Tuesday, May 21, 2024

လူမ်းလႅင်ႉ ၽတ်ႉသႂ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ (ၽႄ) တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ လူႉၵွႆလင်ၼိုင်ႈ

Must read

ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ (ၽႄ) ဢၼ်ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ဝဵင်းမိူင်းယႆ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈ မႃးၼၼ်ႉ ၺႃးလူမ်းလႅင်ႉ ၽတ်ႉသႂ်ႇ လူႉၵွႆပႅတ်ႈတင်းလင် ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 01/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၶိုင်ႈ ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ၽတ်ႉသႂ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ (ၽႄ) တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးႁူၵ်း ဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၺႃးလူမ်းၽတ်ႉသႂ်ႇသေ လူႉၵွႆပႅတ်ႈတင်းလင် လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း – မေႃသွၼ် လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆၸွမ်းတႄႉ ဢမ်ႇမီး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းယႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ မေႃသွၼ်ၶဝ် လူင်းလိုဝ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်း။ ဢမ်ႇမီး လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းသင် ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်ပဵၼ်မႆႉပူၵ်ႇမႆႉမွင် ႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉၵူၺ်းလႄႈ ပေႃးလူမ်း လႅင်ႉၽတ်ႉသႂ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇၶၢမ်ႇလႆႈႁႅင်းလူမ်းသေ ၸင်ႇလႆႈၵူၼ်ႇပင်းၵႂႃႇၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ (ၽႄ)
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ (ၽႄ) တီႈဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ဝဵင်းမိူင်းယႆ

ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ (ၽႄ) ၼႆႉ မီးၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁူၵ်း ယၢၼ်ဝဵင်းမိူင်းယႆမွၵ်ႈ 8 လၵ်း။ မီးလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇဝၢၼ်ႈပၢင်ႇတင်း ဝၢၼ်ႈၼႃးႁူၵ်း မႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း။ မိူဝ်ႈပီ 2022 – 2023 ၼၼ်ႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း 30 ပၢႆ ပီ 2024 ၼႆႉ ၼပ်ႉပႃး ၸၼ်ႉဢွၼ် (မူကြို) မီး 48 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

“ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးႁူၵ်း တင်းသွင်ဝၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈမႄးၵုမ်းၶိုၼ်းလႄႈ တေလႆႈ ပိုတ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢဝ်မႆႉပူၵ်ႇမႆႉမွင်သၢင်ႈဝႆႉၵူၺ်းလႄႈ ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ တေပိုတ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းယႆ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 01/05/2024 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလႅင်ႉ ၽတ်ႉသႂ်ႇ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်းယေး ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ လူႉၵွႆဢမ်ႇယွမ်း 50 လင် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵေႃႈ ၾူၼ်လူမ်းႁႅင်းလႄႈ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း လင်ၶႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လူႉၵွႆဢမ်ႇယွမ်း 30 လင်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း