Wednesday, March 22, 2023
ၸူဝ်ႈ လၢၼ်ႇတႃႈပိင်း (တၢင်းၵႂႃႇမိူင်းလႃး) လႄႈ ၶူဝ်မႄႈသၢႆပိုတ်ႇၶိုၼ်းၼႆႉ  ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင် ယွမ်းၵႂႃႇတင်းၼမ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။  လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊလႄႈၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆႉမႃး တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူၼ်းဢမ်ႇပေႃးၵိုၼ်း၊ ဝဵင်းယဵၼ်ငဝ်ႁိူတ်ႇႁႅင်ႈၵႂႃႇတင်းၼမ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ ပိုတ်ႇၶိုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇဝဵင်း။   ၸဝ်ႇလၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၼႂ်းၵၢတ်ႇၵဵင်းတုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၵူၼ်းမၢင်ၵႂႃႇတေႉဢေႃႈ တူၺ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇၵူၺ်းၵေႃႈ ႁူႉၼႃႇ ။ ၵွပ်ႈ...

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

- Jobs Opportunity -spot_img

Trending

Shan Radio Online ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Stay Connected

559,957FansLike
13,587FollowersFollow
74,200SubscribersSubscribe

ၵၢၼ်မိူင်း
Latest

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်သေတႅပ်းတတ်းလႆႈၸႂ်တေဢမ်ႇတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ပႃႇတီႇ  

ဝၼ်းတီႈ 16 လႄႈ 17 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် သေ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် တႃႇတေဢမ်ႇတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ပႃႇတီႇ ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလႄႈၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး  SNLD ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ၶွမ်ႇမတီႇပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼင်ႈပၢင်ၵုမ်ၵၼ် 2 ဝၼ်းသေ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ ပႆႇထုၵ်ႇလီတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ပႃႇတီႇ - ၼႆႁူမ်ႈၵၼ်တႅပ်းတတ်းၸိူင်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ လွင်ႈတေဢမ်ႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉႁႃႉၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတေမီးဢမ်ႇမီးဢမ်ႇႁူႉလႄႈ...

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လိူၵ်ႈ ဢူးလႃႉထေး ၽွင်းတႅၼ်းၵဝ်ႇ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ တႃႇဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ဢၼ်ယိူင်းဢၢၼ်းတေၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈဢဝ်ဢူးလႃႉထေး ၽွင်းတႅၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၵဝ်ႇ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈပဵၼ် တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇ SNDP ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ။ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ပေႃးပဵၼ်မၼ်းၸၢႆးၼႆ လႅပ်ႈတေဢွင်ႇပေႉၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈလိူၵ်ႈပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းဝႃႈၼႆ။ “ယွၼ်ႉသင်လႄႈ လိူၵ်ႈဢဝ် ဢူးလႃႉထေး ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈလႃႇၼႆ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ပေႃးပဵၼ်မၼ်းၼႆ တႃႇတေဢွင်ႇပေႉမၼ်းမီးၼမ်လႄႈဢိူဝ်ႈ။...

UEC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်တၢင်ႇယိုၼ်ႈတႃႇၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမီး 19 ပႃႇတီႇ

ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉႁႂ်ႈမႃး တၢင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၼႆၼၼ်ႉႁိုင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်းဝူင်ႈပၢႆ ၼႂ်းဝၼ်တီႈ 8 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပႃႇတီႇ ဢၼ်မႃးတၢင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ မီးၵႂႃႇ 19 ပႃႇတီႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းဢၼ်တၢင်ႇမၢႆၾၢင်ဝႆႉ 19 ပႃႇတီႇၼႆႉပဵၼ်တႃႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 5 ပႃႇတီႇလႄႈ တေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း 14 ပႃႇတီႇ ဝႃႈၼႆ။ ဢၼ်တေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 5 ပႃႇတီႇၼႆႉပဵၼ်...

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP လႅၵ်ႈၸိုဝ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

တီႇမူဝ်ႇၵရႅတ်ႉတိတ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNDP ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လႅၵ်ႈၸိုဝ်ႈ တၢင်ႇမၢႆၾၢင် တႃႇၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းပီ 2023 ၼႆႉဝႃႈၼႆ။ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉႁဝ်းလႅၵ်ႈၸိုဝ်ႈပႃႇတီႇႁဝ်းသေ ႁဝ်းတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ဝႆႉယဝ်ႉတႃႇၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းၼႆႉ။ လုၵ်ႉတီႈ တီႇမူဝ်ႇၵရႅတ်ႉတိတ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး သေ လႅၵ်ႈပဵၼ် ပႃႇတီႇ တႆးလႄႈ တီႇမူဝ်ႇၵရႅတ်ႉတိတ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း -...

တႃႇၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းမႂ်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇၸႂ်ယႂ်ႇၽႂ် တၵ်းလုၵ်ႉႁဵတ်းၵူၺ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပူင်ဢွၵ်ႇမႃးပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈပႃႇတီႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၼႆႉ ၶွပ်ႈတဵမ်ၼိုင်ႈလိူၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းၵၢၼ်လုမ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 24  ပႃႇတီႇပၢႆးဢၼ်ၵႂႃႇယွၼ်းတၢင်ႇမၢႆၾၢင် တိုၵ်ႉမီး 9 ပႃႇတီႇၵူၺ်းၵွၼ်ႇ ။ ပႃႇတီႇတင်း 9 ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ၵူၺ်းပဵၼ်ၸုမ်းသၢင်ႇသီႈလႄႈ ၸိူဝ်းၸွမ်းလင်ၸုမ်းသၢင်ႇသီႈလၢႆလၢႆ။ ၾၢႆႇတီႇမူဝ်ႇၵရႅၵ်ႉတိတ်ႉ ၸိူဝ်းယူႇၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းသေ တေႃႇသူႈပိူဝ်ႈတႃႇတီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊလႄႈ ၾႅတ်ႊတရႄႊၼၼ်ႉၵေႃႈ...

