Thursday, May 23, 2024

ၼမ်ႉထူမ်ႈႁၢႆႉႁႅင်းသုတ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 75 ပီ တီႈမိူင်းဢႃႊရပ်ႉ (UAE)  

Must read

ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လူမ်းလႅင်ႉၶဝ်ႈတီႈမိူင်းဢႃႊရပ်ႉ (UAE) လႄႈ ဢူဝ်ႊမၼ်ႊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈႁၢႆႉႁႅင်းသုတ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 75 ပီ ထိုင်တီႈလႆႈပိၵ်ႉ သၢႆၵၢၼ်မိၼ် မွၵ်ႈ 300 ထဵဝ်ႈ။

မိူင်းယူႊဢေႊဢီႊ ၸဝ်ႈၾႃႉဢႃႊရပ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မႆႈသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မီးပႃးႁၢတ်ႇသၢႆးလူင်ၵၢင် မိူင်း။ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ဢွၵ်ႇၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ်လႄႈ မၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ်သုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။ 

- Subscription -
ၼမ်ႉထူမ်ႈမိူင်းဢႃႊရပ်ႉ
Photo by – BBC/ ၼမ်ႉထူမ်ႈမိူင်းဢႃႊရပ်ႉ (UAE)

ႁႅင်းလူမ်းမႆႈသုင်ႁႅင်းလႄႈ ၾၢႆႇတၢင်းႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇပႂ်ႉတူၺ်းၾိင်ႈၾႃႉၾူၼ်လူမ်း ႁဵတ်းၾူၼ် ပွမ်ဝႃႈ ၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 15 လႄႈ 16 ၼၼ်ႉသမ်ႉ လူမ်းလႅင်ႉၶဝ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ထိုင်တီႈၼမ်ႉထူမ်ႈႁၢႆႉ ႁႅင်း – ၶၢဝ်ႇရၢႆႊထိူဝ်ႊ  ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် ၼမ်ႉထူမ်ႈႁၢႆႉႁႅင်းၼႆႉသေ ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 17 ၼၼ်ႉ လႆႈသင်ႇပိၵ်ႉသၢႆၵၢၼ်မိၼ် 290 ဢၼ်ပၢႆ။  ၶၢဝ်းတၢင်းသၢႆၵၢၼ်မိၼ် 440 ဢၼ် လႆႈၵၢတ်ႈတူၵ်းလိုၼ်း။

သၢႆၵၢၼ်မိၼ် တီႈမိူင်းဢႃႊရပ်ႉ
Photo by – BBC/ သၢႆၵၢၼ်မိၼ် တီႈမိူင်းဢႃႊရပ်ႉ

တႃႈႁိူဝ်းလူင် ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းၻူႊပၢႆႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်တႃႈႁိူဝ်းဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်းလႄႈ ၵိုၼ်းသုတ်း ၼႂ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၵၢင်လုမ်ႈၾႃႉ။ ပဵၼ်တီႈ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းလႄႈဝၼ်းဢွၵ်ႇ လႆႈၶွၼ်ႈလႅၵ်ႈၶီႇၶိူင်ႈမိၼ်။ ၼႂ်းပီ 2023 မီးၵူၼ်း မႃးလႅၵ်ႈ/ ၶိုၼ်ႈ ၶိူင်ႈမိၼ် မီး 80 လၢၼ်ႉၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။  

ဢၢင်ႈဢိင် – BBC

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း