Tuesday, June 25, 2024

ပၢင်လူမ်ႇယိုဝ်း တပ်ႉမၢၼ်ႈၶလယ 422 မိူင်းပၢႆး ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ လူႉတၢႆ 25 ၵေႃႉ  

Must read

ပၢင်တိုၵ်း ယိုတ်းသိမ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 422 ဢၼ်ပၵ်းငဝ်ႈဝႆ့တီႈ မိူင်းပၢႆး လႅၼ်လိၼ်တႆး – ယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၸုမ်းႁူမ်ႈႁွမ်းလုၵ့်ၽိုၼ့် လူႉတၢႆ 25 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း မီးမွၵ်ႈ 15 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ယၢင်းလႅင် ပႆႇယဝ့်၊ တိုၵ့်ၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်ဝႆ့ လႄႈ ၶေႃႈမုလ်းႁူဝ်ယွႆႈတႅတ်ႈတေႃး ပႆႇလႆႈႁူ့ၸွမ်းၼႆ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း KNDF လၢတ်ႈ ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

တႃႇတေယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉမၢၼ်ႈ ၶလယ 422 မိူင်းပၢႆးၼႆ့ တႄႇဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ၼႆ့ ၸုမ်းႁူမ်ႈႁွမ်းလုၵ့်ၽိုၼ့် ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၊ ဝၼ်းတီႈ 8 ၼႆ့ ယိုတ်းလႆႈ ၼႃႈတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁိမ်းတပ်ႉၶလယ 422 ၊ ဝၢႆးၼၼ့် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇယိုဝ်းၸွႆႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း သွင်ၾၢႆႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇယိုၼ်ယၼ်လႆႈ။

လိူဝ်ၼၼ့် တီႈလႅၼ်လိၼ် ၾၢႆၶုၼ် – ပၢင်လွင်းၵေႃႈ သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈၼွင်ဝူဝ်း၊ မႆႉသၢင်းၸၢၼ်း၊ သွင်းပျွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းမႃးၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် – The People’s Voice

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း