Thursday, February 9, 2023
ဝၼ်းတီႈ 4 ပူၼ်ႉမႃး တီႈပွႆးတၢင်ႇထီးၵွင်းမူး တီႈဝၢၼ်ႈယေႇၵၼၢႆႇ ဝဵင်းပူၺ်းလႃႉ ၸႄႈဝဵင်း ပၢင်းတလ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၊ မုၼ်ၸဝ်ႈပႃးၼိုင်ႈ ၶီႇၸွမ်းလေႃႉၽႅၼ်(ဝေႃး) တၢင်ႇထီးထၢတ်ႇ ၶိုၼ်ႈၸွမ်းသၢႆ ၽွင်းထိုင်ၵၢင်တၢင်းဢဝ်လေႃႉၽႅၼ်ပိၼ်ႈ မုၼ်ၸဝ်ႈတူၵ်းလူင်းမႃးၶႃႁၢၵ်း လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းပူၺ်းလႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ၶဝ်ႁၢမ်တူဝ်မႃးသူင်ႇႁူင်းယႃ။ ၽိူဝ်ႇပေႃႉထၢတ်ႇမၢၼ်ႇ(ဢဵၵ်ႉသရေး)တူၺ်း ႁဵတ်မႅၼ်ႈၶႃမုၼ်ၸဝ်ႈႁၢၵ်းလႄႈ ႁႂ်ႈၶဝ်သိုပ်ႇသူင်ႇႁူင်းယႃ ဢွင်ႇပၢၼ်း ၶမ်ႈၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉၶႃႈ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၶႃႁၢၵ်းၼၼ်ႉၸဵပ်းသႅပ်ႇတီႈလႂ်ထႅင်ႈတႄႉ ၶႃႈၶဝ်ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈထတ်းတူၺ်းလီလီ”...

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

- SHAN's Mobile App -spot_img

Trending

Shan Radio Online ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Stay Connected

559,957FansLike
13,545FollowersFollow
72,300SubscribersSubscribe

ၵၢၼ်မိူင်း
Latest

SSPP ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းထိုင် 10 မူင်း ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး မီးၵူၼ်း မိူင်း၊ ၵူၼ်းသိုၵ်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ...

RCSS ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၽူႈၼမ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈႁွတ်ႈမိူင်းထႆးသၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶိုင်ႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်းႁွတ်ႈမိူင်းထႆး  ဢွၵ်ႇသၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ၶိုင်ႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023 ။ ဝၼ်းတီႈ 1/2/2023 မႅၼ်ႈဝၼ်းဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ တဵမ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းႁွတ်ႈမိူင်းထႆးလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ့်ၸွမ်ၵဵင်းမႆႇႁူမ်ႈၵၼ် တီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႆႇသေ ၼႄၵၢင်ၼႂ် သၢၼ်ၶတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၢၼ်းၶိုင်ႁဵတ်းၼႂ်းပီ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁွင်ႉပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတၢင်ႇမၢႆၾၢင်တႃႇၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023 

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း တၢင်ႇမၢႆၾၢင်တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023 ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း 60 ဝၼ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 31/1/2023 ၾၢႆႇ UEC ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း တၢင်ႇမၢႆၾၢင်တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023 ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း 60 ဝၼ်း။ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ့် ပႃးဝႆ့ဝႃႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်း...

ႁႅင်းၵၢၼ် – လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵုင်းထဵပ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ 1/2/2023 ပဵၼ်ဝၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶွပ်ႈတဵမ် 2 ပီယဝ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼႃႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ) ၸိုင်ႈထႆး။ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ဢၼ်ယူႇဝႆႉတီႈ ဝဵင်းၵုင်းထဵပ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ယႃႈမဝ်းၵမ်

- SHAN's Official App -spot_img

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ၵၢၼ်သိုၵ်း

- Podcast & Radio -spot_img

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

သၽႃႇဝ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ
Latest

ဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးၼႄမွၵ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 15 ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်

