Tuesday, June 25, 2024

မိူင်းမၢၼ်ႈ ပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသႃႇသၼႃႇ တီႈၵိူဝ်းယမ်ၵူၼ်းမိူင်း

Must read

USCIRF ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၽႃႇသႃႇတီႈၵိူဝ်းယမ် လုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ပၵ်းမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၶူၼ်ႉၶႂႃႉတႅမ်ႈဢွၵ်ႇၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းၽိုၼ်ၼိုင်ႈဝႃႈ – ၼႂ်းပီ 2023 ပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ် ထုၵ်ႇႁဵတ်း ႁၢႆႉၸႃႉတေႃႇ ၽႃႇသႃႇတီႈၵိူဝ်းယမ်လႄႈ ယႃႉႁူင်းႁေႃ ၵဵဝ်ႇၵပ်းသႃႇသၼႃႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈလီမႆႈၸႂ်ၼႆႉ ပႃးမိူင်းမၢၼ်ႈမိူင်းၼိုင်ႈ – ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 01/05/2024 ၼႆႉ ၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းၽိုၼ်ၼႆႉ ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ် ယဵပ်ႇယမ်ႈသႃႇသ ၼႃႇတီႈၵိူဝ်းယမ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မီး 18 ၸိုင်ႈမိူင်း ပႃးမိူင်းမၢၼ်ႈမိူင်းၼိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵျွင်းၽြႃးၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ တီႈၵူၼ်းမိူင်းၵိူဝ်းယမ် ဝႆႉပဵၼ်ပဝ်ႉမၢႆသေ ပိုတ်းယိုဝ်း ယႃႉလူႉၵွႆၵႂႃႇ တင်းၼမ်ၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်လႄႈ ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းတႄႉ USCIRF တႅမ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။  

- Subscription -

ဢၼ်ယႃႉႁူင်းႁေႃသႃႇသၼႃႇႁႅင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ၊ ဢႃႊၾၵၼ်ႊၼိတ်ႉသထၢၼ်ႊ၊ ၶႄႇ၊ ၵိဝ်းပႃႊ၊ ဢီႊရီးထရီႊယႃႊ၊ ၵြႃးဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ၊ ဢီႊရၼ်ႊ၊ ၼၢႆႊၵႃႊရႃႊၵႂႃႊ၊ ၼၢႆႊၵျီႊရီႊယႃႊ၊ ၵူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႇ၊ ပႃႊၵိတ်ႉသ ထၢၼ်ႊ၊ ရတ်ႉသျႃးလႄႈ သေႃႇတီႊဢႃႊရေႊပီႊယႃႊ၊ တႃႇၵျိတ်ႇၵိတ်ႇသထၢၼ်ႇ၊ ဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ် ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉၼင်ႇၼႆ။  

မုၼ်ၸၢင်း ၸဝ်ႈပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇ ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆႉၶဝ်ႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ ယႃႉဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၵျွင်းၽြႃး ဢၼ်ပဵၼ်သႃႇသၼႃႇတီႈၵိူဝ်းယမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တီႉၺွပ်းၶႃႈ ႁႅမ်ပႃးမုၼ် ၸၢင်းၸဝ်ႈ ၼၢႆးၶၢဝ်လႄႈ မုၼ်ၸဝ်ႈၽူႈမီးသိလ် ၼႂ်းသႃႇသၼႃႇ တၢင်ႇဢၼ်ပႃး တင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း