Friday, June 14, 2024
ဝၢႆးလင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆ့  ၸိုင်ႈမိူင်းလၢႆလၢႆမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပၼ်ၾၢင့် ႁႄ့ႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ဝႃႈ  မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ပဵၼ်မိူင်း ဢၼ်မီး ၽေးၶဵၼ်လႄႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ ၵႂႃႇလႄႇ တွင်ႈတဵဝ်ႈ - ဝႃႈၼႆဝႆ့ ။ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆ့ ယွၼ့်မီးပၼ်ႁႃ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း လႄႈ  ယူႇ တီႈ မိူင်းဢမေႇရိႊၵၼ်ႊ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈဝႆ့...

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

- SHAN APP -spot_img

Trending

Shan Radio Online ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Stay Connected

1,117,208FansLike
14,606FollowersFollow
102,000SubscribersSubscribe

ၵၢၼ်မိူင်း
Latest

လုမ်းတြႃး ႁွင်ႉထတ်းထွင် ပႃႇတီႇၵၢဝ်ႈၵႆ တႃႇယႃႉပႃႇတီႇ

လုမ်းတြႃး ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ႁွင်ႉၵူတ်ႇထတ်းထွင် ပႃႇတီႇၵၢဝ်ႈၵႆ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉၼမ်တီႈသုတ်းၼႂ်းမိူင်းထႆး တႃႇပူတ်းယႃႉပႃႇတီႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ လုမ်းတြႃးပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း ႁွင်ႉၵူတ်ႇထတ်းထွင်ပႃႇတီႇၵၢဝ်ႈၵႆ (ၵၢဝ်ႉၵလႆႈ) ဢၼ် ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူဝ်ႈပီ 2023 လႆႈတီႈၼင်ႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 151 တီႈၼင်ႈ ၼမ်သုတ်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼၼ်ႉ တႃႇထတ်းထွင်...

ၵဵပ်းၽၵ်းသႂ်ႇသႃႉ ၵဵပ်းၶႃႈသႂ်ႇမိူင်း

ပွင်ႈၵႂၢမ်းႁူဝ်ၼႆႉ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ မွၼ်းၶိူဝ်း ၵဵပ်းႁွမ်တွမ်တႅမ်ႈဝႆႉ - ပိူင်းၼႄ ၽွင်းပၢၼ်မိူင်းၵဵင်းမႂ်ႇ သုမ်းၵၢၼ်ႉႁေႃၶမ်းမၢၼ်ႈသေ တူၵ်းတႂ်ႈမိုဝ်းၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမၢၼ်ႈၽွင်းငမ်းၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ် ၶုၼ်မိူင်း မိူင်းၼိုင်ႈလႄႈမိူင်း ၼိုင်ႈမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ၽွင်းပၢၼ်ၼၼ်ႉ ၶႃႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉ ဢဝ်လႂ်မႃးထႅမ်သႂ်ႇမိူင်းလႂ်- ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ႁဵတ်းႁိုဝ် ၶိုၼ်းၼမ်မႃးၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼပ်ႉတင်ႈတႄႇမိူင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၵၢၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်းပရိၼ်ႉၼွင်ႇ မိူဝ်ႈပီ 1478 ဢႃးၼႃးၸၵ်ႇ (ဢႃႇၼႃႇ...

ၼမ်ႉၵတ်ႉၼမ်ႉၸႂ် ၸိုၼ်ႈသႂ်ပဵၼ်ထမ်း

လူၺ်ႈၵၢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၼမ်း ႁိုဝ် ၽူႈယူႇၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် ဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼိုင်ႈပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ် တၵ်း လႆႈဢိင်ပိုင်ႈၼိူဝ်ၼမ်ႉၵၢၼ် ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၼမ်ႉၸႂ် လႄႈၸိတ်းၸႂ်ပဵၼ်ထမ်း ၸင်ႇတေၸၢင်ႈၼမ်းပႃးမုၵ်ႉမူႇၸုမ်း ၾုင် ႁိုဝ် တူင်ႇဝူင်း ၵၢဝ်ႉယၢင်ႈထိုင်ၸုတ်းမုင်ႈမွင်းဢဵၼ်းဢၢၼ်းလႆႈငၢႆႈလႆႈလီ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၽူႈတိတ်းတၢမ်း ႁိုဝ် ၽူႈယူႇၶႅပ်ႇၶၢင်ႈႁူမ်ႈၵၢၼ်ၶပ်းၶိုင်ၵေႃႈ တၵ်းႁူႉတၼ်းလႄႈၶဝ်ႈၸႂ်ၼိူဝ်ၼႃႈၵၢၼ် ဢဝ်ၸႂ်သႂ်ႇလႄႈမီးၵႂၢမ်းတင်ႈၸႂ်ပဵၼ်ႁႅင်းထိပ်ႇသူင်ႇၸွႆႈဢီးႁႂ်ႈၵူင်းလေႃႉၼၼ်ႉ ၵိင်ႈပၼ်ႇမုၼ်လႆႈငၢႆႈၸွမ်းလူး ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇပႃးႁူမ်ႈၵၼ်ၽႅဝ်ႁွတ်ႈတီႈယွတ်ႈပဝ်ႈပၢႆမၢႆယိူင်းလူၺ်ႈၵၼ်။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵၢၼ်ပၼ်တၢင်းႁူႉပၺ်ႇၺႃႇ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၵူၼ်း...

