Saturday, June 15, 2024

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ပိုတ်ႇသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ပၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ

Must read

တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ပေႃးတေဢမ်ႇလိုမ်းၵႂၢမ်းပေႃႈမႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၽွင်းၶၢဝ်းဢိုတ်း ႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၶၢဝ်းမႆႈၼႆႉ ၸင်ႇဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၼႆႉသေ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးမႃး။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 22/04/2024 ၼႆႉမႃး တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းပဵၼ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈမူႇဝၢၼ်ႈသီႇရိမင်ႇၵလႃႇတႆး မၼ်ႈၵိုမ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး တင်းမူတ်း မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း 24 ၵေႃႉ။

- Subscription -
ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈမိူင်းထႆး
Photo by – ၸၢႆးႁၢၼ်ၾႃႉ/ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း ၵဵင်းမႂ်ႇ

ၸၢႆးၽူင်း ၽူႈပူၵ်းပွင် မူႇဝၢၼ်ႈသီႇရိမင်ႇၵလႃႇတႆး မၼ်ႈၵိုမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈ ဢေႃႈ တႄႇပိုတ်ႇသွၼ်ယူႇယဝ်ႉၶႃႈ။ တႃႇတေမီးၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်း သိုပ်ႇႁဵၼ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ။ ႁိုင်မႃး ၵူဝ်ၶဝ်ယဵၼ်းသေ ဢမ်ႇမေႃလိၵ်ႈတႆးၵႂၢမ်းတႆး။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီး 24 ၵေႃႉဢေႃႈ။ ပေႃးမႃးထႅင်ႈၵေႃႈ တေႁပ်ႉၽိူမ်ႉထႅင်ႈယူႇၶႃႈ။ ၶူးသွၼ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်း ဢၼ်မီးၼမ်ႉၸႂ်သေ မႃးပူင်သွၼ်ပၼ်မီးယူႇ လၢႆၵေႃႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈ ၶၢဝ်းပိၵ်ႉဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၵူၺ်း ၶၢဝ်းပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၵေႃႈ တေၸိမ်သွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇ ၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းတၼ်းၼႂ်းၵႄႈမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၼ်းသဝ် – ဝၼ်းတိတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေဢၢၼ်းပိုတ်ႇသွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းတိတ်းၵဵမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၶဝ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းႁႂ်ႈမီးၽွၼ်းလီ ၼႆယဝ်ႉ။  

“တေပိုတ်ႇတေႃႇထိုင် ဝၼ်းပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၶဝ် ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းထႆးယူႇၵေႃႈ ၽွင်းၶဝ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ် ၶဝ်တေဢမ်ႇတိတ်းၵဵပ်းလဵၼ်ႈၵဵမ်းၼႃႇၼၼ်ႉ တေပိုတ်ႇသွၼ်ပၼ် ၵႂႃႇ ၼႂ်းၵႄႈၼႂ်းၵၢင်မၼ်းယူႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၼ်းသဝ် – ဝၼ်းတိတ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ”- ၸၢႆးၽူင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈမိူင်းထႆး
Photo by – ၸၢႆးႁၢၼ်ၾႃႉ/ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း ၵဵင်းမႂ်ႇ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးဝႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် မီးဝႆႉ 24 ၵေႃႉ ပဵၼ်သႅၼ်းဢႃယု 5 ၶူပ်ႇ ထိုင် 15 ပီ ။ ဢွင်ႈတီႈ သွၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးသမ်ႉ ပဵၼ်တီႈႁိူၼ်း ၸၢႆးၽူင်း ၽူႈပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈသီႇရိမင်ႇၵလႃႇ မၼ်ႈၵိုမ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢၼ်ႈသီႇရိမၵလႃႇတႆး မၼ်ႈၵိုမ်းၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆး ယူႇသဝ်းၸွမ်းၵၼ်ဝႆႉ မွၵ်ႈ 100 လင်ၶႃးႁိူၼ်း ။   

သၢင်ႈဝၢၼ်ႈသၢင်ႈမိူင်းတီႈလႂ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈတႅမ်ႈဝႆႉပဵၼ်ပပ်ႉပဵၼ်ၽိုၼ် ၼင်ႇႁိုဝ် တေၵိုၵ်းပိုၼ်းၸူဝ်ႈလုၵ်ႈ ပၢၼ်လၢၼ် ယွၼ်ႉဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ၸွမ်းၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း မီးတင်းၼမ်တင်းလၢႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၢင်ဢွင်ႈတီႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ယၢမ်ႈယူႇသဝ်းမႃးသေတႃႉ ၵမ်းလိုၼ်း ၵိုတ်းဝတ်ႉ ၵိုတ်း ၵျွင်းၵူၺ်း ဢၼ်ၸၢင်ႈမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်တီႈတႆးယၢမ်ႈယူႇမႃး။ ယွၼ်ႉၼၼ် လီမၢႆတွင်းဝႆႉလီလီ တႃႇၸူဝ်ႈလုၵ်ႈပၢၼ်လၢၼ် တေႁူႉဝႃႈပဵၼ်တီႈၸၢဝ်းတႆးယၢမ်ႈယူႇမႃး ၼႆ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း