Thursday, July 18, 2024
ဝၼ်းတီႈ 17/7/2024 ယၢမ်းၶမ်ႈ 7 မူင်း 15 မိၼိတ်ႉၼၼ်ႉ မေႃႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင် ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၺုၼ်ႉမွင်ႇ ဢႃယု 77 ပီ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ ယိၼ်းသေးလၢႆမွင်ၸႂ်ၸွမ်းဢမ်ႇသုတ်း ဢမ်ႇသဵင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင် ၼႂ်းပၢႆးမွၼ်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ယၢမ်ႈပဵၼ် ပႃးၽူႈႁၢပ်ႇ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပႆႇႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းပၢႆးမွၼ်း။...

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

- SHAN APP -spot_img

Trending

Shan Radio Online ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Stay Connected

1,117,208FansLike
14,606FollowersFollow
106,000SubscribersSubscribe

ၵၢၼ်မိူင်း
Latest

ဝၢႆးထရမ်ႉ ၺႃးယိုဝ်းယဝ်ႉ ပႃႇတီႇ ရီႊပပ်ႉပလီၵၼ်ႊ ၼႅတ်ႈႁွင်ႉႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ

ပႃႇတီႇ ရီႊပပ်ႉပလီၵၼ်ႊ ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ဝၢႆးလင် ထရမ်ႉ ၺႃးယိုဝ်းလူင်းႁႃသဵင် တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ၵေႃႉမႂ်ႇ မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ။   တီႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ၵေႃႉမႂ်ႇ ယၢမ်းလဵဝ် ပႃႇတီႇ ရီႊပပ်ႉပလီၵၼ်ႊလႄႈ ပႃႇတီႇ တီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႉ ၶေႉၶဵင်ႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူၺ်းသူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း။ တီႈၼႂ်းပႃႇတီႇ ရီႊပပ်ႉပလီၵၼ်ႊတႄႉ လုၵ်ႈၸုမ်းၶဝ်ၶိုၼ်းလိူၵ်ႈ တေႃႊၼႄႊထရမ်ႉ ၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇသေ...

ၶႄႇတိုၵ်းသူၼ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈပဝ်ႇႁူမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ပွႆႇဝၢင်းဢႃႇၼႃႇ

မိူင်းၶႄႇလၢတ်ႈတီႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၸုၼ်ႉပွႆႇဢႃႇၼႃႇ ပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇလႄႈ မူႇၸုမ်း ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်မူပိူင် ယူႇႁူမ်ႈၵၼ် ၵတ်းယဵၼ် 5 ၶေႃႈ ၶွပ်ႈတဵမ် 70 ပီ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉသေ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ Channel News...

ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸူဝ်းဝိၼ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇမိူင်းၶႄႇ

ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸူဝ်းဝိၼ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမိူင်းၶႄႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႇမတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ ၶွၼ်ႊၾရႅၼ်ႊ ၵိူဝ်းၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းၶႄႇ မိတ်ႉသ်တိူဝ်ႊ သႅၼ်ႊယွႆႉယွႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉ လႆႈဢုပ်ႇၵၼ် လွင်ႈတႃႇလႅၼ်လိၼ်မၢၼ်ႈ - ၶႄႇ တေၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်း ၊ တႃႇႁႂ်ႈၶူင်းၵၢၼ် တေၸၢင်ႈသၢင်ႈလႆႈ လူၺ်ႈမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ တႃႇႁႂ်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းၵျပၼ်ႊ ၼၢင်းယူႊရီႊၵူဝ်ႊ ၵူဝ်ႊဢိၵႄႉ ဢွင်ႇပေႉထႅင်ႈ

ၽူႈၵွၼ်းဝဵင်းလူင် တူဝ်ႊၵဵဝ်ႊ မိူင်းၵျပၼ်ႊ ၼၢင်းယူႊရီႊၵူဝ်ႊ ၵူဝ်ႊဢိၵႄႉ ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈထႅင်ႈ ၵမ်းထူၼ်း 3 လႄႈ တေလႆႈပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ထႅင်ႈ 4 ပီ။ ၼၢင်းယူႊရီႊၵူဝ်ႊ ၵူဝ်ႊဢိၵႄႉၼႆႉ လႆႈၶႅပ်းမႄး 2 လၢၼ်ႉပၢႆသေ ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လူၼ်ႉႁိုၵ်းလူၼ်ႉၾင်ႇ။ မၼ်းၼၢင်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးပႃႇတီႇ ဢမ်ႇမီးမူႇၸုမ်း။ ယူႇတီႈသုၼ်ႇတူဝ်သေ ၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇၵူၺ်း။...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ  ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ - မၢႆထိုင်ၸုမ်းပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းၸိုင်ႈမိူင်း၊  မီးၽႅၼ်ႇလိၼ်တီႈပၵ်းတင်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၊ မီးၵူၼ်းမိူင်း ၊  ပိူင်လူင်မၼ်း မီးဢမ်းၼၢတ်ႈ ပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းၵူၼ်းမိူင်း မီးၵၢၼ်ပွင်သၢင်ႈမၢႆမီႈ လႄႈ  ၵၢၼ်မႅတ်ႇပႅင်းပႂ်ႉပႃး ပၵ်းပိူင်ပဵၼ်လၵ်းယူင်ႉၶၢပ်ႈ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸုမ်းၵႃႈ ၸုမ်းဝႅၼ် ႁိုဝ် ၶွမ်ႊပၼီႊ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ 139 ပီ ၽွင်း 1885...

