Saturday, July 13, 2024

CATEGORY

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ တၢႆထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/7/2024 မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း တီႈပွၵ်ႉ 1 တင်း ပွၵ်ႉ 10 ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းယႆ ၶၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ လင်ၶႃးႁိူၼ်း မွၵ်ႈ 300 လင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/7/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢင်ႉ ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶၢႆႉဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ထိုင်မႃးယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ယွၼ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈလႄႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈၶၢႆႉဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းယႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈပွတ်းၼႂ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/07/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 1 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် မႃးပွႆႇ မၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်မၢႆ 1 လႄႈ မၢႆ 2 ၼႂ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇလူႉၵွႆ (ယွၵ်းယွႆ) တင်းသွင်လင်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ...

ရတ်ႉသျႃး ယိုဝ်းမၢၵ်ႇၼူၾႆးသႂ်ႇႁူင်းယႃလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈဝဵင်းလူင်ၶီးယႅပ်ႉ ယူႊၶရဵၼ်ႊ

ၽွင်းသိုၵ်းရတ်ႉသျႃး ယိုဝ်းမၢၵ်ႇၼူၾႆးသႂ်ႇ ဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် မိူင်းယူႊၶရဵၼ်ႊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇႁူင်းယႃလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဝဵင်းလူင်ၶီႊယႅပ်ႉ ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉတႄႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၼူၾႆး ၶွင်ရတ်ႉသျႃး ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈၼႆႉ တီႊမိတ်ႉထရီႊ ပႅပ်ႉသ်ၵူတ်ႉသ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇႁေႃၶမ်း ၵရိၼ်ႊမလိၼ်ႊ မိူင်းရတ်ႉသျႃး ၶိုၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ - ပဵၼ်မၢၵ်ႇၶွင်မိူင်းယူႊၶရဵၼ်ႊ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ်ယိုဝ်းသႂ်ႇၵူၺ်း။...

ဝၢႆးၾိုၵ်းပၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း 5 ပီ

ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵႂႃႇၾိုၵ်းပၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ၽွမ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈ မႄႈပီႈၼွင်ႉ လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ၵူၼ်းၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မႆႈၸႂ်။ ၵူၼ်းတႃႈၵုင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၼၢင်း ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၵႂႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းဝႆႉယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ လၢတ်ႈဝႃႈ - မိူဝ်ႈတႄႇၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇတႄႉ...

ပၢင်တိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်ပွတ်း ၸၢၼ်းၼမ်

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း ထိုင်ပွတ်းၸၢၼ်း ၼမ်ႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဝၼ်းတီႈ 2/7/2024 ၼၼ်ႉမႃး ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ် လႆႈငိူင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵူႈယွမ်ႇၵူႈတၢင်း ၵမ်ႈၼမ် ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇသဝ်းတင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၼမ်...

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈၶႃးသျီး တၢင်းၽႄလႃႈသဵဝ်ႈ-သီႇပေႃႉ-တၢင်ႉယၢၼ်း ၼၼ်ႉ ႁႄႉရူတ်ႉၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးဢၢၼ်း ၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းယႆၼၼ်ႉသေ ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်ယဝ်ႉတီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်း။ ၸၢႆးပၢၼ်းၸိင်ႇ ဢႃယု 22 ပီ ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးၺႃး MNDAA တီႉၺွပ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈၶႃးသျီး ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မွၵ်ႈ 10 လၵ်း။ ၸၢႆးထုၼ်းလူႇ ပီႈဢၢႆႈၸၢႆးပၢၼ်းၸိင်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“ ႁဝ်းၶႃႈဢၢၼ်းပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈတၢင်းမိူင်းယႆ။ ၽွင်းႁဝ်းၶႃႈဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ...

ၸုမ်းသၢၼ်ၶတ်း ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း တေသၢၼ်ၶတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း 96 Soldiers PDF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သႂ်ႇႁႅင်းၶိုင်ပွင် တႃႇႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်း ၵႄႈၼမ်ႉတႃ ၵူၼ်းမိူင်းယွႆႉယမ်း ၽွင်းၶၢဝ်းပၢင်တိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်းယူႇၼႆႉ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၶၢဝ်းလႄႈ ထုၵ်ႇလီ ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းၵႂႃႇ - ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇထုၵ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်...

သိုၵ်း TNLA ယိုတ်းလႆႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁူမ်ႈတင်း DPLA ၊ PDF လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉၵွင်ႈလူင် (ဒုံးတပ်) 606 ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ယိုတ်းၵုမ်းလႆႈပႃး ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 26 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 9 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ...

ၵၢင်ႉၵႄႇမိူင်းသၢတ်ႇ ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ပွၵ်ႈၵမ်း 3 တႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ပၼ်မၢၼ်ႈ

ၸဵမ်မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇပိူင်ၵဵပ်းသိုၵ်းမႃးၼႆႉ ၵၢင်ႉၵႄႇၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 18 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်မႃး ၼႆယဝ်ႉ။   မၢင်ဝဵင်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၺ်းဝႃႈၼႆသေတႃႉ တဵၵ်းၸႂ်ႉလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႃႈ ၽွမ်ႉၸႂ်တႃႇၵႂႃႇႁၢပ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႆၵေႃႈမီး။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၽွမ်ႉၸွမ်း တီႈဢမ်ႇလႆႈၵူၼ်းသိုၵ်းသမ်ႉ သင်ႇၵၢင်ႉၵႄႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ တၢႆယွၼ်ႉၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 5 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁူမ်ႈတင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 5 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းမွၵ်ႈ 10 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 09/07/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၶူဝ်ပၢင်ႇ (လက်ခုပ်ပင်ရွာ) ဝဵင်း မိူင်းမိတ်ႈ...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 09/07/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တီႈပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပဵၼ်မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမႃးတူၵ်းသႂ်ႇ တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ...

ၸုမ်း PNO သင်ႇၵၢင်ႉၵႄႇ ၼႂ်းထုင်ႉပူင်း ႁႂ်ႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းၵႂႃႇမိူင်းထႆး

ထုင်ႉပူင်း (ဢမ်ႇၼၼ်) ထုင်ႉတၢမ်ၽၢၵ်ႇၼႆႉ တႅၵ်ႇပဵၼ်ဝႆႉ 3 တွၼ်ႈ ၊ တွၼ်ႈၼိုင်ႈ ယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၊ တွၼ်ႈ ၼိုင်ႈ ယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇလႄႈ ထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ ယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတလူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်တႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။ တင်းသၢမ်တွၼ်ႈၼႆႉ ၺႃးၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ၊ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းသိုၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ တၢႆထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ယိုဝ်းၵၼ်သေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူႉတၢႆထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 07/07/2024 တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်းထိုင် ၵၢင်ၶမ်ႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶိူင်ႈ ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး ပွၵ်ႉ 10 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၽူႈၸၢႆး လူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၵဵပ်းၼၢင်းယိင်း မႃးၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းပႃး ၼႂ်းၸုပ်ႈထီႉ 5

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၼၢင်းယိင်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မီးဢႃယု ၼႂ်းၵႄႈ 18 ထိုင် 37 ပီ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းသႅၼ်းပၢၼ် တႃႇႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈတႄႇၶဝ်ႈပႃးၾိုၵ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၸုပ်ႈ 5 ၼႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း တၢင်းတိူင်းၼမ်ႉၵဵဝ် တိူင်းတၼၢဝ်းသီ မၢင်တီႈ ၾၢႆႇၵွၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၶဝ် တႄႇၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၼၢင်းယိင်း ၸိူဝ်းထုၵ်ႇၶဝ်ႈၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။ မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း