ယႃႈမဝ်းၵမ်

- SHAN's Official App -spot_img

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ၵၢၼ်သိုၵ်း

- Podcast & Radio -spot_img

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

သၽႃႇဝ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ
Latest

ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇမၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းၽတ်ႉလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇလူႉၵွႆၼမ်

ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇမၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းၽတ်ႉလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူႉၵွႆၼမ်။  ဝၼ်းတီႈ 14/3/2023 ႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 3 မူင်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းၽတ်ႉ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇလူႉၵွႆၼမ်။ ၵူၼ်းဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မၢၵ်ႇႁဵပ်းၼႆႉ တူၵ်းႁူၺ်ႇယႂ်ႇႁူၺ်ႇလူင် ပဵင်းၵူၼ်ႈၵွၵ်းၼႆႉဢေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းပေႃးလႆႈပၢႆႈဢေႃႈ။ၶမ်ႈသိုၼ်းၼႆ ဢမ်ႇလႆႈၼွၼ်းၶႃႈ။ မႅၼ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵူၼ်းၼွၼ်းလပ်းၾၼ်လီဢေႃႈ။လင်ႁိူၼ်းပေႃးပွင်ႇပေႃးယွၵ်းဢေႃႈ။လင်ႁိူၼ်းဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ပေႃၼၼ်ႉတႄႉ လင်ႁိူၼ်းတေမီးမွၵ်ႈ 30 လင်ၼႆႉဢေႃႈ။တင်းဝၢၼ်ႈၼွင်ဝူဝ်းလႄႈ တၢင်းဝၢၼ်ႈၽၵ်းၶႅမ်းၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ မွၵ်ႈ 100 ပၢႆၼႆႉယူႇ။ၶႃႈလၢမ်းတူၺ်းတႄႉ”- ဝႃႈၼႆ။ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ၺႃးၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇ မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းၼမ်ၼႆႉ...

ႁူင်းၽဝ်ထုၼ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းဢၼ်ၺႃးသင်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉၶိုၼ်းသိုပ်ႇပၼ်ႇ

ႁူင်းၽဝ်ထုၼ်တီႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၺႃးသင်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ၶိုၼ်းသိုပ်ႇပၼ်ႇႁဵတ်းၶိုၼ်း။ ႁူင်းၽဝ်ထုၼ် ဢၼ်ၺႃးသင်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း မိူဝ်ႈလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ဢၼ်မီးတီႈဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလူင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆသထူင်ႇ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 9 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 2023 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းလႆႈဢၢႆၵႂၼ်းမဵၼ်မႃးၶိုၼ်းၼႆယဝ်ႉ။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မဵၼ်မႃးၶိုၼ်းမီးမွၵ်ႈ သၢမ်သီႇဝၼ်းယဝ်ႉၼႆႉ။ၵူၺ်းၼႃႇမၢင်ၵေႃႉၵေႃႈဝႃႈ ႁဵတ်းၶိုၼ်းမီးမႃးပဵၼ်လိူၼ်ယဝ်ႉၼႆယူႇ။ဢႃႈလူဝ်ႉ ဢၢႆၵႂၼ်းမၼ်းမဵၼ်ႈႁႅင်းၼႃႇ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ႉႁႅင်ႈ

တႄႈဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ(ဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ႉႁႅင်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းပဵၼ်ၵူႈပီယဝ်ႉ။ တီႈႁဝ်းယူႇၼႆႉ ပေႃးတႄႇဢဝ်လိူၼ်ၼႆႉၵႂႃႇ တေႃႇပေႃးထိုင် လိူၼ်ႁႃႈလိူၼ်ႁူၵ်းပုၼ်ႉ ၼမ်ႉတိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉလီလီယဝ်ႉ။ မၼ်းသမ်ႉၵႆၼမ်ႉႁွင်ႈ၊ၵႆၵေးၼမ်ႉလႄႈ ယၢပ်ႇဝႆႉဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉၼမ်ႉမေႃႇႁႅင်ႈႁဵတ်းၼႆလႄႈ မေႃႇတႃႇၸၼ်ၼမ်ႉၵေႃႈ ၵွႆပဵၼ်လၢႆဢၼ်ယဝ်ႉ ”ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းႁိူၼ်းဢၼ်ယူႇႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ ၊...

ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄမႄႈၼမ်ႉတူႈသၢၼ်ၶတ်းၾၢႆတႃႈလူင်ယႄးယႂႃႇ ဢၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈ 11 ဢိူင်ႇ  ဝဵင်းသီႇပေႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 23/2/2023 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄမႄႈၼမ်ႉတူႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈပႃးဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ 11 ဢိူင်ႇ ၸၢင်ႈထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၾၢႆတႃႈလူင် ယႄးယႂႃႇၼိူဝ်။  ၾၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼႆႉၵေႃႇသၢင်ႈယူႇတီႈ ဝၢၼ်ႈတိၼ်လွႆ ၼႂ်းဢိူင်ႇလွႆၸွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/12//2022 ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၸုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ -...

ပၢႆးယူႇလီ

- SHAN's Official App -spot_img

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