ပီၼႆ့ ဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင်(ပျိၼ်ႇဢူးလုၼ်ႇ) ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသူၼ်မွၵ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 15   ၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈလိူၼ် ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ။ ပၢင်ပွႆးၼႄမွၵ်ႇႁၢင်ႈလီ တီႈသူၼ်မွၵ်ႇ ပၢင်ႇဢူႈလူင်ၼႆ့ တႄႇၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 18/12/2022 တေႃႇထိုင် 18/1/2023 ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်၊  ယွၼ့်ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်၊ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းလႄႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပူၼ်ႉမႃးဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးဝႃႈၼႆ။ ဢူးဝေႇမဵဝ်းဢွင်ႇ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးသူၼ်မွၵ်ႇ  လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေႁဵတ်း...

ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်မိူင်းၵူၵ်း ၸၢမ်းၶုတ်းထၢၼ်ႇဝႆႉ 6 လုမ် ဢမ်ႇထွမ်ႇသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း  

ၶွမ်ႊပၼီႊ 3 ဢၼ် ၸၢမ်းၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၾၢႆႇၸၢၼ်းမိူင်းၵူၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်း သၢတ်ႇထႅင်ႈ 6 လုမ်(ႁူး) ၊ လႅပ်ႈတေဢမ်ႇထွႆထွၼ်သေ တေသိုပ်ႇၶုတ်းထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမႆႈၸႂ် တေထူပ်းၽေးသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ။  ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်း ၶွမ်ႊပၼီႊပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမၢၼ်ႈ Myanmar Economic Corporation (MEC) တင်း ၶွမ်ႊပ ၼီႊၼွင်ၶမ်းမၢၼ်ႈ (Golden Lake)...

ဝူဝ်းၵႂၢႆးမိူင်းတႆး တေႃႉသူင်ႇၶၢႆၾင်ႇထႆး ၵူႈဝၼ်း

 ဝူဝ်းၵႂၢႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆး တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်း - ပွတ်းႁွင်ႇ   ႁေႃႈၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶၢႆၸူးတၢင်းမိူင်းထႆးၵူႈဝၼ်း၊  ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တႃႇသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ မႆႈၸႂ်   ၵူဝ်ဝူဝ်းၵႂၢႆးမိူင်းတႆးမူၺ်ႉႁၢႆ ဢမ်ႇၵိုတ်းသင် ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၢႆးသွၼ်းၼမ်ႉ လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2022 ၼၼ်ႉမႃး ဝူဝ်းၵႂၢႆး   ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း - ပွတ်းႁွင်ႇ သူင်ႇၶၢႆၸူးတၢင်းမိူင်းထႆး ပဵၼ်ၵၢၼ်ၼႃႇ ။...

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆးသၢၼ်ၶတ်း သိုဝ်ႇတူၵ်ႇတၵ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းသင်ႇႁၢမ်ႈ ၵျွင်းသြႃႇထၢၵ်ႈထူမ်လိၼ်ၼမ်ႉႁူး

ၵျွင်းသြႃႇထၢၵ်ႈ ဢူးမွင်ႇၸူဝ်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ထူမ်လိၼ် တီႈၼမ်ႉႁူးပႃဝႅၼ် ဢၢၼ်းဢဝ်ႁဵတ်းတီႈလိၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ  ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး  ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ယႃႉႁူဝ်ၼမ်ႉတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုဝ်ႇဢွၼ်ႊလၢႆႊၵေႃႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇလွင်ႈၼႆႉၽႄႈၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းႁွင်ႉတၵ်ႉ သင်ၵိုတ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။  ဝၼ်းတီႈ 5/12/2022 ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသူင်ႇၸူး ဢူးမွင်ႇၸူဝ်း ၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၵဝ်ႇ (ၵျွင်းသြႃႇထၢၵ်ႈ) ဢၼ်ထူမ်လိၼ်တီႈၼမ်ႉႁူးပႃဝႅၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵိုတ်းဝႆႉၵမ်းလဵဝ်၊...

ပၢႆးယူႇလီ

- SHAN's Official App -spot_img

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