Saturday, September 30, 2023

CATEGORY

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၼၢင်းယိင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 4 ၵေႃႉ  

SHRF ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းတၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၊ ႁႂ်ႈသၢႆႈတႅၼ်းၶိုၼ်း ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်လႆႈလူႉၵွႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 28/9/2023 ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ   ယိုတ်းႁိူၼ်းယေးပႃး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ 4 ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပွႆႇပၼ် ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်း 2 ၵေႃႉ ၵိုတ်းပေႃႈမႄႈတိုၵ်ႉၺႃး ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ် ၵုမ်းၶင် ဝၢႆးၼၼ်ႉ ယိုတ်းဢဝ်ႁိူၼ်းယေးပႃးထႅင်ႈ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼွင်ႁၢႆးယႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈၶဝ်ပႆႇမႃးယိုတ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၶဝ်ႁႂ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းၼႆဢေႃႈ။ ၽိူဝ်ႇဝႃႈ...

ၾၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေပိုတ်ႇပၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းယိပ်း International Password ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ တီႈၽၵ်းတူဝဵင်းမူႇၸေႊလႆႈ

မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ ၾၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယိပ်းၽတ်ႉသပွတ်ႇ (International Password) ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တီႈၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ (မူႇၸေႊ - ၸေႊၵဝ်ႇ) ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/10/2023 ၼႆႉၵႂႃႇ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တၢင်းၾင်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ၶၢဝ်းႁိုင် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶူဝ်းၵိၼ်ယမ်ႉဝႆႉ

ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း သိုဝ်ႉၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉဝႆႉ ပေႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမႃးမိူဝ်ႈလႂ် ၼင်ႇႁိုဝ် ၶွင် ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ပေႃးတေဢမ်ႇၶၢတ်ႇ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17-25/9/2023 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ၊ ဢိူင်ႇတိုင်းလူင်လႄႈ ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဢွၼ်ႊလၢႆႊတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈၼႆႉ

ပေႃးထိုင်မႃး 2/10/2023 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ တၢင်ႇမၢႆၾၢင် Register  တႃႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇငၢႆႈ ဝႃႈၼႆ ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႆႉဝႃႈ - “ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶၢႆၶူဝ်းၶွင်တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊလႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းမီးလၢႆးလႆႈ ငိုၼ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ မိူၼ်ၼင်ႇ ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ ၊ ယူႊၵျုပ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉတၢင်းသဵင်ႈ တၵ်းတေလႆႈတၢင်ႇမၢႆၾၢင်...

သဵင်ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇထၢၼ်ႇႁိၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၵေးသီး ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉလပ်းမွႆႈ

ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဝဵင်းၵေးသီး တေႃႉထၢၼ်ႇႁိၼ်ဢွၵ်ႇၸူးတၢင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈဝၼ်း ၵႃးလူင်း 22 လေႃႉ မွၵ်ႇ 100 လမ်း သဵင်ၸၢၵ်ႈၵႃးၶိုၼ်ႈလူင်းမေႃးလင် တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလပ်းၸၢင်ႈၼွၼ်း။ ၵႃးတၢင်ႇထၢၼ်ႇႁိၼ် လုၵ်ႉတီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တေႃႉဢွၵ်ႇသူင်ႇၵႂႃႇတၢင်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တင်းဝၼ်းတင်းၶိုၼ်း...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸၢၵ်ႇ မၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူႉတၢႆၸွမ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူႉတၢႆၸွမ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ။ ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 မႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆတင်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်း ၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆး...

ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၵူၼ်းတႅမ်ႈလွင်ႈႁၢႆႉၶဝ်တၢင်ႇဢွၼ်ႊလၢႆႊ 30 ပၢႆ

လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းတင်းၸိုင်ႈမိူင်း (ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၶိူဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ) ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူၺ်ႈလၢႆးၽႂ်မၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉ ႁႃငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉ တႅမ်ႈလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇလီသေ တၢင်ႇဢွၼ်ႊလၢႆႊ၊ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းတႅမ်ႈတၢင်ႇဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဢမ်ႇယွမ်း 30 ၵေႃႉယဝ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ မျႅၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမူႇၸေႊ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉပၢင်ႇၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးမူတ်းယဝ်ႉ ယွၼ်ႉမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉ ၶုတ်ႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 23-24/9/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း၊ မၢၼ်ႈၸၢၼ်းသႃႇ၊ မၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ်၊ မၢၼ်ႈ တူၼ်ႈႁုင်းၶဵဝ်လႄႈ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸိူဝ်းပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉပၢင်ႇၶမ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး...

 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၶႃပုတ်းၶွၼ်ၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းၸၢႆးၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ၽွင်းၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်း ၶႃပုတ်းၶွၼ်ၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၽွင်းၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်း တီႈႁိမ်း ပွၵ်ႉ 2 ဢိူင်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ  ၶႃပုတ်းၵႂႃႇၶွၼ်ၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ တီႈဢၼ်မၼ်းၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးၼႆႉ ပဵၼ်တီႈတိၼ်လွႆ ၾၢႆႇတႂ်ႈပၢင်သဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း မၢႆ...

ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ပႆႇယဵၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီးတီႈဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း 100 ပၢႆ

သိုၵ်မၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးတီႈဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း 100 ပၢႆယဝ်ႉ ။ ဝၼ်းတီႈ 21-22/9/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း၊ မၢၼ်ႈၸၢၼ်းသႃႇ၊ မၢၼ်ႈတူၼ်ႈႁုင်းၶဵဝ်၊ ၸေႊ လၢၼ်ႉ၊ မၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈၸလွပ်ႈ ၼႂ်းဝတ်ႉၵျွင်းပၢင်ႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး...

တီႈဝတ်ႉပၢင်ႇၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈ 50 ပၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်း ၵူၼ်းမၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း၊ မၢၼ်ႈၸၢၼ်းသႃႇလႄႈ ၸေႊလၢၼ်ႉ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉပၢင်ႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ဢမ်ႇယွမ်း 50 ၵေႃႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူတ်ႉၶၢႆ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇတၢင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တီႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇတၢင်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ၵူဝ်ႁႄ မၢင်ၸိူဝ်း ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈမူၵ်းၼႂ်းလုၵ်းထႅင်ႉ/ လုၵ်းပႅမ်ႇ (လုၵ်းလိၼ်) ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 21/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းပၢႆ တေႃႇထိုင် 5 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈမူႇၸေႊ ပဵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း 4 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇၵိုတ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သွင် ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး မီး 4 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇထွႆထွၼ်။   ဝၼ်းတီႈ 20/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း၊ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပၢၼ်းသေးလႄႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မဵဝ်ႉမ ႁူမ်ႈၵၼ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇၵူၼ်းမိူင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ႁႂ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇလွင်ႈသိုၵ်း PDF ပၼ်

ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်သေ  သင်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပေႃးဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ် တေၽဝ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸုမ်းပိဝ်ႇၸေႃးထီးၶဝ် ႁွင်ႉဢဝ်လုၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈမႃး။ တဵၵ်းထၢမ်ႁိူၼ်းတႂ်ႈႁိူၼ်းၼိူဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ။ ၶဝ်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူႉလွင်ႈ PDF ယူႇၼႆဢေႃႈ။ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွပ်ႇလွင်ႈ PDF ပၼ်ၶဝ်ၼႆဝႃႈ။ပေႃးဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်ၶဝ်ၼႆႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း