Tuesday, June 18, 2024

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ယိုတ်းဢဝ်ႁိူၼ်းယေး ႁူင်းႁဵၼ်း ဝတ်ႉၵျွင်း 1,100 လင်ပၢႆ

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီပၢႆမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢဝ် ႁိူၼ်းယေး ႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ 1,100 လင်ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။  

ဝၼ်းတီႈ 01/05/2024 ယူႇတီႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း AAPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီပၢႆၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်ႁိူၼ်းယေး ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၽူႈသၢၼ်ၶတ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်၊ ၽူႈၶဝ်ပႃႇတီႇ ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း၊ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလႄႈ ႁိူၼ်းယေး ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢိၵ်ႇပႃး ႁိူၼ်းယေး ႁူင်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး 939 လင်၊ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ႁွင်ႈယႃ ၸိူဝ်းၼႆ့ၵေႃႈ ယိုတ်းဢဝ်ပႃးထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၵႆႉတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်မိူင်း၊ မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်း ၸုမ်း PDF ၼႆသေ တီႉၺွပ်းၶႃႈတၢႆ ၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ ၸႂ်ႉပႃးၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်း၊ ၶိူင်ႈၵွင်ႈယႂ်ႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇယိုဝ်းသႂ်ႇလႄႈ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ၊ ႁူင်းႁဵၼ်း၊ ႁူင်းယႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆၸွမ်း တင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း