Saturday, May 18, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး မိူင်းၶၢင် ၺႃးတီႉ 9 ၵေႃႉ

Must read

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး မိူင်းၶၢင် ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၺႃးပလိၵ်ႈၶႄႇလိုပ်ႈပွၵ်ႈ ၽွင်းၽႅဝ်ပွတ်းတၢင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ တင်းမူတ်း 9 ၵေႃႉ။

ဝၼ်းတီႈ 19/4/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 9 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ တီႈၶူဝ်လဵၵ်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇတူဝ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ တင်းႁိူၼ်းယေး မႆႈၸႂ်ႁႅင်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶႄႇ သေ ၺႃးၶႄႇလိုပ်ႈမႃး တင်းမူတ်း 9 ၵေႃႉ ၶဝ်ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇၶဝ်ႈမႃး တၢင်းမၢၵ်ႇၵျႃယၢင် – 17 လၵ်းသေ မႃးပွင်ႇၸူး တီႈၶူဝ်လဵၵ်း မိူင်းမွၵ်ႇၼႆႉ တီႈၼၼ်ႈသမ်ႉ မီးသိုၵ်းၶၢင်ပႂ်ႉဝႆႉ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၺႃးသိုၵ်းၶၢင် တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ တီႈၼၼ်ႈ။ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်ပႆႇပွႆႇတူဝ်မႃးၶိုၼ်ႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းတင်းႁိူၼ်းတႄႉ မႆႈၸႂ်ႁႅင်းပေႃးႁွင်ႉပေႃးႁႆႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 9 ၵေႃႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ဢၼ်ၺႃးတီႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ – ၸၢႆးဢွင်ႇၸဵင်ႇ လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၶူင်ႈယဵၼ် ဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉတိုင်ႊ၊ ဢၢႆႈၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတိုင်ႊ၊ ၸၢႆးလႅင်းၶၢဝ် လုၵ်ႈၸၢႆး ပႃႈယိင်းမူၺ် ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉ တိုင်ႊ၊ ၸၢႆးထုၼ်းမိၼ်ႉ လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းဢၢႆႈထုၼ်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတိုင်ႊ၊ ၸၢႆးမွင်ႇထူၺ်း လုၵ်ႈၸၢႆး ပႃႈပဵဝ်း ၸီႇ ဝၢၼ်ႈလူဝ်ႇၸႃႇၵုင်း၊ ၸၢႆးလၢဝ်သႂ် လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းမႆၶမ်း ဝၢၼ်ႈႁူဝ်သႅင်၊ ၸၢႆးမၢဝ်းလႅင်း လုၵ်ႈၸၢႆး ပေႃႈလုင်းမၢဝ်းလႅင်း ဝၢၼ်ႈႁူဝ်သႅင်၊ ၸၢႆးလၢဝ်သႅင် လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းလၢဝ်းၸၢင် ဝၢၼ်ႈႁူဝ်သႅင်လႄႈ ၸၢႆး ဢွင်ႇတဵင်း လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းသႅင်မီး ဝၢၼ်ႈႁူဝ်သႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 9 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼႆႉ တေမီးဢႃယု ၼႂ်းၵႄႈ 18 ပီ – 20 ပီ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းၸူး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ။

မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2024 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်ၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းၸွႆႈတင်းၼမ်သေ ဢမ်ႇၵႃး ၸႂ်ႉပႃးၶိူင်ႈမိၼ် တိုၵ်းၸွႆႈထႅင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တင်းၼမ်လၢႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/3/2024 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ သႂ်ႇၽူႈယိင်း ဢႃယု 40 ပီတင်း 60 ပီ လူႉတၢႆထင်တီႈ တင်းသွင် တိူဝ်ႉပႃး ၽူႈၸၢႆး 3 ၵေႃႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈလႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း