Saturday, December 2, 2023

CATEGORY

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်ဝီ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 20

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 20 ယဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈ။ ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇ/ ယိင်းၼုမ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈတၢင်ႉသေႃႇ၊ မိူင်းပွၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၸ လၢပ်ႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသီးလီး ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႈဢူ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 6  

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈ တွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆမၢတ်ႇၼမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တပ်ႉ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇၵႃးၵူၼ်းမိူင်း တီႈတူင်ႇၶျၢၼ်း...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပဵၼ်ႁႅင်းထႅင်ႈ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း လေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းၸွႆႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 20/11/2023 ၼႆႉမႃး ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ၊ သိုၵ်းရၶႅင်ႇလႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်း ႁူမ်ႈၵၼ် လေႃႇတိုၵ်း...

သိုၵ်းၵဝ်းၵၢင်ႉ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းပွၵ်ႉ/ ၾၢႆႇ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး

ဝၢႆးသဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းၾၢႆႇ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 20/11/2023 သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းၾၢႆႇလႄႈ ၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉ ဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်ႉၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွမ်တူဝ်မူၵ်းသွၼ်ႈယူႇၸွမ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းပွႆးပီမႂ်ႇၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ

ၵေႃႈလိၵ်ႈလၢႆးၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပီၼႆႉ တေဢမ်ႇၸတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆးၵိုၼ်းၶိုၵ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/11/2023 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် လႆႈၸတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈမႄႈၵႅၼ်း သေ တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ တေဢမ်ႇၸတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆးၵိုၼ်းၶိုၵ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးမိူင်းတူၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇသုၵ်းဢမ်ႇလိပ်း၊  ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇႁဝ်းၵေႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းလွႆၶေႃ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵႃႈၵႃး တႃႇပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း

 ၵႃႈၶၢတ်ႈၵႃး  ၶၼ်သုင်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလွႆၶေႃ  တေဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢွၵ်ႇယၢၼ်ဝဵင်းၼၼ့် မီးလွင်ႈယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ။ တႄႇဝၼ်းတီႈ 11 လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပိူဝ်ႇၼႆႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တင်း ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇလူင် ပိုတ်းယိုဝ်းယူႇၵူႈဝၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး တပ့်သိုၵ်းယၢင်းလႅင်ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶၢႆ့ပၢႆႈဢွၵ်ႇယၢၼ်ဝဵင်းၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ့်တီႈလႆႈငိူင်ႉပၢႆႈယၢၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 80   ။  ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - ” ၸႂ်ႈဢေႃႈ တႃႇတေဢွၵ်ႇၵေႃႈ ပဵၼ်ယၢပ်ႇပဵၼ်ယဵၼ်း၊...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းပၢင်ႇသၢႆး မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး လင်ၼိုင်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၶႃၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 19/11/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်း လုင်းၸၢႆးငူဝ်ႉ ပွၵ်ႉ 6 ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၶႃမၼ်းၸၢႆးတင်းသွင်ၶွၼ် ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃ...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လူႉၵွႆၼမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/11/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉၸရေးတၢၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ လင်ၼိုင်ႈ လူႉၵွႆမူတ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ မွၵ်ႈ...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းပၢင်ႇသၢႆးထႅင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း တီႈပၢင်ႇသၢႆးထႅင်ႈလၢႆလင် ၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/11/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၸႂ်ႉတရူၼ်ႊပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇလၢႆတီႈ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 2 လင် လႄႈ လုမ်း EPC ၾႆးမႆႈလူႉၵွႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်မႅၼ်ႈၽွင်း...

ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း – လႃႈသဵဝ်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ 5 ၵေႃႉ

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း - လႃႈသဵဝ်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ 5 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်သိုၵ်း တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇလၢတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 19/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်း ၼုမ်ႇၸၢႆး 2 ၵေႃႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ် လမ်းၼိုင်ႈသေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယိုဝ်းတၢႆ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ။   ဝၼ်းတီႈ 18/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 12:30 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈပၢင်ႁႆးၼၼ်ႉ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် ၵႂႃႇတူၵ်း တၢင်းမိူင်းယဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းပႃႈသႂ်ယႃး...

ၵူၼ်းပၢင်ႇသၢႆး ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း- ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵိၼ်ယမ်ႉ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ၸႂ်ႉတရူၼ်ႊပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵူႈဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၶမ်ဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး တူၵ်းၵိၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶၢၼ်ၸႂ် လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16 ပုၼ်ႉမႃး မၢၵ်ႇလူင်မႃးတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ် တင်းၼမ်။ မိူဝ်ႈလဵဝ် တေလႆႈသွၼ်ႇဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၶဝ် ၸၼ်ႉသုင်ၼႃႇယဝ်ႉ ၸႂ်ႉတရူၼ်ႊသေ ပွႆႇမၢၵ်ႇ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်တႄႉ ဢမ်ႇႁတ်းတုမ်ႉတွပ်ႇသင်ၶိုၼ်း ။...

မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်  ႁွႆးၽႃႇတတ်းၵိူတ်ႇလုၵ်ႈၸဵပ်းယဵၼ်းၶိုၼ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ယူႇဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၊ သိုၵ်းသမ်ႉ မႃးၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ။ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်သမ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၢႆႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၽႃႇၵိူတ်ႇဢဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေၵႂႃႇမႃးၼႂ်းႁေႃၼႂ်းႁိူၼ်း ယင်းၵိၼ်းၸႂ်။ ၵမ်းၼႆႉ သိုၵ်းသမ်ႉဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇပၢႆႈ တေယိုဝ်း။ လွၵ်ႇငိုတ်းႁႂ်ႈၵူဝ်ၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈဢွၵ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းဢေႃႈ ” -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ် မႄႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ် (လူလၢႆ) မႄႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈၽွင်းပွၵ်ႈမႃးၸႂ်းႁိူၼ်း တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ် လိၼ်တႆး - ၶႄႇ မႄႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 30 ပၢႆ ဢၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉၼၼ်ႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း