Tuesday, May 21, 2024

ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2

Must read

သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2 ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ။

ဝၼ်းတီႈ 21/04/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸၢႆးဢွင်ႇမိၼ်း ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵႂႃႇပိတ်းမၢၵ်ႇလၢင်း တီႈၼႂ်းသူၼ်မၼ်း ၸၢႆး ဢၼ်မီးတီႈတၢင်းလင် ႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းႁေႃ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တႅၵ်ႇသႂ်ႇ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇပိတ်းမၢၵ်ႇလၢင်း ဢၼ်မီးဝႆႉတၢင်းလင်ႁိူၼ်းမၼ်းၼၼ်ႉသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ထိုင်တီႈၶႃလႆႈပုတ်းတင်းသွင်ၶွၼ်ဢေႃႈ လႆႈၵႂႃႇ လူႉသဵင်ႈတီႈႁူင်းယႃသႅၼ်ဝီၶႃႈ။ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း တေဢၢင်ႈဢဝ် ၵႂႃႇယူတ်းယႃတီႈလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈ ဢေႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းၶိုတ်းၶႃႈ။ မၢၵ်ႇ ဢၼ်မၼ်းၸၢႆး ယဵပ်ႇၺႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ မိူဝ်ႈ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် မႃးပၵ်းယူႇဝႆႉ ၼႂ်းႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆးပႃးၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢွင်ႇမိၼ်းၼႆႉ မီးလုၵ်ႈလဵၵ်ႉဝႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ တေမီးဢႃယု မွၵ်ႈ 6 ၶူပ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 20/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 8 မူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 10 ပီပၢႆ သွင်ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၽွင်းၵႂႃႇၵဵပ်းၽၵ်းတီႈၼႂ်းသူၼ် ၼၼ်ႉတႄႉ ထိုင်တီႈလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း တင်းသွင်။  

“ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တင်းသွင် ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵႂႃႇၵဵပ်းၽၵ်းသေ ယဵပ်ႇၺႃး ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝၢၼ်ႈႁူဝ်တႃႈ ၼႆ ၶႃႈဢေႃႈ။ ၼၼ်ႉတႄႉ ထိုင်တီႈလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းသေ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ သႅၼ်ဝီဝႆႉယဝ်ႉၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၸိူင်ႉၼႆသေ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် တီႈၽူႈမီး ပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ဢမ်ႇဝႃႈၸုမ်းသိုၵ်းလႂ် ႁႂ်ႈၽဵဝ်ႈပၼ် မၢၵ်ႇမႅင်းဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းသူၼ်၊ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ မၢၵ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉယူႇလႄႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇၺႃးထႅင်ႈ – ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီလၢတ်ႈ။

ယွၼ်ႉၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၼၼ်ႉသေ တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉ ၺႃးၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ႁႅၼ်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 7/1/2024 ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်း ၵဝ်ႈၵၢင်ႇ MNDAA ယိုတ်းလႆႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း