Thursday, May 23, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇပၼ် ၽူႈၼမ်းၾၢႆႇငမ်းယဵၼ်ၶၢင်ယဝ်ႉ ၶိုၼ်းတီႉၺွပ်း

Must read

ဝၼ်းပီမႂ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇပၼ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ 3,000 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸုမ်းၶရိယၼ်ႇၶၢင် KBC ဢၼ်ပဵၼ်မုၼ်ၸဝ်ႈ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၶလမ်ႊသမ်ႊသွၼ်ႊ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပွႆႇတူဝ် တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၶလမ်ႊသမ်ႊသွၼ်ႊ ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ တီႈဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ထိုင်မႃးယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 10 မူင်း ၶိုၼ်းမႃးတီႉ ၺွပ်းဢဝ်တူဝ် ၵႂႃႇၶိုၼ်း ယွၼ်ႉသင်လႄႈ မႃးတီႉဢဝ်ၵႂႃႇၶိုၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇလႆႈႁူႉလွင်ႈတၢင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈၸုမ်း KBC လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်းလႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းငမ်းယဵၼ်ၶၢင် PCG ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ ၺႃးတီႉၵႂႃႇၸွမ်း – သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶၢင်ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၺႃးတီႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇၵုမ်းဝႆႉတီႈ ႁွင်ႈယဵၼ်ၼႂ်းဝၢင်း ၶွၵ်ႈလူင်မျိတ်ႉၵျီးၼႃး။ လွင်ႈ ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသင်။

တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၶလမ်ႊသမ်ႊသွၼ်ႊၼႆႉ ၺႃးတီႉမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4 လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပီ 2022 တီႈတႃႈႁိူဝ်းမိၼ် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၺႃးဢဝ်လိူင်ႈဝႆႉလူၺ်ႈတၢင်းၽိတ်း ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ ၸုမ်းၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ မတ်ႉတႃ 17-1 ၊ 505 လႄႈ မၢႆမီႈ ၵေႃႇ ၵၢၼ်ႁၢႆႉ 52 (ၵ) သေ ၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈဝႆႉ 6 ပီ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း