းယူႉ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢႆႉမိူင်းယူႉ ဢၼ်ၺႃးယႃႉ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းလွႆၶဝ် ႁွင်ႉပူႇၵႄႇ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းယူႉ၊ ပၢင်လေႃႉသေ လၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်တေထူၺ်ႇယႃႉပႅတ်ႈပၢႆႉတီႈတၢင်းၽႄၼၼ်ႉ။ ၵမ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းတင်းၼမ် ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီယႃႉၼႆသေ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းမႃး တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ တေဢမ်ႇယႃႉ ၶဝ်တေတႅမ်ႈပၼ်လိၵ်ႈတႆး ၽၢၵ်ႇၼိုင်ႈ လိၵ်ႈလွႆၶဝ်ၽၢၵ်ႇၼိုင်ႈ လွင်ႈတေတႃးသီမၼ်းတႄႉ ၶဝ်တေ ႁဵတ်းၼႆဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 8 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၶဝ်ႁွင်ႉမေႃမိုဝ်းမႃးယႃႉ ထၢၵ်ႇပႅတ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈ ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉတီႈပၢႆႉၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း ၸဵမ်တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး၊ သႃသၼႃ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၵိုတ်းလိူဝ် သင်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢႆႉတၢင်းၽႄ မိူင်းယူႉ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢႆႉတၢင်းၽႄ မိူင်းယူႉ (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

ပၢႆႉတၢင်းၽႄၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းယူႉၼႆႉ တေတႅမ်ႈဝႆႉ လိၵ်ႈသွင်ၽႃသႃ လိၵ်ႈတႆးတင်းလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ။ လိၵ်ႈတႆးသမ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉ “တၢင်းၽႄ မိူင်းယူႉ ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇဢေႃႈ” ။ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈသမ်ႉ “လမ်းခွဲ ကြိုဆိုင်ပါ ၏” ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈပၢႆႉၼၼ်ႉ သႂ်ႇဝႆႉ တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႄႈ သႃသၼႃ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းၸူး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ TNLA ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ။

ပၢႆႉတၢင်းၽႄ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းယူႉၼႆႉ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယူႉလႄႈ ပၢင်ႇလေႃႉ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/09/2019 ၼႆယဝ်ႉ။

“ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇထၢင်ႇသေဢိတ်း လွင်ႈဝႃႈပၢႆႉႁဝ်းၶႃႈ တေထုၵ်ႇယႃႉၸိူင်ႉၼႆ ပဵၼ်ဢၼ်သေ လၢႆတႄႉ ၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ၸိူင်ႉၼႆ လွင်ႈသိုၵ်းလွႆၶဝ် ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်းၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႉၶၢႆ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းယူႉၼႆႉ မီးဝႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၊ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၊ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈ သိုၵ်းတႆး SSPP ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း