Tuesday, June 18, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၸၢႆး ဢွၵ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼွၵ်ႈမိူင်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၸၢႆးၵူႈသႅၼ်းပၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 01/05/2024 ၼႆႉၵႂႃႇ တႄႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လွင်ႈပၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူႈသႅၼ်းပၢၼ် ဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း။ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ႁၢမ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်လၢတ်ႈပႃးဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဢူးၺုၼ်ႉဝိၼ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၵၢၼ်ၽွင်းငမ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ႁႅင်းၵၢၼ် လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈ RFA ဝႃႈ -“ၵူၼ်းၸၢႆးသႅၼ်းပၢၼ်လႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ထုၵ်ႇႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းဝႆႉၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈလူင်းလၢႆး မိုဝ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ MOU ဝႆႉ တႃႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းပႃးၼႂ်းၸုပ်ႈ တေႃႇထိုင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊသဵင်ႈ ၼၼ်ႉတႄႉ ဢွၵ်ႇလႆႈယူႇ။ ဢၼ်တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်းထႅင်ႈၸုပ်ႈမႂ်ႇ ဝၢႆးလင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းတႄႉ ဢမ်ႇႁၢမ်ႈသင် ”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ႁၢမ်ႈၼႆၼၼ်ႉ ၾၢႆႇႁွင်ႈၵၢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ ၸုမ်းႁႃၵၢၼ် ၼွၵ်ႈမိူင်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မီးတီႈတႃႈၵုင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ – ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ပဵၼ်တၢင်း ၵၢၼ်တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းယဝ်ႉလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇၶတ်းၸႂ်ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၸၢႆး ၸိူဝ်းတေဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ – ဝႃႈ ၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်မေႊ ဢၼ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ သူင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ တႃႇဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် လုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈဝႆႉပႃးဝႃႈ တိုၼ်းလၢင်းႁႅင်းၵၢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼိုင်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ်။ လူဝ်ႇလႆႈႁၵ်ႉသႃႁႅင်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းဝႆႉလီလီ။ ၸိူဝ်းၵႂႃႇမီးၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီပူၵ်းပွင်ၵႅတ်ႇၶႄပၼ် တႃႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း