ယႃႈမဝ်းၵမ်

- SHAN's Official App -spot_img

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ၵၢၼ်သိုၵ်း

- Podcast & Radio -spot_img

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

သၽႃႇဝ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ
Latest

ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 20 ၸႄႈဝဵင်းပၢႆ ထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ

ၸွမ်းၼင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇ ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၾူၼ်လူမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၸႄႈဝဵင်း ဢၼ်ယူႇႁိမ်းၸမ် ၾင်ႇၼမ်ႉၶဵဝ်းတွင်း၊ ၼမ်ႉၵဵဝ်၊ ၼမ်ႉတူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉၼမ်ႉၶိုၼ်ႈႁႅင်းသေ ထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈၵႂႃႇ 22 ၸႄႈဝဵင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/7/2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၾူၼ်လူမ်း ဢၼ်ယူႇ ၾၢႆႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၸႄႈဝဵင်းဢၼ်ယူႇၸွမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၵဵဝ် မိူၼ် ၼင်ႇ ၼႂ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်း...

ၾၢႆၼမ်ႉ ယႂ်ႇသုတ်းထီႉသွင်မိူင်းၶႄႇတႅၵ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉ ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်

ၾၢႆၼမ်ႉတူင်းတိင် ၸႄႈမိူင်းႁူၼၢၼ် မိူင်းၶႄႇ တႅၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈဝၢၼ်ႈဝဵင်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းၽေးၼမ်ႉ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉ။ ၾၢႆၼမ်ႉတႅၵ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉသေ ၼမ်ႉထူမ်ႈၶဝ်ႈ တႃႇ 3-4 ဝဵင်း ဢၼ်မီးႁိမ်းႁွမ်း ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႆႇလႆႈႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းၼႆ ဢိင်ၼိူဝ်ၶၢဝ်ႇ ရၢႆႊထိူဝ်ႊသေ ၶၢဝ်ႇ...

ၼမ်ႉၵဵဝ်ထူမ်ႈ ဝဵင်းၸေႈၼႃး ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းလူႉသုမ်း ၼပ်ႉႁဵင်လင်  

ၼမ်ႉၵဵဝ် ၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၸေႈၼႃး (မိတ်ႉၵျီးၼႃး) ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်း လူႉသုမ်းၼပ်ႉ ႁဵင်လင် ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆၸွမ်းထႅင်ႈ လၢႆၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30 ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉမႃး ၼမ်ႉၵဵဝ်ၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉမဵဝ်ႉတိတ်ႉၵျီး၊ ပွၵ်ႉၵသိၼ်ႇၸူႉ၊ ပွၵ်ႉၵလေးၵုင်း၊ ပွၵ်ႉဢွင်ႇလၢၼ်း၊ ပွၵ်ႉယုသၼႃႉ၊ ပွၵ်ႉမေႇမတီႇရိ၊ ပွၵ်ႉၵျႅၵ်ႉပွင်ႇၶျၢၼ်ႇ၊ ပွၵ်ႉသီႇတႃပူႇ၊ ပွၵ်ႉယၼ်ႇၵျီးဢွင်ႇလႄႈ...

ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸွမ်းဢွင်ႈတီႈၶူင်ႈယၢၼ်းၼမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 04/07/2024 ၼမ်ႉထူမ်ႈၵၢတ်ႇလႄႈ ၸွမ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၼ်လႆႈႁူႉတႄႉ တီႈၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉ၊ ၵၢတ်ႇသၼ်သၢႆး၊ ၵၢတ်ႇဝၢၼ်ႈၵွင်း၊ ၵၢတ်ႇပယိၼ်ႉၼွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယွၼ်ႉမိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းတင်းၶိုၼ်းၶႃႈဢေႃႈ”-...

ပၢႆးယူႇလီ

- SHAN's Official App -spot_img

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