Thursday, March 23, 2023

CATEGORY

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လူလၢႆၼၢင်းယိင်း ပေႉၵိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 200 ၶဝ်ႈပၵ်းပၢင်သဝ်းယူႇဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ႁွၼ်ႈထဝ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ထၢမ်ႁႃၽူဝ်ၼၢင်းယိင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22/2/2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးပၵ်းပၢင်သဝ်းဝႆႉတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလူင် ၶၢၼ် ဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်...

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆးတေမႃးလႄႈ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းသင်ႇဢိုတ်းႁၢၼ့် သွင်ၾင်ႇတၢင်း

ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး ႁွတ်ႈတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆလႄႈ ၾၢႆႇလိူမ်လႆႇသင်ႇဢိုတ်း ႁၢၼ့်ၶၢႆၶွင်ၵိၼ်ယႅမ့်ၾင်ႇတၢင်းလူင်။ တႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18 ထိုင် 20/2/2023 ၼႆ့ ၾၢႆႇလိူမ်လႆႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်တႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဢဝ်ၶေႃႈဢၢင်ႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး ႁွတ်ႈထိုင်တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆသေ သင်ႇဢိုတ်းႁၢၼ့်ၶၢႆ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ့် သွင်ၶႅပ်ႇတၢင်းလူင် ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်း ၾၢႆႇၼႃႈပၢင်မၢၵ်ႇၼင်သျၢၼ်းယူဝ်းမ။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ မႄႈပႃႈ ဢႃယု 50 ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈPDF ယိုဝ်းၵၼ်တီႈၼွင်ၶဵဝ် တိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေးလႄႈဝတ်ႉဝႃးၵွႆၼမ်

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႆႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ဝတ်ႉဝႃးမုၼ်ၸဝ်ႈ ပဵၼ်ပဝ်ႉမၢႆသေ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ႁႅင်း သိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇယိုဝ်းသႂ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် လူႉၵွႆ သုမ်းငိုၼ်းမွၵ်ႈ 400 သႅၼ်ပျႃး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/2/2023 တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တႂ်ႈတပ်ႉမ 99...

ပၢင်တေႃႇလွင်းသဵင်လင်တီႈပၢင်လူင် ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းဢမ်ႇႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇၸတ်းၵၢၼ်

ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ႁဵတ်းတီႈဝဵင်းပၢင်လူင် သူင်ႇသဵင်မေႃးလင်ၵူႈဝၼ်းၶိုၼ်း ပၢႆဢဝ်ဢူတ်ႇ/မေႃႈသဵင် ဝၢႆႇၼႃႈၸူးပွၵ်ႉယွမ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းထႅင်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်းပွင်ႉလွင်ႈတုၵ်ႉၸႂ်ၢယူႇၵေႃႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ဢမ်ႇၸတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇႁၢမ်ႈပၼ်လႃးလႃး။ ပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႆႉပိုတ်ႇတီႈၽြႃးလေးသူႇ ၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈဢႅၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်တႄႇပိုတ်ႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/1/2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။ သဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်း ပၢၼ်မႂ်ႇ တီႈၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်းၼၼ်ႉ လင်ႁႅင်း ယွၼ်ႈထိုင်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇလႆႈလိုဝ်ႈၼွၼ်းလပ်းဝၢၼ်လီမႃး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼွင်ၶဵဝ် 7 ၵေႃႉ ယိုဝ်းတၢႆ ပႅတ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ်ၵႂႃႇ 7 ၵေႃႉ မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸုမ်း PDF ၼႆသေ ယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 11/2/2023 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႂ်ႈတပ်ႉမ 99 ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်...

ဝဵင်းမိူင်းလႃး တႄႇၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းပၼ် တႃႁၢၼ်ဝၢၼ်ႈ (ၸၢႆးငၢၼ်ဝၢၼ်ႈ) 300 ပၢႆ

တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး NDAA ႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းပၼ် ၸၢႆးငၢၼ်ဝၢၼ်ႈ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 18 ပီ ထိုင် 50 ပီ တႃႇပဵၼ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝၢၼ်ႈဝဵင်း၊ ၽူႈၶဝ်ႈၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းမီး 300 ပၢႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5/2/2023 ၼၼ်ႉမႃး ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4...

