Tuesday, May 21, 2024

လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းထုင်ႉပူင်း ယၢတ်ႇတူၵ်းလင်ၶႃးႁိူၼ်း လူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

Must read

ၵူၼ်းထုင်ႉပူင်း ၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃယုမွၵ်ႈ 48 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈမႄး ၼိူဝ်လင်ၶႃးႁိူၼ်းယူႇၼၼ်ႉ ၺႃးလူမ်းလႅင်ႉ ၽတ်ႉသႂ်ႇယၢတ်ႇတူၵ်းႁိူၼ်း ထိုင်တီႈလႆႈလူႉတၢႆ။  

ဝၼ်းတီႈ 02/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလႅင်း ၽတ်ႉသႂ်ႇ ၸၢႆးၵီႉ ဢႃယုမွၵ်ႈ 48 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈမူင်ႈ ထုင်ႉပူင်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မိူဝ်ႈၽွင်းမၼ်းၸၢႆး တိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈမႄးလင်ၶႃးႁိူၼ်းယူႇၼၼ်ႉ ၺႃးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉသႂ်ႇ ဢဝ်လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ပိဝ်ဝၢတ်ႇသႂ်ႇတီႈၵွၵ်းႁူဝ်မၼ်းၸၢႆးသေ လႆႈယၢတ်ႇတူၵ်းႁိူၼ်း လူႉတၢႆထင်တီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး သၢႆလႅင်းမႂ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉတူၼ်ႈမူင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵွၼ်ႇယၢမ်း 6 မူင်းၼၼ်ႉ လူမ်းမႃးႁႅင်းသေ ဢဝ်လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆးငၢၵ်ႈဢွၵ်ႇ မၼ်းသမ်ႉၶိုၼ်ႈၵႂႃႇမႄးတွၵ်ႇ မႄးမတ်ႉမႆႉ ၼိူဝ်လင်ၶႃးႁိူၼ်းမၼ်း ၽွင်းၼၼ်ႉ လူမ်းၵိုင်ႉၵၢင်ႉႁႅင်းမႃးထႅင်ႈလႄႈ ပတ်ႉဢဝ်လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း ၵွၵ်းပိဝ်ဝၢတ်ႇ သႂ်ႇတီႈၵွၵ်းႁူဝ်မၼ်းၸၢႆးသေ ယၢတ်ႇတူၵ်းၽတ်ႉသႂ်ႇတီႈလိၼ်ၵႅၼ်ႇလႄႈ လႆႈဢဝ်လူႉတၢႆထင်တီႈၵႂႃႇ။ ႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆးသမ်ႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းဢုတ်ႇၸၼ်ႉလဵဝ်”- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၵီႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈမူင်ႈ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်း ၸွမ်းၼၢင်းမျႃႉဢုတ်း မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် 3 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉယႂ်ႇသုတ်း မီးဢႃယု 13 ပီ ၊ ၵေႃႉၵၢင် ဢႃယုမွၵ်ႈ 7 ၶူပ်ႇလႄႈ ၵေႃႉလိုၼ်းသုတ်း ဢႃယု တိုၵ်ႉမီးၶူပ်ႇပၢႆ ။ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းမေႃမိုဝ်း ၵေႃႇသၢင်ႈ (လၵ်ႈသမႃး) ႁႃလဵင်ႉၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။  

“ၼႃႈႁိူၼ်းၶဝ် ဢမ်ႇမီးသင် ၸၢႆးၵီႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမေႃတိၼ်မေႃမိုဝ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ႁႃလဵင်ႉၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း၊ မေးမၼ်းၸၢႆးသမ်ႉ တႃမွတ်ႇ(လူႉ) ဝႆႉၶွၼ်ၼိုင်ႈ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝႆႉ 3 ၵေႃႉ။ တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်မႃႇသႃႇပၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်း ၸဝ်ႈၶူးလူႇပၼ် ငိုၼ်း 5 သႅၼ်ပျႃး တႃႇၸတ်းပၢင်မႃႇသႃႇပၼ်မၼ်းၸၢႆး”- ၸဝ်ႈၶူး သၢႆလႅင်းမႂ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၸၢႆးၵီႉၼႆႉ လႆႈလုမ်းလႃး ၸတ်းပၢင်မႃႇသႃႇဝႆႉ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈမူင်ႈသေ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 03/05/2024 ၼႆႉ။ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈမူင်ႈၼႆႉ မီးလင်ႁိူၼ်း 90 ပၢႆ ။ ႁိူၼ်းယေး ဢၼ်ၺႃးလူမ်းလႅင်ႉသေ ၽတ်ႉသႂ်ႇလူႉၵွႆတႄႉ ဢမ်ႇမီးသေလင် လိူဝ်သေ ႁိူၼ်းၸၢႆးၵီႉၼႆႉ လင်လဵဝ် – ၸဝ်ႈၶူး သၢႆလႅင်းမႂ်ႇလၢတ်ႈ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 2 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်း ၼႆႉၵေႃႈ ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလႅင်ႉ ၽတ်ႉသႂ်ႇ တူၼ်ႈမႆႉ သွင်ၾၢၵ်ႇၶၢင်ႈတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈပႄးယိၼ်းတွင်ႇ – ဝၢၼ်ႈလႂႃႇၸဵၼ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႆႈႁၵ်းလူမ်ႉၶႂၢင်တၢင်း ဝႆႉတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 01/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းပၢႆ ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလႅင်ႉ ၽတ်ႉသႂ်ႇ လဵၵ်းမုင်း ႁိူၼ်းယေး ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ လူႉၵွႆဢမ်ႇယွမ်း 50 လင် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။  

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းပၢႆ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလႅင်ႉ ၽတ်းသႂ်ႇလဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း လင်ၶႃးႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လူႉၵွႆဢမ်ႇယွမ်း 30 လင် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း