ၼႃႇယၵလူင် ပႃႇတီႇၼူၵ်းယုင်း NLD ဢူးတိၼ်ႇဢူး လူႉသဵင်ႈ

ၼႃႇယၵလူင် ပႃႇတီႇၼူၵ်းယုင်း NLD ဢူးတိၼ်ႇဢူး ဢႃယု 98 ပီ ပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇၶႅမ်ႉ ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈမိူဝ်ႈဝႃးသေ ထိုင်မႃးၼႂ်ၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/6/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းပၢႆ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ။ လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းဢူးတၢၼ်ႉၸိၼ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈဝႃႈတေၵဵပ်းၶၢပ်ႈတူဝ်ဝႆႉ 5 ဝၼ်း ၊ ဝၼ်းပုတ်ႉတေၽဝ်ဝႃႈၼႆ။ ဢူးတိၼ်ႇဢူးၼႆႉ ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈပီ 1927 ၼီႈလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်...

ပႃႇတီႇ 4 ၸုမ်း ဢၼ်ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ တေဢွၼ်ၼမ်း ၸုမ်း UPDJC

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး 3 ပီပၢႆၼႆႉ ၶဝ်ၵႆႉၵႆႉ တူၵ်ႇတၵ်ႉတႃႇၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလၢႆၵမ်း သေတႃႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်လႆႈ။ ၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႆႉၵေႃႈ ၵေႃႊမသျိၼ်ႊ ပၢင် လိူၵ်ႈတင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶိုၼ်းမႄးထတ်းထွင် ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းသေ လိူၵ်ႈၽူႈၼမ်း ၵေႃႇမတီႇဢုပ်ႇၵုမ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် UPDJC ထႅင်ႈ 4 ၸုမ်း။...

ယႃႈမဝ်းၵမ်

- SHAN's Official App -spot_img

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ၵၢၼ်သိုၵ်း

- Podcast & Radio -spot_img

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

သၽႃႇဝ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ
Latest

ႁႅင်းမႆႈပုင်ႈသုင် တီႈမိူင်းမႅၵ်ႇသီႇၵူဝ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပႃတၢႆ ပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင်

တီႈမိူင်းမႅၵ်ႇသီႇၵူဝ်ႇ တၢင်ႉႁႅင်းမႆႈပုင်ႈသုင်ႁႅင်းသေ လႆႈႁူပ်ႉၽေးၼမ်ႉႁႅင်ႈ ၾူၼ်ဢေႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပႃတၢႆ ပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင် ဝႃႈၼႆ။ တီႈဝဵင်းဢႅၼ်ႇၼႃႇဝႅတ်ႉသ် ၸႄႈမိူင်းၶျီႇႁႂႃႇႁႂႃႇ မိူင်းမႅၵ်ႇသီႇၵူဝ်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်ႉႁႅင်းမႆႈပုင်ႈ ၶိုၼ်ႈထိုင် 40 တီႊၵရီႊ သိၼ်ႊတီႊၵရဵတ်ႊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၼွင်ႁႅင်ႈႁိူတ်ႇ လၢႆတီႈ။   တီႈၸႄႈဝဵင်းဢႅၼ်ႇၼႃႇဝႅတ်ႉသ်  တီႈၼွင်ပူႇသတီႇလူဝ်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉႁႅင်းမႆႈသုင် ၼမ်ႉႁႅင်ႈသေ ပႃတၢႆပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ် ၵွင် ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်တူဝ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁဵတ်းၼႃး၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဝူဝ်းလႄႈ တူဝ်သတ်း...

ၼမ်ႉထူမ်ႈ မိူင်းသီလင်းၵႃ လိၼ်ၵူၼ်ႇၵူၼ်းတၢႆ

ၾူၼ်တူၵ်းႁႃယႂ်ႇလႄႈ လူမ်းလႅင်ႉၶဝ်ႈတီႈမိူင်းသီလင်းၵႃ လိၼ်ၵူၼ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉသေ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 40 ပၢႆ ၵူၼ်းတၢႆမီး ထိုင် 26 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဢၼ်လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈတီႈယူႇမီး 33,000 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းယဝ်ႉၼႆ - ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ၸိုင်ႈမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။ ၾၢႆႇတၢင်းၸိုင်ႈမိူင်း ႁဵတ်းဝႆႉပၼ်သုၼ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးမီး 116...

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ 1,000 ပၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ တုမ်ႇမူဝ်ၼႃးလိၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ထိူၼ်ႇၶဵဝ်ၸမ်ႉၼမ်ႉလိူင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 05/06/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တႃႇမၢႆတွင်း ဝၼ်း ႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ လုမ်ႈၾႃႉ တီႈၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်း တုမ်ႇမူဝ်ၼႃးလိၼ်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

ၾူၼ်လူမ်းတူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်း ၼမ်ႉလွႆၼွင်းလၢၵ်ႈ 4 ပေႃႈလုၵ်ႈႁၢႆ

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလိၼ်ၵူၼ်ႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းလႁႄႇ ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၼႃႇၵ တိူင်းၸႄႈၵႅင်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇတၢႆ 3 ၵေႃႉ ၵူၼ်းလူင်တၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 28/05/2024 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်း ၸိူဝ်းၶဝ်ပေႃႈလုၵ်ႈၵၼ် လုၵ်ႉတီႈႁႆႈသေပွၵ်ႈမႃး ၶိုၼ်း မႃးၺႃးၼမ်ႉလွႆၼွင်း လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်ၺႃးသေ လူႉတၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ ဢႃယု 50 ပီ။...

ပၢႆးယူႇလီ

- SHAN's Official App -spot_img

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