TNLA ထတ်း / ႁၢမ်ႈ ၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်း 20 ၵေႃႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇ ထတ်း ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းၵႄႈငဝ်းလၢႆးတိုၵ်ႉသုၵ်ႉယုင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးယဝ်ႉသေတႃႉ တိုၵ်ႉလႆႈမႆႈၸႂ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ယွၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉႁွၼ်ႈထဝ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14/2/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈဝတ်ႉႁူဝ်ၶူဝ် ဢိူင်ႇ ႁူဝ်ၶူဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 500 ပၢႆ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်လူင် သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵူတ်ႇၶၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၵ်းၸႂ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 123 ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇတၢင်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 500 ပၢႆ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈယူႇတီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇတၢင်းၵိၼ်တၢင်းယမ်ႉမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၊ ၵမ်ႈၼမ် ၽွင်းပၢႆႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းမၢးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢဝ်မႃးၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈၶူဝ်းၼုင်ႈတင်းဝႆ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ဝဵင်းလိူဝ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇ တီႈဝတ်ႉႁူဝ်ၶူဝ်...

ၵူၼ်းပၢင်လူင်ၶၢင်းပွင်ႉ ပၢင်တေႃႇလွင်းဢူၼ်မေႃးသဵင်လင်

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸတ်းႁဵတ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆ သူင်ႇသဵင်လင်ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈလပ်းၸၢင်ႈၼွၼ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၸဵဝ်းၵိုတ်းပိၵ်ႉပၢင်တေႃႇလွင်းဝႃႈၼႆ။ ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ ပိုတ်ႇဝႆႉတီႈ ၽြႃးလေးသူး ၾၢႆႇတူၵ်းၵျွင်းဝၢၼ်ႈဢႅၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်။ တႄႇပိုတ်ႇမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/01/2023 ။ ပိုတ်ႇယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းလႄႈတင်းၵၢင်ၶိုၼ်း။ မီးပႃးပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းပၢၼ်မႂ်ႇထႅင်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသဵင် ၽဵင်းၵႂၢမ်း ဢိၵ်ႇသဵင်ႁုၼ်ႉမေႃးလင်ႁႅင်း ဢႃးလႃး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – PDF ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေး ဢမ်ႇယွမ်း 500 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶိူင်ႈမိၼ် လေႃႇတိုၵ်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸဵမ်ယိင်းၸၢႆး၊ ၼုမ်ႇထဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇဝႆႉတီႈဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 500 ၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ ၶူဝ်းဢုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ယိုဝ်း တိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 5 မူင်းၶိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်း PDF, KIA လႄႈ TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် ဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း၊ ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 5 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄႈ...

ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ၶူဝ်လမ်လွၵ်ႇႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလွႆတႆးလႅင်း

ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း ပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼမ်ယူႇသေတႃႉ ၵွၼ်ႇပဵၼ်ပွႆး ဝၼ်းသွင်ဝၼ်း ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ၶူဝ်လမ် လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႆၶိုၼ်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းလႄႈ ပွႆးဢမ်ႇပေႃးၵိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီၼႆႉ RCSS လႄႈၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ...

ၼုမ်ႇယိင်းၵူၼ်း ဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁၢႆလႆႈ 8 ဝၼ်းယဝ့်ပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း

ၼုမ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းမိူင်းပွၵ့်-ပၢင်သၢင်းသေ ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇလႆႈ 8 ဝၼ်းယဝ့်ပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း။ ၸိုဝ်ႈမၼ်းၼၢင်းႁွင်ႉ ၼၢင်းထူၺ်းၼူ့ ဢႃယု 15 ပီ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းမိူင်းပွၵ့် ၶၢဝ်းတၢင်းၶိုင်ႈပီပၢႆယဝ်ႉ၊  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31 /01/ 2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း   မၼ်းၼၢင်းဝႃႈတေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈပၢင်သၢင်းၼႆသေ လုၵ်ႉတီႈ ႁွင်ႈသဝ်းသေဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ဢဝ်ႁၢႆလၢႆပႅတ်ႈၵၢင်တၢင်း၊...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း